Peer-to-peer финансирането с iuvo и как да печелим от него

Peer-to-peer финансирането с iuvo и как да печелим от него

Технологичната платформа е алтернативен метод за инвестиции с висока доходност

13900 прочитания

Ниските лихви в глобален мащаб карат много спестители и инвеститори да търсят различни начини за спестяване, отколкото да държат парите си в банков депозит. Основната причина за това е фактът, че въпреки сериозната тенденция за спад на лихвите в световен мащаб, големите печеливши отново са банките. Това е така, защото доходността по депозитите намалява значително по-бързо, отколкото лихвите, при които се отпускат кредити. Банките най-общо функционират, като събират депозити и отпускат тези пари на кредит срещу по-висока лихва, отколкото плащат на депозантите.

Данните обаче показват, че през всяка една от изминалите четири години, откакто една от петте най-големи банки в България фалира, разликата между годишния процент на разходите по потребителските кредити и доходността, която банките плащат по депозитите за домакинствата, постоянно нараства. Докато средният размер на този спред през 2014 г. е бил 8.9%, то през миналата година разликата вече е 9.5%, показват данните на БНБ.

Компанията

Iuvo e eдна от най-бързо развиващите се fintech компании на българския пазар в областта на p2p кредитирането. Това е peer-to-peer платформа за кредитиране и предоставя възможност на всеки, търсещ варианти за влагане на свободни средства, да го направи лесно и при атрактивни нива на доходност.

Механизмът на алтернативната форма на финансиране позволява на инвеститорите да закупуват части от кредити, отпуснати от лицензирани небанкови финансови институции (оригинатори). Iuvo е изцяло инвестиционна услуга, като вложените чрез нея средства не са депозити и не са гарантирани от закона. През първата година и половина от своето съществуване iuvo достигна почти 10 млн. евро инвестиции. Тези пари са инвестирани от над 300 инвеститори от повече от 70 държави по целия свят при годишна доходност до 15%. Благодарение на услугата на iuvo потребителите са реализирали реална доходност от 8.9% през последните 12 месеца. През 2017 г. Iuvo представи българския пазар на няколко международни финансови форума за p2p инвестиране, сред които най-големият европейски форум за кредитиране и fintech Lendit Europe и събитието AltFi Global Summit в Амстердам.

Докъде сме с технологиите

Причините за този значителен спред между лихвените нива на кредитите и депозитите при банките са много. Те имат значителни регулаторни изисквания, но също така и големи разходи при обслужването на клиентите си. Така например по данни на Световната банка към края на 2016 г. в България има средно по 49 физически банкови клона на 100 000 души население. Това е приблизително два пъти повече в сравнение със средното ниво в Европейския съюз. Голямото разпространение на физически клонове дава отражение и на навлизането на новите технологии във финансовия сектор, което се забавя. По данни на Евростат използването на онлайн банкирането в България все още възлиза на пренебрежимите 5% именно защото голяма част от населението има лесен достъп до банков клон. Което обаче си има своята цена и съответно предлага по-неизгодна услуга.

Има ли други опции

Един от малкото алтернативни варианти, при който разходите за управление са сведени до минимум, е peer-to-peer финансирането. При него обслужването на клиентите става почти изцяло през онлайн канал, като по този начин се спестяват значителни разходи не само за персонал, но и за наеми на офис сгради и поддръжка.

Ето защо този тип компании успяват максимално да се възползват от ситуацията и да предложат много по-гъвкави условия и на двата типа клиенти – както на тези, които търсят финансиране, така и на онези, които искат повече доходност за спестяванията си. При тях вместо 9.5%, както е при банките, спредът може да е двойно по-малък. Тоест peer-to-peer платформите са по-евтиният и по-технологически оптимизираният вариант спестяванията на една група хора да се използват за кредитиране на нуждите на друга група хора.

Тези платформи ползват най-често два подхода. При единия кредитирането се извършва от самата компания, която набира средствата. В такъв случай обаче тя трябва да има и лиценз за извършване на кредитна дейност и като цяло трябва да разполага с отделен екип, който може да изчислява рисковия профил на кандидатстващите за заем.

При другия вариант peer-to-peer платформата се концентрира единствено върху свързването на двете групи, без да извършва несвойствени за нея дейности. Тя използва кредити, които се одобряват и отпускат от трето лице – лицензирана кредитна институция с опит в оценяването на кредитния риск. Тези заеми се финансират със средствата на инвеститорите в платформата. В този случай институциите, които отпускат заемите и работят с peer-to-peer платформата, се наричат оригинатори. Те поемат цялата странична за платформите дейност – от оценка на кредитния риск през отпускане на заема до събиране на погасителните вноски.

Кои са големите в България

Водещата в България peer-to-peer платформа iuvo, която вече е осигурила финансирането на заеми за над 9 млн. евро, използва именно втория вариант.

Към момента тя вече работи с три оригинатора – българските дружества EasyCredit и VivaCredit и румънското iCredit. Това дава възможност да се правят инвестиции в левове, евро и румънски леи.

Какви са плюсовете на Iuvo

Едно от големите предимства на iuvo е договорката за "обратно изкупуване" (buy back), която платформата има и с трите оригинатора, с които работи. Ако някой заем не е бил обслужван в продължение на повече от 60 дни, оригинаторът е задължен да изкупи от потребителя оставащата част по него. Така се покриват напълно евентуалните загуби от "лоши кредити", което личи и по средните резултати – през последната година и половина клиентите са постигали средногодишна доходност от 8.9% на инвестициите си. Въпреки това основният съвет при използване на платформата е инвестираните средства да се диверсифицират в максимален брой различни кредити. Peer-to peer финансирането позволява клиентите да инвестират по 10 лв. в отделен кредит. Изборът на кредити може да става чрез подбирането им по редица различни фактори, като например рейтингов клас, тип на кредита, тип на вноската, изплатени и оставащи вноски и други. Освен това платформата позволява "програмиране" на сделките чрез автоматично инвестиране. При него се задават параметри и платформата сама открива и инвестира в определените заеми.

