Future Values - подобрена стратегия за организация на здравеопазването

Основните стратегически предизвикателства пред здравните системи днес не са много различни в различните части на света

Shutterstock    ©  Shutterstock

Визитка

Д-р Славейко Джамбазов е основател и управляващ директор, HTA Ltd. Притежава международна експертиза като консултант за здравни политики, оценка на здравните технологии, фармакоикономика, данни от реалния живот, измерване на значими за пациентите резултати. Доктор на науките в областта на оценката на здравните технологии, има МВА от Американския университет и магистратури по медицина и обществено здраве. Завършил е курс в Harvard Business School за измерване на ползите в здравеопазването, който имплементира в лечебни заведения в България и чужбина, както и стартира преподавателска дейност в областта, предназначена за студенти в медицинските университети в България. Преподава още здравен мениджмънт и оценка на здравни технологии, съавтор в книги за оценка на здравни технологии, здравна икономика, клинични проучвания, епидемиология. За последните 6 години НТА ООД е изготвила над 600 анализа, от тях над 100 за редки заболявания и лекарства сираци, за над 70 мултинационални компании. От 2017 г. д-р Джамбазов работи активно по инвестиционни проекти в Африка, Близкия изток и Югоизточна Азия.

Решенията в медицината в днешно време са все по-успешни - безпрецедентен успех имат и медицината, и медицинската наука, особено видно в борбата с пандемията. Предизвикателствата пред здравните системи обаче в световен мащаб са в политиките, в организацията на здравните сектори, които е редно да се превърнат в здравни системи. Едно от основните предизвикателства е, че

"Заплащането за извършена дейност"

доминира в пейзажа на плащанията на доставчиците на здравни услуги от много дълго време - независимо дали говорим за клинични пътеки или диагностично свързани групи. Един ясен проблем в този модел на плащане е възнаграждаването и поощряване за

Обема и интензитета на здравните услуги вместо за тяхното качество

Здравните фондове в момента дори заплащат за поправяне на допуснатите грешки в хода на лечение. По същество колкото повече приеми, тестове, процедури и лечения предоставя доставчик или болница, толкова повече приходи генерира, което създава

Грешни стимули

В крайна сметка пациентите могат да получат редица ненужни и разточителни услуги, без да получат по-добри здравни резултати. Този модел е двигателят за постоянния ръст на разходите през последните десетилетия навсякъде, без значими подобрения в резултатите за пациентите. В допълнение, медицинският персонал е обезкуражен и демотивиран в опитите си да предоставя качествена медицинска услуга, което компрометира качеството на здравните услуги. Мотивацията е редно да бъде в посока здравните специалисти и индустрия да запазят професионалните си компетенции, да продължат да работят и да предоставят измерим принос за здравето на пациентите си.

Има ли възможности за справяне с тези предизвикателства

Възможностите за справянето с тези предизвикателства изискват промяна на политиките и определяне на правилните стимули за доставчиците на здравни услуги. Един от ключовите подходи, чрез който иновативните организации в здравеопазването се справят, е чрез заплащане за това, което целим - а именно за резултати, т.е. заплащане за качество вместо за количество. Този подход цели да подобри резултатите - както здравните, така и резултатите, които са важни за пациентите, но през целия цикъл на заболяването, а не за отделни негови епизоди. Емблематичен пример за важността на резултатите, свързани с качеството на живот на пациентите, е заболяването простатен карцином. Множество от мъжете с тази диагноза предпочитат да живеят по-кратко, но без еректилна дисфункция и без инконтиненция, отколкото да постигнат максималната възможна преживяемост, но с тях. Както става ясно, стратегията за преминаване към система за предоставяне на здравни услуги с висока полза включва модели, ориентирани към грижата за пациента, измерване на резултатите и разходите за всеки пациент, интегриране на здравните грижи по състояния, изграждане на платформи и програми за подкрепа на пациентите. Тези мерки ще подобрят добавената полза от работата на здравните специалисти, ще намалят разходите за предоставяне на грижи, ще повишат качеството на здравните услуги, т.е. ще добавят ползи за цялата здравна система. Това е изцяло нова философия за предоставяне на здравни услуги, разработена в "Харвард" преди около 15 години, която вече е въведена в множество водещи клиники по света, има примери и от България.

