Късно проследяване на новородени с много ниско и екстремно ниско тегло

В неонатологичното отделение са лекувани и проследени 236 бебета с тегло под 1500 грама

Д-р Евгения Сорокина-Игова

Екип на проекта

Д-р Евгения Сорокина-Игова, д-р Радка Масларска, д-р Мария Калайджиева, д-р Вяра Константинова, д-р Слава Денева, д-р Светла Контилска, д-р Василена Александрова, д-р Жени Иванова, д-р Величка Чимева, д-р Антония Хаджипантелеева, д-р Весела Данкова, "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда".

5-8% от всички бременности завършват с преждевременно раждане на деца под 1500 грама. Те биват малки за гестационната възраст и/или с интраутеринна хипотрофия (плодът не може да достигне генетично детерминирания си потенциал). Те са рискова група с повишена честота на неврологични, белодробни и ендокринни нарушения. В името на тяхното пълноценно развитие и добро качество на живот е необходимо създаването на протокол за късно проследяване от мултидисциплинарен екип. Приложението на протокола проследява ранните и късните усложнения в развитието на недоносените с много ниско и екстремно ниско тегло, което дава възможност за предприемане на навременни и адекватни мерки за справяне с проблемите.

Екипът на Отделението по неонатология към "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда" провежда ретроспективно проучване, обхващащо 236 новородени с тегло под 1500 г за периода 1.01.2009 г. - 1.07.2021 г., пролежали и лекувани в отделението. Анализирани са данните от историята на заболяването, както и медицинската документация от болничната информационна система. Целта на проучването е да се проследят перинатологичните проблеми и усложнения, както и последващото развитие на недоносени новородени деца с тегло при раждането под 1500 грама.

Най-високото ниво на компетентност на Отделението по неонатология в "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда" дава възможност за проследяване на рисковия пациент от момента на раждането, през полагането на интензивно лечение в пълен обем до неговото изписване и развитието му след това. Отделението създава и използва ясно дефинирани протоколи, по които се провежда както интензивното лечение в рамките на болничния престой, така и късното проследяване след изписването на децата.

С развитието на съвременната неонатология става възможно все по-често отглеждането и полагането на интензивни грижи за новородени с тегло под 1500 грама. Те са рискова група, изискваща интензивно лечение в рамките на престоя им в отделението и последващо проследяване на тяхното развитие в първите години от живота им. Протоколът, изготвен от отделението, който е стриктно съблюдаван от екипа, включва ежемесечна консултация с неонатолог, който проследява развитието на антропометричните показатели на децата, техните нервно-психическо развитие, двигателна активност, хранене и спомага за решаване на възникналите проблеми. Поради често провежданата дихателна реанимация при тези деца и съпътстващата незрялост на белия дроб се налага до един месец след изписването детето да бъде консултирано с детски пулмолог и при нужда той да контролира домашното лечение на дихателната патология. Също така се препоръчва консултация с кардиолог един месец след изписването с оглед проследяването на сърдечен статус и хемодинамика. От отделението препоръчват консултация с двигателен терапевт при достигане на тегло на детето над 4 кг, за да се проведе двигателна рехабилитация, която спомага за по-доброто развитие на недоносените деца.

Децата, родени малки за гестационната възраст, често са застрашени и от нарушения в метаболизма и запазват тенденция за по-висок риск спрямо връстниците си. Поради това неонатолозите препоръчват консултация с детски ендокринолог в рамките на възрастта между шест месеца и една година. Отделението по неонатология е част от Национална скринингова програма за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационната възраст. Още от началото на престоя на децата в отделението започва тяхното проследяване от детски офталмолог с цел ранно диагностициране и при необходимост се прилага лечение на ретинопатия на недоносеността. При децата с повишен риск от това заболяване проследяването продължава и след изписването. След проведеното ретроспективно проучване и анализа на получените данни от отделението заключават, че спазването на ясно дефинирани протоколи води до понижаване на тежката заболеваемост на тези деца извън перинаталния период, което води до по-добро качество на живот и пълноценното им развитие.

Крайният резултат е, че се повишава преживяемостта при деца, родени с тегло под 1500 грама, благодарение на висококвалифицирания екип, надеждната апаратура за провеждане на интензивна терапия и постоянния контрол на състоянието на недоносените чрез централна мониторна система, провеждане на задължителен ултразвуков скрининг и регулярен офталмологичен контрол. Ранно се диагностицират, проследяват и контролират най-често срещаните заболявания при недоносените деца - бронхопулмонална дисплазия, ретинопатия на недоносеното, анемия на недоносеността, неврологични проблеми като детска церебрална парализа, епилепсия, хидроцефалия, налагаща поставянето на вентрикулоперинатонеален шънт. Намалява рискът от възникване на ранни и късни усложнения. Екипът на отделението ще продължи да използва тази добра практика и да надгражда вече установените протоколи.

Д-р Евгения Сорокина-Игова, Отделение по неонатология в "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда":

Полагаме всички грижи за недоносените деца

Визитка

Д-р Евгения Сорокина е завършила Медицинския университет - София, през 2010 г. От 2011 г. е част от екипа на "Болница Токуда", от 2012 г. специализира неонатология, а през 2016 г. придобива специалност. Преминала е квалификационни курсове по перинатална медицина (Париж), трансфонтанелна ехография (Imperial College of London) и интензивно лечение. Участвала е в редица конгреси и форуми в областта на неонатологията.

Колко бебета се раждат недоносени в България и с екстремно ниско тегло?

5-15% от всички бременности завършват с преждевременно раждане на деца с под 2500 грама тегло. Разделението според теглото е в няколко типа - ниско тегло при родилно тегло под 2500 г, с много ниско тегло - под 1500 г, и екстремно ниско тегло - под 1000 г.

Как ги спасявате?

Недоносените деца са рискова група, изискваща интензивно лечение в рамките на престоя им в интензивно неонатологично отделение и последващо проследяване на тяхното развитие в първите години от живота им. Най-високото ниво на компетентност на Отделението по неонатология в "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда" дава възможност за проследяване на новородения рисков пациент от момента на раждането, през полагането на интензивно лечение в пълен обем до неговото изписване и проследяване на развитието му след това. Отделението създаде и използва ясно дефинирани протоколи, по които се провежда както интензивното лечение в рамите на болничния престой, така и късното проследяване след изписването на децата. Разполагаме с качествена и съвременна апаратура и висококвалифициран персонал, което позволява полагане на всички необходими интензивни грижи за най-малките в съответствие с най-съвременните тенденции и медицински практики в неонатологията.

Какви са опасностите пред тяхното развитие и по какъв начин ги проследявате?

Най-често срещаните проблеми в тяхната послеродова адаптация са свързани с патология от страна на белия дроб, хемодинамика, хранене, нарушение във функциите на всички органи и системи, които при тях са незрели и с незадоволителни компенсаторни възможности. Често се налага провеждане на комплексно интензивно лечение, което включва респираторно подпомагане, инфузионно лечение, лечение на съпътстващите инфекции, хемостазеологични и електролитни нарушения и т.н. Протоколът за късно проследяване на недоносените и след изписването им, изготвен от Отделението по неонатология в "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда", включва ежемесечна консултация с неонатолог до навършване на 1-годишна възраст, който проследява развитието на антропометричните показатели на децата, техните нервно-психическо развитие, двигателна активност, хранене и спомага за решаване на възникналите проблеми. Поради спецификата на дългосрочните проблеми, съпътстващи тези деца, след приключване на болничния им престой се налага стриктно проследяване от редица специалисти, с които болницата разполага и с които сме изградили комплексен подход и сътрудничество в името на качеството на живот на недоносените деца. Това са специалисти по детска пулмология, детска кардиология, детска офталмология, детска ендокринология, детска неврология, детска нефрология, кинезитерапевти. Мултидисциплинарният подход в проследяването на тези деца е ключът към техните по-добро качество на живот и пълноценно развитие.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал

"Пирогов" на три морета

"Пирогов" на три морета