Топ 10 фармацевтични корпорации в България през 2021 година

Генералните мениджъри на най-големите фармацевтични компании пред "Капитал Здраве"

В традиционната годишна анкета с генералните мениджъри на топ 10 на фармацевтичните корпорации в България от "Капитал Здраве" представяме ретроспекция на представянето им през изминалата година - резултати, нови лекарства, клинични изпитвания, предизвикателства, и попитахме:

  • Как се отразяват ковид кризата и войната в Украйна върху работата и бизнеса на компаниите им в България?
  • Как намират регулаторната рамка в сектора?
  • Как трябва да се промени лекарствената политика, за да могат пациентите да получават по-добър достъп и лечение?

№1 Андрия Томович, директор "Онкология", временно изпълняващ длъжността президент на "Novartis България"

Две години след началото на пандемията от ковид-19 Novartis запазва водещата си позиция, следвайки дългосрочната си стратегия за развитие на диверсифицирано портфолио в различни терапевтични области с големи непосрещнати нужди. Стремим се да изградим водещи пазарни позиции в бързо развиващите се области на медицината, достигайки до повече пациенти, следвайки нашата мисия и цел да подобрим качеството и да удължим живота на хората. Тази година очакваме българските пациенти да получат достъп до още иновативни лечения - за множествена склероза и възрастово обусловена макулна дегенерация. Работим усърдно за навлизане на генна терапия в областта на заболяванията на ретината.

В областта на онкологията подготвяме навлизането и на две нови прецизни терапии за рак на гърдата и бял дроб, а от няколко години Novartis работи в новото направление - радиолигандна терапия.

На фона на изминалата нелека година и кризата, породена от пандемията, Novartis продължава да инвестира в развойна дейност и инфраструктура, като през 2021 г. в България се провеждат 47 клинични изпитвания с близо 700 пациенти, включени в тях.

За съжаление все още законодателството в областта на здравеопазването е по-скоро рестриктивно и това води до забавяне в достъпа на нови технологии в България в сравнение с други пазари в Европа.

Страната регистрира лекарствени продукти с най-ниски цени от референтните държави и това заедно с прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, създават риск за иновативните компании и застрашават допълнително достъпа до съвременно лечение на българските пациенти.

Всеки етап от заболяването на човек е изключително важен и допринася за цялостния изход от него, както за отделния пациент, така и за обществото ни. Лекарствената политика трябва да бъде фокусирана именно върху пациента и многоаспектния път, който той извървява по време на заболяването си. За да е успешна, тя трябва да включва всички участници в процеса (в това число и държавни органи, пациенти, фармацевтична индустрия, доставчици на услуги и т.н.) и да обединява различните компетентности в името на индивидуалното и общественото здраве. На здравеопазването трябва да се гледа като инвестиция, не просто като разход. В тази връзка имаме желанието и намерението заедно с нашите партньори и, разбира се, държавата в лицето на Министерството на здравеопазването и НЗОК да разработим модели за публично финансиране на цялостни решения, не просто на медикаменти. Под цялостни решения визираме включването на технологично опосредствана грижа за пациентите плюс, разбира се, лечение. Смятаме, че някои от най-разпространените хронични заболявания, каквито са например сърдечно-съдовите, предоставят отлична платформа за подобен тип иновативен подход. От една страна, заради тежестта, която подобни заболявания имат за обществото, а от друга, там биха могли да бъдат реализирани бързи ползи за пациентите, лекарите и държавата от гледна точка на резултати и спестявания за бюджета. В последните години наблюдаваме напредък в тази посока и вярваме, че с общи усилия можем да постигнем ниво на здравеопазване, отговарящо на европейските стандарти.

В подкрепа на стратегията ни към ускорен растеж, по-широко терапевтично портфолио и увеличена продуктивност по-рано тази година Novartis анонсира новата си организационна структура. Опростената организация и улесненото устройство са в унисон със стратегията ни за фокусирана лекарствена компания. Интегрирането на двете големи подразделения - "Фармацевтични продукти" и "Онкология", в общо подразделение - "Иновативни лекарства" (Innovative medicines), с две отделни търговски организации, американска и международна, ще увеличи фокуса, ще засили конкурентоспособността и ще стимулира сътрудничествата.

Петко Петков, управител, "Sandoz България"

С генеричното си подразделение Sandoz през последните две години компанията развива широко портфолио от биоподобни продукти в онкологията, ревматичните заболявания, дерматологията и гастроентерологията, осигурявайки достъп на голям брой пациенти до терапия, като едновременно с това помага за баланс и предвидимост на разходите за това. Sandoz бележи ръст в продажбите на пазара над 8% в сравнение с предишната година и повишение в пазарния дял.

Ръст се генерира от всички ключови категории - лекарства без рецепта, кардио- и метаболитни продукти, антибиотици, онкологични и биоподобни продукти. В следващите няколко години тези сегменти ще продължат да бъдат приоритет, както и база за нови продуктови лансирания.

Една от основните ни задачи по време на пандемията и в сегашната ситуация на война в Украйна е да осигурим непрекъснатост на доставките и в международен, и в национален план, за да изпълним нашия ангажимент към пациентите да получат необходимото им лечение. Централизирано Novartis като фармацевтична компания дари един милион опаковки антибиотици, обезболяващи, лекарства за сърдечно-съдови и онкологични заболявания на обща стойност, надхвърляща 25 млн. долара, като медицинска помощ, която да достигне до хората, които разчитат на тях в Украйна и в граничните райони, където бежанците са намерили убежище. Novartis също направи и първоначално дарение от 3 млн. долара на благотворителни организации в помощ на хората в Украйна и бежанците в съседните страни. Ние продължаваме да подкрепяме украинските ни служители и техните семейства и тези от тях, които напуснаха Украйна.

Генеричните и биоподобните продукти гарантират по-голям достъп до качествена терапия, като освобождават ресурс за иновации. В тази посока е необходимо партньорство с ключовите институции, за да може да се намери правилният баланс както за пациентите, така и за здравната система. Все още не можем да намерим правилната формула в тази посока.


№2 Хишам Сабри, генерален мениджър на "Рош България"

Изминалата година беше втората, в която световен фокус беше пандемията от ковид. "Рош" запази позиция на компания, която отделя огромни усилия и ресурси за справяне с пандемията и създава безопасни условия на труд за своите служители. Ситуацията беше много динамична и предизвикателна през последните 2 години както за здравеопазването, така и в политическо отношение.

