🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Одитите на "Майчин дом": Директорът печели и 80 ст./час от всяка кола на паркинга

Неправомерно и прекомерно взети суми, текучество и съмнения за източване на здравната каса прозират от документите, заради които бе уволнен одитор.

Майчин дом    ©  Надежда Чипева
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Темата накратко
 • В проверките на "Майчин дом", които "Медицински надзор" е пренаписал, ясно личат системните разлики между заплатите на персонала и директора в държавните болници
 • Уволнен от него служител е подал сигнал в КПКОНПИ, че шефът на АГ болницата работи на шест места едновременно
 • "Майчин дом" няма застраховка за лекарски грешки и има данни за нарушения в отчитането към здравната каса

Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН) е направилa опит да скрие част от проблемите в най-голямата държавна АГ болница "Майчин дом" и с това да спести евентуална отговорност от изпълнителния ѝ директор проф. д-р Иван Костов, става ясно от получените от "Капитал" протоколи от проверките на болницата.

През миналата година по заповед на проф. Асена Сербезова болницата беше проверявана от "Вътрешен одит" на министерството, който откри, че директорът е получавал незаконно пари от немедицинските приходи на болницата, имал е скрит трудов договор, работил е почти еднолично със скъпата роботизирана апаратура и е разпределял средствата за възнаграждения на персонала в своя полза. Докладът беше връчен на служебния министър д-р Асен Меджидиев, който не взе отношение по въпроса. Той изпрати втора проверка на същия екип на "Вътрешен одит" през март тази година и те рапортуваха, че почти всичко е наред. Междувременно Меджидиев изпрати първия одит на АДФИ (Агенция за държавна финансова инспекция), но те отказаха да назначат проверка на проф. Костов.

Новият здравен министър проф. Христо Хинков беше посрещнат от протест на анестезиолозите в болницата през юни срещу неправилно разпределение на средствата за заплати и срещу уволнението на началничката на клиниката д-р Елена Георгиева. Недоволните лекари бяха изпратили и множество сигнали за нередности в болницата до министерството, тъй като Хинков им беше съобщил, че иска да види едно нарушение и ще уволни професор Костов, но не вижда такова. След сигналите министърът назначи проверка на медицински надзор.

Така напрежението в най-голямата българска АГ болница продължава да е сериозно, като здравното министерство взима изцяло страната на сегашният ѝ директор.

По информация на "Капитал" оригиналните доклади и констативни протоколи са съдържали 40 констатации и забележки за "Майчин дом". Документите обаче са били пренаписани два пъти от ръководството на ИАМН след срещите им с министъра на здравеопазването. Оглавяващият проверката д-р Васко Кацаров беше уволнен веднага, след като представил на началниците си резултатите.

От финалните варианти на протоколите от трите проверки, назначени от проф. Хинков, които "Капитал" получи по реда на Закона за достъп до обществена информация, са отпаднали част от констатациите от предишните проверки, така че да няма нито един аргумент, който да доведе до санкция за проф. Иван Костов.

Въпреки заключенията на ИАМН, че почти няма нарушения, във финалния вариант все пак се потвърждават много допуснати пропуски, открити от одита, както и нови факти за проблемни практики в "Майчин дом" при управлението на проф. Костов.

Прилики и разлики

През миналата година вътрешният одит установи, че проф. Костов е получавал неправомерно 20% от немедицинските приходи на болницата. Той е продължил да прави това и след 1 август 2022 г., когато одитът ги е обявил за незаконни и е получавал парите до 1 март тази година. Инспекторите на ИАМН също констатират това, но не предлагат никакви мерки за възстановяване на сумите или глоба на директора.

В констатациите проверяващите установяват, че изпълнителният директор продължава да има права и към настоящия момент, по своя преценка, да определя допълнителното възнаграждение на работници и служители от ръководството и администрацията (включително и своето), което може да бъде различно от това в общите правила. ИАМН не взима отношение дали има нормативно и морално основание, което позволява на директора да разпределя ДМС само по лична преценка, нито пък препоръчва някакви действия по отстраняването на тази нередност. В предишните одити от МЗ беше посочено, че това е липса на прозрачност и публичност, и е нередно.

Как директорът си взима от паркинга

Според доклада допълнителните възнаграждения се сформират от немедицинските услуги като отдаване на площи под наем, такси за обслужване на договори, приходи от реклама, приходи от "Училище за родители", от паркинг-машината, от стерилизация, от издаване на удостоверения за бащинство, издаване на удостоверения за точен час на раждане, приходи от нощувки в почивна станция "Росенец" и други немедицински приходи за съответния месец. Според ценоразписа на болницата справките за точен час на раждане и удостоверението за бащинство струват по 50 лева, присъствието на бащата по време на раждане се заплаща в размер на 500 лева, административното обслужване на договори за медицински дейности струва 1200 лева, а паркингът е 4 лв. на час, като за фирми има наем от 100 лева за месец.

