Коментари към статиите от Янко Терзиев - Капитал http://www.capital.bg/rss/comments.php?authorid=254 bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg Кино: "Аз съм ти, Адриана" https://www.capital.bg/light/revju/2018/09/21/3314280_kino_az_sum_ti_adriana/#1?ref=rss Авторът на статията правилно е обърнал внимание върху различния стил на писане на Баща и Дъщеря Димови. При Т. Димова текстът е разказ от 1-во лице ед. ч., с много размисли, които трудно биха се предали във филм. Дано се е получило! Bramasole https://www.capital.bg/light/revju/2018/09/21/3314280_kino_az_sum_ti_adriana/#1?ref=rss#comments