Крайната цел е пълната дигитализация на медицинската информация за всеки пациент

Борис Костадинов - зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване" АД

Борис Костадинов - зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване" АД
Борис Костадинов - зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване" АД
Борис Костадинов - зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване" АД
Борис Костадинов - зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване" АД
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Борис Костадинов е зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване" АД. Има над 15 години опит в сферата на информационните технологии, като по-голямата част е в създаване на цялостни софтуерни решения за големи клиенти във финансовия сектор в Азия, Африка, Централна Америка и Европа. Преди да се присъедини към екипа на "Информационно обслужване" е работил в продължение на десет години по социално значими проекти за дигитализирането на т.нар. "финансово приобщаване" - създаване на възможности за равнопоставен достъп до финансови услуги за физически лица и фирми в развиващите се страни по цял свят. Една от основните цели в неговата работа е създаване на софтуерни решения, които да подобряват живота и възможностите на хората.

Борис Костадинов ще бъде един от лекторите на първото издание на Форум "Дигитално здраве. Събитието ще се проведе на 17 май в София и ще може да бъде проследено на живо в залата или онлайн.

Запази своето място тук

Визитка

Борис Костадинов е зам.-директор "Софтуерни интеграции" в "Информационно обслужване" АД. Има над 15 години опит в сферата на информационните технологии, като по-голямата част е в създаване на цялостни софтуерни решения за големи клиенти във финансовия сектор в Азия, Африка, Централна Америка и Европа. Преди да се присъедини към екипа на "Информационно обслужване" е работил в продължение на десет години по социално значими проекти за дигитализирането на т.нар. "финансово приобщаване" - създаване на възможности за равнопоставен достъп до финансови услуги за физически лица и фирми в развиващите се страни по цял свят. Една от основните цели в неговата работа е създаване на софтуерни решения, които да подобряват живота и възможностите на хората.

Борис Костадинов ще бъде един от лекторите на първото издание на Форум "Дигитално здраве. Събитието ще се проведе на 17 май в София и ще може да бъде проследено на живо в залата или онлайн.

Запази своето място тук

От години българските пациенти очакват да не трябва да ходят с папки с хартии и да носят изследванията, епикризите, личните си амбулаторни карти и рецепти. Ще се случи ли това?

С въвеждането на Националната здравноинформационна система (НЗИС) на национално ниво крайната цел на проекта е пълната дигитализация на медицинската информация за всеки пациент. Колкото повече участници в екосистемата на здравеопазването (става въпрос за медицински практики, лаборатории, болници и др.) се интегрират към НЗИС и изпращат редовно и съвестно информация към системата, толкова по-пълна и подробна ще бъде информацията за пациента там. Съответно с постепенното попълване на е-резултати, е-прегледи, е-хоспитализации и е-рецепти в НЗИС нуждата да се носят хартиени папки ще намалее и впоследствие ще изчезне напълно. Тук е мястото на пациентите да започнат да изискват от медицинските лица своевременното и коректно въвеждане на тяхната информация в НЗИС, тъй като в крайна сметка те имат най-голяма полза от това.

Съхранява ли се в НЗИС информацията за здравното състояние на пациентите и какви записи има там в момента?

- Една от задачите на НЗИС е да бъде централизирано хранилище за унифицирана медицинска информация за всички ползватели на здравни услуги в България. В тази връзка системата действително трябва да съхранява историческа и актуална информация за здравното състояние на пациентите под формата на електронни здравни записи, подписани от медицинско лице. Разбира се, тази информация трябва да бъде подадена от съответното медицинско лице по софтуерен път. Към момента в НЗИС има функционалност за съхранение и работа със записи от тип е-рецепта, е-имунизация, е-направление за изследвания, е-резултати и е-преглед.

Как планирате да ги разширите и какви възможности ще дава системата?

- До края на 2022 в НЗИС ще има добавена функционалност за съхранение и работа със записи от тип е-направление (всички вариации), е-хоспитализация плюс прилежащи документи, включително е-епикриза, както и набор от по-малки документи като електронни здравни записи за регистриране и проследяване на заболяване, за докладване на алергия или непоносимост, за кръводарявания и т.н. В допълнение, планираме да разширим значително е-прегледите в частта "Детско и майчино здравеопазване" с цел да подпомогнем младите семейства и техните лекари при планиране на редовните прегледи, изследванията към тях, проследяване на бременността, раждането и израстването на децата. Трябва да отбележим, че НЗИС е жива система и нейният растеж и константно подобряване не може и не бива да спират.

