Възможностите за лечение и запазване на зрението при дегенерация на макулата се увеличиха в последните години

Възможностите за лечение и запазване на зрението при дегенерация на макулата се увеличиха в последните години
Възможностите за лечение и запазване на зрението при дегенерация на макулата се увеличиха в последните години

Визитка

Член-кореспондент проф. д-р Христина Групчева, дмн, FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE, е клиницист и преподавател с над тридесетгодишен опит и е с широки научно-практически интереси, които включват контактни лещи, сухо око, предна очна повърхност, катаракта, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и др. Тя има над 180 публикации и участие в 20 монографии и учебници и общ импакт фактор 30. В редакционната колегия е на 2 световноизвестни издания по офталмология. Ръководител е на редица проекти, на 21 завършили докторанти и 16 специализанти по "Очни болести". Тя е изключително уважаван и канен лектор по целия свят. От началото на професионалната си кариера е изнесла над 200 лекции, включително и в развиващите се страни. От 1999 г. насам е спечелила множество грантове за научни и инфраструктурни проекти. Има присъдени редица награди и отличия на национално и международно ниво. Бивш президент е на Европейския борд по офталмология, а наскоро е избрана за председател на Българското дружество по офталмология.

Офталмологията е уникална медицинска специалност, която се грижи за очното здраве и в последните години се повлия значително от технологичния напредък. Няма съмнение, че зрението е сетивото, на което всеки човек разчита, но грижата за очите невинаги е приоритет. За съжаление с увеличаване на продължителността на живота се увеличава и очната заболеваемост, което изисква активна политика на превенция от страна на обществото и активното участие на всеки човек.

Увеличеният брой възрастни хора води до увеличаване на

Дегенерацията на макулата

както в България, така и в Европа и другите развити държави в света. Обнадеждаващ е фактът, че в последните години възможностите за терапевтично повлияване и запазване на зрението дори при влажна форма на дегенерация на макулата се увеличават. Ако в миналото целта беше "изгаряне" на съдовете, предизвикващи проблема, днес решението е инжекционна терапия с цел блокиране на рецепторите и спиране на растежа на опасните съдове. Това е една от терапевтичните възможности, която с право може да бъде наречена революционна, тъй като има висока ефективност и малко усложнения. В медицината много често терапията с определен механизъм може да бъде прилагана при група заболявания с обща или сходна причина. Точно такъв е случая с антипролиферативната терапия, която освен за лечение на влажна форма на дегенерация на макулата намира приложение при множество заболявания, свързани с развитие на патологични съдове. Класически пример в тази посока е приложението на антипролиферативната терапия при

Диабетна ретинопатия

Заболеваемостта от диабет в последните години се увеличава значително и това се дължи на множество биологични и социални фактори. Едно от най-тежките усложнения на диабета е увреждането на очите, което в напредналите стадии може да завърши с пълна слепота, дори в работоспособна възраст. Приложението на антипролиферативната терапия по точния начин и с правилния алгоритъм може да запази зрението и да не позволи развитието на заболяването до опасните стадии и тежка форма. Разбира се, тази иновативна терапия не е панацея и като всяко лечение също е свързана с усложнения. Последните са по-скоро свързани с големия брой апликации, отколкото със самата молекула на медикаментите. Това е причината повечето компании, произвеждащи терапевтични средства от споменатата група, да търсят модификации за бавно освобождаване и по-продължителен ефект. Подобен подход би разредил нуждата от инжекционно приложение на всеки 30 до 60 дни и би намалил риска от усложнения. Не на последно място

Реакцията на пациента също е много важна

Поставянето на инжекция "в окото" е стресово за всеки. Независимо от прецизността и доказателствата за ефективност част от пациентите не се придържат към терапията и това повлиява резултатите негативно.

Към момента в България Националната здравноосигурителна каса покрива само лечение на пациенти с влажна форма на дегенерация на макулата и усложнения от диабет (диабетен макулен оток), заплащайки някои медикаменти. За съжаление има и други социално значими заболявания, при които медикаментите от тази група са високо ефективни, а именно ретинопатия при недоносени деца, съдови оклузии (запушвания) при пациенти с хипертония, някои редки заболявания.

