Капитал
Обратно към статията

Манипулиран ли е Имотният регистър?

Липсващи данни в партидата на главния прокурор Сотир Цацаров повдигнаха съмнения, че в базата данни е имало намеса. Такава по-скоро няма

От Росен Босев
20 май 2019

Манипулиран ли е Имотният регистър? Поводът за този въпрос е публикация от сайта "Биволъ" от неделя, в която се твърди, че в партидата на главния прокурор Сотир Цацаров по физическо лице към Службата по вписванията в Пловдив е изтрита информация за негова сделка от февруари 2007 г.

Внимателна проверка на фактите обаче показва, че евентуалната злоупотреба е само едно от многото обяснения и е много малко вероятно това да се е случило точно този уикенд.

Става дума за придобит от главния прокурор (тогава председател на Окръжен съд - Пловдив) и съпругата му апартамент в Пловдив от фирмата "Калисто Мати". "Биволъ" прави връзка между липсващата информация и факта, че през уикенда Имотният регистър, който е част от Агенцията по вписванията, беше в профилактика.

Какво точно липсва?

Справките в Имотния регистър могат да се правят по различни критерии - име или идентификатор (ЕГН или ЕИК) на физическо или юридическо лице, адрес или документ, на базата на който е станало вписването (нотариален акт, договор за ипотека, акт за държавна собственост и т.н.).

При справка по лице излизат хронологично (от най-новата към най-старата) всички сделки, по които лицето е страна. В тях се описва номерът на акта, на базата на който е станала справката, входящи номера, нейният вид, качеството на страните по сделката и описание на имота.

При тази справка не се вижда кой е продавачът

Автор: Капитал

Преглед на оригинала

При справка за Сотир Цацаров в Службата за вписванията в Пловдив излизат неговите сделки там - общо 17 на брой. Една от тези сделки е за покупката на въпросното жилище. От записа обаче липсва другата страна по сделката - продавачът "Калисто Мати". Същото е положението и ако се направи справка по партидата на "Калисто Мати" - там дружеството излиза като продавач, но купувачът не е вписан.

Информацията се появява, ако се направи справка по вписания нотариален акт - тогава излизат двете страни по сделката, т.е. информацията не е изтрита.

При справка по нотариален акт цялата информация е налице

Автор: Капитал

Преглед на оригинала


От Агенция по вписванията коментираха, че "акт №196, том 8 от 2007 г. е въведен в стара информационна система през 2007 г (...). В старата система са се въвеждали поотделно данни за всеки имот и лице, свързано с него, т.е. не е имало възможност да се отразяват връзки между страните в акта и имота".

"От приложената справка/снимка от медията ясно се виждат 3 отделни записа/генерирани справки. Това е така поради начина на въвеждане на данни в старата информационна система, а именно три отделни записа за всяка страна. ИИСКИР не е първичен регистър, той дава публичност и противопоставимост на данните, вписани в него. Първичният документ е актът, който, видно и в трите справки, е един същ", отговарят още от институцията.

Справка на "Капитал" по други сделки в същата служба (в Пловдив) през 2006 и 2007 г. показва, че случилото се с Цацаров не е изолиран казус. Има и други справки, при които липсва информация за една от страните. В същото време повечето са такива, в които двете страни излизат

Автор: Капитал

Преглед на оригинала


Справка на "Капитал" по други сделки в същата служба (в Пловдив) през 2006 и 2007 г. показва, че случилото се с Цацаров не е изолиран казус. Има и други справки, при които липсва информация за една от страните. В същото време повечето са такива, в които двете страни излизат.

"Това се дължи на факта, че в старата система са се въвеждали поотделно данни за всеки имот и лице, свързано с него, и не е имало задължение да се отразяват всички връзки между страните в акта и имота. Това в годините е довело до неунифициран формат на въвеждане на данните в отделните полета", отговарят на уточняващия ни въпрос от Агенцията по вписванията.

Неяснотата в случая е откога точно липсва информация за Цацаров в персоналната му партида - дали изначало такава не е била записана, или дали тя е изчезнала впоследствие и ако да - кога точно е станало това. И не на последно място - дали става дума за умишлени действия, защото IT специалисти, работили по системата, коментираха, че Имотният регистър е "правен като в час по трудово".

Проблемна ли е сделката на Цацаров?

Въпросната покупко-продажба от 2007 г. беше обсъждана в края на 2012 г. покрай предизвестения избор на Сотир Цацаров за главен прокурор заедно с други негови сделки, около които резонно съмнение за заобикаляне на данъчното законодателство.

Проблемът с конкретната сделка с "Калисто Мати" беше, че в Имотния регистър излизаше като дарение.

Тогава Цацаров представи нотариален акт, от който се вижда, че става дума за покупко-продажба, която явно е била описана погрешно като дарение.

След публикацията на "Биволъ" в регистъра беше направена поправка и сделката вече излизаше като покупко-продажба, а не като дарение. Възможно е именно това да е причината да се е счупила информацията при справката.

В понеделник от пресцентъра на държавното обвинение разпространиха "обръщение" на Сотир Цацаров, в което той изразява готовност да предостави всички документи по сделката и "допълнителни такива, защото нямам какво да крия".

В обръщението си главният прокурор заявява, че е запознат както с целите, "така и със сценаристите на тези публикации". След това Цацаров изразява негодувание, че публикацията няма автор, защото така "единственото неясно и неразбрано от мен е липсата на доблест от страна на нейния действителен автор да застане с името си зад това, което е написал".

Последното не е учудващо, доколкото през годините Цацаров поименно нападаше журналистите, които го критикуваха.

Какво се е случвало в Имотния регистър през уикенда?

От Агенция по вписванията отговориха, че през уикенда е било извършено планирано обновяване на системата, което е било обявено предварително на страницата на институцията. "Планираното обновяване на системата е с оглед изпълняван проект "Надграждане на Имотния регистър за интеграция с Кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги" по Оперативна програма "Добро управление". След извършеното обновяване на информационната система на Имотния регистър е осигурена възможност за предоставяне на нова услуга: автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочен e-mail адрес", казват още от Агенция по вписванията.

"Капитал" научи, че този уикенд в Агенцията по вписванията е станала смяната на поддържащите фирми, като "Лирекс" е предала тази дейност на "Информационно обслужване".

Може ли да се манипулира информацията в Агенция по вписванията?

Теоретично - да. През годините е имало не един и два опита за вмешателство на политически и икономически кръгове в работата на Агенцията по вписванията по конкретни вписвания. И ако подобна намеса в Търговския регистър е практически невъзможно да стане без следа (освен ако не бъде затрит целият регистър, както се случи миналото лято), то в Имотния подобна намеса е далеч по-лесна, защото информационните системи са изключително стари.

Например тази, която се е използвала към 2007 г., съхранява информацията в txt формат.

Електронната част от Имотния регистър обаче отразява единствено депозираните и вписани от съдии по вписванията хартиени документи, т.е. дори и информацията в електронната база данни да бъде сменена, това може да заблуди само тези, които правят дистанционни справки, тъй като същинската воля на страните ще остане в хартиените документи (освен и ако те не са били подменени или подправени).

Целият скандал е илюстрация не за злоупотреби, а по-скоро за липсата на доверие в институциите.

Фотограф: Анелия Николова