От ИАМН пресмятат как професорът си е разпределял несъразмерно високи суми, в сравнение с останалите медици в медицинския център на болницата и как срещу 5% от прегледите е получавал 45% от приходите на центъра (виж таблицата), в който работят още 48 медици, но не препоръчват промяна в начина на управление на центъра, а само констатират, че професорът е прекратил договора си с "Майчин дом - Медицински център". Преди това, обаче, години наред този договор е бил граждански и безсрочен, което одиторите през 2022 г. са намерили за прикрит трудов договор, което е забранено на директорите на държавни болници. ИАМН не е изследвала договорите на професора.

В докладите личат и още няколко стари проблема, по които не е взето отношение.

При проверката на вътрешния одит беше установено, че в залата на робота Да Винчи влизат несертифицирани лекари. Това, обаче, е останало недоказано, непроверявано и несанкционирано.

Сега ИАМН е проверявала сигнал, че професор Костов е оперирал почти еднолично с робота, който е купен от здравното министерство, Медицинския университет и болницата с цел на него да се обучават всички студенти, специализанти и лекари на университета. Инспекторите чинно са описали в табличка, че от 2020 г. досега с робота работят двама лекари, основно проф. Костов. Предписания как да се ползва този актив, купен с обществени средства - няма. В доклада е записано, че след проверка на произволен принцип на историите на заболяванията, инспекторите са намерили, че всички операции са извършени от сертифицирани медици и няма пропуски и несъответствия.

За разлика от предишните проверки, които не са разглеждали дейността на болницата и заплатите на персонала в по-голям детайл, тази на ИАМН прави изчисления какви са те. Така например през миналата година лекарите получават брутно, заедно с клас прослужено време, дежурства, пари за ковид, избор на екип и допълнително материално стимулиране средно 6534 лв., а акушерките - 2272 лв. (виж таблицата) Всичко това обяснява донякъде 111-те ваканти места към 30 юни тази година при общ персонал 656 по щат, както и текучеството на персонала (виж таблицата).

ИАМН не коментират и не отправят никакви препоръки за възнагражденията, освен отбелязването, че заплатите са нараснали и че напусналите лица са повече от привлечените и има засилено движение на специалистите по здравни грижи.

Пространно е защитено само решението на ръководството протестиралите за заплати специализанти от анестезиологията да бъдат лишени от право на избор на екип със задна дата.

Инспекторите констатират, че болницата е на печалба от 109 хил. лв. при приходи от 28 млн. лв. и отбелязват, че има тенденция за положителен финансов резултат, поради спазване на добра финансова дисциплина. Към периода на проверката дружеството има общи задължения от 6.092 млн. лв., от тях просрочени 759359 лв. или 28% към доставчици и клиенти, пишат проверяващите, но не изследват нито причините, нито как се управляват тези задължения.

Да работиш на шест места

Според декларациите в регистъра на публичните длъжности на КПКОНПИ проф. Иван Костов е най-скъпоплатеният директор на държавна болница с възнаграждения от малко под половин милион лева годишно само от болницата. Той я управлява, консултира и оперира в нея, отделно има частна практика в медицинския център на "Майчин дом", преглежда в частната "Фемиклиник", която е свързана с него (виж по-долу) и преподава в Медицинските университети в София и Варна. Отделно от това, по твърдения на д-р Елена Георгиева (уволнената от него анестезиоложка), от 2011 г. до 23 август тази година, когато тя подава допълнителен сигнал в КПКОНПИ за конфликт на интереси срещу проф. Костов и разпространява информация за това в медиите, директорът на "Майчин дом" се е водил в неплатен отпуск по трудов договор с АГ болницата "Шейново" в София.

Георгиева сезира КПКОНПИ (след уволнението си) и за новото занимание на директора - практиката в частната "Фемиклиник". Тя очаква да бъдат разследвани обстоятелствата около създаването на частната клиника, принципите, по които директорът, председателят на съвета на директорите и редица лекари от "Майчин дом" работят и в медицинския център на болницата, и във "Фемиклиник", както и връзките на създателите на частния център с проф. Иван Костов.

Според данните в Търговския регистър, посочени в сигнала, "Медицински център Фемиклиник" е собственост на "Фемихелт", акционерно дружество, представлявано от Борис Конев, който е и акционер в него. От своя страна Конев е съдружник и управител и на дружеството "Медикард", фирма за медицински изделия, която е снабдявала с консумативи и "Майчин дом". В регистъра на Агенцията за обществени поръчки излизат две поръчки, обявени от "Майчин дом", които "Медикард" е печелила в частта за хирургични конци - едната е за над 70 хил. лв. през 2019 г., а втората е за 2500 лв. Медикард е с 5.6 млн. лв. приходи и 1.1 млн. лв. печалба според последния й отчет от 2021 г.