Разширяването на индикациите и осигуряване на достъпност до новите методи

на лечение са важни фактори за адекватно лечение с добри резултати.

Това важи с пълна сила за най-малките пациенти, недоносените бебета, на които предстоят дълги години живот. Важно е да се отбележи, че зрението е ключов фактор за развитието на децата и от него до голяма степен зависи бъдещето на всяко дете.

Все пак независимо от новите методи на лечение няма по-добро решение от профилактиката. Всеки знае, че профилактичните прегледи са най-добрата превенция, но малко хора се придържат към препоръките за профилактика. Вероятно това може да бъде променено с помощта на електронизацията на здравеопазването и приложението на изкуствен интелект.

Много сфери от индустрията вече използват предимствата на роботизацията. В медицината също има нови възможности. На първо място обединяването на цялата информация за един пациент ще подобри възможността за комплексна оценка на общото здраве и правилно насочване към конкретни специалисти във връзка със специфични и/или свързани проблеми. Това ще помогне и за създаване на персонална асистенция за грижа както за общото, така и за очното здраве, която да бъде съобразена с множество фактори, някои от които към момента се пропускат. Намесата на изкуствен интелект ще създаде

Възможност за скрининг на очни проблеми на ново ниво

при отчитане на множествени рискови фактори, както и ранна диагностика на база високотехнологични апаратни изследвания. Пример в това отношение са вече съществуващите софтуерни продукти, които успяват да обединят информацията за структура и функция, използват времето като "четвърто измерение" и правят прогноза за развитието на определени очни проблеми. Ролята на роботизацията за превенция и профилактика ще се увеличава все повече, но проактивността на пациентите и очните специалисти остава водеща. В световен мащаб вече има бази данни с милиони пациенти с определени проблеми, на база на което са създадени самообучаващи се алгоритми, които все по-прецизно предвиждат хода на заболяването още от момента на диагнозата. Все пак не трябва да се забравя, че персонализираната медицина е другата част на уравнението. Ето защо машините не са конкуренти на специалистите, те са допълнителна перспектива и помощно средство. С други думи, диагнозата и прогнозата на алгоритъма трябва да бъдат оценени, потвърдени или модифицирани и тогава приложени в контекста на конкретния пациент. Алгоритъмът обаче сам по себе си не може да бъде изпълнен от човешко същество, колкото и съвършено да е то, тъй като нашият мозък не е в състояние да обработи такова огромно количество информация, при това за кратко време. Комбинацията от аналитичен изкуствен интелект, иновативни диагностични и терапевтични технологии и висококвалифицирани специалисти остава задължителна в сферата на здравеопазването, включително опазване на очното здраве, и е гаранция за успех.

Гореспоменатото е причина академичните и професионалните институции да продължават активно да инвестират в своите кадри както с базово, така и с продължаващо обучение. Пандемията и световните промени изместиха акцентите върху други доминанти. Много специализанти по очни болести по време на обучението си бяха в ковид отделения. Това поставя отговорността върху опитните специалисти, които трябва да намерят форма за компенсация на младите офталмолози чрез допълнителен достъп до специализирано практическо обучение. В този контекст в много европейски държави, включително в България, няма суперспециализации. В тази връзка е удачно да се работи с европейските общества по различни проблеми с цел да се намери

Възможност за допълнителна суперквалификация на младите очни лекари

Офталмологията е уникална специалност не само защото се грижи за най-уникалното човешко сетиво - зрението, а и защото обединява различни категории специалисти за грижа за очното здраве. В този смисъл 3О перспективата (оптици, оптометристи и офталмолози) е перфектно решение на здравната криза, свързана с липсата на бакалаври и магистри по здравни грижи, тъй като в офталмологията тяхната роля компетентно се поема от кадри със специализирана подготовка.

Определено пред офталмологията се разкрива светло бъдеще с много възможности. В този оптимистичен дух е удачно да бъде цитиран Илън Мъск: "По-добре да си оптимист, който понякога греши, отколкото песимист, който винаги е прав!"

Антипролиферативната терапия, освен за лечение на влажна форма на дегенерация на макулата, намира приложение при множество заболявания, свързани с развитие на патологични съдове. Класически пример е приложението й при диабетна ретинопатия.

Още от Капитал

"Пирогов" на три морета

"Пирогов" на три морета