Въвеждаме най-съвременните методи за диагностика и лечение

Проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на Медицински университет - Плевен

Проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на Медицински университет - Плевен
Проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на Медицински университет - Плевен
Проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на Медицински университет - Плевен
Проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на Медицински университет - Плевен
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Проф. д-р Добромир Димитров е завършил "Медицина" в МУ - Плевен. Той е лекар със специалност "Обща хирургия" с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия. Бил е зам.-председател на студентския съвет, секретар и председател на организационните комитети на Първата, Втората и Третата международна научна конференция за студенти и млади лекари, превърнала се в емблема на университета. Бил е зам.-декан на факултет "Медицина". Има 15-годишен опит като преподавател. Инициатор е за въвеждане на нова дисциплина в учебния план за специалност "Медицина" - "Минимално инвазивна хирургия".

Проф. Димитров е член на Българското хирургично дружество, на ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metobolism), на управителния съвет на International Society of Minimally Invasive and Non- Invasive Medicine, на European Society of Surgical Oncology (ESSO), на Society of Laparoendoscopic Surgeons SLS. Той е главен редактор на Journal of Biomedical and Clinical Research и рецензент в списание Journal of the Pancreas.

Носител е на множество награди - "Млад учен" на МУ - Плевен, стипендия "Джон Бризби", DAAD стипендия на Германското академично дружество и "Млад медик на България" за 2015 г. Печели първо място в конкурса "Иновации и добри практики в здравния сектор" 2021 на "Капитал". Проф. Димитров е почетен професор на Chongqing Medical University, Китай.

През последните десетина години Плевен се превърна в център на медицинското изкуство благодарение на множеството студенти, които приемате, и многото болници, които бяха открити и работят в града. Как работите с болниците?

- За своята близо 50-годишна история Медицински университет - Плевен (МУ - Плевен), се развива динамично, откроявайки се на картата на висшето медицинско образование в страната и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център, привличащ все повече български и чуждестранни студенти. Приоритети в дейността на висшето училище са развитието на минимално инвазивната и роботизираната хирургия, телемедицината и 3D медицината, персонализираната медицина и биопринтирането. Висшето училище изгражда висококвалифицирани медицински и здравни специалисти, подготвени да посрещнат предизвикателствата на съвременното здравеопазване и да предложат най-добрата здравна услуга и грижа за пациента. В качеството си на образователна институция за лекари, фармацевти и здравни специалисти, както и за изградени академични кадри МУ - Плевен, се утвърди като търсена банка за професионалисти в здравеопазването и академичната общност за цяла България. От една страна, висшето училище захранва с лекари и здравни специалисти многобройните лечебни заведения в Плевен и региона, което ни превръща в предпочитан здравен център и дестинация за здравен туризъм. От друга страна, МУ - Плевен, използва клиничните бази на лечебните заведения за обучение и стажове на студенти и специализанти. Със статут на университетски болници са само две лечебни заведения в региона, които отговарят на високите изисквания за това.

Колко български и чуждестранни студенти приемате годишно и по колко специалности?

- Университетът провежда обучение по 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 5 професионални направления - медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Всяка година приемаме над 500 български студенти.

МУ - Плевен, е известен като първото висше училище в страната, което през 1997 г. въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти на английски език. Към момента са дипломирани 15 випуска лекари чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят - САЩ, Европа, Индия и Австралия. Ежегодно приемаме над 300 чуждестранни студенти от над 45 държави от цял свят.

Интересът към нашия университет от страна на българските и чуждестранните кандидат-студенти нараства. За целта висшето училище постоянно въвежда високотехнологични образователни инструменти. Дигиталното портфолио на МУ - Плевен, включва: образователната платформа Lecturio с над 400 интерактивни 3D модела на анатомия, 6500 видеолекции, 20 000 въпроса за проверка на знанията и 4000 въпроса за клинични случаи, създадени от световноизвестни преподаватели от водещи университети като "Харвард", "Йейл", "Джон Хопкинс"; 3D медицинска маса за виртуални дисекции Sectra; студио за виртуална реалност с 360-градусово наблюдение над операционната зала; 3D студио за демонстрации на хирургия на живо; студио за обучение с холограмни изображения; студио за добавена реалност и лаборатории по телепатология, 3D принтиране и биопринтиране.

Кои са иновативните и уникални специалности, които предлага МУ - Плевен? Как студентите от чужбина научават за вашия университет и с какво ги привличате? Как се справяте с конкуренцията на останалите медицински университети в България за привличане на студенти?

- МУ - Плевен, има сключени договори за сътрудничество с водещи университети в страната и чужбина с цел въвеждане на иновативни хибридни специалности. Пилотната специалност е "телемедицината", която се реализира съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи, отговаряйки на потребностите на пазара на труда от професии на бъдещето в сферата на здравеопазването, които съчетават инженерни, технически и медицински дисциплини.

