Капитал
Обратно към статията

Конституционният съд отмени закритите заседания и високите такси по екодела

Остава обаче увеличението на таксите за останалите видове касационни дела, което засяга достъпа до съд

От Мирела Веселинова
19 април 2019

Предвидената възможност в определени хипотези Върховният административен съд (ВАС) да заседава в закрити заседания по касационни дела е противоконституционна и противоречаща на международни актове. Това обяви днес Конституционният съд (КС), като отмени тази част от приетите през миналата година поправки в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които предизвикаха много възражения сред правните среди. По същото дело КС обяви за противоконституционна и промяна в Закона за опазване на околната среда, с която бе въведена пропорционална такса за касационно обжалване на решения за оценка за въздействие на околната среда (ОВОС).

КС обаче не е събрал достатъчно мнозинство нито да подкрепи, нито да отхвърли другите много спорни текстове в промените в АПК, които въвеждат по-високи съдебни такси в касационното производство по административни дела, включително и пропорционални такси, когато има "определяем материален интерес".

Шестима конституционни съдии - Георги Ангелов, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Павлина Панова (докладчик) и Атанас Семов, подкрепят искането и смятат, че новата уредба на таксите в касационното производство е противоконституционна по много причини, включително и затова, че не са обосновани с никакви финансови критерии с оглед доходите на гражданите, а с несъстоятелния аргумент, че досегашните такси не са достатъчни за покриване разходите на ВАС. "Съдът е имал нееднократно поводи да изрази категоричното си становище, че съдебната власт е на бюджетна издръжка, като необходимите средства за балансиране на разходите й се набират основно чрез приходната част на държавния бюджет", коментира тази група съдии. Останалите шестима обаче - Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Надежда Джелепова и Красимир Влахов, подкрепят новите такси, като изцяло излагат мотивите на вносителите на законопроекта по този въпрос.

В крайна сметка заключението на съда е, че по отношение на текстовете за съдебните такси по касационни дела "не е формирано мнозинство за вземане на решение", което означава, че КС се е разделил точно наполовина "за" и "против" искането за обявяване на противоконституционност.

По правило за вземане на решение в подкрепа на дадено искане са необходими минимум седем съдийски гласа от 12-членния КС. Ако не се съберат – например съдът се раздели на 6:6 или 5:6 (ако някой отсъства), тогава се приема, че съдът е отхвърлили искането. Често до момента в практиката на КС е имало подозрения, че по деликатни спорове, когато не искат да трошат хатъра на силните на деня, но пък нямат сериозни аргументи да подкрепят дадено законодателно решение, конституционните съдии съвсем не случайно се разделят наполовина, за да не вземат решение. По същата схема КС не е успял да формулира мнозинство и за новия текст на чл. 161, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че съдебната такса за касационно обжалване по дела за обжалване на ревизионни актове се определя в процент от установеното с ревизионния акт публично вземане, вместо проста такса, което означава, че някои такси могат да станат непосилни.

Промените, които миналата година парламентът гласува в АПК, бяха мащабни – със законопорект от над 150 параграфа, който преди форсирането му престоя на трупчета близо година заради сериозната съпротива срещу някои текстове. През юли президентът наложи вето върху тях, но то беше преодоляно. Последва сезиране на КС, което отбеляза своеобразен рекорд – едновременно три субекта атакуваха практически едни и същи текстове от АПК със сходни аргументи – президентът, омбудсманът Мая Манолова и депутати от БСП. Оспорени бяха близо 20 текста, включително и въвеждането на едноинстанционно съдебно обжалване по редица категории дела - данъчни, земеделски, социални и семейни помощи, включително и по закона за достъп до информация, въвеждането нова уредба на родовата и местна подсъдност и др.

Фотограф: Цветелина Белутова