Между 3.5 и 7% от децата се раждат по-ниски и по-леки от останалите бебета

Причините са различни, а около 10% от малките за гестационната им възраст деца (МГВ) не успяват да наваксат в ръста си, което е свързано и с други проблеми

Проф. д-р Виолета Йотова отбелязва, че от началото на годината в България са се родили 400 деца с по-ниско тегло от връстниците си
Проф. д-р Виолета Йотова отбелязва, че от началото на годината в България са се родили 400 деца с по-ниско тегло от връстниците си
Проф. д-р Виолета Йотова отбелязва, че от началото на годината в България са се родили 400 деца с по-ниско тегло от връстниците си    ©  Личен архив
Проф. д-р Виолета Йотова отбелязва, че от началото на годината в България са се родили 400 деца с по-ниско тегло от връстниците си    ©  Личен архив

Националната програма за откриване и проследяване на деца, които са родени малки за гестационната си възраст (МГВ), започна работа на 1 март 2021 г. "Малките с големи възможности" ги наричат с много любов лекарите, които работят по програмата. Проектът се осъществява от УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, и Медицинския университет - Варна, с подкрепата на варненското дружество по детска ендокринология (ВАПЕД) и Българската асоциация по неонатология. Програмата ще продължи три години с активното участие на неонатолози, лични лекари, детски ендокринолози и родители. Специалистите активно ще проследяват засегнатите деца до двегодишна възраст, за да им помогнат да наваксат в растежа. Всички дейности са финансирани изцяло от Националната здравноосигурителна каса. Програмата предвижда също обучение на медицински сестри и акушерки за правилно измерване на ръст, тегло и обиколка на главата на новородените, а участващите родилни домове ще бъдат снабдени с инструменти за оценка на параметрите при раждането. Проучването на особеностите на МГВ децата е фокус в работата на неонатолозите и детските ендокринолози от години. Едно от големите проучвания в нашата страна, свързано с проблема, е публикувано през 2002 г. от проф. Йотова. В него ретроспективно се проследяват доносени родени МГВ деца и се оценява техният ръст към 18-годишна възраст, както и лонгитудинално се оценява темпът им на растеж от раждането до краен ръст. Открити са 5.19% МГВ деца, от които 10.7% не са успели да наваксат в растежа. Открито е и повишение на сърдечно-съдовия, метаболитния и риска от хронично бъбречно заболяване, вече забележимо на 18-годишна възраст.

Визитка

Проф. д-р Виолета Йотова, дмн, е специалист по педиатрия и детска ендокринология и метаболитни заболявания, ръководител на направление "Педиатрия" в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, преподавател в Медицинския университет - Варна, и председател на Съюз на учените - Варна. Преподавала е в Панафриканската програма по детска ендокринология (Найроби, Кения) и е канена като лектор в САЩ, Гърция, Словения, Румъния и др. Председател е на Комитета за клинична специализация на Европейското дружество по детска ендокринология (ESPE) и съпредседател на Работната група по образование и квалификация към Европейската референтна мрежа по редки ендокринни болести (ENDO ERN). През 2021 г. е удостоена с Почетен знак на държавния глава за заслугите й към детското здравеопазване в България.

Проф. Йотова, какво представлява Националната програма за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационната си възраст?

- Новородените деца имат сравнително постоянни размери, независимо от расата и географското местоположение на родното им място. Ако детето е доносено от едноплодна бременност, теглото обикновено е над 3 кг, а дължината - над 49 см. За недоносените деца има специални сравнителни криви, по които може да се съди какви са нормалните размери според срока на бременността. Ако детето е сред 10-те процента най-ниски и най-леки новородени, то е по-малко, отколкото съответства на нормата. Именно тези деца наричаме "малки за гестационната им възраст, МГВ". Техният относителен дял във всички изследвани популации е един и същ - между 3.5 и 7% от всички новородени. Причините за МГВ раждания са различни и в периода на новородено бебетата имат повишена заболяемост, но като цяло преживяват добре. До двегодишна възраст 90% от МГВ децата вече са достигнали своя "растежен канал" и по-късно постигат адекватен за расата, етноса, семейството и общото си здраве краен ръст. До 3-4-годишна възраст наваксват още една малка част, предимно недоносени. Около 10%, обаче не наваксват и остават ниски. Ако това беше единственият проблем, може би щяхме да говорим за естетика, но за съжаление ниският краен ръст асоциира с влошено сърдечно-съдово и метаболитно здраве в младата зряла възраст. Всички последици са предотвратими - ниският ръст се лекува с растежен хормон, а сърдечно-съдовите промени са лесни за преодоляване при добра информираност. През 2002 г. имаше изключителен интерес по света и аз смятах, че с публикуване на резултатите от първата ми дисертация ще успея да популяризирам МГВ познанието. Нищо подобно не се случи - през 2021 все още здравната система и обществото не разпознават състоянието. Именно с цел навременна превенция започнахме нашата програма. В 23 родилни заведения от цялата страна с участието на Българската асоциация по неонатология всички родители се информират, а родените МГВ се канят да посетят детски ендокринолог на двегодишна възраст. Участващите лекари са в цялата страна, а достъпът до тях - улеснен. Така се опитваме семействата да не пропускат ценно време за реакция. Програмата е подкрепена с компетитивен научен грант от Global Medical Grants (2020 - 2023 г.).

За риск от какви бъдещи заболявания може да бъдат сигнал "малките размери" на новороденото?

- Както споменах, те се разделят на два периода - веднага след раждането, когато преобладават остри състояния (хипотермия, хипогликемия, кръвотечения, некротизиращ ентероколит и др.) и млади възрастни, при които се появяват хипертонията, метаболитният синдром и др., особено ако индивидите са останали ниски и вече е настъпило наднормено тегло. Пубертетното развитие понякога е по-ранно от обичайното и често се развива синдром на поликистични яйчници при жени. Костната плътност остава ниска, а мускулната маса - ограничена. Ако лечението с растежен хормон започне най-късно до 3-4-годишна възраст, настъпва значително подобрение в крайния ръст и натрупването на костно и мускулно вещество, а превенцията на наднорменото тегло е осъществима при добра информираност.

Какъв е броят на децата, родени през първите 6 месеца от старта на програмата в България, които попадат в графата малки за гестационната си седмица и чието развитие ще проследявате в следващите две години?

- В участващите неонатологични заведения за първите 6 месеца от програмата са се родили малко над 11 000 деца, като около 400 от тях са родени МГВ. Родителите, които са подписали информирано съгласие за участие, са повече от половината. Наблюдаваме обаче характерното за нашия народ отдръпване, когато се предлага програма за превенция. Това притеснение е излишно, защото подписването на информирано съгласие за участие не задължава с нищо. То само дава възможност за включване, ако на двегодишна възраст детето не е наваксало в растежа си. В този аспект ние приемаме личните лекари като партньори и сме приготвили специална информация за тях на сайта на програмата (www.mgv.growinform.org). Всеки може да се обърне към нас за допълнителна информация на фейсбук страницата ни или на имейл.

Интервюто взе Велина Марковска