От друга страна, годината бе специална за нас заради нашата 125-годишнина. За всички тези години "Рош" остана компания, посветена изцяло на иновациите в медицината и иноватор във важни области с непосрещнати медицински нужди. Отбелязвайки тази годишнина, ние реално празнуваме живота заедно с милионите пациенти, на които са помогнали нашите медикаменти и диагностични услуги. В тази връзка сме щастливи, че през 2021 г. до българските пациенти достигнаха изключително ценни иновации в области като онкология, хематология, редки болести. Персонализираните медицина и здравеопазване са фокус за нас. В тази връзка българските пациенти вече имат достъп до две нови терапии за персонализирано лечение на редки форми на метастатичен рак на белия дроб. Друга важна и социално значимо иновация е в сферата на гигантоклетъчен артериит, едно трудно за диагностициране автоимунно заболяване. Добавяме към богатото си онкологично портфолио в страната и още една възможност за лечение на рак на гърдата, прилагано като подкожна инжекция, за разлика от стандартното венозно вливане, и намаляващо времето за приложение от часове на минути. Онкохематологичните пациенти получават достъп до иновативна терапия за лечение на дифузен В-едроклетъчен лимфом. През 2020 г. успяхме да регистрираме първата за нас програма за състрадателна употреба на лекарство, което е предназначено за лечение на пациенти със спинална мускулна атрофия, тип 1 и 2. Състрадателната употреба на лекарствени продукти е процедура, по която пациенти с тежки животозастрашаващи заболявания получават лечение с медикаменти, които все още не са разрешени за употреба от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), но са в процедура на одобрение и са доказали ползата си при лечение на съответните заболявания. През 2021 г. тази иновация се добави към списъка с реимбурсирани лекарства, до които българските пациенти имат достъп.

През последните години освен лекарства в световен мащаб се разработват и доста диагностични услуги и дигитални средства, които да помогнат на пациента по пътя до неговото излекуване, на здравните системи да са по-ефективни и оптимизират разходи, както и на медицинските специалисти да практикуват медицина, базирана на данни. Гледайки към бъдещето, дигитализацията на здравните системи ще помогне за постигане на по-голям медицински напредък на по-ниска цена, което ще ни позволи да отделяме повече средства за научноизследователска и развойна дейност. В световен мащаб "Рош" отделя един от най-високите проценте за изследователска дейност - 13.7 милиарда швейцарски франка за 2021 г., което е 14% повече от предходната.

Всички това води до въпроса дали средата в България е готова да посрещне всички иновации в полза на пациентите. Все още трябва да се положат много усилия и да се предприемат действия в тази посока. Партньорството с институциите и всички заинтересовани страни в сектора е от изключително значение, увеличаване на инвестициите в здравеопазване и устойчива политика в тази насока, дигитализацията на здравната ни система са основните фактори, които биха позволили на биотехнологичните компании да продължават да осигуряват достъп до иновации на българските пациенти.

През април Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), в която членува и "Рош", представи предложения, които могат съществено да подобрят достъпа до иновативни медикаменти в Европейския съюз и да намалят с няколко месеца времето, през което пациентите чакат, за да бъдат лекувани с нови терапии. За съжаление разликите в страните - членки на ЕС, са доста големи - според данните, представени от EFPIA & IQVIA (Patients W.A.I.T. Indicator 2021 Survey) за период от 4 години, между 2017 и 2020 г., Европейската агенция по лекарствата е разрешила за употреба 160 нови лекарства. Като пример може да дадем, че пациентите в Германия вече се лекуват със 147 от тях, докато пациентите в България имат достъп само до 49. Пациентите в Германия изчакват около 133 дни, а в България 764, за да получат достъп до нови лекарства.

Това показва, че имаме ясна посока, в която трябва да работим активно, и то в партньорство - държавния и частния сектор, за да може тези огромни разлики да се стопят. Ковид пандемията засили духа на партньорство и взимане на сравнително бързи решения в здравеопазването, което се, надяваме се, да не спира. Индустрията ни на международно и местно ниво ще положи и предлага доста възможности за колаборация, които да осигурят по-равнопоставени системи, които предлагат улеснен и по-бърз достъп на пациентите до лечение и здравни грижи. Общността ни в лицето на EFPIA отвори възможността за дискусия и нов европейски модел за диференцирано ценообразуване, който да позволява по-справедливи механизми за ценообразуване за държавите - членки от ЕС. Партньорството в процеса на взимане на решения и изграждане на стратегически рамки, които да доведат до повече ползи и здраве за българските пациенти, е ключово за успеха на тези начинания.


№3 Николай Хаджидончев, изпълнителен директор на "Тева фарма"

През 2021 г. "Тева" в България се справи успешно. Продажбите ни с малко, надхвърлиха очакванията ни и предварителните планове, които бяхме заложили. Този резултат се дължи основно на ръста на продукти, които участват в алгоритъма на лечение или за профилактика на ковид - както продукти без лекарско предписание, така и медикаменти по лекарско предписание. Към момента "Тева" в България има 357 продукта в активното си портфолио. През 2021 г. пуснахме на българския пазар 18 нови продукта в областите кардиология, онкология и респираторна терапевтична област. Предимно поради ниска печалба или загуба, през изминалата година спряхме от продажба 16 продукта, голяма част от тях са онкологични.

Както вече споменах, през 2021 г. "Тева Фарма" постигна своите планирани цели. Продуктовите групи медикаменти по лекарско предписание, които през 2021 г. генерираха ръст, са: антибиотици и антимикотици; астма и ХОББ; лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания; лекарствени продукти при профилактика и лечение на тромбози (включващо и нискодозирана ацетилсалицилова киселина) и атеросклероза; лекарствени продукти за лечение на артериална хипертония и сърдечна недостатъчност; лекарствени продукти за лечение на остра и хронична болка; лекарствени продукти за лечение на депресия и тревожност - антидепресанти. Що се отнася до продуктите ни без рецепта, групите с ръст са: витамините от група B, магнезиевите препарати, антиварикозни продукти, продуктите ни в категория "Болка".

Неведнъж сме изразявали нашето мнение по отношение на правилата за ценова регулация на генеричните продукти, че основният механизъм за намаляване на цените при генеричните продукти е стимулиране на конкуренция сред генеричните продукти в един и същ INN. Смятаме, че механизмът за възстановяване на средства от преразхода към здравната каса трябва да бъде отменен в частта за генерични продукти, защото стимулирането на навлизането на генерични продукти и реимбурсиране на генерични продукти само по себе си намалява и оптимизира цените за лечение и увеличава достъпа. За съжаление имаме много случаи, в които механизмът спира навлизането на нови генерични продукти, особено когато оригиналният продукт не е бил на пазара, защото вносителите на разрешенията за употреба, които пуснат такъв продукт на пазара, в повечето случаи плащат повече от 100% от реализирания оборот обратно на касата, което само по себе си по никакъв начин не води до стимулиране на навлизане на генерични и биоподобни продукти. Като цяло ограничава достъпа до лечение на българските пациенти. Препоръките и от Европейската генерична асоциация "Лекарства за Европа" са за намаляване на допълнителните финансови тежести върху компаниите от страна на държавата, за да се реализира непрекъснат и стабилен достъп до лечение на всички български граждани за всички техни заболявания. Особено силно това важи сега, във времена на няколко поредни кризи - епидемиологична след ковид, финансова с висока инфлация, усложнена ситуация в Украйна.

