"Собствениците на детски площадки са длъжни периодично да проверяват безопасността им"

Казва Благовеста Шинева, управител на Център за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора

"Собствениците на детски площадки са длъжни периодично да проверяват безопасността им"
"Собствениците на детски площадки са длъжни периодично да проверяват безопасността им"

Госпожо Шинева, Центърът за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) е акредитиран орган за контрол, който контролира безопасността на детските площадки. Доколко те отговарят на необходимите нормативни изисквания?

- Въпросът за контрола на безопасността на детските площадки все повече стои на дневен ред, тъй през последните години се изграждат много такива както от общините, така и от частни инвеститори. В процеса на изграждане отговорност имат четири заинтересовани участника - възложител (стопанин), проектант, производител и контролиращ орган. Проблемът в момента е, че се губи връзката между тези четири икономически оператора. Изграждането на детските площадки трябва да се случва по реда на Наредба 1 от 2009 г. за устройството и безопасността на детските площадки, която впоследствие има изменения. Всяка от участващите страни трябва да е запозната с изискванията в нея. Случва се проектантите да не познават добре изискванията за безопасност към съоръженията и настилките и площадката като цяло, както и изискванията на наредбата, отнасящи се до проектирането. Затова е най-добре те да потърсят компетентен орган, който да извърши такава оценка преди одобрението на проекта. Никога в практиката си не сме отказали помощ или съдействие по този процес.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Госпожо Шинева, Центърът за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) е акредитиран орган за контрол, който контролира безопасността на детските площадки. Доколко те отговарят на необходимите нормативни изисквания?

- Въпросът за контрола на безопасността на детските площадки все повече стои на дневен ред, тъй през последните години се изграждат много такива както от общините, така и от частни инвеститори. В процеса на изграждане отговорност имат четири заинтересовани участника - възложител (стопанин), проектант, производител и контролиращ орган. Проблемът в момента е, че се губи връзката между тези четири икономически оператора. Изграждането на детските площадки трябва да се случва по реда на Наредба 1 от 2009 г. за устройството и безопасността на детските площадки, която впоследствие има изменения. Всяка от участващите страни трябва да е запозната с изискванията в нея. Случва се проектантите да не познават добре изискванията за безопасност към съоръженията и настилките и площадката като цяло, както и изискванията на наредбата, отнасящи се до проектирането. Затова е най-добре те да потърсят компетентен орган, който да извърши такава оценка преди одобрението на проекта. Никога в практиката си не сме отказали помощ или съдействие по този процес.

Нашият орган за контрол е акредитиран и е с изключително голям авторитет в България. Той е от вида А - с най-висока степен на независимост.

Какви са задълженията на производителите?

- Всеки производител на детско съоръжение трябва да познава актуалните изисквания на стандартите и да ги прилага при производството на съоръжения за игра и настилки. Според наредбата производителят трябва да е сертифициран по ISO:9001 и да предоставя коректни протоколи от изпитване и сертификати за вложените материали. Наредбата определя и каква част от съоръженията, монтирани на детската площадка, трябва да бъдат предназначени за деца с увреждания. Наредбата фиксира площадки за три възрастови групи: от 0 до 3 г., от 3 до 12 г. и от 12 до 18 г. Площадката за игра може да е предназначена и за повече от една възрастова група, но в този случай се обособяват отделни зони за всяка от тях.

Необходимо ли е, преди да бъде пусната в експлоатация, площадката да мине през контролен орган?

- Задължително преди въвеждане в експлоатация на площадките трябва да бъде извършен контрол за безопасност от акредитиран орган за контрол от вида А с най-висока степен на независимост. Задълженията на стопанина обаче не свършват дотук. Той е длъжен да поддържа площадката за игра в състояние, осигуряващо безопасност на ползвателите. Това се случва, като стопанинът извършва периодично контрол за видими опасности, а веднъж годишно е задължен отново да наема независим орган от вид А, за да оцени общото ниво на безопасност на площадката за игра. Това се налага, защото площадките се експлоатират постоянно, възможно е веднага след пускането в действие да възникне проблем, който застрашава здравето на децата. Най-голямата грешка на стопаните е, че пропускат периодичния и ежегоден контрол, защото не са запознати със своите задължения, разписани в наредбата.

Кои са най-успешните ви направления през изминалата година?

- Най-голям ръст от клиенти имаме в сертификацията на производители от сектор "Строителство" и изпитванията на технически продукти от сектор "Машини и електрически съоръжения". Значително е увеличен ръстът от международните клиенти за изпитване и класификация на строителни продукти за реакция на огън в строителната лаборатория. Отбелязваме стабилен интерес от икономическите оператори и в другите две направления - енергийна ефективност и технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Доколко беше успешна изминалата 2019 г. за ЦИЕС - Стара Загора?

- Изминалата година беше успешна за нас, защото успяхме да увеличим клиентите си - икономически оператори от България и чужбина. Разширихме пазара си в чужбина, като сме стъпили в повече от 35 страни. Имаме вече клиенти в Египет, Индия, Япония, Израел, Украйна, Грузия, Германия, Холандия и др. Това за нас е доказателство, че ставаме все по-популярни с експертизата си и доверието към нас расте. Наложихме се като лидер в България и на Балканите и излизаме стъпка по стъпка навън с авторитет, компетентност и независимост.

Още от Капитал