Приложението Medrec:M помага на лекари и пациенти да следят здравни състояния

Събраната информация следи пациента дистанционно и помага на медиците да разполагат с пълна информация за него

Екип на проекта

Росен Върбанов, изпълнителен директор, "Сирма медикъл системс"; Момчил Зарев, търговски директор, "Сирма Солюшънс"; Владислав Ламбов, технологичен мениджър, "Сирма медикъл системс".

Medrec:M е интегрирана платформа за управление на здравето, предназначена да отговори на спешната нужда от доставчици на здравно обслужване от ново поколение в съвременния свят. Medrec:M предлага уникална комбинация от ориентирано към потребителя мобилно приложение за самонаблюдение както за основно проследяване на здравето, така и за управление на хронични състояния (диабет, сърдечни заболявания и др.). Така приложението помага на пациенти и клиники за дистанционно наблюдение и комуникация по единен, унифициран начин.

Medrec:M се появява в отговор на промените в здравеопазването след появата на COVID-19, необходимостта от дистанционно наблюдение и консултиране на някои заболявания, включително хронични, по-бързо и ефективно обслужване от страна на лекарите и здравните заведения, както и спестяване на ценното време на медицинските специалисти и администрацията. Липсата на достатъчно точни и добре организирани данни, подадени от пациентите преди и по време на традиционен преглед, води до загуба на време и ресурси както от медицинските специалисти, така и от административния персонал. Нагласата на обществото относно услугите в здравеопазването е променена значимо. Днес пациентите очакват и изискват по-личен и информиран подход, по-малко време за изчакване пред лекарския кабинет, както и по-бързо, прозрачно и по-ефективно обслужване.

Мобилното приложение Medrec:M представлява личен дигитален здравен дневник, ориентиран към потребителите. Едни от най-важните функционалности на приложението са: списък с лекари и клинични услуги; лесна организация на всички данни, свързани със здравословен проблем; гъвкави планове за прием на лекарства; сигурно съхранение на медицински документи; регистър и анализ на симптоми; дневник на жизнени показатели; профили на деца; връзка с лекар - онлайн консултации и съобщения; споделяне на данни с лекар - документация и пълна здравна картина; ваксинационен календар; връзка с лаборатории.

Medrec:M Clinic е базирана в облак система за телемедицина и дигитална клиника за медицински специалисти. Едни от най-важните функционалности на дигиталната клиника са за извършване на онлайн консултации с пациенти; получаване на плащания, управление на работен график и ценови листи, достъп до споделени от потребителя данни, документи и модул за образна диагностика; възможност за проследяване на цялата медицинска история; изпращане на съобщения до пациентите; функция за Speech to text и визуализация на таблици, графики и диаграми.

Medrec:M е една от първите платформи за дигитално здраве в България. Разработена в началото на COVID-19 пандемията, тя дава решение на проблемите в здравеопазването. За всеки е важно да събере възможно най-пълни данни за здравето си - симптоми, резултати от изследвания, провеждани лечения и диагнози, и при необходимост да ги предостави на лекар при присъствен или дистанционен преглед, защото данните са ключът към правилната диагноза и успешното лечение. Потребителят използва мобилното приложение, за да събира и записва свои медицински данни, симптоми, резултати от изследвания, приемани медикаменти, диагнози, епикризи и т.н. При необходимост той много лесно може да сподели данните си с лекар. Използването на приложението и попълването регулярно на данните за здравословния статус са полезни както за потребителите, така и за здравните институции, които имат поглед върху актуална статистическа информация, предоставена им на база на анонимизирани данни. Попълвайки регулярно анкетите в приложението, потребителите допринасят за изграждането на по-добро здравеопазване, а в условията на пандемия - за по-адекватни реакции. В приложението се използват огромната експертиза и разнообразните технологии на "Сирма" в областта на науките за живота и здравеопазването. С помощта на изкуствен интелект потребителите са по-добре информирани, а на лекарите се предоставя инструмент за по-добри диагностициране и лечение. Изкуствен интелект следи и за опасни състояния и предупреждава за тенденции в изменението на важни здравни показатели в по-дълги периоди от време, които иначе биха останали незабелязани. Приложението Medrec:M има версия на английски език и може да се използва от здравни заведения и лекарски практики по целия свят.

