Капитал - статии http://www.capital.bg/rss/?rubrid=4015 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Какви са санкциите по Програмата за селски райони при неизпълнение на бизнес плановете https://www.capital.bg/biznes/konsult/2019/08/28/3955226_kakvi_sa_sankciite_po_programata_za_selski_raioni_pri/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3955906.jpg" alt="" /><br />Кристина Цветанска е председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)Вече сме в края на настоящия програмен период и голяма част от проектите по първите приеми на подмерки 4.1 и 4.2 на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) са изпълнени, субсидията е платена и в момента тече т.нар. мониторингов период.<br /><br />Две важни неща за изпълняващите проекти:<br /><br />- Бизнес плановете трябва да се изпълняват, т.е. те вече не са само прогноза, а реална... 3955226 Кристина Цветанска https://www.capital.bg/biznes/konsult/2019/08/28/3955226_kakvi_sa_sankciite_po_programata_za_selski_raioni_pri/?ref=rss#comments Wed, 28 Aug 2019 11:20:00 +0300 ЕК въведе нови правила за финансови корекции на европроектите https://www.capital.bg/biznes/konsult/2019/07/31/3944966_ek_vuvede_novi_pravila_za_finansovi_korekcii_na/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3944980.jpg" alt="" /><br />С решение на Европейската комисия (ЕК) от 14 май 2019 г. са в сила нови насоки за определяне на финансови корекции. Предстои българската нормативна уредба да се синхронизира с тях, като за целта ще се промени действащата от март 2017 г. "Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни... 3944966 Цвета Наньова https://www.capital.bg/biznes/konsult/2019/07/31/3944966_ek_vuvede_novi_pravila_za_finansovi_korekcii_na/?ref=rss#comments Wed, 31 Jul 2019 11:25:00 +0300 Малки компании могат да получат финансиране за трансграничното сътрудничество с Гърция https://www.capital.bg/biznes/konsult/2019/07/03/3931373_malki_kompanii_mogat_da_poluchat_finansirane_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3931378.jpg" alt="" /><br />За автора<br />Д-р Никола Христович е управител на "Финсис", член на БАКЕПТрансграничното сътрудничество (ТГС) между България и Гръция се развива все по-активно. В момента са отворени едновременно две покани за подаване на проекти, подкрепящи по взаимнодопълващ се начин малките и средните предприятия (МСП) от трансграничните региони на двете страни.<br /><br />Конкурс до 15 юли 2019 г.<br /><br />До 15 юли 2019 г. е удължен срокът за прием на проектни предложения по петата покана по Програмата... 3931373 Д-р Никола Христович https://www.capital.bg/biznes/konsult/2019/07/03/3931373_malki_kompanii_mogat_da_poluchat_finansirane_za/?ref=rss#comments Wed, 03 Jul 2019 10:50:00 +0300