Какво искам аз като мениджър да чуя в бизнес курс по правна рамка?

Адв. Илия Грозданов за бизнес курсовете по Правна рамка в програма Business Essentials

Адв. Илия Грозданов
Адв. Илия Грозданов
Адв. Илия Грозданов
Адв. Илия Грозданов
Отворена е регистрацията за нива 2 и 3 на бизнес курсовете в програмта Business Essentials нa Капитал Business School, MDV Professional Education. Курсовете са за мениджъри, предприемачи и експерти и ще се провеждат от януари до март 2017 година.

Програмата Business Essentials има три нива:

1) Understand Your Business (capital.bg/BE1)

2) Manage Your Business (capital.bg/BE2)

3) Grow Your Business (capital.bg/BE3)

Представете кратко модулите в курса по правна рамка, които вие водите

В първата част на курса - ниво BE1 се концентрираме върху защита правата на дружеството. Съдържанието е структурирано от гледна точка на сделките - защита преди сключване на сделка, по време на преговори, по време на сключване на сделка, при изпълнение и при неизпълнение от едната страна. Разглеждаме практически тънкости и похвати, взети от опита ни като външни консултатнти и подплатени с примери от практиката ни. Разглеждаме въпроси, свързани с проучване на контрагентите, структуриране на преговорния процес, обръщаме внимание на често срещани пропуски при подписване и изпълнение на договорите, както и практически съвети какво да имаме предвид и как да действаме при контакти с контрагенти, които не изпълняват задълженията си по договора.

Във втората част - ниво BE1 разглеждаме различни теми, свързани с отговорност на управители и мениджъри, откъде и как можем лесно да получим информация, киберсигурността и опит в опазването на чувствителна и конфиденциална информация, разглеждаме арбитражите и някои специфични аспекти на арбитражните споразумения и производства. От какво да се пазим и внимаваме, когато ние или контрагентът ни желаем да използваме арбитраж. Разглеждаме някои специфики, свързани с Търговския регистър и последните промени в Търговския закон, касаещи работата на голяма част от дружествата в България. В края на модула разглеждаме и практически казуси, свързани с прането на пари и извън териториалния ефект на английския и амеркинаските анти-корупционни закони.

За кого в една фирма е подходящо това съдържание?

За ръководни кадри, които сключват сделки, разпореждат се с имущество на дружеството, управители и търговци, дистрибутори както и всички, които имат отношение към перговорен процес с контрагенти и управленски функции в едно дружество.

Какви са впечатленията ви от изминалите издания на курсовете от програмата Business Essentials - какво се търси най-много като знание и къде са липсите?

Практическата насоченост на курса е това, което допада на клиентите. Аз бих го нарекъл не курс, а дискусия, защото личният ми подход е по-скоро като към среща с професионалисти, с които да споделя и обсъдя практически проблеми, така че решенията и идеите да им помогнат в бъдеще.

Може ли да дадете пример за конкретен казус, който се разглежда в обучението?

Много са, но ето един например е за продавач, който изпраща фактура на купувача, без да посочи какво изпраща в товарителницата. При спор впоследствие купувачът твърди, че не е получавал фактурата, а поради липсата на посочване в товарителница беше трудно да се докаже изпращането и съответно получаването на фактурата. Опитът ми показва, че една голяма част от компаниите изобщо не се замислят за такива подробности в ежедневието си, но впоследствие се оказва, че те са много важни. В крайна сметка при един спор не е важно какво знаеш, а какво можеш да докажеш пред съда, който не е бил свидетел на отношенията ти.

Какъв е вашият стил на преподаване? Как представяте съдържанието в курса?

Ако трябва да го определя с една дума – нестандартен. При структуриране на съдържанието изхождам от въпроса какво бих искал аз като мениджър да чуя. Какво ще ми бъде полезно? Наблягам на примерите и винаги се получава динамична дискусия. Наблюдавам публиката и се съобразявам с реакциите й.

Business Essentials 2 - Manage Your Business

Курс Правна рамка - 17-18 февруари 2017

- Отговорност на мениджърите и управителите. Отношения с администрацията.

- Практически казуси при сключване на сделки, рискове и способи за минимализирането им

- Защита на личните данни и Законосъобразно прекратяване на трудовите правоотношения

- Данъчно облагане на доходи от финансови инструменти

- Договори за кредит сключване и предоговаряне

Програмата на всички курсове от Business Essentials ниво 2 е на capital.bg/BЕ2

Контакти:

[email protected]

+359 887 492 126 - Христина Христова

Капитал Business School

Още от Капитал