capital.bg Търсене за "Алтерко" http://www.capital.bg/rss/search/?stext=%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE&rubrid=0&searchinto=3&sort=0&tAction=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&backurl=&selfurl=&kfor_name=ssearch bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg "Алтерко" планира да набере до 9 млн. лв. от борсата | IT компанията увеличава капитала си с 3 млн. акции при емисионна цена от 3 лв. http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/28/4021752_alterko_planira_da_nabere_do_9_mln_lv_ot_borsata/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3932929.jpg" alt="" /><br />IT компанията "Алтерко" планира да привлече до 9 млн. лв. от борсата в ново увеличение на капитала 4021752 2268 Константин Николов http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2020/01/28/4021752_alterko_planira_da_nabere_do_9_mln_lv_ot_borsata/?ref=rss#comments Tue, 28 Jan 2020 14:47:00 +0200