Какви ще бъдат ползите от събирането на данните на едно място и тяхната достъпност за лекарите и пациентите?

- Събирането на валидирани медицински данни, които са в унифициран и стандартизиран формат, е от огромна полза за пациентите и от значителна помощ за техните лекуващи лекари. Когато пациентът отиде на лекар с определено оплакване, тя или той очаква да получи възможно най-качествено обслужване. Пациентите обаче ходят при различни лекари и в различни медицински заведения, които на практика не обменят информация помежду си.

В момента лекарите са ограничени откъм достъп до пълна медицинска информация за пациента и трябва да разчитат на често непълни папки с хартия, ограничен набор от исторически данни от собствената им информационна система, както и на спомените на пациента или техни близки. Съвкупността от така събраната информация често води до непълна или дори подвеждаща картина за здравословното състояние на пациента, което от своя страна влияе негативно на точността на диагнозата и на ефективността на изписаното лечение.

Чрез НЗИС всеки лекуващ лекар ще има възможност да прегледа пълната медицинска информация на своите пациенти и по този начин да подобри значително диагностиката и лечението им. В допълнение, на базата на събраната историческа информация лекарят ще има възможност да планира и предпише адекватна профилактика и наблюдение на здравословното състояние на всеки пациент.

Кой и по какъв начин ще има достъп до данните на пациента?

- Достъп до данните на пациента винаги има, разбира се, самият пациент. Родители и законни настойници ще имат достъп до данните на своите деца до навършването на пълнолетие. Също така обмисляме механизъм за предоставяне на достъп до досието на трети лица при изрично желание от страна на пациента (примерно възрастни хора на техните деца, помощници или болногледачи). Данните се представят под формата на медицинско е-досие, което може да бъде достъпно през уеб- и/или мобилно приложения след автентикация със сигурен механизъм. Към момента това се осъществява с КЕП, но до края на 2022 г. ще бъдат предоставени и други методи.

За лекарите е предвидено специализирано уеб приложение (различно от пациентското), наречено "Пациентски е-лист", което да предоставя достъп до е-досиетата на пациентите на съответния лекар. Предвидено е личните лекари да имат достъп по подразбиране към е-досиетата на своите пациенти, а лекуващи лекари да имат възможност да заявят достъп, който да бъде одобрен от пациента за определен (опционален) срок. Също така е предвиден и механизъм за спешен достъп до е-досието, когато пациентът не е в състояние да предостави такъв.

Защитена ли е информацията за здравните данни на всеки пациент и по какъв начин?

- Данните на пациентите са защитени в дата център с най-високо ниво на сигурност, като там са приложени всички необходими механизми за контрол на достъпа, съхранение на данните и осигуряване на непрекъснат канал за достъп на авторизирани потребители. Идентификацията на всеки потребител на НЗИС се валидира чрез КЕП.

Достъпът до всеки електронен здравен запис, независимо от канала, се записва в одитен лог под формата на събитие в НЗИС и този списък от събития е достъпен за преглед от пациентите по всяко време в тяхното е-досие. В събитието е видно кой точно електронен запис е бил достъпен, от кого, кога и на какво основание. Ако пациентът забележи неправомерен достъп към досието си, той следва да съобщи незабавно на съответните власти. За целта е предвиден лесен механизъм в самите приложения за достъп до е-досието.

Какво ще представлява приложението за е-досие на пациента, каква информация ще бъде достъпна в него и как ще се ползва?

- Пациентите ще разполагат с две приложения за достъп до тяхното е-досие - уеб и мобилно за Android и iOS. В тях медицинската информация е представена по систематизиран начин, разбираем за стандартния потребител без медицинско образование. Предвидени са и различни функционалности за удобство на пациента като напомняне за изтичане на е-документи, напомняне за прием на лекарства, автоматични известия за създаден нов здравен запис, както и много други. Цялата медицинска информация за пациента, която се намира в НЗИС, ще бъде видима под някаква форма в приложенията за е-досие, като сега е достъпна и на https://my.his.bg.