Трябва поетапно да се увеличи реимбурсацията на продукти с ниска реимбурсация, най-вече при социалнозначимите заболявания, и това да стане на база на широко използване на генерични и биоподобни продукти. По отношение на биоподобните продукти трябва да се създаде механизъм, който да осигурява възможността за навлизане на биоподобните продукти като квотен принцип или след появата на биоподобен продукт новите пациенти в определена терапия да бъдат лекувани с биоподобни продукти, за да се стимулира инвестицията и регистрирането на биоподбни продукти в България, от една страна, и от друга страна, да се гарантира достъп до тези продукти, както и възвръщаемост на инвестициите, които компаниите, предлагащи биоподобни продукти, са направили.


№4 Merck Sharp & Dohme (MSD)

Милена Костова - управляващ директор, "Мерк Шарп и Доум България, Северна Македония и Косово"

Към днешна дата "Мерк Шарп и Доум" (MSD) има регистрирани 48 лекарствени продукта (уникални търговски имена) на територията на България. През изминалата година дерегистрирахме шест лекарствени продукта, които от няколко години не се предлагат на българския пазар, тъй като има налични нови, по-добри алтернативи за лечение на съответните заболявания, както и неблагоприятните условия на българския пазар и референтно ценообразуване.

2021 бе още една динамична година, изпълнена с предизвикателства и промени. В началото на юни MSD в глобален мащаб приключи отделянето на част от портфолиото си, в частност женско здраве и медикаменти с изтекъл патентен статус, в нова компания - "Органон". Променихме фокуса на компанията на глобално ниво през последните няколко години и резултатът е видим. Усилията ни да предоставяме иновативни здравни продукти са насочени в областта на онкологията и това е прекрасно, защото онкологично болните пациенти вече имат достъп до съвременни лекарства и решения за своето лечение. Здравната нужда в онкологичния сегмент е най-голяма, затова нашите фокус и визия да бъдем ангажирани за по-добър живот и да поставяме винаги пациента на първо място носят полза както за пациента, така и за развитието на компанията.

От самото начало на пандемията сме ангажирани с това да прилагаме експертните си умения и ресурси по начин, който да окаже максимално въздействие върху случващото се. Тъй като пандемията и нуждата от лекарства и ваксини не спират да се развиват, и ние продължаваме да адаптираме подхода си, като се съсредоточаваме основно върху това да отговорим на неудовлетворени потребности, където бихме могли да добавим най-голяма стойност. Нашата компания и Ridgeback Biotherapeutics си сътрудничат за разработването и пускането на пазара на антивирусно лекарство с перорално приложение, което в момента се оценява за употреба за лечение и превенция на ковид-19.

Ние се стремим да разширим и присъствието си на българския пазар не само в областта на онкологията, конкретно в имунотерапията (наричана още имуноонкология), а и в областта на други социалнозначими заболявания. Друг основен приоритет в нашето портфолио са ваксините. Опитваме се да ги наложим на българския пазар, но както знаете, ваксиналното покритие на незадължителните ваксини е все още много ниско. Това е видно и от статистиката за ковид ваксинацията. Вирусологията е третият бизнес стълб на компанията. През изминалата година пуснахме на пазара два нови продукта за лечение на ХИВ с по-благоприятен профил на безопасност и удобен прием за пациента като еднотаблетков режим. Единият от тях ни донесе награда за иновативен продукт на годината от Българския фармацевтичен съюз.

Около ковид кризата отново стана ясно какъв глобален, естествено и локален проблем е антибиотичната резистентност. Надявам се през тази година да разширим нашето антибиотично портфолио с един или два продукта от най-ново поколение за борба с тежки мултирезистентни бактерии.

Основен наш приоритет е и да осигурим здравето и благосъстоянието на нашите служители и да намираме възможности, с които да поддържаме екипния дух и високата ни мотивация. Нашата философия и подходът ни към влиянието на ковид кризата бе холистичен и обхвана множество елементи с цел подсигуряване на физическото и менталното здраве на екипа ни. Изцяло дистанционният модел на работа бе въведен незабавно и в съответствие с действащите разпоредби, а съвременните дигитални решения, подпомагащи бизнес операциите ни, създадоха идеални условия за мигновена и безпроблемна миграция. Това донесе изключително спокойствие и увереност на колегите ни както по отношение на собственото им здраве и това на близките им, така и по отношение на комфорта на стабилната бизнес среда, в която всички продължиха да колаборират в пълен синхрон. Друг ключов фактор, който винаги е бил наш фокус, е устойчивостта и менталното здраве на колегите ни. С цел да предоставим така важната за всеки от нас грижа, бе изградена цялостна програма с фокус физическа активност, която да елиминира ефекта от хиподинамията и да гарантира здравословен ритъм на живот, независимо от ограниченията, наложени ни в условия на изолация. Допълнително популяризирахме и действащата ни програма за ментално здраве, която подсигурява достъп на колегите до разнообразие от виртуални събития, семинари, мобилна апликация с фокус ментално здраве и постоянен достъп до консултации със специализирани терапевти с разширени възможности, включващи членове на семействата на нашите служители. Към днешния момент всички изброени проекти и активности са действащи и колегите се възползват от тях, като в допълнение те поетапно се надграждат, за да подсигурят повече възможности за постигане на баланс между личен и професионален живот. Пример за подобно надграждане е хибридният модел на работа, плаващо работно време, реализация на проект за надграждане на офис пространствата за непринудена колаборация, сътрудничество и отдих, които подсигуряват максимална гъвкавост и ангажираност на екипа. Това, което предстои и вече поетапно реализираме, е и елегантният преход към свят с по-малко ограничения, повече личен контакт на работното място и плавно завръщане към "новото нормално".

На този етап войната в Украйна няма отражение върху веригата на доставки и българския пазар. MSD се стреми да осигури наличност и достъп до лекарства и ваксини на пациентите, които имат най-голяма нужда от тях.

