Откриваме нови специалности, за да отговорим на нуждите на бизнеса

Доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет

Откриваме нови специалности, за да отговорим на нуждите на бизнеса
Откриваме нови специалности, за да отговорим на нуждите на бизнеса
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Доц. Ярков, с какви факултети и специалности разполага Тракийският университет в Стара Загора?

- Тракийският университет остава един от лидерите във висшето образование в България. По бюджет е на шесто, а по брой студенти - на девето място в страната. Имаме факултети с над 90-годишна история като Ветеринарно­медицинския и Аграрния. Разполагаме с Медицински факултет, Ветеринарномедицински, Аграрен, Педагогически, Стопански, Факултет по техника и технологии - град Ямбол. Имаме Департамент за повишаване квалификацията на учителите, Медицински колеж за рехабилитатори и лаборанти и филиал в Хасково за акушерки и медицински сестри. При нас работят над 1180 души. Имаме специалности в почти всички научни направления, като заедно с магистратурите броят им надхвърля 60.

Доц. Ярков, с какви факултети и специалности разполага Тракийският университет в Стара Загора?

- Тракийският университет остава един от лидерите във висшето образование в България. По бюджет е на шесто, а по брой студенти - на девето място в страната. Имаме факултети с над 90-годишна история като Ветеринарно­медицинския и Аграрния. Разполагаме с Медицински факултет, Ветеринарномедицински, Аграрен, Педагогически, Стопански, Факултет по техника и технологии - град Ямбол. Имаме Департамент за повишаване квалификацията на учителите, Медицински колеж за рехабилитатори и лаборанти и филиал в Хасково за акушерки и медицински сестри. При нас работят над 1180 души. Имаме специалности в почти всички научни направления, като заедно с магистратурите броят им надхвърля 60.

Въпреки това многообразие планирате откриване на нови специалности. Защо?

- Тракийският университет има много силни традиции в хуманната медицина, ветеринарната медицина, в специалностите на Аграрния факултет - зооинженерство, агрономство, екология. Но, естествено, трябва да се развиваме в крак с времето. Затова, съобразявайки се с изискванията на пазара на труда, на бизнеса, на общините, неправителствените организации, взехме решение да открием нови специалности, някои от които ще стартират още през тази година.

"Ще свързваме бизнеса с нашите студенти, които още от втори, трети курс да започват работа първо под формата на летни стажове. "

Откриваме специалността "Местни финанси" в Стопанския факултет. Няма друга такава специалност в страната. Ще стартираме прием и по специалността "Медицинска козметика". Към Медицинския колеж ще открием специалност "Помощник-фармацевт", защото там има голямо търсене, както и специалността "Етеричномаслени култури" към Аграрния факултет. Имаме акредитация по "Растениевъдство", затова още през тази година ще стартираме обучение по етеричномаслени култури. За целта предвиждаме съвместна работа с Института по розата в Казанлък. Нашите студенти по "Етеричномаслени култури" ще имат добра подготовка по икономика, управление. Желанието ни е специалистите, които завършват нашия университет, да бъдат мултифункционални, с добра икономическа, а не само специализирана подготовка, и да са подготвени веднага да започнат.

Планираме откриване и на IT специалности. Още от първите си дни като ректор съм започнал работа в тази посока, защото нуждата от тези технологии е във всички отрасли и сфери на живота. През тази година търсим възможност за прием по две професионални направления - информатика и компютърни науки към "Природни науки, математика и информатика", където се подготвят софтуерни специалисти и в професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" към "Технически науки", където се подготвят по-скоро хардуерни специалисти. Ще направим така, че да съчетаем двете специалности и да излизат комплексни специалисти с добри познания по икономика и отрасловите направления, които се изучават тук. Има голям дефицит на IT специалисти например в аграрния сектор. В този сектор вече работят модерни машини, а няма хора, които да ги поддържат. Създавайки такива специалисти, ние се водим и от желанието да помогнем на община Стара Загора да върне имиджа на града като "Силиконовата долина на България". Надяваме се обучените кадри по новите специалности да привлекат нови инвеститори и с тях заедно да изградим бъдещето на региона.