Втората уникална специалност е "авиационен парамедик", която ще реализираме съвместно с Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - Долна Митрополия. Намерението ни е да обучаваме парамедици с авиационен профил, т.е. с доставянето на първите хеликоптери по програма HEMS за транспорт на тежко болни и пострадали при инциденти да имаме подготвени кадри. Ние единствени в страната имаме възможност да направим такъв тип подходящо обучение - парамедици, но с профил "въздушен транспорт".

Меморандуми за сътрудничество с цел разработване на интердисциплинарни хибридни учебни програми сме подписали и с Технически университет - Габрово, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов.

МУ - Плевен, е партньор по проект ОМНИА, финансиран по процедура "Модернизация на висшите училища" на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Неговото изпълнение е свързано със създаването на 9 нови хибридни учебни програми съвместно с висшите училища - партньори по проекта.

Академичният календар на МУ - Плевен, е наситен с разнообразни тържествени, научни и празнични събития, в които ежегодно участват видни чуждестранни лектори. Официалните церемонии по присъждане на почетното звание "доктор хонорис кауза" и академични лекции на световноизвестни учени и хирурзи и традиционната Международна научна конференция за студенти и млади лекари са само част от нашите събития. През 2022 г. МУ - Плевен, за първи път бе домакин на Национален конгрес по хирургия със специалното участие на топ хирурзите от Световната асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. През 2023 г. те отново ще бъдат чуждестранни лектори по време на Първия конгрес на Българската асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия.

Чуждестранните ни възпитаници са най-добрите посланици на висшето училище по света, чиято успешна професионална реализация е атестат за високото качество на обучение в МУ - Плевен. Освен това представителите на университета ежегодно участват в множество изложения и борси на висшето образование, привличайки чуждестранни кандидати.

Четирите медицински университета - в София, Варна, Пловдив и Плевен - никога не сме се конкурирали, защото всеки от нас има своите конкурентни предимства, които привличат кандидат-студентите. Ето защо ние сме по-скоро партньори и приятели. Затова през 2021 г. регистрирахме Сдружението на медицинските университети в България, което има за цел да защитава общите ни интереси пред държавните и местните органи, да участва в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването, както и да утвърждава престижа на висшето ни медицинско образование в чужбина. Сдружението служи като гарант за осигуряване на качеството на висшето медицинско образование в България.

Какъв процент от вашите завършили студенти остават в България и каква е вашата рецепта да ги привлечете да работят тук?

- Над 70% от нашите възпитаници остават да работят в Плевен и региона именно поради факта, че нашият град се утвърди като привлекателен университетски и здравен център с голям брой частни лечебни заведения, които предлагат добро заплащане и отлични условия на труд. Прави ми добро впечатление, че младите лекари и здравни специалисти са привлечени да останат да се реализират в града и страната не толкова от високото заплащане, колкото от възможността да практикуват високотехнологична медицина и да израстват академично. Нашият университет стимулира финансово чрез стипендии младите си възпитаници - лекари, фармацевти, медицински сестри и акушерки - да останат и да градят академична кариера във висшето училище.

Друг стимул за нашите дипломанти е да се включат като млади учени и изследователи в някои от нашите големи европейски проекти като Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия "Леонардо да Винчи".

МУ - Плевен, е със статут на изследователски университет, което ни даде възможност да се включим в Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие чрез финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Формирани са три стратегически направления за развитие, около които са сформирани и работните научни групи по проекта: нови технологии в медицината: телемедицина и 3D медицина, клетъчни и тъканни технологии, стволови клетки и биопринтиране, изкуствен интелект, роботизирани и минимално инвазивни интервенции; онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина и оценка на здравните технологии, лекарствена безопасност, фармакоепидемиологични подходи за осигуряване на рационална лекарствена употреба. Ръководители на всяка изследователска група са водещи учени по отношение на публикационна активност в университета в съответното стратегическо направление.

Ректорът на Медицинския университет проф. Димитров и неговият екип бяха отличени с първа награда на конкурса на "Капитал" за иновации в медицината. Разкажете за въвеждането на тази иновация в България и какви други достижения на съвременната медицина сте планирали да въведете? Какви инвестиции прави университетът ежегодно в тази посока в болниците, с които работи, и в своята база?

- Екип на Медицински университет - Плевен, спечели престижното първо място в конкурса на "Капитал" за иновации в здравеопазването с проект на тема "Вакуум-асистирана биопсия - иновативен подход за диагностика на заболявания на млечната жлеза", който е финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" в рамките на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия "Леонардо да Винчи". Това стана факт на 9 ноември 2021 г. по време на осмата годишна конференция "Иновации и добри практики в здравния сектор". Проектът е разработен от екипа на Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен. Смисълът на проекта е, че ранната диагноза в онкологията дава огромен арсенал от лечебни възможности, с които шансът за излекуване на пациента е най-голям. Иновациите и високите технологии в медицината ни дават възможност да подобрим диагностично-лечебния процес в полза на нашите пациенти. Тези съвременни решения трябва да ни доближават до пациентите, а не обратното.

Инвестициите, които прави и ще продължава да прави МУ - Плевен, са в посока въвеждане на най-съвременните методи за диагностика и лечение чрез високотехнологична медицина и непрекъснато обучение на лекари и здравни специалисти.