В имуществената декларация на Иван Костов в КПКОНПИ през 2017 г., обаче, като директор на болница, е посочено, че Борис Конев му е предоставил заем в размер на 570 хиляди лева.

В съвета на директорите на "Фемихелт", освен Конев, са и още няколко лица, за които в сигнала на д-р Георгиева, се моли да се установи дали става дума за конфликт на интереси. Единият от тях - д-р Атанас Чернев, е собственик на дружество-акционер във "Фемихелт", което се нарича "Шварц". Самият лекар и неговата съпруга са служители и на държавната болница "Майчин дом" ЕАД, където са в йерархическа зависимост от проф. Костов и освен това работят и в частната клиника "Фемиклиник", чийто съсобственик са.

Отделно от това член на борда на "Фемихелт" е Иван Ташев Сребрев, който е брат на майката на проф. Костов - Атанаска Ташева Костова, по данни от сигнала.

Във "Фемиклиник" работят дъщерята на единия управител на държавния медицински център в "Майчин дом" и вторият управител, лично.

От КПКОНПИ са уведомили подателката на сигнала, че по него се работи и той е разпределен към Министерството на здравеопазването, което да даде отговори.

3 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  baj_ganyo avatar :-|
  Бай Ганьо
  • - 1
  • + 12

  "д-р" Иван Костов събира пари под масата през неговата секретарка, лично аз съм давал, защото иначе не може, в присъствието на свидетели. Г-жата дето прибира парите се казва Малина и е добре запозната със схемите. Време е някои хора да ходят по затворите, след съд. Цялото нещо май започна след сигнал от анестезиолозите, които имат какво да кажат за господина.

  Нередност?
 • 2
  vmware_bulgaria avatar :-@
  vmware_bulgaria
  • - 1
  • + 6

  абе, какви са тия измамници и крадци дето се именуват "доктори" и са се настанили да ръководят всякакви държавни болници!?

  Направо подред всичките да ги махат, това са хора без грам съвест, ние чакаме да ни лекуват.

  Че като хвана едно дърво...

  Нередност?
 • 3
  donkeyhot avatar :-|
  donkeyhot
  • - 1
  • + 8

  Истината е, че всички отдавна са наясно какво представлява т.нар. проф. Костов. Никой не го харесва и не му симпатизира. Но той е полезен. Има универсален начин на поведение, изключително правилен за тази държава – пари в брой. Първо се отива при министъра, което обикновено е достатъчно. Особено при служебни министри – такъв го постави директор в Майчин дом ($), а последният го предложи на президента за награда дори($). Ако с министърът не стане – ползва хора във всички партии, където прави оферта, понякога бизнесмени, след което на министъра просто се нарежда да бъде оставен на спокойствие. За да изкара още повече пари и да може пак да почерпи. Интересното при случая Костов са три неща. Първото е свързано с него - абсолютните лакомия и непукизъм, с която се извисява над всички тихи директорски труженици на сивия материален фронт. Второто не е свързано с него, а с партиите на т.нар. промяна и демаскирането им като носители на нов морал. Първо Продължаваме промяната бяха пробити, когато Сербезова не го уволни. Тя наистина инициира проверките, но накрая умишлено ги забави и разводни, въпреки че всичко за което пише в този материал и стана известно поне два месеца преди да си тръгне. Без личния му медицински център, той още не беше открит. Универсалният подход на Костов проработи пак. На какво ниво в ПП си знаят. Днес има министър от ДСБ, ДБ, част от коалиция с ПП. Вече не само не се говори за казусът Костов, а министерството изглежда активно се е включило в неговото съхранение. Подменят се доклади, уволняват се съгрешилите да кажат истината проверяващи. Пак универсалният подход на Костов дава резултат, този път приложен превантивно. На какво ниво – питайте Хинков.
  Третата особеност на случая Костов пак е свързана с поведението на партиите. Обикновено те са много ревниви, когато директор е поставен от различна партия, или когато се заиграва с опоненти. Но при Костов това не важи. Партиите тихо чакат своят ред, те са пас. Това, че минава за човек на президента не дразни ПП, нито че е покровителстван от една фигура в ГЕРБ възмущава ДБ, нито пък ГЕРБ ще се възмутят от това, че сега той е влязъл под кожата на ПП ДБ, нито БСП ги дразнят флиртовете с редовни и служебни управления с които са на нож, нито президент воюващ с Корнелия се сърди, че той флиртува ($) с нея. Всички знаят, че дойдат ли на власт почерпката ще е за тях. И Костов става незаменим и пазен.

  Нередност?
Нов коментар