Образователното министерство върна на СУ фалшифицирания избор на проф. Любомир Спасов за декан

Ведомството препоръчва в тримесечен срок да се проведе ново общо събрание на Медицинския факултет

Образователното министерство очаква в тримесечен срок беззаконията при избор на проф. Любомир Спасов за декан да бъдат отстранени, като се проведе ново общо събрание на Медицинския факултет на Софийския университет
Образователното министерство очаква в тримесечен срок беззаконията при избор на проф. Любомир Спасов за декан да бъдат отстранени, като се проведе ново общо събрание на Медицинския факултет на Софийския университет
Образователното министерство очаква в тримесечен срок беззаконията при избор на проф. Любомир Спасов за декан да бъдат отстранени, като се проведе ново общо събрание на Медицинския факултет на Софийския университет    ©  Георги Кожухаров
Образователното министерство очаква в тримесечен срок беззаконията при избор на проф. Любомир Спасов за декан да бъдат отстранени, като се проведе ново общо събрание на Медицинския факултет на Софийския университет    ©  Георги Кожухаров
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Фалшифицирането на избор за декан едва ли е проблем за човек, при чието управление има сериозни съмнения за това, че бившата правителствена болница "Лозенец" се е превърнала в част от канал за трафик на органи, разпознат от Интерпол, при който висш администратор се пререди за трансплантация на орган и при който здравната каса беше безогледно източвана с личните данни на прегледали се там пациенти. Става въпрос за проф. Любомир Спасов, избран за декан на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с множество нарушения. Засега прокуратурата мълчи повече от две години и за незаконните трансплантации, и за това, че при неговото управление е имало специален апартамент, който му е служил и за почивка, и за подслушване на пациентите и служителите, и за случая на изнудване на родител, че неговото дете няма да бъде лекувано в "Лозенец", въпреки, че животът му е в опасност, ако не преотстъпи бизнеса си.

Единственото нарушение, за което институциите не си затвориха очите, е изборът на Спасов за декан на Медицинския факултет на Софийския университет за трети път. След като скандалният случай получи публичност, Министерството на образованието и науката (МОН) започна проверка за избора и за начина на провеждане на цялото общо събрание. Резултатът - проверяващите са установили, че нарушенията са толкова много, че министърът на образованието и науката препоръчва в тримесечен срок да бъде проведено ново общо събрание на Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", на което факултетът да си избере декан и органи на управление. До момента висшите училища винаги са се съобразявали с препоръките на МОН и засега не съществува прецедент, при който университетът отказва да изпълни препоръката на министъра.

Според Закона за висшето образование органи за управление на факултета са общото събрание, факултетният съвет и деканът. Те имат мандат четири години. Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по искане на декана или на една четвърт от списъчния му състав.

В случая, тъй като се оспорва законността на самото общо събрание, както и неговите решение за избор на председателя на общото събрание и декан, а предишният декан е с изтекъл мандат, вероятно Софийският университет трябва да потърси вариант предишните органи на управление да свикат наново общо събрание или това да стане по желание на 1/4 от колектива.

Междувременно изборът на Спасов за декан, както и законността на цялото общо събрание се оспорват в Административен съд - София. Това е едната причина Контролният съвет на СУ да откаже да разгледа казуса, докато не се произнесе съдът. Другата е, че проф. Спасов просто не им е предал документите от проведеното общо събрание, на което беше избран.

Въпреки спорния му избор проф. Спасов вече е започнал реваншистки битки с противниците си във факултета, които подадоха сигнал за нарушенията. В резултат той е взел решение да спре напълно безпричинно конкурсите на няколко лекари за доцент и професор, включително и този на доц. д-р Йорданка Узунова, досегашен заместник-декан и оглавяваща Клиниката по педиатрия на УМБАЛ "Лозенец".

Какво установява образователното министерство

Изборът на проф. Спасов за декан на Медицинския факултет в края на юни е съпътстван от редица нарушения и неизяснени обстоятелства, като са установени пропуски и при свикването на общото събрание, на което са избирани органи на управление на факултета, и конкретно при неговия избор, констатира комисия от образователното министерство, която се е запознала с цялата документация по случая.

Експертите не са могли да установят дали всички членове са били уведомени по електронната поща за предстоящото общо събрание и дали, ако са били, биха повлияли на резултатите от проведените избори. Списък на регистрираните делегати не е бил приложен, така че няма доказателство за кворум, за който се твърди, че е бил налице при някои от гласуванията. Това навежда комисията към съмнение дали изобщо е имало кворум.

