Търсене

3 резултата

Какво е новото в проекта на Закон за храните

Три основни характеристики за от съществено значение за подготвяната нова нормативна уредба

  • 2
  • 3
  • 15013

Легенди и митове за млечната наредба

Пътят на много монополи е застлан с оправданието "грижа за потребителя"

  • 2
  • 8
  • 4802

Мутанти за закуска

В България контролът по етикетирането на ГМ храни е слаб, a възможността ви за информиран избор - почти нулева

  • 6
  • 19
  • 5648