capital.bg Търсене за "брутен вътрешен продукт БВП" http://www.capital.bg/rss/search/?stext=%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F&rubrid=0&searchinto=3&sort=0&tAction=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&backurl=&selfurl=&kfor_name=ssearch bg http://www.capital.bg/i/6/capital-rss.gif http://www.capital.bg/i/capital_logo.png Capital.bg http://www.capital.bg 144 26 CRSS generator online@capital.bg МВФ също повишава макроикономическата прогноза за България | Ревизията е с 0.4 процентни пункта до ръст на БВП от 3.7% през тази година http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2019/10/16/3977417_mvf_sushto_povishava_makroikonomicheskata_prognoza_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3977416.jpg" alt="" /><br />МВФ повишава очакванията си за икономическия ръст в България, прогнозата за света остава песимистична 3977417 3087 Лилия Игнатова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2019/10/16/3977417_mvf_sushto_povishava_makroikonomicheskata_prognoza_za/?ref=rss#comments Wed, 16 Oct 2019 18:09:00 +0300 Световната банка повиши прогнозата си за икономически ръст на България | Влизането в ERM II може да бъде отложено докато ПИБ и Инвестбанк наберат нужния капитал, според международната институция http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2019/10/15/3976976_svetovnata_banka_povishi_prognozata_si_za/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3976975.jpg" alt="" /><br />Световната банка повиши прогнозата си за българския БВП, ERM II може да се отложи във времето 3976976 3087 Лилия Игнатова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2019/10/15/3976976_svetovnata_banka_povishi_prognozata_si_za/?ref=rss#comments Tue, 15 Oct 2019 15:32:00 +0300 ЕКИП: Малките областни центрове в страната изостават | Смолян няма пътна инфраструктура, финансите на община Кърджали са най-лоши, а Силистра и Ловеч стагнират http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/26/3968702_ekip_malkite_oblastni_centrove_v_stranata_izostavat/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3968694.jpg" alt="" /><br />Малките областни центрове в страната изостават икономически заради лоша инфраструктура. 3968702 4910 Лилия Игнатова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/26/3968702_ekip_malkite_oblastni_centrove_v_stranata_izostavat/?ref=rss#comments Thu, 26 Sep 2019 16:57:00 +0300 Една трета от икономическия растеж в България зависи от еврофондовете | Към средата на тази година са усвоени 34.6% от наличните 9.9 млрд. евро европейски средства от втория програмен период http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/19/3965621_edna_treta_ot_ikonomicheskiia_rastej_v_bulgariia/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3965620.jpg" alt="" /><br />Една трета от икономическия растеж в България от 2014 г. насам се дължи на усвоените пари от европейските фондове 3965621 2249 Лилия Игнатова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/19/3965621_edna_treta_ot_ikonomicheskiia_rastej_v_bulgariia/?ref=rss#comments Thu, 19 Sep 2019 14:57:00 +0300 Добавената стойност в селското стопанство нараства с 11% | Темпът на увеличение на БВП е ревизиран нагоре до 3.5% през второто тримесечие http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/08/3959712_dobavenata_stoinost_v_selskoto_stopanstvo_narastva_s_11/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3959713.jpg" alt="" /><br />Производителността на труда нараства с 3.5% през периода април - юни, а темпът на БВП е ревизиран нагоре. 3959712 2249 Лилия Игнатова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/09/08/3959712_dobavenata_stoinost_v_selskoto_stopanstvo_narastva_s_11/?ref=rss#comments Sun, 08 Sep 2019 13:37:00 +0300 БНБ ревизира нагоре очакванията си за българската икономика | Централната банка залага на увеличение на БВП от 3.7%, което е с 0.1 пр.п. над предходната прогноза http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/21/3953508_bnb_revizira_nagore_ochakvaniiata_si_za_bulgarskata/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3953507.jpg" alt="" /><br />БНБ ревизира леко нагоре очакванията си за растежа на българската икономика през 2019 г. заради правителствените разходи 3953508 2249 Лилия Игнатова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/21/3953508_bnb_revizira_nagore_ochakvaniiata_si_za_bulgarskata/?ref=rss#comments Wed, 21 Aug 2019 13:33:00 +0300 Буреносните облаци пак се сгъстяват | Растежът на българската икономика леко се забавя до 3.3%, в синхрон с цялостната тенденция в Европа http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/16/3951504_burenosnite_oblaci_pak_se_sgustiavat/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3951505.jpg" alt="" /><br />Икономическият растеж в Европа се забавя, в България заетостта и заплатите засега поддържат растежа на потреблението 3951504 2249 Лилия Игнатова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/16/3951504_burenosnite_oblaci_pak_se_sgustiavat/?ref=rss#comments Fri, 16 Aug 2019 12:19:00 +0300 Ръстът на икономиката леко се забавя до 3.3% през второто тримесечие | Приносът на износа се увеличава, а темпът на растеж в потреблението отслабва http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/14/3950874_rustut_na_ikonomikata_leko_se_zabavia_do_33_prez/?ref=rss <img src="http://www.capital.bg/shimg/zx350_3950872.jpg" alt="" /><br />БВП расте с 3.3% на годишна база през второто тримесечие, повече заради износа, отколкото заради вътрешното потребление 3950874 2249 Вера Денизова http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/08/14/3950874_rustut_na_ikonomikata_leko_se_zabavia_do_33_prez/?ref=rss#comments Wed, 14 Aug 2019 14:45:00 +0300