Кои са сценариите на бъдещето?

Мартин Везовски ще бъде един от водещите лектори на предстоящата конференция SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT 2019

<a href="https://seeitssummit.com/conference-speakers-2019#martin-wezowski" target="_blank"><strong>Мартин Везовски</strong></a><br />Главен дизайнер и футурист в екипа за технологични и иновационни стратегии в SAP
<a href="https://seeitssummit.com/conference-speakers-2019#martin-wezowski" target="_blank"><strong>Мартин Везовски</strong></a><br />Главен дизайнер и футурист в екипа за технологични и иновационни стратегии в SAP    ©  Българска аутсорсинг асоциация
<a href="https://seeitssummit.com/conference-speakers-2019#martin-wezowski" target="_blank"><strong>Мартин Везовски</strong></a><br />Главен дизайнер и футурист в екипа за технологични и иновационни стратегии в SAP
<a href="https://seeitssummit.com/conference-speakers-2019#martin-wezowski" target="_blank"><strong>Мартин Везовски</strong></a><br />Главен дизайнер и футурист в екипа за технологични и иновационни стратегии в SAP    ©  Българска аутсорсинг асоциация

Как да се справим с несигурността днес и дали бъдещето ще бъде по-сигурно?

Трябва да изградим различна представа за това какво представлява стабилността. Когато мислим за стабилно развитие на бизнеса, продуктите, икономиката и т.н., можем да се позовем на това, което можем да планираме, така че планирането и прогнозирането да станат наши основни инструменти. Бъдещето на нашите идеи и бизнес обаче е по-скоро възникващо и еволюционно, отколкото просто стабилно.

За да могат иновациите да играят положителна роля в една организация, трябва да започнем да си представяме и формулираме ясна бизнес визия и първо да достигнем до стратегиите и едва след това до тактиката. Това включва ценностите и целите на компанията в рамките на собствената екосистема от партньори, клиенти, потребители, стартиращи фирми и др. Винаги трябва да бъдем в състояние много ясно и красноречиво да отговорим на въпроса "Защо сме актуални след 10 години" - ако не можете да си отговорите защо, рискувате да останете нерелевантни.

Следователно всякакъв вид сигурност или запазване на вашето бизнес бъдеще идва от наличието на добре развити, информирани и красноречиви изявления за визия, цели и ценности - едва тогава можем да се посветим на упорита работа и да опишем как бихме могли да се стремим да постигнем нашата визия с новите технологии и други видове развитие.

Какво ще провокира промяната в утрешния ден - ще бъде ли той ден на иноваторите и с какво въоръжение ще дойдат те? За какво трябва да се подготвим?

Промяната се движи от всеки един човек, от всички играчи на пазара. Ние всички вземаме решения, малки и големи, всеки ден - идеята за привеждането на тези решения в изпълнение, организирането им и сливането на отделни мисли е начинът, по който движим иновациите напред. Трябва да мислим за три хоризонта на иновациите. Краткосрочни хоризонти и единствен акцент върху оперативните ключови индикатори за ефективност (KPIs). Една компания днес трябва да може да отговори и много ясно на въпроса "Защо ще си важен след 5-10 години". И ако не можеш да си отговориш качествено на този въпрос, сериозно рискуваш да не бъдеш релевантен, когато това време дойде.

Можем да погледнем през времевата линия в три хоризонта. Първият е днес, сега, където правиш нещо, което спазва обещанията към твоята екосистема и е готово да консумира. Можете да мащабирате ефективно и да изчислявате нещата с повтарящи се резултати. Тук идва вашият бизнес на деня. Оттук можете да прогнозирате до следващия втори хоризонт. Ние я наричаме съседна иновация, където можете да създадете предложения, които доразвиват уменията и ресурсите, които притежавате, но трябва да инвестирате малък процент от тези ресурси, за да проучите накъде да продължите да надграждате. Също така ще имате нужда от заинтересованите страни, които да работят с вас, да ангажирате клентите си да участват в иновационния процес заедно с вас. Това е прогнозиране.

В същото време има и трети хоризонт. Новият хоризонт. Тук работите върху преобразуващите иновации, извън текущата ви продуктова сфера и тарифа. Ако можете да прогнозирате третия хоризонт, то това все още не е третият хоризонт - той все още се основава на вашите натрупани и стабилни познания, които се пречупват във втория хоризонт. Третият хоризонт се създава чрез мисленето и въображението от лунната светлина отвъд познатите факти. В повечето случаи решенията, които си представяте тук, са извън възможностите ви и настоящите познати технологии. Вие формулирате решения, от които светът ще се нуждае, желания, които ще имат огромно положително въздействие. От този хоризонт правите обратен завой към втория. Ако си представите 10-а стъпка, какво би било на 6-о и 7-о стъпало, за да можете да стигнете до финала? Инвестирате някои ресурси, които са възложени на третия хоризонт, за да ги разработвате с колегите и потребителите си във втория. По този начин вие създавате иновационен поток от велики идеи, в който включвате всички заинтересовани страни на компанията и клиентите. Трябва да работите и да инвестирате във всичките три хоризонта.

Бихте ли описали два сценария за бъдещето - оптимистичен и песимистичен (може би най-добрия и най-лошия сценарий)? Как ще се отрази всеки един от тях на бизнеса и нашия живот?

Лошите сценарии са добре описани от индустрията на развлеченията и особено от киноиндустрията - така че не е нужно да повтаряме вече направеното. Големият оптимистичен сценарий например е част от нашата иновационна визия за бъдещето на разработката "Най-емпатичната симбиоза между умението на машините да учат и човешката изобретателност" - ние сме готови да изградим бъдеще, където предприятията процъфтяват в икономиката на опита, изградена върху интелигентната организация - тя от своя страна се движи от нарастването на човешката изобретателност и автоматизацията и автономията на вашия бизнес и всички екосистеми около него. Това ще даде на хората много по-голяма стойност и време, за да открият изцяло нови възможности.

Ще изчезне ли нуждата от човешка работна сила в бъдеще, заменена от машини, роботи и изкуствен интелект?

Най-добрите неща, интелигентните неща са тези, които ни правят умни. Системите, които ни правят по-умни, са това, което виждам като напълно установена нормалност в средата ни след пет до десет години. Аз го наричам Humachine - симбиоза между машинното учене и човешкото творчество.

Световният икономически форум предвижда комплексно решаване на проблеми, критично мислене и креативност като върхови умения за работната сила до 2020 г. За да се съсредоточим върху усъвършенстването и прилагането на тези умения, всички рутинни и повтарящи се задачи могат да бъдат възложени на машини.

Машините могат да ни помагат с дейности, за които не трябва да губим времето си, като ни насочват към възможности, които не можем да видим. За мен SAP се занимава с качеството на времето, което вие и аз имаме, докато работим. Колкото по-добри и по-умни се чувстват хората на работното си място, толкова по-добре SAP си върши работата. Това е, което доставяме, интелигентността на работата, цялата наслада от работата. За да не се върши просто работа, а значим труд с висока стойност. Ние просто правим това със софтуер и информационни технологии.

Вместо да прекарваме времето си с (и да тъпчем на едно място) в комфорта на средата, в които сме добри, но не и с отлични постижения, като например при повтарящи се задачи, администрация, рутинен труд, ние можем да прехвърлим тези дейности на машини и да се съсредоточим върху задачи, които изискват креативност и стратегическо мислене. Това сочи към промяна в представата за понятието работа.

Работата не се състои в попълването на таблиците на Excel, работата касае мислене, решаване на сложни, човешки проблеми. По този начин ние ръководим бъдещето на работния процес, основавайки се на ефективността и мащабируемостта на третата индустриална революция към интелигентността и адаптивността на четвъртата.

Тази линия на мисли засяга фундаментални въпроси като това кое ни прави хора. В известен смисъл цялата история на homo sapiens е била лов и събиране на храна, а по-късно - подаване на данъчни декларации. Но дали тези задачи са подходящи за същества, които могат да композират музика, да създават стратегии или да разрешават морални дилеми? Използването на машини за рутинните дейности може да освободи много от нашето време и енергия за онова, което наистина има значение.

"Най-сетне можем да станем хора. Досега сме били заети с нещо друго."

Как да превърнем бъдещето в приходи, печалби и т.н.?

Следвайте пътя на трите хоризонта, инвестирайте в трансформационни иновации, водени от визията и целта на организацията си, уверявайте се, че цялата ви компания разбира и действа според тази визия, вземете смели решения за бъдещето, такива, каквито са вашите истински желания в момента.

Мартин Везовски ще бъде сред водещите лектори на предстоящата конференция SEE INNOVATION, TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT, която ще се проведе на 17 май 2019 г. в Пловдив Събитието е първият регионален форум за ЮгоизточнаЕвропа на компании от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност.

Форумът се организира от Българската аутсорсинг асоциация (БАА)в партньорство с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)и Община Пловдив. Пловдив е най-атрактивната аутсорсинг дестинация в България след столицата според годишния доклад за развитие на аутсорсинг индустрията за 2018 г.

Още от Капитал