Д-р Радка Масларска: Нелекуваните инфекции са основен фактор за преждевременно раждане

Съвременната апаратура дава възможност да бъдат спасени много недоносени деца, смята началникът на Отделението по неонатология на "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда"

Визитка

Д-р Радка Масларска е началник на Отделението по неонатология в "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда". Тя е завършила медицина през 1986 г. Има специалности по "Педиатрия" от 1992 г. и "Неонатология" от 2001 г. През 2006 г. завършва "Здравен мениджмънт". Преминала е курсове по трансфонтанелна и абдоминална ехография. Има повече от 20 години стаж като неонатолог, натрупан в клиниките по "Неонатология" на Университетска болница - Плевен, и Университетската детска болница в София. В болница "Токуда" е от откриването й, където създава едно от най-добрите неонатологични отделения в България и внедрява най-съвременни световни практики за лечение и грижа за най-малките пациенти. През последната година въвежда иновативни и щадящи методики за лечение и грижа на високорисковите и недоносените деца без отделяне от родителите. Научният интерес на д-р Масларска е в сферата на интензивната терапия, кардиопулмоналната адаптация и късното проследяване на рискови и високорискови новородени деца. Има редица публикации и участия у нас и в чужбина в неонатологични форуми. Участвала е в програмата за обмен на опит в болниците на "Токушукай" в Япония.

Д-р Масларска, увеличава ли се броят на децата, които имат нужда бъдат лекувани при вас - поради пандемията, поради преждевременно раждане, поради други рискови фактори?

Коронавирусното заболяване, открито през декември 2019 г. (COVID-19), бързо се разпространи до мащабите на пандемия. Въпреки че COVID-19 засяга предимно възрастното население, напоследък все повече се съобщава за засегнати от вируса деца и младежи. При педиатричните пациенти заболяването протича по-често с по-слабо изразена клинична симптоматика. Контекстът, в който функционират системите на здравеопазване по света и в България, е комплициран, а болничната помощ е основен стълб на опазването на живота и здравето на популациите в детска и зряла възраст. Нагласите на обществото, от друга страна, показват, че индивидите ще останат чувствителни в дългосрочен план на всяка бъдеща инфекция, която се предава от човек на човек и се разпространява в наднационален мащаб. Отделението по неонатология в "УМБАЛ Аджибадем Сити клиник Токуда" адаптира своята дейност в условията на пандемия за лечението на инфекции и усложненията от инфекции в неонатална възраст, както и за обучението и безопасността на екипите, като, разбира се, фокусира върху надграждането и разширяването на обхвата на извършваните профилактични, диагностични, терапевтични и реанимационни медицински услуги. Те продължават да бъдат основният приоритет на отделението и екипа, както и съвременният подход за адаптация и участие на семейството в грижата за рисковите новородени и недоносени деца. Преимущество на отделението по неонатология в "УМБАЛ Аджибадем Сити клиник Токуда" с оглед пандемията бе завършилата реконструкция на материалната база, която позволи прием и лечение на деца с COVID-19 и новородени от майки с коронавирусно заболяване. За последните две години се натрупаха знания и опит по отношение на лечението, наблюдението и проследяването на деца с COVID-19, деца, родени от майки с COVID-19, и деца с антитела на COVID-19.

През последните години в нашето отделение се увеличава процентът на родените преждевременно деца. За последната година този процент е 18 от родените в болницата. Основен таргет са и децата, родени преждевременно, както и доносени новородени с необходимост от интензивно лечение, родени в други лечебни заведения и преведени след това при нас. Високотехнологичното оборудване на отделението, наличието на квалифициран персонал, непрекъснатото обучение на екипа и въвеждането на съвременни протоколи за лечение на новородените деца са определящи за насочването на рискови новородени деца от цялата страна към отделението ни.

Развитието на медицината дава ли надежда за по-голяма успеваемост за спасяване и качество на живот на недоносените деца и особено тези с много ниско тегло?

- Съвременното развитие на медицината, въвеждането на нови протоколи за неинвазивна апаратна вентилация, нови медикаменти, които подпомагат адаптацията на рисковите новородени деца, дават възможност не само да бъде спасен животът, особено на децата с екстремно ниско тегло (родени след 23-24 г.с.), но и да бъдат минимализирани късните последици в тяхното развитие и растеж. Въведени са и съвременни протоколи за късното проследяване на тези деца с необходимите консултации, изследвания след изписването от неонатологичното отделение. Водеща при тези деца остава двигателната гимнастика и рехабилитация, за която в последните години се натрупа много голям опит и възможност за обхващане на голям брой от тези деца.

Какво представлява неивазивната апаратна вентилация, която е едно от последните нововъведения за лечение на недоносени и рискови новородени?

- Неинвазивната вентилация е щадящ метод за дихателна терапия при недоносените деца, която не налага интубация и свързаните с нея усложнения (баротравма, риск от бронхо-пулмонална дисплазия). Наличието на съвременни апарати за нейното провеждане, както и на медикаменти като сърфактант - терапия, кофеин-цитрат дават възможност и деца, родени след 24 г.с., да бъдат спасени и да бъдат намалени при тях рисковете от късни усложнения.

Разполагате и с азотен окис - в какви случаи този апарат в ръцете на умелия неонатолог е незаменим?

- При необходимост от провеждане на терапия с азотен окис осигуряваме такъв апарат. Апаратната вентилация с азотен окис се провежда при недоносени деца с респираторен дистрес синдром и белодробна хипертония, както и при доносени деца с вродена пневмония, мекониална аспирация и съпътстваща тежка белодробна хипертония, които не се овладяват от конвенционална апаратна вентилация и медикаментозна терапия.

Какво е необходимо да се промени, за да може все повече деца да се раждат близо до термина си и с минимални рискове?

- Основните фактори за преждевременно раждане са на първо място нелекувани инфекции при бременната жена, усложнения на бременността като прееклампсия, гестационен диабет, както и инвитро бременностите с имплантиране на две и повече яйцеклетки. В тази посока качествената женска консултация, ранното диагностициране на рисковите фактори за усложнения на бременността, както и инвитро бременности с имплантиране на една яйцеклетка са в основата на намаляването на процента на преждевременните раждания.

Какво още смятате, че ви трябва, за да бъдете напълно окомплектовани за грижите за най-малките и най-крехките?

- Необходимо е въвеждане на нови методи за осигуряване на по-добри медицински грижи за недоносените деца - подобряване на технологиите за подпомагане на дишането им, съвременни инкубатори за отглеждането на недоносените деца, осигуряване на кенгуру грижа от самото раждане и при недоносените деца, музикотерапия, терапия със светлина, работа с психолог както с родителите, така и със самите деца. И, разбира се, не на последно място, родителите на недоносени деца и на рискови новородени да бъдат част от екипа по време на тяхното лечение.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал

"Пирогов" на три морета

"Пирогов" на три морета