Професия: Agile инструктор (Agile Coach)

Професия: Agile инструктор (Agile Coach)

Повече за професията разказва Петър Попов, водещ Agile инструктор в "Object Systems International – България"

Юлиян Арнаудов
6318 прочитания

© Цветелина Белутова


Ако проследим историята на Agile (от англ., букв. - гъвкав) разработката на софтуер, ще минем назад през Lean производството, зародило се в САЩ през 80-те, чак до производствената система на "Тойота" (TPS), създадена от Таичи Оно (Taiichi Ohno) през 50-те години. Формално Agile е плод на група водещи експерти в IT индустрията, които през 2001 г. написват "Манифест за Agile разработка на софтуер". В него те изброяват съвкупност от ценности и принципи, които обединяват практиките и процесите, зародили се по естествен път през 80-те и 90-те като отговор на неадекватния за тази цел традиционен мениджмънт на проекти.

Agile слага хората в основата на творческата дейност и набляга на мотивацията, сътрудничеството, отговорността и адаптивността. Ние приемаме, че бъдещето е неясно и непредвидимо, което прави дългосрочните планове безсмислени или най-малкото неефективни. Във всички методологии, базирани на Agile принципите, се работи в малки, сплотени, мотивирани, самодостатъчни екипи, които периодично (а в днешно време и непрекъснато) доставят работещ, завършен и постоянно надграждан софтуерен продукт. Може да видите това навсякъде – от седмичните обновления на операционна система или офис пакет до постоянно изникващите нови функционалности в любимата ви социална мрежа. Сравнете този ритъм с доскорошните 3-5 години между отделните версии и може би ще разберете дълбочината на промяната, която индустрията преживява през последните две десетилетия.

Успешният преход на една организация към такъв принципно нов начин на работа, мислене, отношения. IT индустрията продължава да расте, както и навлизането на Agile в нея - а вече и в други области - така че в професията нa Agile специалиста определено има бъдеще.

Визитка

Петър Попов е водещ Agile инструктор в "Object Systems International – България" от януари 2017 г. Преди това е изпълнявал подобни функции в онлайн платформата Skyscanner и Cisco Systems, където внедрява Agile разработката на софтуер в най-големия към онзи момент мащаб у нас. Има магистърска степен по "Индустриално инженерство" от Техническия университет. Още преди да свърши с висшето си образование, започва работа като ръководител на проекти в швейцарската компания ImageFinder Systems AG. Кариерното му развитие продължава с редуване на инженерни и мениджърски позиции в технологични компании като Axway, Software Technologies и Cisco Systems.

Моето образование

Трудно ми е да кажа какво точно образование е предпоставка за успешна кариера в тази професия, която заема много интересно място между техническите и хуманитарните дисциплини. Аз имам две инженерни магистратури – по "Индустриално инженерство" и по "Комуникационни и информационни системи", елементи от които успявам да приложа в ежедневието. Същевременно намирам за напълно възможно (а защо не и желателно) и за човек с хуманитарно образование – например педагог или психолог – да поеме по този път, стига да има желание да придобие жизнения минимум необходими технически познания, които да му помогнат да разбира достатъчно добре работния процес (и жаргон) и предизвикателствата в поверените му екипи. Част от моя екип са или са били както хора хуманитарен профил и нулев опит в IT, така и бивши програмисти с над 20 години опит, че дори и бивш лейтенант от ВВС на Израел.

Моят път дотук

Като дете на 80-те с "Правец-8" вече над 30 години съм пред компютъра. За последните над 20 години съм се занимавал с почти всичко в IT – от графичен и уеб дизайн и програмиране през 90-те, през QA, управление на проекти, предприемачество и доставка на интернет, техническа поддръжка на enterprise софтуер, обучения, продуктов и програмен мениджмънт, за да се стигне до последните 9 години, през които се занимавам с Agile. В момента работя в Object Systems International (OSI) като ръководител на екип от Agile Coaches (Agile обучители).

Както повечето стъпки в моята кариера, и тази възможност ме намери, без да съм я търсил. Бивш колега се свърза с мен, за да му помогна с връщането в релси на дерайлирал проект. След това ме извикаха в Cisco да помогна с изграждането на екипа и въвеждането на Agile процеси. След Cisco ме намериха от Skyscanner, а оттам ме привлякоха тук OSI.

Необходими умения и опит

В книгата си Coaching Agile Teams, която полага формалната основа и дефиниция на тази професия, Лиса Адкинс описва нужните познания и умения в четири основни направления: Agile и Lean принципи, ценности, практики и процеси; обучение и менторство; координация, посредничество и коучинг; техническа, бизнес и трансформационна експертиза.

От техническа гледна точка са нужни познания по целия жизнен цикъл на един софтуерен продукт – от проучването на пазара през дефинирането на изискванията през целия инженерен процес до продажбата и обратната връзка от пазара. Това в никакъв случай не означава човек да е експерт във всички тези или дори в някоя от тези дисциплини! Просто трябва да може да бъде част от разговора, да вникне в контекста, за да може да помогне успешно да се приложат Agile принципите на организационно ниво.

Аз лично намирам за полезна и сериозната теоретична подготовка по управление на процеси, комплексни системи, теория на управлението, теория на масовото обслужване, статистика и др., които ми помагат да разглеждам една организация като система от хора и процеси със своята логика, взаимодействия, ограничения, фактори и резултати, както и да базирам решенията си на факти, а не само на знания, опит и интуиция.

Най-вече обаче за един успешен Agile Coach са необходими уменията за работа с хора – педагогика, риторика, дипломация, презентационни умения, лидерство, личностна и групова психология, коучинг и т.н. В края на краищата в основата на Agile са хората и взаимодействията между тях, а в основата на работата на един Agile Coach е да помогне на организацията да възприеме принципно нови такива.

Моите предизвикателства

Основното предизвикателство пред всеки коуч е как да помогне с даден проблем, без да отнеме възможността на отсрещната страна сама да се справи с него и да научи нещо ново. Ежедневно трябва да балансираме между това да дам отговор веднага или да задавам насочващи въпроси, за да стигне човек само до него. Това поставя Agile Coach професията някъде между професионалния коуч, комуто е забранено да дава отговори, и бизнес консултанта, който често е нает, за да ги даде.

Важен, но не директно явен аспект на този дуализъм е, че колкото по-успешен е един коуч, толкова по-невидим става. Това поставя сериозни предизвикателства пред техния мениджър или клиент, на когото се налага да оценява работата ни по косвени фактори. В една организация с остарели HR политики това лесно създава предпоставки за погрешна мотивация и потенциален конфликт на интереси между личния успех и този на поверените ви екипи.

Моето удовлетворение

Нищо не ме радва повече от това да видя у хората желаната промяна и тя да идва отвътре като резултат на самоосъзнаване и личностно и професионално израстване. Пред очите ми е екип, който само допреди година беше разпокъсан архипелаг от островни нации, а днес е една сплотена държава с обща култура, цел и мотивация. Хора, които доскоро идваха с въпроси при мен, днес отговарят на същите тези въпроси, задавани от по-нови членове на екипа. Но може би най-яркият пример си остава екипът, който бяхме създали в Cisco. Година след закриването на офиса на едно събиране на по бира бившите колеги, разпръснали се из цялата родна IT индустрия, един след друг ми споделяха какъв хаос са заварили на новите си работни места и как се опитват да приложат уроците, които бяхме научили през петте години заедно. Не ме е срам да си призная, че изпитах немалка гордост в онзи момент. Почти се просълзих.

Заплатата

Професията е рядка, ценена, с високи изисквания и основно се прилага в много добре платения IT бранш. В този ред на мисли и заплащането е на съответното високо ниво. Ще се въздържа да коментирам конкретни стойности, но в зависимост от опита възнагражденията са съпоставими със старши програмисти, ръководители на екипи и дори на отдели.

Моите планове за развитие

Основният ми фокус тази година е да задълбоча познанията си по психология, лидерство, управление на хора, коучинг, както и провеждане на ефективни срещи, семинари и други групови занятия. Работя и по няколко сертификационни пътеки в различни аспекти на професията. Разбира се, държа се в течение за новостите в сферата и вече се оглеждам за подходящи конференции или други събития, които да посетим с моя екип.

Моите източници на информация

Основно разчитам на онлайн ресурси - блогове, лекции, презентации, статии и т.н. Имам и доста богата библиотека от над 100 заглавия, свързани с различни аспекти от тази толкова широкоспектърна професия. Посещавам лекции, курсове, сбирки, конференции и други събития, на които се споделят познания в областта. Опитвам се и да отвърна със същото, като изнасям лекции, водя обучения и семинари, а в най-скоро време се надявам и да положа началото на блога си.

Търсени умения

- дълбоко познаване на Agile и Lean ценности, принципи, практики, процесни рамки, методи и модели;

- умения в създаването, представянето и преподаването на учебни материали;

- менторски умения;

- коучинг умения;

- владеене на методи, подходи и техники за провеждане на групови занятия - работни срещи, семинари;

- познаване на целия жизнен цикъл по създаването на софтуерен продукт и свързаните с това роли, отговорности, процеси, терминология, принципи и практики;

- дълбоко познаване в поне едно от следните направления:

1. Софтуерно инженерство (техники, практики, инструменти, методики и т.н.);

2. Продуктов мениджмънт (пазарни проучвания, управление и приоритизиране на изискванията, управление на портфейл, планиране, измерване на резултати и т.н.);

3. Бизнес трансформация (управление на промяната, риторика, управление на конфликти, групова динамика, организационни модели и структури и т.н.).
Ако проследим историята на Agile (от англ., букв. - гъвкав) разработката на софтуер, ще минем назад през Lean производството, зародило се в САЩ през 80-те, чак до производствената система на "Тойота" (TPS), създадена от Таичи Оно (Taiichi Ohno) през 50-те години. Формално Agile е плод на група водещи експерти в IT индустрията, които през 2001 г. написват "Манифест за Agile разработка на софтуер". В него те изброяват съвкупност от ценности и принципи, които обединяват практиките и процесите, зародили се по естествен път през 80-те и 90-те като отговор на неадекватния за тази цел традиционен мениджмънт на проекти.

Agile слага хората в основата на творческата дейност и набляга на мотивацията, сътрудничеството, отговорността и адаптивността. Ние приемаме, че бъдещето е неясно и непредвидимо, което прави дългосрочните планове безсмислени или най-малкото неефективни. Във всички методологии, базирани на Agile принципите, се работи в малки, сплотени, мотивирани, самодостатъчни екипи, които периодично (а в днешно време и непрекъснато) доставят работещ, завършен и постоянно надграждан софтуерен продукт. Може да видите това навсякъде – от седмичните обновления на операционна система или офис пакет до постоянно изникващите нови функционалности в любимата ви социална мрежа. Сравнете този ритъм с доскорошните 3-5 години между отделните версии и може би ще разберете дълбочината на промяната, която индустрията преживява през последните две десетилетия.

Успешният преход на една организация към такъв принципно нов начин на работа, мислене, отношения. IT индустрията продължава да расте, както и навлизането на Agile в нея - а вече и в други области - така че в професията нa Agile специалиста определено има бъдеще.

Визитка

Петър Попов е водещ Agile инструктор в "Object Systems International – България" от януари 2017 г. Преди това е изпълнявал подобни функции в онлайн платформата Skyscanner и Cisco Systems, където внедрява Agile разработката на софтуер в най-големия към онзи момент мащаб у нас. Има магистърска степен по "Индустриално инженерство" от Техническия университет. Още преди да свърши с висшето си образование, започва работа като ръководител на проекти в швейцарската компания ImageFinder Systems AG. Кариерното му развитие продължава с редуване на инженерни и мениджърски позиции в технологични компании като Axway, Software Technologies и Cisco Systems.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал