БОВЛ работи в сътрудничество с институциите и всички участници в лекарствоснабдяването с цел сигурност за пациентите

Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ
Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ
Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ
Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Над 99% от аптеките, болничните аптеки и търговците на едро с лекарства у нас са свързани с Българската система за верификация на лекарствата. Тя функционира стабилно вече 4 години като част от Европейската система за верификация на лекарствата, в която са включени националните системи на всички страни - членки на ЕС, с цел сигурност на законната верига на лекарствоснабдяване и защита на пациентите от фалшифицирани лекарства. Това съобщи за "Капитал Здраве" Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

"Системата за верификация на лекарствата е първата работеща национална електронна система в лекарственото снабдяване в България и е модел за успешен проект в полза на българските пациенти", допълни тя.

Процесът на верификация стартира във всички страни в ЕС официално на 9 февруари 2019 г. в изпълнение на Европейска директива за борба с фалшифицираните лекарства 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161. От 2019 г. всички опаковки на лекарства, отпускани с рецепта, задължително се произвеждат с уникален идентификационен код и средство срещу подправяне. По този начин се гарантират произходът и качеството на предписаните лекарства по цялата верига на лекарствоснабдяване. Това става чрез сканиране на всяка опаковка при отпускане в аптеката - при това действие кодът се дезактивира. При установена нередност системата изпраща сигнал към Европейския хъб, където са регистрирани кодовете на всички произведени опаковки.

Аптеките имат ключова роля в процеса - да проверяват и дезактивират кода при всяко отпускане на опаковка по лекарско предписание към пациента. Активността на аптеките се измерва, като броят на верифицираните опаковки се отнася към общия обем лекарства, отпуснати по рецепта. Въпреки големия брой трансакции - над 2,5 милиона верификации седмично, този показател за България остава нисък, обясни Илиана Паунова.

У нас се отписват около 50% от опаковките, докато някои европейски страни вече имат 100% активност на аптеките. Повишаването на активността на аптеките до средните нива за Европа от 75% е основният приоритет в работата на Системата за верификация на лекарствата през 2023 г.

Единната система за верификация на лекарствата функционира при успешно сътрудничество между Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO), националните институции и всички участници във веригата на лекарствено снабдяване. Само по този начин се постига в пълна степен основната цел на верификацията - защита на пациентите и потребителите чрез гарантиране на автентичността на лекарствените продукти.