Професия: Софтуерен бизнес анализатор (Software Business Analysis)

Професия: Софтуерен бизнес анализатор (Software Business Analysis)

Повече за професията разказва Силвия Петрова, ръководител екип бизнес анализатори в "МенторМейт България"

Юлиян Арнаудов
14556 прочитания

IT индустрията има доста професии, които произлизат от стандартни позиции, но са пречупени значително през призмата на процесите при създаването на софтуер. Такъв е случаят със софтуерния бизнес анализатор. Неговата роля е малко по-специфична от традиционните инженерни длъжности, защото се изисква да поддържа непрекъсната комуникация с клиентите, да разбира и да вниква в техните нужди, възможности, проблеми и да предлага проактивно решения за тях. За разлика от проектните мениджъри, които управляват целия процес от началото до края, бизнес анализаторите разглеждат заданието в детайли и обмислят сценарии, за които клиентът не се е сетил, а такива почти винаги има. Идеята е той да предложи как да изглежда най-добре и функционално един продукт, създаден специално за дадена компания.

В контекста на софтуерната разработка това изисква не само добри познания за даден пазар и бизнес практики, но и разбиране на основния инструментариум в IT сферата, за да може да се "облече" даден проект с правилните технологии и решения. Като допълнение към всичко софтуерният бизнес анализатор трябва да може да общува доста добре с хора, за да извлече максимално информация от клиентите при съставянето или изпълнението на задачата.

Затова и определението "софтуерен" в началото на позицията е също толкова важно, както и "бизнес анализатор". Комбинацията от всички тези качества прави професията дефицитна, особено предвид общия недостиг на квалифицирани кадри в IT сферата в България. Но тя изисква и време, за да се "развие" от самите професионалисти. Един от начините това да стане е, когато някой програмист с бизнес образование реши да се върне към нещата, които е учил, и да ги прилага в софтуерната индустрия. Практиката в тези две различни области не винаги е задължителна, но определено помага. Подобно на редица съвременни професии самообучението от уебинари, специализирани сайтове и следене на тенденциите в сектора е нещо обичайно за софтуерния бизнес анализатор.

Визитка

Силвия Петрова работи в сферата на бизнес анализа повече от 10 години. Завършва Природо-математическа гимназия с профил математика. След което придобива бакалавърска степен по информатика и магистърска степен по електронен бизнес в Софийския университет. Кариерата си започва през 2003 г. като програмист в IT отдела на ОББ. През 2007 г. става бизнес анализатор в Competence Center, част от NBG Group. От 2013 г. е част от екипа на "МенторМейт България", като започва на позиция старши бизнес анализатор. От 2016 г. ръководи отдела по бизнес анализ на "МенторМейт България".

Моята професия

Професията "Софтуерен бизнес анализатор" дава възможност за кариерно развитие в IT индустрията, като за разлика от по-популярните позиции като програмист и QA (специалист за проверка на качеството – бел. ред.) фокусът е поставен по-силно върху общуването с хора. Ролята на бизнес анализатора в един проект е да вникне в проблема на даден клиент и да работи проактивно за създаване на ефективно решение. Обикновено това се случва, като изискванията на клиента се обсъждат на поредица от срещи, в които бизнес анализаторът проактивно задава въпроси, търси сценарии, непредвидени от клиента, и предлага алтернативни подходи. В задълженията му също влизат и документирането и формализирането на тези изисквания, така че екипът от разработчици да може да се съсредоточи върху реализацията им.

Моето образование

Професията е отворена за хора с различно образование и не е ограничена до тесен набор от специалисти. От голямо значение е занимаващите се с нея да имат добри комуникационни умения, аналитично мислене, както и отлично владеене на езикa на клиента.

Самата аз имам бакалавърска степен по информатика и магистърска степен по електронен бизнес. Това обаче не беше достатъчно за практикуването на професията на бизнес анализатора и започнах да посещавам курсове като Business Analysis Foundation и Eliciting and Writing Effective Requirements. Не на последно място - голяма част от знанията ми са придобити от практически опит.

Моят път дотук

Започнах кариерата си като програмист и по-късно бях поканена да се присъединя към екип от други бизнес анализатори. Занимавах се основно с внедряването на счетоводен софтуер в банкови институции.

Преди повече от шест години се присъединих към екипа на "МенторМейт" - компания, специализирана в разработката на уеб и мобилни решения. Оттогава съм участвала в разнообразни проекти от различни сфери. Натрупаният ми опит е свързан с работа с чуждестранни клиенти - от стартиращи компании до големи корпорации. В момента ръководя екип от бизнес анализатори и отговорностите ми включват подбор и обучение на нови кадри с подобни компетенции.

Моите задачи и отговорности

Ежедневната ми работа е изпълнена със срещи. През голяма част от времето съм в ролята на основен посредник между клиента и екипа от разработчици. По време на срещите с клиенти трябва да се опитам да събера максимално количество информация за времето, което клиентът може да си позволи да отдели, и да съм сигурна, че ще мога да отговоря на въпросите, които колегите програмисти ще имат след това. Много е важно комуникацията да е оптимизирана в посока на това да намали времето, през което екипът не може да продължи своята работа поради неясни или противоречиви изисквания.