Визитка

Момчил Зарев е главен търговски директор на "Сирма груп холдинг" с над 23-годишен опит в сферата на софтуерните технологии. Неговата експертиза в дигиталните решения е свързана с разработката на множество мобилни приложения и платформи в здравния, финансовия и много други сектори. Той става част от екипа на "Сирма" през 1999 г. През 2008 г. става ръководител на "Сирма мобайл", а през 2012 г. става част от управителния борд на "Сирма солюшънс". По образование Зарев има магистърска степен по компютърни науки от Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски".

Нагласата на обществото за услуги в здравеопазването е значително променена

Как възникна идеята за Medrec:M?

Medrec:M се появява в отговор на промените в здравеопазването след появата на COVID-19, необходимостта от дистанционно наблюдение и консултиране на някои заболявания, включително хронични, по-бързо и ефективно обслужване от страна на лекарите и здравните заведения, както и спестяване на ценното време на медицинските специалисти и администрацията. Липсата на достатъчно точни и добре организирани данни, подадени от пациентите преди и по време на традиционен преглед, води до загуба на време и ресурси както от медицинските специалисти, така и от административния персонал. Нагласата на обществото относно услугите в здравеопазването е променена значимо. Днес пациентите очакват и изискват по-личен и информиран подход, по-малко време за изчакване пред лекарския кабинет, както и по-бързо, прозрачно и по-ефективно обслужване.

Какви функционалности има приложението?

Мобилното приложение Medrec:M представлява личен дигитален здравен дневник, ориентиран към потребителите. Едни от най-важните функционалности на приложението са списък с лекари и клинични услуги, лесна организация на всички данни, свързани със здравословен проблем, гъвкави планове за прием на лекарства, сигурно съхранение на медицински документи, регистър и анализ на симптоми, дневник на жизнени показатели, профил на дете или деца, връзка с лекар - онлайн консултации и съобщения, споделяне на данни с лекар - документация и пълна здравна картина, ваксинационен календар и връзка с лаборатории.

Medrec:M Clinic е базирана в облак система за телемедицина и дигитална клиника за медицински специалисти. Едни от най-важните функционалности на дигиталната клиника са за извършване на онлайн консултации с пациенти, получаване на плащания, управление на работен график и ценови листи, достъп до споделени от потребителя данни, документи и модул за образна диагностика, възможност за проследяване на цялата медицинска история, изпращане на съобщения до пациентите, функция за Speech to text и визуализация на таблици, графики и диаграми.

Как се развива и какво е приложението му в България и света?

Използването на приложението и попълването регулярно на данните за здравния статус са полезни както за потребителите, така и за здравните институции, които имат поглед върху актуална статистическа информация, предоставена им на база на анонимизирани данни. Попълвайки регулярно анкетите в приложението, потребителите допринасят за изграждането на едно по-добро здравеопазване, а в условията на пандемия - за по-адекватни реакции. В приложението се използва огромната експертиза и разнообразните технологии на "Сирма" в областта на науките за живота и здравеопазването. С помощта на изкуствен интелект потребителите са по-добре информирани, а на лекарите се предоставя инструмент за по-добро диагностициране и лечение. Изкуствен интелект следи за опасни състояния и предупреждава за тенденции в изменението на важни здравни показатели в по-дълги периоди от време, които иначе биха останали незабелязани. Приложението Medrec:M има версия на английски език и е достъпно в целия свят. Може да се адаптира спрямо нуждите на всеки пациент и да се използва от здравни заведения и лекарски практики по цял свят.

2 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал

"Пирогов" на три морета

"Пирогов" на три морета