По-лесно е да се обясни, отколкото да се направи

За изпълнение на такава нова стратегия са нужни хора, които могат да се справят със задачи с повишена сложност, но това не е непреодолима бариера. Въпрос е на осъзнаване на приоритетите и предоставяне на правилните стимули на здравните и лечебните заведения. За да имаме лечебни секции с фокус върху медицински състояния, лечебните заведения трябва да бъдат стимулирани в тази посока - финансиране за лечение на заболяването диабет, а не на дейностите на специалистите ендокринолози например. Диабетно болният има нужда също от невролози, кардиолози, съдови хирурзи, офталмолози и др., които да работят заедно със специалиста ендокринолог за лечението на конкретното медицинско състояние. Когато има опция да се заплаща пакетно за целия цикъл на лечение при измерване на резултати и процеси за целия цикъл на лечение, тогава и инвеститорите ще се ориентират към изграждане на интегрирани секции и лечебни заведения и предоставяне на интегрирана услуга.

Примери за работещи модели

Прекрасен пример, свързан с диабета, са клиниките "Диабетер" в Холандия - верига от клиники в доболничната помощ за лечение на диабет тип 1 при деца, с мултидисциплинарни екипи. За една година специалистите успяват да намалят хоспитализациите на тези деца с 50% и да подобрят контрола на заболяването, като фокусират дейността на лечебните заведения в едно медицинско състояние, оптимизират разходите и подобряват резултатите при фиксирана годишна цена за лечението на пациент, с включени медицински изделия и медикаменти в нея, но с финансови инхибитори при влошени резултати от лечението. Така те са стимулирани за по-добра грижа и по-ефективна работа. Този модел на финансиране работи успешно и в Стокхолм при смяна на тазобедрена и колянна става, в сила от 2008 г., със значително подобрени резултати, оптимизирани разходи и двукратно понижение на усложненията, с участието на всички болници, независимо от тяхната собственост или търговски статут, които нямат отношение към резултатите от лечението и успеха на лечебните заведения, промяната на търговския статут на лечебните заведения не е от голямо значение при правилните стимули.

Какви политици/decision-makers са готови да въведат подобни политики

Всички искат промяна, не всички са готови за нея. В момента политиците ни говорят за промени. За реализирането на промяна в тази посока са нужни иновативни политици и политики, както и пилотни проекти, които са ориентирани към пациентите, което включва и създаването на информационни системи и платформи за измерване на резултати и процеси. Досега фокусът винаги е бил върху оптимизация на процесите, но ако не постигаш резултати, ще оптимизираш и направиш ефективно непостигането на резултати. Фокусът трябва да бъде върху ползите за пациентите по време на целия цикъл на лечение. Тук е важно отново да уточним, че говорим за

Ползи, важни за пациентите

през целия цикъл на лечение. Future Values Value Driven Healthcare е неправителствена организация, която цели да обучава предимно студенти в здравеопазването - медици, стоматолози, фармацевти, полувисш персонал, и да подготви бъдещото поколение политици/decision-makers. Това представлява и смяна на културата, а това никога и никъде не е било лесно, особено с действащи политици, които са заети с провеждането на собствените си политики и не могат да отделят времето и фокуса да погледнат в различна посока. Основните дейности на Future Values са организиране на курсове и кръжоци в университетите, образователни събития, включително уеб платформа с онлайн лекции и книги. По този начин ще се подпомогне развитието на университетското образование и обучението на умения в области, които са важни са организацията на цялата система на здравеопазване, и най-вече за постигане на резултатите, важни за пациентите. Вече имаме курсове с по 40 - 50 участници и трансферът на това знание се оказва изключително търсен, включително от управленци, политици и висши мениджъри. Тази подобрена стратегия за организация на здравеопазването е важно да бъде разбрана от политиците, но това не може да стане насила или бързо. Но пък хубавото е, че веднъж разбрана и въведена, може да предостави бързи резултати, както виждаме в примерите от Холандия, Швеция, има и много други.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал