Ресурси, които можете да ползвате
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Ресурси, които можете да ползвате

Ресурси, които можете да ползвате

Какво се отваря по програма "Човешки ресурси" и за какво да внимавате

1898 прочитания

© Дневник


Първите процедури за 2015 г. се очаква да стартират още през март – те ще са за младежка заетост, а през април - за лица над 29 г.

Процедурата е насочена към стимулиране на младежката заетост и цели активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни младежи до 29 г., регистрирани в Агенцията по заетостта. По компонент 1 ще могат да участват организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации, социални партньори.

Дейностите трябва да са насочени към идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. и дейности за активиране, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси и др.; професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; насочване към продължаване на образованието или включване в обучение или в заетост, в т.ч. и насочване към регистрация в Агенцията по заетостта; предоставяне на мотивационни обучения и обучения за придобиване на ключови компетенции.

Финансирането на проект ще бъде между 100 и 200 хил. лв. По компонент 3 ще се подпомагат работодатели за частично субсидирана заетост за период до 12 месеца и средства за транспорт от и до работното място за първия месец, като работодателите следва да осигурят поне 50% от разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите младежи. От месец април ще стартира аналогична процедура, насочена към неактивни лица над 29 г.

Обучения за вече заети

През април е планиран прием на проекти и по позната вече процедура сред работодателите за обучения за заети в микро-, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. Целта е да се подобри адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли. Предприятията ще могат да избират да участват в два режима на финансиране - държавна и минимална помощ. В режим на държавна помощ безвъзмездната помощ за проект може да е до 3 911 660 лева, като не надхвърля 50 % от допустимите разходи за големи предприятия, 60% - за средни, и 70% - за малки, а в режим на минимална помощ - до 391 166 лв., за микро- и малки предприятия – 100% от допустимите разходи, за средни предприятия – 80%, а за големи предприятия – 70%.

Важно е да се отчете при взимане на решение в кой режим на безвъзмездна помощ ще се участва, че съгласно новите европейски правила при определяне на размера на минимална помощ за едно предприятие вече следва да се отчете и минималната помощ, получена от свързани предприятия. Това на практика означава, че ако моето предприятие например е основен собственик на капитала на друго предприятие, което през предишните 2 години е получило финансиране в режим на минимална помощ, моето предприятие ще може да участва с проект за финансиране само до остатъка до 200 хил. евро или ако той е изчерпан - ще трябва да избере варианта на държавна помощ.

Последната процедура за 2015 г., подпомагаща и работодатели, е планирана за октомври и ще финансира проекти за транснационално сътрудничество в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет. Процедурата е насочена към подпомагане въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Финансирането по нея ще бъде между 50 и 200 хил. лв. за проект.

За какво да внимавате

315 млн. лв

повече ще има като помощ за заетост през този период, а средствата за борба с бедността и насърчаване на социалното включване - с 276 млн.лв.

Основните проблеми, с които се сблъскаха бенефициентите по програмата в изминалия период, бяха свързани с големите забавяния при оценка и подбор на проекти и на следващ етап, при изпълнение на проектите и изплащане на помощта (в много случаи забавяния с месеци на одобрения на отчети или плащания по проекти). Това до голяма степен демотивира работодателите, проявяващи интерес по тази програма, заради неспазването на сроковете на работа и отказа да се облекчат тежките бюрократични процедури, които силно се разминават с нормалната бизнес практика. За някои от процедурите по изминалата програма, с ниски суми на финансиране, е спорно доколко необходимото време и ресурс за администриране на помощта осмисля участието в програмата за съответния работодател. Това сега ще бъде поправено, обещават от министерството (виж предходния текст).

Важно е обаче потенциалните бенефициенти да планират внимателно своите проекти, като предвиждат достатъчно финансов ресурс и време, с който да покрият риска от забавяния при съгласуване на документи и разплащане по проекта от страна на администрацията. През изминалия период най-сериозния и чест проблем беше свързан именно с големи забавяния в изпълнението на проектите и въпреки поетите ангажименти да се реформира и облекчи изпълнението на проекти все още няма конкретни примери, че това ще се случи.

Освен това ОПРЧР е програма, която финансира много широк обхват разходи (за възнаграждения, към външни изпълнители, за транспорт, за режийни, за материали и консумативи и т.н.) и изпълнението на един проект често е свързано с голям обем документи, доказващи коректно прилагане на изискванията на програмата при реализация на дейностите.

Препоръчвам на етапа на подготовка на проекти кандидатите да се запознаят обстойно с изискванията за кандидатстване и да обмислят добре разходите, които включват в проекта. Много често в насоките за кандидатстване има заложени определни ограничения в стойността на допустимите разходи, които трябва да се отчитат при съставянето на бюджета. Така например планирането на разходите за трудови и други възнаграждения на физическите лица, пряко ангажирани с изпълнението на проектните дейности, следва да бъде съобразено с методологията за определяне на възнагражденията по ОПРЧР. При проекти, свързани със създаване на заетост на безработни лица, трябва да се отчита, че допустимите разходи за възнаграждения на безработни лица, включени в заетост, са ограничени до размера на минималния осигурителен доход за съответната група професии.

Поръчките - слабото звено

Най-често допусканите грешки и трудности за бенефициентите на етапа на изпълнение на проектите по ОПРЧР са свързани с провеждането на процедурите за избор на изпълнители по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г. (преди това ПМС № 69/11.03.2013 г.) и Закона за обществените поръчки. Честите промени в нормативната уредба, регулираща избора на изпълнители, и недостътъчната конкретика, даваща възможност за различни тълкувания на закона, допълнително затрудяват и объркват бенефициентите при провеждането на тръжни процедури.

Основната причина за неодобрението на тръжните процедури и съответно налагане на финансови корекции по повечето схеми за безвъзмездна помощ по ОПРЧР е залагането на твърде завишени изисквания към кандидатите и субективни критерии за оценка. Когато се прилага критерий "икономически най-изгодна оферта", методиката за оценка трябва да съдържа конкретни точки за оценка по показатели, които са обективни и цифрово измерими (напр. срок, цена и т.н.), а не да се присъждат по субективна преценка на оценителната комисия (като "изчерпателност", "детайлност" и т.н.) Освен това показателите в Методиката следва да бъдат ясно, точно и детайлно разписани и да не дават възможност за различни тълкувания и възникване на неясноти за кандидатите в процедурата. Често допускана грешка е Методиката за оценка на оферти да съдържа критерии, които вече са посочени в техническата спецификация или мининимални изисквания към икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.

Предвид големия брой прекратени процедури и наложени корекции на бенефициенти по ОП РЧР, препоръчваме при провеждането на процедурите за избор на изпълнители бенефициентите да използват възможността за осъществяване на предварителен контрол от страна на Договарящия орган. Въпреки че съгласувателните процедури обикновено се забавят значително във времето , което нарушава планираните срокове за изпълнение на дейностите, предварителното съгласуване ще намали риска от грешки и съответно неодобрение на проведената процедура и налагане на финансови корекции.

Деница Николова е управляващ партньор в EU Consult

Текстът е част от специалното издание "Еврофинансиране за бизнеса" на в. "Капитал Daily"Цялото съдържание на изданието може да намерите в Библиотеката на сайта.

Първите процедури за 2015 г. се очаква да стартират още през март – те ще са за младежка заетост, а през април - за лица над 29 г.

Процедурата е насочена към стимулиране на младежката заетост и цели активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни младежи до 29 г., регистрирани в Агенцията по заетостта. По компонент 1 ще могат да участват организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; неправителствени организации, социални партньори.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Ударът по НПО-тата

Ударът по НПО-тата

Какво става с финансовите инструменти

Какво става с финансовите инструменти

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.