Сава Тодоров - мениджър достъп до пазари, "Мерк Шарп и Доум България"

За съжаление не може да се отбележи съществен прогрес в сферата на ценовата регулация на лекарствата през последната година. Въведените механизми за контрол на разхода не са се променили. Тази година виждаме потвърждение на хипотезата, че е възможно поради по-ниското финансиране в сравнение с реалните разходи от предходната година фармацевтичната индустрия да се окаже в ситуация да възстановява повече средства от реализираните. Това поставя под сериозен риск функционирането на тези механизми, както и снабдяването с лекарства в страната. През изминалата година станахме свидетели на изтеглянето на големи фармацевтични компании от България, които имаха съществен принос към икономиката. Това е послание за деприоритизиране на страната и в комбинация с механизма за контрол на разходите, който наказва най-тежко новите продукти, носи сериозен риск за достъпа на българските пациенти до иновативни здравни решения. Трябва да се помисли за балансирани модели на контрол на разходите и заплащане, ориентирани към ползите от лечението и базирани на реални данни и резултати. Необходима е и промяна на възприятието за здравеопазването като инвестиция, а не разход. Ковид-19 ни доказа, че не може да има работеща и просперираща икономика без добро здравеопазване и това важи с още по-голяма сила за България, която страда от застаряващо население и демографска криза. В допълнение на споменатите механизми и задължителни по регулация отстъпки MSD като социално отговорна компания инвестира много значителна сума ежегодно в тестове, гарантиращи, че пациентите получават най-правилната терапия, от която ще имат най-голяма полза. Компанията също така поема доплащане, иначе дължимо от пациентите, за продукти, които не са реимбурсирани от НЗОК - 100% в областта на кардиологията и биологичното лечение, като по този начин българските пациенти получават най-съвременно лечение безплатно или с незначително доплащане. Като глобален лидер в иновациите в MSD смятаме, че научноизследователската и развойната дейност и постоянното обучение са критично важни за развитието на медицината и здравната система. През последните 3 години в България сме провели 5 клинични проучвания, осигуряващи възможност за лечение на близо 190 пациенти, като инвестициите в тях възлизат на над 1.3 милиона лева.

Албена Златарева - мениджър политики, "Мерк Шарп и Доум България"

Здравият човек е работещият човек, който генерира добавена стойност за обществото. Политическото разбиране е, че здравеопазването е равно на разходите. Инвестициите на местното правителство в здравеопазването допълнително биха привлекли инвеститори за подобряване на местната среда чрез създаване на нови работни места, подобряване на местната инфраструктура и увеличаване на удовлетвореността на населението. Затова инвестираният днес 1 лев за иновативно лечение, което ще подобри качеството на живот, ще покрие непокрити медицински нужди, ще излекува или подобри състоянието на пациентите, така че да ги направи социално интегрируеми, после ще върне стотици хиляди левове обратно от спестяване на директни и индиректни разходи: скъсяване на срока на престой в болници, спестяване на разходи от допълнителна терапия, спестяване на разходи за болнични, запазване на икономическата стабилност на семейството, без ангажимент друг член на семейството да се грижи за болния, бързо завръщане в социалната и работната среда, което ще подобри и колективния доход и БВП.

Здравните резултати и икономическите резултати са взаимосвързани. Като начало по-богатите страни имат по-здраво население. Националният доход влияе пряко върху развитието на здравните системи, например чрез застрахователно покритие и публични разходи. Както е демонстрирано още през 1997 г. от Комисията на СЗО по макроикономика и здравеопазване за група от 167 държави, докато здравните разходи се определят главно от националния доход, те се увеличават по-бързо от доходите. MSD като партньор на институциите и компания, чиято мисия е да подобрява живота на хората, се стреми да трансформира локалната здравната среда, така че да осигури достъп на пациентите до най-съвременните здравни решения за лечение и превенция на едни от най-предизвикателните заболявания. През изминалата година "MSD България" инициира няколко стратегически проекта, с които цели да подобри здравната среда в страната и съответно да окаже и положително икономическо влияние - "Ваксинация през целия живот", "Зелена стратегия срещу антимикробната резистентност", "Изграждане на национален раков план за контрол на рака, кореспондиращ с Европейския план за борба с рака".


№5 Илона Орлова, генерален мениджър на "Пфайзер" за България

2021 беше преломна година за "Пфайзер". Година, в която постигнахме изключителни и ненадминати успехи във всички основни области на фокус в нашата компания. Успяхме да осигурим достъп за пациентите към нови лекарства или нови индикации, след като получихме регулаторни одобрения. Осигурихме нашата животоспасяваща ваксина срещу ковид-19 за голяма част от населението по света и предоставихме новаторско перорално лечение за ковид-19, което има потенциала да промени хода на пандемията. Представянето на "Пфайзер" на българския пазар не само следва тази тенденцията на стабилност в глобален план, но и отбелязва значителен ръст. През 2021 г. "Пфайзер" се нарежда на 4-то място в България по продажби в абсолютна стойност в страната по данни на IQVIA, или с една позиция по-напред спрямо предходната година. Компанията продължава да следва основната си цел - да осигурява иновативно и ефективно лечение в редица терапевтични области. И през тази година осигурихме възможности за лечение с няколко нови терапии на "Пфайзер" в България. Сред тях е продукт в областта на онкологията, предназначен за лечение на положителен за ALK авансирал недребноклетъчен карцином на белия дроб. Осигурихме и стратегически болничен антибиотик, разработен срещу инфекции при пациенти с ограничени възможности за лечение, основно поради развита резистентност към други съществуващи антибиотици. Независимо от тези постижения знаем, че има какво още да се направи. Твърде много пациенти страдат от заболявания, за значителна част от които има реален шанс да бъдат предотвратени или потенциално излекувани през следващите години. И докато новите терапии се разработват с рекордни темпове, остава фактът, че много хора трудно получават достъп до тези медицински достижения.

Силно вярвам, че успехът на нашите клинични програми за ваксина и лечение срещу ковид-19 не само промени света в положителна насока, но промени фундаментално и нашата компания и култура завинаги. Колегите в "Пфайзер" са вдъхновени от постиженията на компанията и са по-решени от всякога да бъдат част от следващото откритие. Лидерската позиция на компанията по време на пандемията промени също начина, по който се възприема "Пфайзер" отвън, като хвърли светлина върху огромната стойност, която нашата наука може да донесе на обществото. Разработената от "Пфайзер" ваксина против ковид-19 изигра критична роля в ограничаването на болестта, като в България ваксината беше доставена в рекордни срокове, наравно с всички останали държави в ЕС. Също така в края на миналата година беше одобрена под условие перорална антивирусна терапия за лечение на определени групи от населението в повече от 50 държави. Това е и първото лечение за коронавирус под формата на таблетка, което може да намали риска от хоспитализация или смърт с до 89%. Несъмнено пандемията от ковид-19 продължава да дава отражение в сферата на здравеопазването и това ще продължи да бъде така и занапред. И въпреки че изглежда кризата да отминава, е редно да си извлечем някои поуки и да отчетем добрите и не толкова добрите практики в системата на здравеопазването.

