Търсене

20 резултата

Фабрики в стрес

Автопроизводителите вече усещат спад в продажбите, а по веригата той ще бъде внесен и в българските поддоставчици

 • 0
 • 7
 • 11179

Най-големите холдинги: Силен оборот, свита печалба

Големите холдингови групи се възползват от добрата икономическа ситуация, но високите разходи удрят крайния резултат

 • 1
 • 3
 • 16868

"Стара планина холд" очаква с 3% по-ниски приходи за полугодието

До края на 2019 г. продажбите трябва да се изравнят с миналогодишните, но печалбата ще е по-малка

 • 0
 • 1
 • 3234

"Стара планина холд" планира да отпише "Фазан" от борсата

Предметът на дейност на дружеството няма да се променя

 • 0
 • 1
 • 9182

К50: "Алкомет" е най-добрата компания на борсата

Компанията се възползва от спада в цените на суровините и да увеличи рентабилността си

 • 0
 • 1
 • 17100

Кои са най-добрите директори за връзки с инвеститорите за 2015 г.

Даниела Пеева от "Монбат" получи голямата награда в годишната класация на АДВИБ

 • 0
 • 4
 • 6300

"M+С Хидравлик" планира да раздаде 8.6 млн. лв. за дивиденти

Групата на "Стара планина холд" разполага с 35 млн. лв. свободен паричен ресурс

 • 3
 • 4
 • 5318

"Стара планина холд" очаква лек ръст на продажбите си

От дружеството се надяват на добро представяне от текстилните и козметичните си компании през 2015 г.

 • 0
 • 8
 • 3159

ХЕС ще увеличава капитала си с над 15 млн. лв.

Средствата ще са от неразпределените печалби за минали години

 • 1
 • 8
 • 9131

"ХЕС" и "М+С Хидравлик" планират да произвеждат нов тип хидромотор

Продуктът досега не е произвеждан в България

 • 2
 • 14
 • 13144

"Стара планина холд" завършва 2013 г. с ръст на приходите

За януари ръководството очаква ново повишение в оборота на ХЕС и "М+С хидравлик"

 • 0
 • 3
 • 3048

Продажбите на ХЕС са се увеличили през миналата година

Основната причина е възстановяването в ЕС, обясниха от машиностроителното дружество

 • 0
 • 4
 • 7921

Раздвижването в Европа увеличи продажбите на "Стара планина холд"

Дружеството отчете резултатите от дейността през август и прогнозира още по-силно представяне през септември

 • 0
 • 7
 • 3817

Дивидент на кукуво лято

Заради регулаторни спънки вече трети месец "М+С хидравлик" не успява да разпредели печалбата си сред акционерите

 • 2
 • 8
 • 6267

Нов играч на застрахователния пазар

Компании, контролирани от Васил Велев, са основни акционери в "Асет иншурънс"

 • 5
 • 5
 • 10591

Все по-малко възможности

Участници на Пловдивския панаир се оплакват, че интересът към изложението и и ефектът от него намаляват

 • 6
 • 5
 • 6341

"Фазан" увеличава капитала си, за да покрива задължения

От днес започва записването на новите близо 321 хил. книжа

 • 2
 • 1
 • 4130

Делът на ХЕС и "Елхим Искра" в Интернешънъл асет банк падна до 13%

Контролираните от Васил Велев компании не са участвали в последното увеличение на капитала на банката

 • 0
 • 1
 • 7955

Васил Велев иска още 10% от Интернешънъл асет банк

 • 1
 • 5
 • 19300

Твоето парче от пая

Какво трябва да направят акционерите, за да си получите полагащите ви се дивиденти

 • 1
 • 0
 • 4131