Новият брой:
Какво се случва в държавата

УМБАЛ "Св. Марина" – Варна, с отлични резултати въпреки кризите

Лечебното заведение приключи 2021 г. с печалба и без просрочени задължения

УМБАЛ "Св. Марина" – Варна, с отлични резултати въпреки кризите
УМБАЛ "Св. Марина" – Варна, с отлични резултати въпреки кризите
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

УМБАЛ "Света Марина" - Варна, приключи 2021 г. с печалба и без просрочени задължения, става ясно от отчетите на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. Университетската болница премина през голямо предизвикателство, като пое най-голямата тежест на COVID-19 кризата в страната поради необходимостта от достъпно, своевременно и качествено лечение на инфекциозни заболявания.

УМБАЛ "Света Марина" - Варна, приключи 2021 г. с печалба и без просрочени задължения, става ясно от отчетите на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. Университетската болница премина през голямо предизвикателство, като пое най-голямата тежест на COVID-19 кризата в страната поради необходимостта от достъпно, своевременно и качествено лечение на инфекциозни заболявания.

В борбата с COVID-19

От началото на пандемията на първа линия работи мултидисциплинарен екип, който води ежедневната борба с коварното заболяване. В периода 01.01.2021 г. - 31.03.2022 г. са преминали 56 980 пациенти, от които 9274 с COVID-19. В зависимост от актуалните здравни потребности на населението в лечебното заведение бяха обособени 467 болнични легла за пациенти с COVID-19, от които 74 легла за интензивно лечение. Бяха трансформирани 19 структури, а в пиковете на инфекцията се диагностицираха и лекуваха над 500 болни на ден.

През месец август 2020 г. на територията на Клиники по инфекциозни болести към УМБАЛ "Света Марина" - Варна, беше създаден и Координационен център, обслужващ населението от региона и страната. За обезпечаване на лечебно-диагностичната дейност през пиковете на пандемията от други структурни звена на лечебното заведение в борбата с инфекцията се включиха над 840 лекари, медицински сестри, санитари и друг персонал. Създадената перфектна организация позволи успоредно с лечението на пациенти с COVID-19 болницата да продължи да оказва спешна медицинска помощ и на нуждаещи се със заболявания по профилите на разкритите клинични структури. Преминалите пациенти през спешните отделения за този период са над 47 600.

Варненската университетска болница е втората по големина в Република България. В нея към 31.03.2022 г. работят 1994 служители - 30 професори, 60 доценти, 39 главни асистенти, 167 асистенти, 675 специалисти по здравни грижи, 376 санитари и 424 друг персонал, като непрекъснато се инвестира в кариерното им развитие. Благодарение на стриктно спазваните противоепидемични мерки беше ограничено разпространението на инфекцията сред персонала.

Инвестиционна програма

Успоредно с предизвикателствата на кризата продължи изпълнението на мащабната инвестиционна програма, като основно се реконструираха и оборудваха клиниките по ревматология, неинвазивна кардиология, ушно-носно-гърлени болести, лицево-челюстна хирургия, диализа, нуклеарна медицина и метаболитна терапия, референтна вирусологична лаборатория, кислородна инсталация, инсталирани бяха най-модерните компютърен томограф и ПЕТ скенер в България.

През 2021 г. стойността на изплатените трудови възнаграждения е 61 614 084.92 лв. брутно, а платените осигуровки, данъци и такси към бюджета са 22 823 897.68 лв. Средната брутна заплата за 2021 г. е 2844.19 лв., а към 28.02.2022 г. е 2428.60 лв., като заплатите се изплащат регулярно.

Болницата е основна база на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. Паралелно с лечението на пациенти по време на пандемията успешно се провеждаше учебният процес на студентите както в електронна среда, така и присъствено, благодарение на напълно изградената дигитална инфраструктура.

Европейско лице на болничното здравеопазване

Отличните възможности за лечение и обучение, които лечебното заведение предлага, увеличиха потенциала на МУ - Варна. Вследствие на това над 6500 студенти, от които над 1500 чужденци от 49 държави в света, избират да учат медицински специалности във Варна. В болницата се обучават и приблизително 150 специализанти от всички специалности.

Основана с капитал 19 491 000 лв., днес регистрираният капитал на УМБАЛ "Света Марина" - Варна, е 50 177 260 лв. Към настоящия момент болницата няма непокрити загуби от минали години. Коефициентът на абсолютна ликвидност е 1.61, което означава, че наличните парични средства са напълно достатъчни да покрият всички задължения, което е критерий за изключително успешния мениджмънт в условията на криза.

Болницата е призната от пациентите и международните партньори за eвропейско лице на болничното здравеопазване. УМБАЛ "Света Марина" е най-високотехнологичната болница в страната. Разполага с два ядрено-магнитни резонанса, три ангиографа, два супермодерни скенера, най-модерните ПЕТ скенер и СПЕКТ скенер, три линейни ускорителя, ехографи, ендоскопи, робот за разтваряне на цитостатици, роботизирана хирургия, модерна болнична информационна система, център за транслационна медицина, клетъчна терапия и др. До момента са проведени 204 костномозъчни трансплантации, от които 144 автоложни и 60 алогенни. Внедрени са уникални методи за диагностика, терапевтично, консервативно и оперативно лечение. Болни от цялата страна търсят диагностика и лечение в университетска болница "Света Марина", като лекуваните пациенти от други населени места извън Варна са 15 277 за периода.

УМБАЛ "Света Марина" е център за иновации в областта на медицинските технологии, методите за борба със социално значимите заболявания, здравния мениджмънт, университетското образование и наука и оказва методично ръководство на лечебните заведения в региона и страната.

През 2021 г. в болницата са извършени общо 84 проверки от страна на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", НЗОК, РЗОК - Варна, РЗИ - Варна, и Комисията за защита на личните данни.

Професионализъм, отговорност, отдаденост на пациентите

Служителите на лечебното заведение са доказали своя професионализъм, отговорност и безрезервна отдаденост на пациентите.

Трудът на медицинските специалисти от УМБАЛ "Света Марина" ежегодно бива оценен по достойнство от цялото общество: Българският лекарски съюз удостои доц. д-р Диана Радкова, дм, началник направление "Инфекциозни болести", с приз "Лекар на годината 2020" в категория "Борба с пандемията - COVID-19", а през 2021 г. доц. д-р Деян Анакиевски, ръководител на Клиниката по урология, бе удостоен от БЛС с високото отличие "Лекар на годината 2021" в категория "Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники"; през 2021 г. с награда "Варна" за изключителен принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести беше отличена доц. д-р Диана Радкова, а УМБАЛ "Света Марина" - Варна, с изпълнителен директор проф. д-р Силва Андонова-Атанасова също през 2021 г. получи колективна награда за изключителен професионализъм при организация и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен регион на България; проф. д-р Виолета Йотова, ръководител на направление "Педиатрия", бе удостоена с Почетен знак на държавния глава за заслугите й към детското здравеопазване и приноса за реализирането на дарителската кампания "Българската Коледа".