Нужните умения и опит

Общуването с клиенти е ключов момент от работата на софтуерния бизнес анализатор, затова добрите комуникационни умения за подобни специалисти са задължителни. По същата логика и отличното владеене на един или повече чужди езици е предимство предвид факта, че голяма част от българската IT индустрия работи с чуждестранни клиенти. Следва аналитичното мислене, с което се определят нуждите и параметрите за всеки проект. Специалистите също така трябва да имат опит в компания, която разработва или използва един или няколко големи софтуерни продукти, за да може да е запознат с процесите при имплементирането на подобни решения. Техническото, бизнес или друго образование, релевантно за бизнеса на потенциалните клиенти, също може да помогне на специалиста на тази позиция.

Моите предизвикателства

Предизвикателствата в ежедневната работа са свързани основно с извличането и управлението на бизнес изискванията. Бизнес анализаторите работят с различни заинтересовани лица в рамките на един проект. Често пъти това включва боравене с неясни или противоречиви изисквания, които бизнес анализаторът трябва да анализира и след това да комуникира по подходящия начин.

Бизнесът на повечето клиенти е доста динамичен, което води до смяна на приоритета на изискванията. Бизнес анализаторът трябва да е гъвкав, да може да оцени рисковете от всяка промяна и да предложи оптимално решение.

Не по-малко предизвикателство е и отговорността, която софтуерният бизнес анализатор носи. Тя е свързана с влиянието, което той или тя има върху изхода на проекта. Бизнес изисквания, документирани по подходящия начин, са предпоставка за успешен проект и доволни клиенти и, от друга страна, пропуснатите изисквания струват скъпо и могат да доведат до неуспех.

Моето удовлетворение

Удовлетворението идва най-вече от това, че ние като бизнес анализатори помагаме както на нашите клиенти, така и на екипите от разработчици. Също така удовлетворение носи да видиш крайния продукт от няколкомесечна работа, който в нередки случаи спасява човешки животи или улеснява живота на хора, страдащи от сериозни заболявания.

В течение на работата софтуерният бизнес анализатор изгражда не само добри работни взаимоотношения с клиентите, но с някои от тях дори стават приятели.

Заплатата

Заплащането е обвързано със сферата, в която работи бизнес анализаторът, и необходимата квалификация. Някои са тясно специализирани, което изисква висока квалификация, и съответно и заплащането е по-високо.

Моите планове за развитие

Работата на бизнес анализатора изисква постоянно следене на развитието на новите технологии и придобиване на нови знания. Моите интереси в момента са насочени в областта на изкуствения интелект (AI).

Моитеизточници на информация

Основен източник на информация са онлайн материали. Отправна точка би могъл да бъде сайтът на International Institute of Business Analysis и българското му подразделение. Други източници, които ползвам, са базирани на уебинари и сайтове като Modern Analyst, BA Times и др.

Търсени умения

- добри комуникационни умения;

- аналитично мислене;

- някакъв опит в компания, разработваща или използваща един или повече големи софтуерни продукти;

- отлично владеене на един или повече чужди езици;

- техническо или друго образование, релевантно за бизнеса на потенциалните клиенти.
IT индустрията има доста професии, които произлизат от стандартни позиции, но са пречупени значително през призмата на процесите при създаването на софтуер. Такъв е случаят със софтуерния бизнес анализатор. Неговата роля е малко по-специфична от традиционните инженерни длъжности, защото се изисква да поддържа непрекъсната комуникация с клиентите, да разбира и да вниква в техните нужди, възможности, проблеми и да предлага проактивно решения за тях. За разлика от проектните мениджъри, които управляват целия процес от началото до края, бизнес анализаторите разглеждат заданието в детайли и обмислят сценарии, за които клиентът не се е сетил, а такива почти винаги има. Идеята е той да предложи как да изглежда най-добре и функционално един продукт, създаден специално за дадена компания.

В контекста на софтуерната разработка това изисква не само добри познания за даден пазар и бизнес практики, но и разбиране на основния инструментариум в IT сферата, за да може да се "облече" даден проект с правилните технологии и решения. Като допълнение към всичко софтуерният бизнес анализатор трябва да може да общува доста добре с хора, за да извлече максимално информация от клиентите при съставянето или изпълнението на задачата.

Затова и определението "софтуерен" в началото на позицията е също толкова важно, както и "бизнес анализатор". Комбинацията от всички тези качества прави професията дефицитна, особено предвид общия недостиг на квалифицирани кадри в IT сферата в България. Но тя изисква и време, за да се "развие" от самите професионалисти. Един от начините това да стане е, когато някой програмист с бизнес образование реши да се върне към нещата, които е учил, и да ги прилага в софтуерната индустрия. Практиката в тези две различни области не винаги е задължителна, но определено помага. Подобно на редица съвременни професии самообучението от уебинари, специализирани сайтове и следене на тенденциите в сектора е нещо обичайно за софтуерния бизнес анализатор.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал