Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Кои са новостите при еврофинансирането на общините в селските райони https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/03/14/3145235_koi_sa_novostite_pri_evrofinansiraneto_na_obshtinite_v/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3145239.jpg" alt="" /><br />Aвторът Боряна Алексова е управител на "Проактив консултинг" ЕООД, член на БАКЕП Подмярката "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.<br /><br />На 9 март започна приемът на заявления за една от допустимите дейности по подмярката - "Реконструкция и/или рехабилитация на... 3145235 Боряна Алексова https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/03/14/3145235_koi_sa_novostite_pri_evrofinansiraneto_na_obshtinite_v/?ref=rss#comments Wed, 14 Mar 2018 10:24:00 +0200 Има ли нужда бизнесът от служители по защита на личните данни https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/24/3134769_ima_li_nujda_biznesut_ot_slujiteli_po_zashtita_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3134778.jpg" alt="" /><br />През 21 век данните се превръщат в един от най-ценните активи. Дигитализацията на бизнеса ги превърна във валута, което наложи да бъде въведен ефективен механизъм за регулиране на процесите по тяхната обработка, трансфер и защита.<br /><br />Именно в отговор на тази необходимост се появи и Регламент 2016/679 (GDPR), който ще действа задължително на територията на всички държави - членки на ЕС, най-късно от 25 май 2018 г.<br /><br />По данни на Европейския парламент около 80% от всички компании... 3134769 Румяна Йорданова https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/24/3134769_ima_li_nujda_biznesut_ot_slujiteli_po_zashtita_na/?ref=rss#comments Sat, 24 Feb 2018 11:06:00 +0200 Нови изисквания към управителните органи на финансовите компании влизат в сила от лятото https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/19/3130441_novi_iziskvaniia_kum_upravitelnite_organi_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3130440.jpg" alt="" /><br />Компаниите ще трябва да определят целево ниво на представителност на по-слабо представения пол в управителния и в контролния орган и да прилагат такава политика, която да е насочена към увеличаване броя на представителите на по-слабо представения пол.На 16 февруари 2018 г. с Държавен вестник, бр. 15, беше обнародван дългоочакваният нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). В него са въведени изискванията на директивата MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) II на ЕС,... 3130441 Диана Караиванова https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/19/3130441_novi_iziskvaniia_kum_upravitelnite_organi_na/?ref=rss#comments Mon, 19 Feb 2018 14:13:00 +0200 Какви са промените при финансирането на интегрирани планове за градско развитие https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/14/3128508_kakvi_sa_promenite_pri_finansiraneto_na_integrirani/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3128509.jpg" alt="" /><br />С новите изменения се разширяват възможностите за включване на нови проекти в инвестиционните програми на градовете.В началото на януари Управляващият орган на оперативна програма "Региони в растеж" публикува изменение на пакета документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020". Процедурата беше обявена през юли 2015 г. и се реализира в рамките на приоритетна ос 1 на... 3128508 Христо Йовков https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/14/3128508_kakvi_sa_promenite_pri_finansiraneto_na_integrirani/?ref=rss#comments Wed, 14 Feb 2018 10:30:00 +0200 General Motors затваря един от заводите си в Южна Корея https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/13/3128845_general_motors_zatvaria_edin_ot_zavodite_si_v_jujna/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3128843.jpg" alt="" /><br />General Motors произвежда марките Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac и други. Най-големият американски автомобилен производител General Motors (GM) ще затвори един от четирите си завода в Южна Корея, в резултат на което от компанията очакват да претърпят еднократен амортизационен разход на стойност 850 млн. долара, съобщава Reuters. Съдбата на останалите три фабрики в страната ще бъде решена в близките седмици, заявиха от американската компания.<br /><br />Преструктурирането<br /><br />Затварянето... 3128845 Добромир Лазаров https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/13/3128845_general_motors_zatvaria_edin_ot_zavodite_si_v_jujna/?ref=rss#comments Tue, 13 Feb 2018 14:12:00 +0200 Какви са промените в новия Закон за концесиите https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/08/3126136_kakvi_sa_promenite_v_noviia_zakon_za_koncesiite/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3126137.jpg" alt="" /><br />Новият Закон за концесиите влезе в сила на 1 януари 2018 г. С него се въвеждат изискванията на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия. Досега действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частното партньорство се отменят напълно. С новия закон се въвеждат изменения и допълнения и в редица други закони, като например Закона за водите, Закона за гражданското въздухоплаване, Гражданския процесуален кодекс, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост,... 3126136 Павлин Стоянов, Константин Иванов https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/08/3126136_kakvi_sa_promenite_v_noviia_zakon_za_koncesiite/?ref=rss#comments Thu, 08 Feb 2018 11:50:00 +0200 Правни аспекти на влизането на България в еврозоната https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/04/3121666_pravni_aspekti_na_vlizaneto_na_bulgariia_v_evrozonata/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3123943.jpg" alt="" /><br />Влизането на България в еврозоната ще доведе със себе си и задължението за присъединяване на страната към Единния надзорен механизъмЕлица Иванова, Константин Стоянов, CMS [[моre]] От 1 януари 1999 г. досега еврото e въведено в 19 държави от Европейския съюз, като две - Великобритания и Дания, са информирали Европейската комисия, че няма да участват в този етап на Икономическия и паричен съюз. Oстаналите седем, включително и България, са задължени по силата на Договора за функциониране на... 3121666 Елица Иванова, Константин Стоянов, CMS https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/04/3121666_pravni_aspekti_na_vlizaneto_na_bulgariia_v_evrozonata/?ref=rss#comments Sun, 04 Feb 2018 16:00:00 +0200 Развихря ли се нова стихия от изисквания за бизнеса https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/01/3122452_razvihria_li_se_nova_stihiia_ot_iziskvaniia_za_biznesa/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3122498.jpg" alt="" /><br />Пенка Коркова е консултант по устойчиво развитие в denkstatt – консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал. Професионалната ѝ експертиза включва създаване на CSR политики и изготвяне на доклади за устойчиво развитие, ангажиране на заинтересовани страни, въвеждане на системи за управление на качеството и социално-икономически оценки. Работи активно по проекти на големи международни и български компании от... 3122452 Пенка Коркова https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/02/01/3122452_razvihria_li_se_nova_stihiia_ot_iziskvaniia_za_biznesa/?ref=rss#comments Thu, 01 Feb 2018 14:40:00 +0200 Структурираните депозити: спестовен влог или търговия с финансови инструменти https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/01/23/3114431_strukturiranite_depoziti_spestoven_vlog_ili_turgoviia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3116876.jpg" alt="" /><br />Авторът Ивана Близнакова е съдружник в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева" В стремежа си да привлекат повече клиенти, както и да предложат по-конкурентни условия банките все по-често предлагат т.нар. структурирани депозити. С въвеждането на Директивата относно пазарите на финансови инструменти1 ("Директивата") с новия Закон за пазарите на финансови инструменти2 ползвателите (настоящи и бъдещи) на структурирани депозити вече ще се ползват от по-висока степен на информираност и защита,... 3114431 Ивана Близнакова https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/01/23/3114431_strukturiranite_depoziti_spestoven_vlog_ili_turgoviia/?ref=rss#comments Tue, 23 Jan 2018 11:08:00 +0200 Инвестиции за бизнеса по Програмата за селските райони през 2018 г. https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/01/17/3113447_investicii_za_biznesa_po_programata_za_selskite_raioni/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3113461.jpg" alt="" /><br />Авторът Ива Александрова е мениджър "Проекти европейски програми" в "Елана инвестмънт", член на БАКЕП През миналата година от всички обявени в програмата мерки беше отворена само подмярка 14 "Хуманно отношение към животните".Най-очакваните мерки<br />- Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти - очаква се да бъде отворена до края на януари, бюджет 100 млн. евро<br /><br />- Финансиране на неземеделски дейности в селските райони – заложен прием за периода април – юни, бюджет... 3113447 Ива Александрова https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/01/17/3113447_investicii_za_biznesa_po_programata_za_selskite_raioni/?ref=rss#comments Wed, 17 Jan 2018 12:06:00 +0200 Светлина в тунела за защитата на доброто име и търговска репутация на юридическите лица https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/01/07/3101344_svetlina_v_tunela_za_zashtitata_na_dobroto_ime_i/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3107626.jpg" alt="" /><br />Европейският съд по правата на човека също признава правото на юридическите лица да получават парични обезщетения в случай на нарушаване на техни неимуществени права. Може ли по неправомерен начин да накърниш доброто име и репутация на някого и да не носиш отговорност за това. Може, смяташе дълги години българският съд, стига потърпевшият да е юридическо лице. Проблем, който придоби особена острота в една информационна среда, където създаването на фалшиви новини, съдържащи злепоставящи... 3101344 Радослав Чемширов, Schoenherr https://www.capital.bg/biznes/konsult/2018/01/07/3101344_svetlina_v_tunela_za_zashtitata_na_dobroto_ime_i/?ref=rss#comments Sun, 07 Jan 2018 11:48:00 +0200 Нови промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс https://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/18/3099720_novi_promeni_v_danuchno-osiguritelniia_procesualen/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3099719.jpg" alt="" /><br />В ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г. са публикувани поредните изменения в Данъчния осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). Новите промени в ДОПК се приемат в изпълнение на решение на Министерския съвет №338 от 2017 г. за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискванията някои официални удостоверителни документи да бъдат представяни на хартиен носител. Промените могат да се групират така:<br /><br />1. Промени в реда за получаване на информация от... 3099720 доц. д-р Любка Ценова, Български законник https://www.capital.bg/biznes/konsult/2017/12/18/3099720_novi_promeni_v_danuchno-osiguritelniia_procesualen/?ref=rss#comments Mon, 18 Dec 2017 16:33:00 +0200