На мода са споделените събития

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Events Kit. Още текстове по темата може да откриете тук.

Ако допреди няколко години потокът на информацията в рамките на едно събитие вървеше основно в една посока (top-down communication) – от лекторa, играещ ролята на учител, към публиката, която стои в залата и слуша, днес проявите вече са фокусирани върху споделянето на опит от участник към участник и активното участие на всеки от тях в една неформална и алтернативна обстановка.

Ивент индустрията вече развива нови форми събития. А Campfire, Fishbowl, Open Space Technology, Unconferences са само малка част от тях.

Аквариум (Fishbowl)

Накратко, този нов формат събира малка група от хора, които да дискутират горещ проблем пред очите на голяма група. В класическия "аквариум" всеки присъстващ може по всяко време да се присъедини към малката група и да се включи в дискусията. Аквариумът е особено полезен при разискване на "горещи теми", дискусии и споделяне на различни гледни точки. Ефектът е най-голям, когато хората в центъра са държавни служители или управители от частния сектор, а голямата група се състои от граждани или служители. Тази техника може да помогне за постигането на прозрачност в процеса на вземане на решения, повишаване на доверието и по-лесното асимилиране на сложни въпроси.

Няколко стола (5-8) се позиционират във вътрешен кръг (аквариум). Там се разполагат основните участници в събитието. Останалите са подредени в концентрични кръгове извън аквариума. Модератор представя темата и участниците и започва дискусия. Събитие от този тип обикновено трае до час и половина. Обикновено се използва като алтернатива на традиционните дебати и т.нар. панелни дискусии, за да се насърчи динамична комуникация. Помага при разрешаването на спорни теми и да се избегнат продължителните и понякога тягостни презентации, които не предполагат активен диалог между участниците.

Open Space Technology

Open Space (познато още като Open Space Technology и OST) е формат събитие, чиято цел е разрешаването на комплексен въпрос. Събитието е подходящо за малки и големи групи – от 5 до 2000+ души, като най-добри резултати се постигат, ако OST се проведе в рамките на не по-малко от 1-2 дни. Основна задача на човека, който управлява и модерира събитието, е да сподели проблема, който трябва да се разреши от присъстващите, и да представи накратко формата. Оттук нататък участниците сами определят хода и програмата на събитието.

Този формат се оформя според профила и характера на самите участници. Трудно някой може да предвиди как точно ще протече едно Open Space събитие. В зависимост от присъстващите всяко такова събитие поема свой собствен път. Но резултатите от него са добри. Особено ако изберете правилния човек, който да управлява събитието.

За да е добро такова събитие, е важно да се осигури подходящо "отворено" пространство (open space), което включва удобни места за сядане. Провежда се обикновено в рамките на 1-2 дни. Форматът е подходящ при разрешаване на горещи проблеми – събиране на заинтересованите страни на едно място, групово дискутиране и разрешаване на проблема. При стратегическо планиране – определяне на бъдещи цели и действия. При нужда от споделяне и синтезиране на знания и др.

Unconference

Целта на формата Unconference е да предостави поле за учене и споделяне от човек към човек. Преди началото на събитието всички участници се събират на едно място и чрез техниката Open Space обсъждат заедно как ще протече събитието. Точен процес няма, тъй като той се създава органично от присъстващите. Най-важното в случая е, че хората сами определят програмата на събитието, като всеки може да предложи себе си за презентатор. Няма гласуване или възможност някоя идея да бъде отхвърлена. Всички предложения са добре дошли. Предложените презентации се провеждат паралелно, като участниците могат свободно да се движат от презентация на презентация.

Ако желаете да организирате Unconference, ваша отговорност е да подсигурите пространство и главна тема. Подобен вид събитие е подходящо да се организира, когато искате да превърнете формалната към неформална обстановка, когато искате да заместите добре обмислени предварително подготвени презентации, които отразяват години на изследвания и практика, със спонтанни презентации, които ще генерират "нови идеи".

World cafes

Форматът world café е структуриран процес на отворена комуникация, който цели обогатяване на колективните познания. В него участниците се разделят на групи от 4-5 души всяка и се настаняват на кръгли маси. Подредбата наподобява кафене, откъдето идва и името на събитието. Започва 20-минутна дискусия ("изследване") на конкретна тема. След като изтече времето, член от всяка група се мести в следваща група. Всяка маса има говорител ("хост"), който въвежда новодошлия в направените изводи до момента. Участниците преминават през няколко кръга от разговори, като идеите от едната група се добавят към следващата, което разширява колективните познания на всички участници и им дава широк набор от нови идеи и гледни точки. World café е формат, подходящ както за малък, така и за голям брой участници – от минимум 12 до хиляди участници. За да бъде добре организиран този формат: изяснете контекста на срещата и се погрижете обстановката да е уютна и гостоприемна; насърчете участието на всеки; свържете разнообразни гледни точки; съберете и обменете колективните открития.

Този формат е подходящ за събития, които събират на едно място хора с общи интереси, при необходимост да се направи прогноза за бъдещето по дадена тема, при нужда от разрешаване на конкретни проблеми в неформална обстановка.

Важно е да знаете, че World café е запазена марка, принадлежаща на нестопанска организация. Ако искате да проведете подобно събитие, трябва да се свържете с нея и да ги информирате за намерението си да организирате такова събитие.

Още от Капитал