Самото място на провеждане е сменено в последния момент - от аулата на болница "Лозенец" в аулата на Софийския университет, и в крайна сметка не е ясно дали писмената покана е изпратена до всички членове на общото събрание. Още повече няма доказателства да е изпратена покана за провеждането на събранието в аулата на СУ. Всичко това води до извода, че има сериозни нарушения в процедурата по свикването на общото събрание, поради което от МОН смятат, че свикването е незаконосъобразно.

Протоколът за изборите е подписан от председателя на събранието и протоколист само на последната страница и не може да се установи дали не са извършвани допълнителни промени в него на останалите страници. Практиката при подобни документи е те да бъдат подписвани на всяка страница, за да се гарантира автентичността на информацията към датата на поставяне на подписа.

Неизяснен и най-вероятно с редица процедурни пропуски е и въпросът защо се налага провеждането на допълнително заседание за избор на факултетен съвет. От предоставения на комисията протокол е видно, че за предложението, направено от проф. Спасов за разпределяне на квотите за участие в съвета, са гласували 67 души, а необходимият кворум трябва да бъде 72. Затова комисията счита това решение за незаконосъобразно. Още повече че общото събрание обявява нова дата за провеждане на тайно гласуване за допълване на непопълнените места. Подобно решение противоречи на правилника на СУ и въпреки исканата допълнителната информация от страна на МОН не са предоставени доказателства, от които да е видно какъв е броят на регистрираните членове на ОС, събран ли е необходимият кворум и др., поради което комисията счита, че има нарушения при проведеното второ гласуване за членове на факултетния съвет.

Комисията установява още, че остава неизяснен въпросът за допустимостта на двамата кандидати за декан - проф. Спасов и доц. Дорина Асенова, и дали е приложен еднакъв подход при двамата, както и дали са спазени условията за публичност, прозрачност и законност.

Още беззакония

Както "Капитал" писа, първата работа на професор Спасов като декан била да назначи избралите го студенти на заплата в симулационния център на операции, който управлява. Спасов не работи в болница "Лозенец" от уволнението му през лятото на 2021 г. Втората задача, която той си поставил, е да накаже инакомислещите си противници. Сред тях е завеждащата клиниката по педиатрия доц. Узунова, чийто конкурс за професор бил обявен преди близо една година. През април имало събрание на катедрения съвет, на който бил предложен състав на три научни журита за научни титли - професор по педиатрия и двама доценти - по гастроентерология и дерматология.

Точно това събрание оспорва Спасов, нито предишното, нито следващите. Начинът, по който става това, е чрез показания на ръководителя на катедрата, която след четири месеца се досеща, че не всички членове са присъствали физически на определянето на членовете на журито за конкурса.

По принцип от времето на ковид било въведено правило участващите да гласуват писмено или пък с тях да се свързват по телефона или онлайн, за да не напускат болницата, в която са на работа в момента.

В случая обаче завеждащата решила, че точно на този съвет не всички са присъствали, а Спасов, по неясно какви правила, събрал декларации с подписи от отсъстващите, които само се били обадили по телефона как гласуват или написали мейл. Самата ръководителката на катедрата също е член на състава на две от научните журита и председателства едното от тях и вече е предала своите становища.

"Написах жалба до ректора по случая. От една страна, аз съм кандидат в единия от конкурсите, нито съм уведомена какво се случва с него, защо се разваля този конкурс, да не говорим, че съм член на научното жури на другите конкурси и съм готова с рецензията за колегите си. Какво трябва да направим сега", казва доц. Узунова.

Външните членове на журито също започнали да се обаждат и да питат какво се случва - те написали своите становища и рецензии, те били качени на сайта на факултета, а после по заповед на Спасов били свалени. Проф. Спасов пък издействал заповед на ректора от 4 август, с която отменили заповедта за назначаване на научно жури с мотив "процедурни пропуски и липса на легитимно предложение на първичното звено за състав на журито" и се извинил за причиненото неудобство на членовете на журитата.

"Това не е ли уронване на престижа на Медицинския факултет и на самия Софийски университет. Като е имало такова нарушение, защо самият Спасов е одобрил журито", пита доц. Узунова.

Тя обмисля да подаде жалба в съда и по този казус.

Все още няма коментари
Нов коментар