Капитал
Обратно към статията

Имотите в София ще поскъпнат с между 3.5 и 5% през 2019 г.

Асоциацията на предприемачите поиска съкратени административни срокове и по-лесно възстановяване на ДДС за дарения

От Десислава Лещарска
6 юни 2019

След две поредни години с ръст на цените на имотите в София от над 10% през 2019 г. поскъпването ще се забави и ще е в диапазона 3.5-5%, прогнозираха членовете на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). Председателят й Георги Шопов от "Тобо груп" обясни, че това е осреднена прогноза, като в някои квартали се очаква по-силен ръст за сметка на други. Високите цени на жилищата в София са в резултат на скъпи терени, покачване на разходите за труд и материали, както и заради прекалено дълги административни срокове за реализация на проектите, обобщиха предприемачите.

"Предвид балансирания пазар, който наблюдаваме в момента, очакваме поскъпването на жилищните имоти да бъде около нивата на инфлацията и да не надвишава 5% на годишна база", коментира Христо Чепишев, член на НАСП и собственик на строителната "Европропърти БГ". Нейните проекти са във високия жилищен сегмент и са предимно в района на Бояна.

Съкратени срокове и без ДДС за дарената инфраструктура

Инвеститорите се оплакаха от все по-високите административни такси, защото не били обосновани. Една от тях е таксата за издаване на разрешение за строеж, която е от порядъка на 10-11 лв./кв.м. Тя не е променяна от 15 години и трудно може да се определи като висока. "Да, така е, но за един жилищен проект от 30-40 хил. кв.м се плащат над 500 000 лв. такса за разрешително. Къде отиват тези пари, защо не се ползват по предназначение, за изграждане на инфраструктура, ние строим в едни кални локви", посочи Мартин Драгоев от "Галакси инвестмънт груп".

В тази връзка членовете на асоциацията поискаха законодателни промени, така че да им се връща ДДС по договорите за дарения на инфраструктура, сключвани с общината. "Знаем, че общината няма пари, ще си помагаме взаимно, ще изградим инфраструктурата, което между другото включва абсолютно всички комуникации, но поне да не ни карат да плащаме и 20% отгоре на всичко това", заяви Шопов. Всъщност този проблем е решен с решение на Съда на Европейския съюз от 2017 г. Преди това строителите в действителност бяха ощетени. Европейският съд обаче постанови, че данъчнозадължените лица в съюза имат безусловно право да приспадат платения ДДС, когато доставката е свързана с икономическата им дейност, дори и ако трета страна безвъзмездно също се ползва от резултата.

Предприемачите се оплакаха още от продължаващото поскъпване на тротоарното право, което в някои квартали на столицата е стигнало 20 евро/кв.м, или колкото наем в търговски център. Продуктът им се оскъпявал и от новосъздадената такса за частично ползване на уличното платно, която се формира за единица площ на час.

Членове на Националната асоциация на строителните предприемачи

Фотограф: НАСП