Разполагате ли с достатъчно на брой подготвени преподаватели за тези специалности?

- За IT специалностите разполагаме с много добри преподаватели, които и до момента работят в Тракийския университет. Но ще ни бъдат необходими още специалисти, за да покрием необходимите изисквания при акредитацията им. Водим разговори с хабилитирани български преподаватели. Вече имаме съгласието на някои от тях. Те са готови да дойдат на постоянна работа в Тракийския университет. Водили сме разговори и с утвърдени преподаватели, които работят в чужбина. Много от тях имат готовност да обучават наши студенти като гост-лектори.

Доколко университетът и бизнеса говорят на един език?

- Отчитаме, че до този момент връзките ни с бизнеса не са били на необходимото ниво. От тази година стартираме сериозни изменения в тази посока. Кариерният ни център ще бъде много тясно свързан с бизнеса и ще се превърне във фронт офис на Тракийския университет. Кандидат-студентите ще имат възможността да посещават кариерния център, за да преценят какво ще бъде професионалното им развитие, ако изберат съответната специалност при нас. Знаем, че студентите държат не само на добри общежития, добра инфраструктура, качество на образованието, но и на гарантирано кариерно развитие. Ще свързваме бизнеса с нашите студенти, които още от втори, трети курс да започват работа първо под формата на летни стажове. Желанието ни е да има добра връзка и в двете посоки - от една страна, студентите да имат възможността да си избират работодателите, а от друга, работодателите да си избират бъдещите специалисти.

Кои специалности на университета са с най-висок рейтинг в момента?

- Стоим много добре както по отношение на комплексните оценки на рейтинговата система, така и в образователната и научната част. Това ни поставя на едно от лидерските места в страната.

Най-високи рейтингови оценки получават ветеринарната медицина и педагогиката. Почти във всички направления имаме много добри позиции. В науката сме в първата десетка в страната по различните показатели.

Едно от предимствата на нашия университет е, че всеки студент, който желае, може да ползва общежитие. При нас е най-модерното, последно изградено в страната студентско общежитие - Блок №8 в студентски град. Бих казал, че то е на ниво хотел три звезди. Предстои ремонт и саниране на още три блока от Студентски град, както и на студентския стол.

Адекватен ли е бюджетът на Тракийския университет за тази година?

- Тракийският университет е на шесто място по бюджет сред висшите заведения в страната. Тази година бъджетът ни надхвърля 45 млн. лева. За 2020 година имаме увеличение с 2.5 млн. лв. То идва от увеличението на минималната работна заплата в страната. Стоим стабилно във финансово отношение и имаме добри възможности за инвестиции. Тази година имаме класиран проект от регионалното министерство за изграждане на академичния информационен център. Тази сграда стои незавършена от 20 години, още е в груб строеж. За целта ще получим грант от 3 млн. лева по ОП "Региони в растеж". Ще приключим до една година работата си по нея и се надяваме да я открием през септември 2021 година. Новият учебен център е с площ от 4500 кв.м РЗП. Тя ще може да се използва за направленията ветеринарна медицина, животновъдство и здравни грижи. Студентите от тези специалности ще провеждат там обучението си по информатика, математика, чуждоезиково обучение, икономика, мениджмънт. Тя ще бъде новото, модерно лице на университета.

Каква ще бъде основната задача в първия ви мандат като ректор на Тракийския университет?

- Да създадем такива правила и да начертаем такъв път за развитие, че Тракийският университет да върви само нагоре през следващите години. Желанието ни е да останем с лидерски позиции в България и да постигнем още по-добри позиции на международната научна сцена.

Профил

Доц. Добри Ярков е завършил ветеринарна медицина и е доктор по научната специалност генетика. Доцент е по генетика и развъждане на домашните животни. Има десетки публикации в научния печат и почти 30 години преподавателски опит. Преди пет години придобива и допълнителна квалификация в УНСС - финансов мениджмънт. Дълги години е бил помощник-ректор на Тракийския университет, а през ноември 2019 г. е избран за ректор на университета.

Още от Капитал