Класическите и модерните изгаряния и как да се предпазим

Изгарянията от биокамина са изключително тежки, а възстановяването е бавно

Визитка

Д-р Мартин Попов завършва Медицинския университет в гр. София през 2012 г., след което започва своята специализация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в Клиника по изгаряния и пластична хирургия. През 2020 г. след успешно положен изпит придобива специалност "Пластично-реконструктивна и естетична хирургия". От август 2021 г. е ръководител на отделение за възрастни в Клиниката по изгаряния и пластична хирургия.

Интересите на д-р Попов са в областта на естетичната хирургия, реконструкции след травми, изгаряния, туморни образувания, съвременни методи за лечение на изгаряния.

Д-р Попов е член на Българския лекарски съюз, Българската асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия - БАПРЕХ, Европейска асоциация за лечение на изгаряния - ЕВА, European wound management association - EWMA.

Изгарянето е вид травма, която често се случва неочаквано и има потенциалната възможност да причини смърт, дълготрайни физически и психологически последствия, обезобразяване и функционални ограничения. Изгарянията са тъканна травма с различна по степен тъканна увреда, причинена от термични, електрически, химически и лъчеви фактори. Изгарянията остават една от най-сериозните травми, от която човешкото тяло може да оцелее, не само поради мъчителната болка, но и поради дълготрайните, придружаващи целия живот, тежки естетически и емоционални последици. Епидемиологичната характеристика в отделните страни е разнообразна и е в зависимост от нивото на развитие на обществото в социално-икономически, правен и културен аспект. Честотата на изгарянията е функция от степента на цивилизованост на обществото и от наличието на превантивни програми.

Пламъковите изгаряния са резултат от битови инциденти или трудови злополуки, като причините са разнообразни и са свързани с икономически и социални фактори. Рискът е особено висок това да се случи при деца под петгодишна възраст, в семейства с нисък социален статус, при болни с хронични заболявания и работа без предпазни средства и с неизправни уреди. Годишно в клиниката ни се хоспитализират между 3000 и 3300 пациенти, деца и възрастни, с изгаряния и последствията от тях.

Най-често срещаните термични изгаряния в България

са тези от горещи течности (попарвания, особено при деца) и пламъковите. Те, разбира се, варират в зависимост и от възрастовата група на пострадалите. Пламъковите изгаряния се наблюдават предимно при възрастните и са най-често вследствие на възпламеняване на газови бутилки и други запалителни материали. С напредване на технологиите се обособяват и един по-модерен тип изгаряния, а именно

Тези от биоетанол, свързани с навлизащите на пазара биокамини

В днешно време е модерно човек, който има малко по-големи финансови възможности, да се поглези с нещо, което изглежда красиво и практично. В страната годишно се хоспитализират между 7 и 10 пациенти вследствие на този тип изгаряне. На фона на числата по-горе това не е никак впечатляващо, но бройката не е толкова определяща, колкото сериозността и опасността, които крият тези изгаряния. Това са обширни и дълбоки изгаряния, протичащи често и с инхалация на пушечни газове и изгаряне на дихателните пътища, което допълнително влошава картината. Нерядко пламъковото изгаряне е комбинирано и с контактно, след възпламеняване на дрехите на потърпевшия. Засегнатите зони често са функционални и важни за пълноценния живот на пострадалия - глава, шия, гърди, корем, горни и долни крайници.

Смъртността е изключително висока, около 50%

въпреки съвременните методи на лечение, модерните превръзки и препарати, които помагат на мултидисциплинарните ни екипи в борбата за спасяването на човешкия живот.

Механизмът на получаване на този вид изгаряния често е свързан с недоглеждане и невнимание при опит за презареждане на горивния контейнер в момент, в който пламъкът тлее, скрит под повърхността на камината. Изгарянията се получават предимно в часовете около полунощ, а самите пациенти понякога са под влиянието на алкохол. Характерна е и сезонност - студените месеци. Отношението между жени и мъже е 3:1, като засегнатата възрастова група е от 18 до 40 години.

За разлика от малките ограничени изгаряния, тук няма грешно поведение от страна на пациентите и техните близки. Те знаят, че

Изгарянето е обширно и налага професионално поведение

Веднага след овладяване на пожара и отстраняване (при възможност) на изгорелите дрехи пациентите се отправят в клиниката (между 15 и 30 мин. след инцидента). Това, което е важно да се направи, е да се завие пациентът, за да се предпази тялото от общо охлаждане. Пациентите обикновено пристигат с екип на спешна помощ или носени от близък. Те са в превъзбудено състояние, треперещи, оплакващи се от силни болки, в шоково състояние. Колкото по-рано започне лечението, толкова по-голям е шансът за оцеляване и добър изход от лечението.

Обширните дълбоки изгаряния винаги изискват хирургично лечение. След стабилизиране на пациента започват и операциите, желателно още в първите 24 часа. Често са необходими повече от 4-5 операции за покриване на раневите повърхности, но лечението не се състои само в тях. Разполагаме с мултидисциплинарен екип от специалисти - хирурзи, анестезиолози реаниматори, рехабилитатори и психолози, всички, работещи заедно комплексно с желанието да върнем пациента в неговата нормална среда на живот с минимални физически и психически травми от случилото се. Това обаче невинаги се получава така, както го искаме. Възстановителният процес не свършва със изписването от болничното заведение. Пациентите имат нужда от мотивация и помощ да превъзмогнат случилото се. Трябва да вложат доста усилия да приемат начина, по който ще изглеждат, и да се стараят да подобряват и укрепват както духа си, така и тялото си.

Някои хора успяват да се възстановят по-бързо въпреки по-малкото усилия, които полагат, но за други това може да отнеме години. Ние популяризираме различни превантивни програми и обучаваме нашите пациенти как да се предпазят от изгаряния.

По отношение на биокамините обаче искам да дам следните пояснения

В цяла Европа има само два стандарта на безопасност за тези биокамини - френски и немски. Същите обаче все още не са приети като европейски стандарт за безопасност, което по всяка вероятност не се очертава да се случи в близко бъдеще. Това означава, че тези продукти нямат така нареченият CE marking, което от своя страна ни навежда на мисълта, че са нелегитимни за продан в Европейския съюз. И все пак, ако хората решат да се спрат на този избор за луксозен подарък за предстоящите празници, нека вземат предвид няколко обстоятелства:

1. Има биокамини в широк ценови диапазон. Разбира се, колкото е по-скъпа, толкова по-безопасна би следвало да бъде, но нека не се уповаваме само на това верую, а просто внимателно да прочетем инструкциите за безопасност, защото от това някой ден може да зависи нашият живот или този на най-близките ни.

2. Препоръките от двата стандарта за безопасна употреба относно избора на камина, на които искам да обърна внимание, са:

 • уверете се, че самата камина е достатъчно стабилна и фиксирана здраво върху под, стена или маса, на която е поставена, поради риск от неволно събаряне и разливане на запалимата течност;
 • обърнете внимание на материала, от който е изградена цялата биокамина, а именно да няма запалими декорации или аксесоари по нея;
 • препоръчва се контейнерите, в който се долива, и този, в който гори самият биоетанол, да не са един и същ;
 • препоръчително е освен индикатор за максимално количество (не повече от 3 литра) да има и електронен датчик за отчитане на максимална температура и възможност от прегряване;
 • не на последно място трябва да се обърне внимание на CO2 емисиите, които се отделят при горенето. С няколко думи, голяма камина в малко и непроветриво помещение е изключително опасна.

Бих искал да спомена и рисковете и възможностите за изгаряне вследствие на употребата на тези камини:

 • 1. Директен контакт с пламъка.
 • 2. Контакт с части на самата биокамина или с повърхности, близки до нея.
 • 3. Разливане при побутване или събаряне на камината. Няма защитни механизми, които да го предотвратят.
 • 4. Неосведоменият клиент, приел факта, че е достатъчно зрял да използва уреда, без да прочете инструкциите за безопасно използване.
 • 5. Изгаряне може да се получи и при опит да се угаси горещата камина или след спонтанно възпламеняване на камината - невъзможност да се установи дали пламъкът в контейнера е напълно загаснал, неизправност или теч в контейнера с горяща течност, некачествени материали на изработка.
 • 6. Компонентите, от които е изградена запалителната течност, могат да предизвикат раздразняване и дори да причинят алергии на респираторния тракт, очи и кожа в кратки срокове. Нещо повече - в дългосрочен план формалдехидът и бензенът са канцерогенни.
 • 7. Възможна е интоксикация с CO2 поради липса на съответен датчик.

В заключение още няколко съвета как да се предпазите:

 • 1. Когато решите да взимате биокамина, помислете дали си струва един миг невнимание да предопредели живота ви до края на дните ви.
 • 2. Имаме изготвена апликация за мобилно приложение. Това е първото в световен мащаб мобилно приложение, създадено изцяло от лекари, ангажирани с лечението на изгаряния. Приложението се нарича "Какво да правим при изгаряне" и е предназначено както за медицински лица, оказващи първа помощи или транспортиращи пациент с изгаряне, така и за всички потенциални пациенти и техните близки. По-малко грешки след изгаряне означават по-невидими белези и повече спасени човешки животи. Това е веруюто на автора на приложението проф. д-р Мая Аргирова, началник на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ "Пирогов", и д-р Мартин Мартинов от екипа й.
 • 3. Искаме да знаете, че ние винаги ще бъдем тук за вас, когато имате нужда, независимо дали сте пострадали от изгаряне сега или преди една и повече години.