Друг плюс, който не е за пренебрегване, особено ако сравняваме iuvo с други инвестиционни възможности, е липсата на каквито и да било такси за използване на платформата. Зареждането на сметката, инвестирането в даден кредит и изтеглянето на суми обратно в банкова сметка е напълно безплатно. Не трябва да се забравя, че все пак iuvo е инвестиционна услуга, при която вложените средства не са гарантирани от закона. Именно затова диверсификацията е толкова важна, а също така инвеститорите трябва да осъзнават риска, който поемат.

Очакваме четири пъти ръст на оборота на iuvo през 2018 г.

Ивайло Иванов, изпълнителен директор на iuvo

Как се развиват peer-to-peer платформите в Европа и България?

През миналата година ръстът на peer-to-peer платформите беше трицифрен, малко над 100%. Като цяло хората все повече се доверяват на такъв тип услуги. Това се дължи и на лихвите по депозитите, които продължават да са доста ниски. Една от интересните тенденции, които се наблюдаваха през миналата година, е засиленият интерес от страна на институционални инвеститори, като банки и инвестиционни фондове. Досега това се случваше предимно във Великобритания и САЩ, докато през 2017 г. имаше няколко големи сделки на институционални инвеститори с платформи в континентална Европа. Тази тенденция очаквам да продължи и през тази година, а и ние имаме подобни запитвания. Iuvo като платформа порасна значително през годината. Всеки месец имаме около 15% експоненциално нарастване на депозираните суми спрямо резултата от предходния месец. Смятам, че сме основен играч за пазара в България, въпреки че имаме конкуренция, което, разбира се, е хубаво.

Какъв тип са клиентите ви и какви суми средно се инвестират в платформата?

В момента частните лица са около 80%. Съотношението българи към чужденци на този етап е 50:50, което е приятна изненада за нас, тъй като очаквахме пропорцията на българските клиенти да е доста по-малка. Това показва, че моделът им харесва и са доволни от доходността, която през 2017 г. беше между 8% и 9% историческа доходност. Забелязваме, че продължителността на инвестицията играе определяща роля за размера й. По-новите клиенти, които тепърва се запознават с бизнес модела, участват с по-ниски тестови суми под 1000 лв. Клиентите, които след 4-5 месеца вече са се уверили в сигурността на инвестицията си, я увеличават средно между 3 и 5 хил. евро, а не са рядкост и такива, които влагат над 300 хил. евро.

Какви са гаранциите за инвеститорите и как се регулира дейността на подобна платформа?

Iuvo е регистрирано в Естония, защото заедно с Великобритания това е държавата с най-богат опит и много peer-to-peer платформи са регистрирани именно там. Имаме лиценз за кредитен посредник от естонската Комисия за финансов надзор и регулярно подаваме доклади за дейността си. В резултат тези държави развиват все по-изчерпателна нормативна база, а регулаторите опознават бизнес модела и го подкрепят, предпазвайки го от нелоялни бизнес практики. Бързото развитие на p2p индустрията изисква инициативност от всички регулатори и българските институции не изостават в това отношение.

Има ли вторичен пазар, ако даден инвеститор иска да кешира?

Да, има го като функционалност при нас и се използва от нашите инвеститори. Като се има предвид обаче, че всички кредити са с buy-back гаранция за обратно изкупуване на шейсетия ден, хората не бързат да прибягват до вторичния пазар за излизане от инвестиция. Ако по някаква причина покупката им се окаже лоша, на шейсетия ден те ще си получат парите обратно със сигурност. Хората са наясно, че peer-to-peer кредитирането е дългосрочна инвестиция и го използват по този начин.

Какви са целите ви за тази година за привличане на партньори и клиенти?

Досега имаме три оригинатора, очакваме през 2018 г. броят им най-малко да се удвои, защото вече сме в преговори с потенциални партньори. Що се отнася до броя на клиентите ни, на база миналогодишния им ръст очаквам тази година да ги удвоим, може би дори да утроим броя им. Подобни очаквания имаме и за оборота на платформата. От старта на дейността ни през юли 2016 г. той е близо 9 млн. евро, а само за 2017 г. - 8.1 млн. евро. Ако задържим ръстовете и привлечем нови инвеститори от пазари, на които имаме маркетингови дейности, очаквам този оборот да скочи 4 или 5 пъти през 2018 г.

Ниските лихви в глобален мащаб карат много спестители и инвеститори да търсят различни начини за спестяване, отколкото да държат парите си в банков депозит. Основната причина за това е фактът, че въпреки сериозната тенденция за спад на лихвите в световен мащаб, големите печеливши отново са банките. Това е така, защото доходността по депозитите намалява значително по-бързо, отколкото лихвите, при които се отпускат кредити. Банките най-общо функционират, като събират депозити и отпускат тези пари на кредит срещу по-висока лихва, отколкото плащат на депозантите.

Данните обаче показват, че през всяка една от изминалите четири години, откакто една от петте най-големи банки в България фалира, разликата между годишния процент на разходите по потребителските кредити и доходността, която банките плащат по депозитите за домакинствата, постоянно нараства. Докато средният размер на този спред през 2014 г. е бил 8.9%, то през миналата година разликата вече е 9.5%, показват данните на БНБ.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.

Още от Капитал