Капитал
Обратно към статията

Финансовото министерство отчита като изпълнени почти всички задачи за еврото

Според сайта на ведомството остава само парламентът да приеме един законопроект и ЕЦБ да обяви оценката и решението си

От Николай Стоянов
11 юли 2019

България е изпълнила практически всички поети преди една година ангажименти за влизане във валутния механизъм ERM II. Това става ясно от посветената на процедурата секция на сайта на Министерството на финансите, където текущо се отчита прогресът по плана за действие, както и от обновената презентация за напредъка. Вече срещу почти всички точки стои "изпълнено" с две изключения.

Едното е проверката на ЕЦБ на българския банков сектор. По първоначален план за неин край беше посочен юни-юли 2019 г., като по информация на "Капитал" резултатите за проверяваните шест банки и общата оценка за сектора ще бъдат оповестени на 26 юни. Вече реално процедурите са приключили, банките са получили предварителни резултати и са имали възможност във Франкфурт да внесат разяснения и да оспорват заключения. Другото са

Последната порция законови поправки

Според ведомството на Владислав Горанов единственото, което остава да се случи, е Народното събрание да приеме Закона за публичните предприятия, който е в отговор на ангажимента за подобряване на управлението на държавните дружества.

Законопроектът е резултат от съвместна дейност с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която помагаше на българското правителство с анализ на състоянието и проблемите в държавните дружества. Част от ангажиментите на международните експерти беше и даването на конкретни предложения за нормативни изменения. Готовият проект, включващ мащабни изменения като сливането на агенциите за приватизация и за инвестициите в една мегаагенция, беше представен за обсъждане още в началото на юни. Част от текстовете в него срещнаха критики и съпротива, като например опозицията вдигна шум около отпадането на т.нар. забранителен списък за приватизация, макар реално в законопроекта да се запазва сегашният ред, като всяка продажба на съществено държавно предприятие трябва да мине през парламентарно одобрение.

Като крайно в момента законопроектът е приет на първо четене, като срокът за предложения е до 17 юли. Това означава, че е възможно да мине второ четене в комисии и в пленарната зала още следващата седмица.

Макар и маркирани с "изпълнено" последните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари също все още не са гласувани от депутатите. Законопроектът е внесен на 3 юли и тепърва предстои да мине през две четения. Там обаче в голямата си част текстовете са от задължителното транспониране на новата 5-та европейска директива срещу изпирането на пари, така че няма толкова място за обсъждане и политически спорове.

Какво остава

Всичко това прави напълно реално до края на юли и преди лятната ваканция на парламента всичко да е прието. Разбира се, сложената отметка от българските власти все още не означава реално изпълнение и е възможно в ЕЦБ или в държавите, членки на ERM II, да не са съгласни с отчетения напредък. Все пак за повечето от мерките няма основания за притеснения - например практически всички направени промени в банковото законодателство бяха предварително съгласувани с Франкфурт.

Така последното реално препятствие остават резултатите от проверките на ЕЦБ. От това какво те показват и каква е оценката на Франкфурт ще стане ясно кога ще стане договореното от правителството синхронно влизане в ERM II и Банковия съюз. Първоначалната цел това да стане през юли 2019 г. вече по-скоро изглежда нереалистично най-малкото защото вече последната редовна среща на министрите на финансите от еврозоната за лятото мина. Така дори и при положителен доклад без забележки е възможно формалното влизане в механизма да почака до есента. Формално то става с договор между финансовия министър и гуверньора на България с тези на държавите, които вече са в еврозоната (плюс Дания, която също е в ERM II), и с ЕЦБ.

Освен това при влизането в механизма от България се очаква да поеме и още ангажименти, които да осигурят ускореното й икономическо конвергиране.

В последните си изказвания финансовият министър Владислав Горанов вече даде сигнал, че влизането в ERM II и банковия съюз може да се отложи, но очаква да е в рамките на годината

Фотограф: Надежда Чипева