Учене чрез работа
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Учене чрез работа

Учене чрез работа

Новосъздаденият клъстер "Дуално професионално обучение" ще ускори подготовката на професионалисти

Мара Георгиева
3675 прочитания

© Капитал


Липсваща връзка между теория и практика, между образователни институции и реален бизнес. Лош имидж на професионалното образование. Това са обобщения, направени от управители на компании в различни сектори, задъхващи се от недостиг на подготвени професионалисти. Затова Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) от години се застъпва елементи и добри практики от германската дуална система за професионално обучение да бъдат въведени в България.

В партньорство със заинтересовани фирми през тази година камарата стана инициатор за създаването на клъстер "Дуално професионално обучение" в България. Образованието "чрез работа" изисква партньорство между професионалните гимназии и работодателите. То се осъществява по заявка и за сметка на фирмите, които се ангажират и с осигуряване на места за стажуване на учениците.

Поставената цел

Целта на клъстера е изграждане на платформа за стартиране на първите обучения по дуалната система, позволяваща на учениците да получат не само дипломи, но и да придобият практически опит, а на фирмите - да обучат по свой модел бъдещите си кадри и така да решат проблема си с намирането на квалифицирана работна ръка.

Клъстерът ще консултира фирми, които желаят да се включат в този вид подготовка на специалисти и ще постави началото на първите пилотни обучения. Целта на новата структура е да осигури еднакво качество на преподаване от обучителите в предприятията, професионалните гимназии или центрове. В края на подготовката клъстерът ще дефинира изпитните задачи (на базата на германски изпитни материали), а самите изпити ще се провеждат от комисия, съставена от представители на фирмите и камарата. При успешно представяне ГБИТК ще издава сертификат, но това не е държавно признат документ за издържан изпит или документ за калфа, уточняват от организацията.

Няколко фирми вече обявиха необвързващо намерението си да се включат в клъстера: "Бер-Хелла Термоконтрол", "Шенкер", "Аурубис България", "Пени маркет България", "Пирин-текс", "Региоком ГмбХ клон България", "Си комерсиал 7". Дяловото финансиране от членове на новото образователно обединение е 10 хил. евро на година и предприятие.

Клъстерът ще съществува като част от ГБИТК, засега не е предвидено създаването на самостоятелно юридическо лице в рамките на първата фаза на развитие.

Очакванията

"Аурубис България" вече има опит с подготовката на кадри по практикантска програма, която действа от 2011 г., обясни Елена Димова, мениджър човешки ресурси в компанията. Програмата е съвместна с друга голяма фирма в региона - "Дънди прешъс", и се изпълнява заедно с център за професионално обучение към една гимназия в Пирдоп. Първият прием на ученици е през 2012, обучението е по две специалности - "механоподдръжка" и "електроподдръжка". Миналата година "Аурубис България" заедно с друг център за професионално обучение започна подготовка на кадри по още една специалност – "металургия на цветните метали". Намеренията на компанията са да организира обучение и по специалностите "химия" и "обогатяване". Обучаващите се (след средно образование) работят с ментори от фирмата, които водят практическата част, а теорията се преподава в избраните центрове за професионално обучение. Подготовката трае година и половина-две. По време на занятията и практиката обучаващите се получават заплата, защото са назначени на трудов договор във фирмата, уточни Елена Димова. През първата година завършилите този вид обучение са 14, през втората – 8, а тази година – още 8 по специалността "металургия на цветните метали".

"От клъстера "Дуално професионално обучение" очакваме не само ноу-хау, подготовка на преподаватели и изготвяне на учебни програми. Надяваме се, че с негова помощ целият процес на дуално обучение ще бъде улеснен и институционализиран, както и че ще бъдат създадени критерии, по които да оценяваме дали и как сме се справили с подготовката на кадрите. Очакваме също клъстерът да ускори официалното приемане на критерии, от които да става ясно какво трябва да знае завършилият дуалното обучение, ако иска да получи диплома", коментира Елена Димова. По думите й "това, което сега вършат центровете за професионално обучение, би следвало да е гарантирано от държавата". "Компаниите плащат на преподаватели, оборудват лаборатории и учебни зали, за да получат завършилите дуалното обучение държавни дипломи, че са специалисти в дадена сфера - след като, разбира се, са покрили задължителен хорариум и са издържали изпита. А би трябвало професионалните гимназии да имат учебни планове, които предполагат, че хората са минали през дуално обучение, без да е нужно да минават допълнително през професионални центрове. Очакваме от клъстера да повлияе на Министерството на образованието и науката да анализира как ще се случи това, кои са нуждите, каква ще е границата между практическата подготовка и теоретичното обучение, кой ще се грижи за подготовката на преподавателите", обобщава Елена Димова.

"Шенкер България" също има опит със стажантски програми. "Компанията работи със студенти от много висши учебни заведения, които идват на стаж при нас", обясни Лилия Мишева, мениджър човешки ресурси и прокурист в "Шенкер България". "Всички те съчетават обучението в университета с практически знания и при дипломирането си са готови за професионални предизвикателства. Нашата материя – транспорт и логистика – е специфична и изисква време, инвестиции и мотивация от двете страни –работодател и служител, за да се придобият практически знания и опит. Всеки е добре дошъл независимо от специалността, която следва", коментира Лилия Мишева. По думите й дуалният модел е приложим и за средното образование, но липсата на подобна образователна форма спира фирмите да го прилагат. Тази година в "Шенкер България" на едномесечен стаж са били ученици от Германия, обучавани по дуалния метод в своята страна.

"Създаването на клъстера ще е от полза за цялата образователна система в България, защото ще настоява за прилагане на дуалното обучение във всички професионални среди и области, в които практическият опит е ключов и трудно постижим", обобщава Лилия Мишева. Според нея сега образованието е целенасочено научно фокусирано. "А тъкмо комбинацията от знания и практически опит ще позволи на учениците да имат ясен ориентир още преди да завършат образованието си и преди да изберат професионалния си път", заключава Мишева.

От 1 януари 2015 г. клъстерът ще бъде управляван от германски мениджър с опит в дуалното професионално образование и обучение, който на пълно работно време ще се занимава с практическото приложение на проекта.

Професионалното обучение е с многогодишни традиции в Германия - още през 1869 г. там е приет закон, според който работодателите са длъжни да образоват непълнолетните си работници. Днес германските ученици могат да избират измежду 344 професии, по които да бъдат обучавани паралелно - и в професионално училище, и в работещо предприятие. Индустриално-търговските камари са тези, които организират процеса. След тригодишно образование и в гимназията, и във фирмата учениците полагат изпит пред съответното професионално сдружение и получават сертификат за придобиване на специалност, който се признава в цял свят.

Блиц

Максимилиан Ерхард, мениджър на клъстера "Дуално професионално обучение": "Целта е да започнем с обученията през есента на 2015"

Какви ще бъдат първите стъпки по създаването на клъстера, които ще предприемете, когато пристигнете в България?

- Първо ще посетим предприятията, които вече заявиха интереса си за участие в клъстера. Ще им представим концепцията за клъстера в детайли и ще ги информираме за стъпките и процесите, които ще доведат клъстера до успех. Разбира се, ще отговорим и на всички въпроси от тяхна страна.

Предприятията, които проявяват интерес към клъстера "Дуално професионално обучение", са от различни браншове и се нуждаят от специалисти в различни професии. Как ще съумеете като мениджър на клъстера да обедините под общ знаменател интересите на фирмите?

- Това изисква обстойни разговори с всички фирми, които ще вземат участие в клъстера. Важно е да се изгради една реалистична картина за актуалната ситуация и да се уеднаквят представите както на предприятията, така и на Германсско-българската индустриално-търговска камара за възможностите за въвеждане на първи пилотни специалности в България. Мисля, че съвместното изготвяне на концепция за установяване на тези специалности, която да бъде реализирана стъпка по стъпка, е правилният път да доведем клъстера до успех.

Каква е целевата група на клъстера - ученици или младежи с вече завършено средно образование?

- Ще искаме да привлечем като цяло млади хора, които се интересуват от кариера в индустриални или търговски предприятия. Във фокуса ни са зрелостници със завършено средно образование. От значение ще бъдат също и нивото на ангажираност и мотивация за избраната специалност, с която младите хора трябва да се идентифицират.

Практическото обучение ще се провежда в самите предприятия. Къде ще протича теоретичното обучение?

- Теоретичното обучение ще се провежда в центрове за професионално обучение. За тази цел ще работим тясно с петте утвърдили се в България германско-български центрове за професионално обучение. Разбира се, съществува и възможност предприятията да си сътрудничат и с други институции за професионално обучение, в случай че вече имат създадени контакти.

Кога ще започнат първите курсове на обучение?

- За съжаление все още не мога да назова точна дата. Нашата цел, макар и много амбициозна, е да започнем с обученията през есента на 2015 г. Трябва обаче да имаме предвид и онези фактори, върху които клъстерът няма пряко влияние, като например политически решения или законови разпоредби.

Кой ще изпитва обучаващите се и кой ще изготвя изпитните задачи?

- Устните изпити ще се състоят пред комисия, съставена от няколко души. Задачите за писмената част ще бъдат изготвяни от ГБИТК в сътрудничество с така наречените институции за изготвяне на задачи за изпити в Германия.

В Германия изпитните задачи за обучаващите се в сферата на дуалното професионално обучение се пазят в строга тайна. Как ще се случи това в България?

- В България също ще гарантираме, че задачите ще бъдат съхранявани в тайна до деня на изпита. За тази цел само тясно ограничен кръг от хора ще бъдат запознати предварително с въпросите. Освен това всички, които имат участие в изпитния процес, ще преминат през обучения и ще получат указания за работа с изпитните материали.

Има ли други германски търговски камари в чужбина, които осъществяват подобни проекти?

- Да, темата за професионалното обучение като успешен германски модел за износ играе  важна роля в мрежата на германските външнотърговски камари по света. Вече много германски камари в чужбина започнаха да утвърждават дуалното професионално обучение по немски образец в съответната страна. Затова обмяната на опит с колеги от други камари винаги се оказва полезна, дори и да се използват различни модели за осъществяването на обучението. Въпреки това могат да бъдат разисквани различни стратегии, да се идентифицират евентуални препятствия още преди да са възникнали и да се намерят съответните разрешения за тях.

Засега времевата рамка на проекта е две години. Какво искате да постигнете за това време?

- За утвърждаването на цялостни специалности в сферата на дуалното професионално обучение две години са твърде кратък срок. Но на първо място е важно да убедим фирмите, че клъстърът е ефективен, и да разработим устойчиви структури, позволяващи провеждането на дуални обучения по германски образец. Едновременно с това първите обучаващи се вече трябва да са започнали обучението си. Но за две години няма как един випуск да е преминал през цялостното обучение.

Как се подготвихте за новата си роля като мениджър на клъстера?

- През изминалите три месеца се подготвях за ролята си като мениджър на клъстера интензивно в централата на германските търговски камари - Асоциацията на германските индустриално-търговски камари в Берлин, а също и в Индустриално-търговската камара на Берлин. Цялостен поглед върху дуалното професионално обучение като наложил се в Германия модел получих в Асоциацията на германските индустриално-търговски камари. А в Индустриално-търговската камара на Берлин бях част от самия процес на германското дуално професионално обучение: от консултирането на заинтересованите предприятия до провеждането на изпити и раздаването на удостоверенията.

Интервюто взе Невена Драгостинова

Липсваща връзка между теория и практика, между образователни институции и реален бизнес. Лош имидж на професионалното образование. Това са обобщения, направени от управители на компании в различни сектори, задъхващи се от недостиг на подготвени професионалисти. Затова Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) от години се застъпва елементи и добри практики от германската дуална система за професионално обучение да бъдат въведени в България.

В партньорство със заинтересовани фирми през тази година камарата стана инициатор за създаването на клъстер "Дуално професионално обучение" в България. Образованието "чрез работа" изисква партньорство между професионалните гимназии и работодателите. То се осъществява по заявка и за сметка на фирмите, които се ангажират и с осигуряване на места за стажуване на учениците.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Проблеми по български

Проблеми по български

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.