Новите лекарствени разработки, които се намират в различни фази на клинични проучвания, са главно в областта на редките заболявания, онкология, възпалителни заболявания и имунология, вътрешни болести, ваксини. Работи се все така активно и върху проектите за най-съвременни терапевтични възможности, свързани с генната терапия, за ново поколение лечение на определени редки заболявания. Конкретно в България текат 38 клинични проучвания в онкология, ревматология, тежки инфекции, ковид-19, гастроентерология, ваксини. През изминалата година повече от 1000 пациенти бяха включени в различни проучвания в повече от 150 клинични центъра.

Ефективното здравеопазване е ключов фактор за просперитета на една държава и нейната икономика и би трябвало да се разглежда като инвестиция в здравеопазването, а не като разход. В този смисъл освен подобряване и ускоряване на достъпа до ефективни здравни технологии за българските пациенти трябва да подчертаем важността и на съпътстващата диагностика. Интегрирането на диагностиката в системата на здравеопазването е от критично значение за прецизиране на точната диагноза, валидира лечението и оптимизира резултата от това лечение за пациента. Кризата с ковид-19 показа нагледно колко е важно постигането на дългосрочна устойчивост на здравната система и възприемането на сектора здравеопазване като приоритетен. Едно от предизвикателствата на системата е включването на някои МКБ-та в списъка със заболявания, за които НЗОК заплаща лечение, т.е. има пациенти с поставена диагноза, които са останали без реална възможност за започване на нова терапия. На практика в момента не се дава възможност да се отговори на нуждите на такива пациенти и е добре да се помисли как тези пациенти да не бъдат поставяни в риск. Като цяло българските здравни власти поемат все по-голям ангажимент при въвеждане на подходящи мерки, за да се гарантира достъпът на пациентите до диагностика и лечение. А от своя страна ние като компания си сътрудничим както с българските здравни власти, така и със здравни специалисти и пациентски организации и вярваме, че такова партньорство води до по-устойчива и адекватна здравна система и по-ефективно изразходване на публичния ресурс.


№6 Д-р Кирил Николчев, генерален мениджър на AbbVie за България

2021 г. беше поредната успешна за компанията ни. Традиционно продължаваме усилията си за лечението на пациентите с автоимунни възпалителни заболявания (в областите ревматология, гастроентерология, дерматология и офталмология), хепатит С и тежка форма на болестта на Паркинсон. Разширяват се показанията на иновативната ни терапия за лечение на хронична лимфоцитна левкемия и все по-широк кръг хора, страдащи от това заболяване, имат по-ранен достъп до нашето лекарство от началото на 2021 г. През миналата година и пациентите с ревматоиден артрит получиха възможност да се лекуват с най-иновативния ни продукт в тази област.

Ковид кризата не се отразява толкова тежко на нас, колкото на достъпа до лечение на пациентите с тежки заболявания, нуждаещи се от нашите лекарства. Налага се пътуване на най-уязвимите към ковид хора до ограничен брой комисии в големите градове, тъй като само експертите от комисиите имат право да изписват лекарствата по НЗОК. Ясна е идеята само най-компетентните експерти да изписват терапиите на пациентите в името на най-добрата грижа за тях, но според мен балансът отдавна е нарушен. Не знам за друга държава в Европейския съюз, в която решението за индивидуална терапия да е толкова централизирано. Отделно от разходите на пациентите и рисковете, свързани с пътуването и струпването им в тесни пространства, остава въпросът за разслояването на лекарите от най-големите градове и периферията по отношение на тяхната компетентност да вземат решения за терапията на своите пациенти. Не съм убеден, че това дългосрочно е правилно решение. За да има полза за пациентите, просвещението и компетентността трябва да са с центробежна посока.

Кризата в Украйна на този етап не се отразява на доставките на лекарствата на АбВи в България.

Регулаторната рамка в България е доста предизвикателна - едновременно съществуват най-ниските цени в Европа в комбинация с пълно прехвърляне на преразхода по бюджета на НЗОК в частта за лекарствата върху фармацевтичната индустрия по така наречения (накратко) Механизъм за устойчивост и предвидимост на бюджета на НЗОК. Всъщност поради особеностите на същия този механизъм през 2022 година АбВи ще е в ситуацията да заплаща на НЗОК милиони левове за покриване на преразход по бюджета й, докато в същото време ще отговаря за реална икономия по бюджета на НЗОК от милиони левове спрямо 2021 г. Поради тази и други причини АбВи внесе жалба до Върховния административен съд срещу Механизма за гарантиране устойчивост и предвидимост на бюджета на НЗОК заради съществените изкривявания в лекарственото снабдяване в България, породени от неговото действие.

Същевременно обаче АбВи продължава да доставя лекарства на нуждаещите се пациенти и да плаща на НЗОК различните възложени й плащания, включително и тези по механизма, колкото и дискриминационни да са те за компанията. Въпреки дисбалансираната регулаторна рамка ние винаги сме приемали и ще приемаме НЗОК и другите здравни институции в България като партньори в грижата за пациентите. Именно затова продължаваме да търсим открит диалог с тях.

Нашата основна мисия е да откриваме и разработваме терапии с потенциал да променят стандарта на медицинските грижи и лечение на хората, които се борят със сериозни и често животозастрашаващи заболявания.

Във връзка с горното на територията на България се провеждат повече от 30 клинични проучвания, като над 300 пациенти са включени и проследявани в проучванията.

Приоритетните терапевтични области за АбВи са имунология, онкология, психиатрия и глаукома.

Категорично трябва да се опрости пътят на пациента по отношение на лекарствената му терапия. Лечението трябва да се избира, предписва, получава и проследява оптимално близо до местоживеенето на пациента. Държавата трябва да повярва на лекарите си и да позволи повече лекари да избират терапиите по места за своите пациенти. Това звучи просто, но е свързано със сериозни законодателни промени, както и с нов начин за контрол и оценка на лекарственото лечение.

Приветстваме и намерението на държавата да се справи със заболявания, които имат сериозно здравно, социално и икономическо въздействие върху обществото, като усилията да се инициира създаването на Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в България за периода 2021 - 2025 г. За съжаление трябва да се положат допълнителни усилия този план да стартира наистина.

През 2021 г. националната програма не можа да получи практическо развитие. Причините в голяма степен са обективни - липса на постоянно правителство, което да продължи с прилагането на плана. За да стартира най-важната част от плана - безплатен скрининг за хепатит В и С във възрастовата група от 40 до 65 години, е необходимо одобрение на промени в Наредба 8 - която ще позволи тестването за хепатит С да стане част от годишните профилактични прегледи при ОПЛ.

Успехът на националната програма зависи и от включването на хората без здравни осигуровки в годишните профилактични прегледи. За целта е необходимо да се промени чл. 82 в Закона за здравето, който да позволи НЗОК да покрива извършването на тези прегледи. Необходима е и промяна в Наредбата за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите, където медицинските лица не са обособени като специфична група и за тях не се предвиждат изследвания, включително за хепатити С и В, въпреки риска на средата, в която работят.


№7 Деян Лаковски, директор AstraZenecа, клъстер "Балкани"

Последните две години минаха под знака на ковид-19 пандемията, която без съмнение оказа влияние на всички сфери на обществения живот, в това число и бизнеса. От нас се изискваха гъвкави ефективни решения, които да ни позволят да съхраним и подобрим достъпа на българските пациенти до иновативни терапевтични решения, които трансформират перспективите пред пациентите с онкологични и други социално значими хронични заболявания. С близо 40 лекарствени продукта в България екипът на "АстраЗенека" работи в няколко основни терапевтични области: онкология, белодробни заболявания, кардиометаболитни и бъбречни заболявания, инфекциозни и автоимунни заболявания. Предлагаме ново терапевтично решение в областта на ревматологията с регистрирането на лекарствен продукт за биологично лечение на системен лупус, разгръщаме и терапии за лечение на някои редки заболявания. С разширяване на иновативното ни портфолио и фокуса върху нови терапевтични решения в хода на последните две години компанията дивестира в глобален мащаб и в България някои от традиционните си продукти. На фона на тези промени "АстраЗенека България" постигна 6-о място в корпоративната класация на иновативните компании. Компанията прави всичко необходимо, за да поддържа достъп на българските пациенти до необходимата им терапия.

Ковид пандемията претовари и без това задъхващата се здравна система, която естествено се фокусира върху диагностиката и лечението на това инфекциозно заболяване. Това ограничи достъпа на пациентите до регулярна здравна грижа за хронични заболявания и забави диагностиката на онкологични заболявания. Д-р Ханс Клуге, регионален директор за Европа на СЗО, описа ефекта на пандемията върху лечението на рака като "катастрофално", особено що се отнася за онкологични заболявания с лоша прогноза като рак на белия дроб. Личните срещи, груповите дискусии със здравните специалисти и научните форуми, които бяха основни форми на работата ни с лекарите, бяха заменени с дигитални платформи, чрез които успяхме да съдействаме за поддържане на медицинското научно знание на общността. В едно такова положение компанията прави всичко възможно да осигури наличности от лекарствените продукти на територията на България, за да гарантира достъп до лечение на българските пациенти. Ковид пандемията ни даде един голям урок и той е, че без фармацевтичната индустрия нямаше да бъдем там, където сме днес. Без тази индустрия ваксините все още щяха да бъдат мечта, а днес те са реалност и дават възможност да се върнем към нашия живот. Горди сме, че "АстраЗенека" осигури два и половина милиарда ваксини срещу ковид-19 в цял свят. Компанията приема като мисия борбата с това заболяване и разработи и лекарствен продукт, който предотвратява инфектирането с вируса на пациенти с компрометирана имунна система. Лекарството бе одобрено от Европейската агенция за лекарствата в края на март 2022 г. и редица страни в Европа и цял свят вече осигуриха количества за защита на пациентите от най-уязвимите групи.

Регулацията в България изисква от фармацевтичните компании да регистрират най-ниска цена спрямо 10 референтни европейски страни. Предвид сериозната инвестиция в разработването на една иновативна терапия, която е високорискова, изискването за най-ниска цена на производител може да е бариера и някои фармацевтични компании могат да вземат решение да не предлагат даден продукт в България. Отделът за клинични проучвания на "АстраЗенека България" е открит преди повече от 20 години, като за периода 2017 - 2021 г. колегите са инициирали 28 клинични изпитвания в областта на онкологията, кардиометаболитните и бъбречните заболявания и респираторни и имунологични заболявания. В тях участват близо 3100 български пациенти, а общата директна инвестиция за периода достига 40 млн. лв. Клиничните проучвания поставят България на картата на иновативната медицинска наука и присъединяват българските лекари към световната медицинска общност. Клиничните проучвания дават възможност на българските пациенти да получават безвъзмезден достъп до иновативно лечение и проследяване на състоянието им съгласно най-високи медицински стандарти. В този смисъл те водят до преки инвестиции в здравеопазването и непреки такива, свързани с поддържане и повишаване на квалификацията на лекарите в страната. Друга форма, с която осигуряваме ранен достъп до иновативно лечение, е реализирането на специални програми, чрез които на българските пациенти се предоставя безвъзмездно лечение за периода след регистрация на продукта, когато все още не е получена реимбурсация. Освен инвестициите в клинични проучвания като един от пионерите в България в налагането на лекарствени продукти, предназначени за персонализирано лечение на онкологични заболявания, "АстраЗенека" финансира изследвания за биомаркери, които надхвърлят 2.3 млн. лв. за последните 3 години. С помощта на тези биомаркери се идентифицират пациентите, които биха имали най-голяма полза от таргетна терапия, което е важна част от взимането на информирани терапевтични решения от медицинските онколози и е предпоставка за ефективно управление на публичните средства в здравеопазването.

Нашата мечта е българските пациенти да имат равнопоставен достъп до лечение с гражданите на европейските страни и през последните години в България навлязоха редица иновативни терапевтични решения. Въпреки това сред страните от ЕС все още съществува неравнопоставеност по отношение на достъпа до иновация, който се измерва с два основни показателя: брой лекарствени продукти, които достигат до пациентите (финансират се от бюджета за здравеопазване), и време, за което те стават достъпни след издаване на разрешение за употреба. За периода 2017 - 2020 г. Европейската агенция за лекарства е издала 160 разрешителни за употреба на иновативни лекарства, от тях 160 са достъпни за пациентите чрез системите на здравеопазване в Германия и едва 49 (31%) в България. Средното време за достъп до иновация в Германия е 133 дни, а в България - 764 дни. Промените в лекарствената политика трябва да изпълнят със смисъл иновацията, като я направят по-бързо и ефективно достъпна за пациентите. Изборите, които правим днес в здравеопазването и в частност в лекарствената политика, ще предопределят здравето на нацията и икономиката ни в бъдеще.


№8 Хорхе Левинсон, търговски директор "Фармацевтични продукти" на Bayer за Румъния, България и Молдова

В непрекъснатия стремеж към създаване на иновации през последните няколко години "Байер" представи в България няколко медикамента в областта на сърдечно-съдовите, офталмологичните и онкологичните заболявания. 2021 беше година, в която все по-голям брой пациенти се възползваха от тези терапии, и така се засили присъствието на "Байер" на пазара. Въпреки продължаващите предизвикателства, свързани с ковид, можем да кажем, че като цяло годината беше силна за "Байер". Дискусията за отписването на продукти е актуална поради непредвидимото ниво на възстановяване на средства от фармацевтичните компании, но въпреки това "Байер" следва ангажимента си към хората в България и поддържа всички свои продукти на пазара.

Следвайки нашата мисия, ние се ангажираме да осигуряваме непрекъснато медицинско обучение на здравната общност. Традиционно се фокусираме върху взаимодействието лице в лице с нашите клиенти, но ковид ни даде възможност да ускорим използването на дигитални инструменти и да предоставим стойност, използвайки различни канали на комуникация. Повишихме нивото на дигитализация и създадохме подходящи онлайн платформи, за да продължим да предоставяме тази стойност. Ситуацията с ковид ни позволи и да увеличим възможностите си, за да предоставяме по-бързи и по-добри услуги на нашите клиенти.

За съжаление започнахме тази година с тъжната новина за войната в Украйна, която шокира всички ни. В България работим много тясно с колегите в Украйна и тази ситуация засегна няколко оперативни проекта, по които работим заедно. Въпреки това нашите продажби и доставки на продукти не са засегнати.

Един от основните недостатъци при административното налагане на рефериране към най-ниските цени на един от най-малките пазари в ЕС е, че за фармацевтичните компании това може да доведе до понижаване на цените на други пазари поради системите за референтни цени. Тази комбинация не насърчава инвестициите. Това може да бъде преодоляно чрез въвеждане на правило за сравняването със средната стойност на трите най-ниски цени в други страни от ЕС. Освен това с въвеждането на механизма за възстановяване на разходите НЗОК запазва пълен контрол върху стойността, която заплаща за лекарствата.

В последните четири години провеждането на клинични изпитвания с продукти на "Байер" в България бележи значителен ръст. Aко през 2018 г. провежданите изпитвания са били около 15, през 2021 г. те вече са около 35. С този ръст се повишават значително и инвестициите на "Байер" в сектора, като през 2021 г. те са се увеличили с приблизително 20% процента спрямо 2018. Това нарежда "Байер" в челните позиции на оригиналните компании по инвестиции в клинични изпитвания в България. През 2019 г. "Байер" е на второ място по превод на средства по клинични изпитвания към здравната система и здравен персонал в страната. Терапевтичните области, в които се провеждат изпитвания на "Байер" в България, са сърдечно-съдови заболявания, женско здраве, ендокринология, офталмология, неврология, радиология, хематология и онкология в индикации като сърдечна и бъбречна недостатъчност, инсулт, ендометриоза, хемофилия, ретинопатия, неходжкинов лимфом.

България многократно е представяна като държава - членка на ЕС, в която доплащанията на пациентите за здравеопазване са на най-високи нива - между 40 и 49 процента според различни източници. Този проблем може да бъде преодолян чрез финансиране от държавния бюджет в проценти, по-близки до средните за ЕС, а именно 8-9% срещу 4-5% в момента. Обществото и политиците трябва да започнат да гледат на здравеопазването като на инвестиция, а не като на разход.

Същевременно трябва да се обърне специално внимание на повишаването на процента в покриването на разходите за лекарства за хронични заболявания, които в момента са покрити едва с 50 или най-много 75 процента, тъй като това засяга най-големите популации пациенти.

Подкрепяме усилията и разбирането на правителството, че прозрачността и ефективността на разходите може да се постигнат чрез пълна дигитализация на досието на пациента - намаляване на хартиените документи и други несъществени неща, които пречат на лекарите да се посветят на лечението на пациентите. Приемайки тази визия, държавата също така ще има възможността действително да проследява клиничните резултати и да изгражда регистри в различни области на заболявания, така че да може да разпредели инвестирания публичен ресурс по-ефективно.


№9 Д-р Александър Маринов, изпълнителен директор на "Swixx Biopharma България", представляваща Sanofi, BMS и др.

Swixx Biopharma е основана през 2014 г. от група професионалисти, идващи от фармацевтични гиганти, с голям опит и задълбочено познаване на нуждите на клиентите в нашия бизнес. Компанията е създадена с визията да представлява успешно големи фармацевтични корпорации на пазари, в които те са взели стратегическо решение да преминат от пряко към непряко пазарно присъствие или които са решили от самото начало да не са директно представени на съответния пазар.

Обикновено Swixx встъпва в партньорски отношения след реструктуриране или затваряне на определен филиал или когато изначално е решено да не се влиза на даден европейски пазар или в Русия.

Компанията започва дейността си в държавите от Западните Балкани, но скоро след това значително разширява географското си присъствие. Днес Swixx присъства във всички държави от Централна и Източна Европа, Западните Балкани, Гърция, Русия и няколко държави от Централна Азия. Swixx представлява най-бързо растящата компания в нашия сегмент от пазара в Централна и Източна Европа благодарение на потенциала ни да предоставяме пълния спектър от услуги на клиентите ни, но също така и поради начина ни на мислене и оперативния мащаб, характерни за мултинационалните компании.

В България започнахме дейността си в самия край на 2018 г. Много бързо успяхме да изградим структура и да развием успешно бизнеса с малък, но изключително сплотен и отдаден екип от професионалисти. Ние работим неуморно за постигане на целта си да осигурим достъп на българските пациенти до най-съвременното продуктово портфолио на партньорите ни.

Днес Swixx се нарежда на 5-о място сред компаниите с иновативно портфолио на българския пазар, в терапевтични области като редки болести, онкология, ваксини, диабет и други.

Горди сме да представляваме иновативното портфолио на нашите партньори, което е изключително разнообразно. Swixx предлага съвременни, високотехнологични лекарствени продукти, разработени на базата на научни доказателства за ползите за пациентите и здравеопазването. Продуктите и компаниите, които представляваме, са топ приоритет за нас във всеки етап от развитието ни.

Гордо мога да споделя, че Swixx Biopharma чрез партньорите, които представлява, е най-голямата компания за редки болести в региона. Но нека споменем и някои от партньорите ни и заболяванията, при които предлагаме животоспасяващи и животоподдържащи продукти: Sanofi при болест на Фабри, Помпе и Гоше, Alexion при атипичен хемолитично-уремичен синдром, пароксизмална нощна хемоглобинурия, дефицит на кисела липаза и хипофосфатезия, Amryt при първична и вторична липодистрофия, Albireo при прогресивна фамилна интрахепатална холестаза.

В онкологията и хематологията представляваме Bristol Myers Squibb в лечението на множество туморни локализации, Jazz Pharma в хематологията, SeaGen в онкологията.

В близко бъдеще очакваме да разширим портфолиото си с нови партньори и продукти, с които да адресираме нуждите на българските пациенти и здравни специалисти.

Ковид-19 промени живота ни толкова кардинално, че не остави незасегната сфера. Свидетели сме на поляризация в обществото и на огромния удар, който пандемията нанесе върху икономиката и върху начина ни на работа. Фарма секторът не беше изключение. Така или иначе трябваше бързо да се адаптираме към новите обстоятелства, да пренастроим дейностите си към дигитални, да станем дори още по-находчиви в начина си на работа. Да продължаваме да се грижим за здравето на пациентите за нас остана отговорност №1- отстояхме тази отговорност, подсигурявайки безпроблемни дистрибуция, доставки и поддържайки добри взаимоотношения със здравните специалисти.

Някои мултинационални компании решиха да излязат или да не влизат на определени пазари дори преди пандемията по различни причини, включително поради вътрешни корпоративни стратегии, независещи от развитието на пандемията. Тъй като Swixx е създадена да представлява капацитета и възможностите на биофармацевтичната индустрия в различните пазари по най-добрия начин, с местния мениджърски екип, изграден от много опитни и способни професионалисти, сме готови да продължим да предоставяме възможно най-добрата подкрепа на партньорите си и да осигуряваме достъп до съвременни лекарства за пациентите в България.

В България поддържаме стабилна верига на доставки и бизнес активности и в този аспект засега нямаме предизвикателства, свързани с войната в Украйна.

Swixx не се различава от мултинационалните компании, когато става въпрос за структура, дейности и стандарти. Една от малките разлики е, че Swixx Biopharma няма собствени продукти и научно-развойна дейност, а представлява и предоставя услуги на биофармацевтични мултинационални компании. В голяма степен културата и нагласата ни съвпадат с тези на мултинационална компания - силно застъпена е културата на спазване на етичните норми и правила, което допринася за безупречната ни бизнес репутацията. Що се отнася до дейностите ни, ние поддържаме във филиалите си същия набор от дейности, както и мултинационалните компании: промоционални и образователни активности към медицинските специалисти, лекарствена безопасност, регулаторни и регистрационни дейности и дейности, свързани с достъпа на лекарствени продукти до пазара.

Провеждането на клинични проучвания не е сред нашите активности и понастоящем не планираме започване в близко бъдеще.

За съжаление като цяло в България няма специална политика за ускорен достъп до лекарства за редки заболявания и иновативни продукти. Според Доклада на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) за пациентския индикатор W.A.I.T. (индикатор на изчакването) България е във втората половина на таблицата сред европейските държави за достъп на лекарства-сираци до пациентите. Заради необходимостта първо да се осигури финансирането на заболяването от НЗОК процесът на достигане на тези лекарства до пациентите е бавен и трудно предвидим. Като един от основните играчи в сферата на здравеопазването в България ние сме твърдо решени проактивно да работим за съгласувани действия и партньорство със здравната администрация за намиране на решения за подобряването на тази ситуация занапред.


№10 Огнян Донев, председател на съвета на директорите на "Софарма"

През изминалата 2021 г. мога да кажа, че въпреки продължаващата несигурност около ковид-19 кризата като че ли бизнесът и обществото като цяло показаха тенденция към относителна стабилизация в новото статукво. Ние не правим изключение. Продажбите ни бавно започнаха да се връщат към нивата от преди кризата, което категорично показва, че хората малко по малко свикват с новото "нормално" и възобновяват навиците си от 2018-2019 г. по отношение на грижата за здравето.

Най-интересните ни регистрации през 2021 г. включват Betagamma инжекционни разтвори. Продуктът е комбинация на Витамин В1, Витамин В6, Витамин В12 и лидокаин и има благоприятно терапевтично действие при неврологични заболявания от различен произход, неврити, невралгии, полиневропатии, радикулерни синдроми, херпес зостер и др. Резултат от усилията ни да направим продуктите ни достъпни за по-голям брой пациенти е Carsil 22,5 mg film-coated tablets от групата на хепатопротективните лекарствени средства, регистриран с новата лекарствена форма - филмирана таблетка, която не съдържа захар във филмовото покритие.

Дерегистрациите са основно поради промяна в терапевтичните практики, както и минали години.

Войната в Украйна се отрази на много аспекти от работата и живота ни, но сферата на доставките не е един от тях. Разбира се, обратното е вярно - нашите продукти стигат по-трудно и с повече рискове до украинския пазар, но ние сме решени да запазим колкото е възможно наличностите в складовете ни там, особено на лекарствата, на едни нормални нива.

Регулаторната рамка в България е една от най-рестриктивните в ЕС.

България е единствената страна в ЕС, която изисква регистрационната цена да е по-ниска или равна на най-ниската в 10-те референтни държави, посочени в Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране. Вследствие кръстосаното рефериране практически води до това, че в България сме с най-ниските цени в Европа. Няколко години предлагаме реферирането да бъде поне средно аритметично от трите най-ниски цени, за съжаление без успех. Не случайно стотици продукти се дерегистрират поради цени под себестойност, в резултат на което до българския пациент достигат все по-ограничен брой алтернативи за лечение.

Друга рестриктивна мярка е въведеният от НЗОК "Механизъм, гарантиращ устойчивост на бюджета на НЗОК" с всичките му недостатъци - правилата се приемат едностранно, без консултации с партньорите, данните и сумите се определят от НЗОК абсолютно непрозрачно, а включването в този механизъм и на генеричните продукти с цел снижаване на разходите е абсолютно неуместно. Не случайно вече четири фирми водят съдебни дела с НЗОК относно механизма.

Всички тези несъобразени с пазарната действителност действия доведоха и до още един тревожен ефект - вече има търгове на Министерството на здравеопазването, на които не се явява нито един кандидат. Ако подобна тенденция се задълбочи, отново ще пострадат пациентите.

В допълнение на консервативното ценообразуване сроковете за получаване на разрешение за употреба са прекалено дълги за генерични продукти, въпреки че донякъде детайлността на регулатора е оправдана с оглед гарантиране на качеството и безопасността на лекарствения продукт.

Като цяло лекарствената политика в България страда от голям дисбаланс в обществените средства, изразходвани за лечение на различните заболявания.

Това е най-фрапиращо в лечението на социално значимите заболявания като сърдечно-съдови, неврологични и др., от които страдат милиони граждани. В тези групи заболявания реимбурсацията е с много нисък процент - 25 - 50, което води до отказ от лечение, усложнения при пациентите и влошено качество на живот, както и натоварване на болничните заведения. Този проблем има нужда от незабавно решаване, включително чрез провеждане на прогенерична и пробиоподобна политика. Подобен подход ще доведе до освобождаване на средства за прилагане на съвременна скъпоструваща терапия на тежките заболявания.

В заключение, за поредна година бих задал към регулатора реторичния въпрос: Само на нас ли ни изглежда парадоксално, че най-богатите страни използват процентно най-много генерични и биоподобни медикаменти, а нашата държава въпреки ограничените си ресурси не води подобна политика?

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал

"Пирогов" на три морета

"Пирогов" на три морета