Какво са ERP, CRM и BI системите и как помагат на бизнеса

През последните години на фокус са CRM решенията и главно такива за управление на търговските екипи и вземане на поръчки

Трибуквените съкращения на латиница, които управляват бизнеса ви през софтуер, изглеждат твърде абстрактни за много малки и дори средни компании. За други пък със сигурност са плашещи като обем разходи.

Всъщност ERP, CRM и BI системите са много практична част от бизнеса и ефективното му управление и всяка от тях е предназначена за определени сектори, а с процедурата за финансиране на бизнес софтуер вече са доста по-достижими. Внедряването на софтуерно решение e благоприятно за ефективността и процесите в организацията независимо от нейния размер. Най-често причините са породени от необходимостта за обслужване на клиенти по най-добрия начин, оптимизиране на оперативните процеси, а заедно с тях и на разходите. С две думи, тези програми пестят пари, време и увеличават ефективността ви. Пред подобни предизвикателства са изправени както големи компании, така и по-малки. Основната разлика е, че често пъти за малките компании внедряването на CRM или ERP система е по-голямо предизвикателство от гледна точка на инвестицията, а не че нямат съответната нужда, коментират консултанти.

Технологичните решения за оптимизиране на бизнес процесите и управлението на бизнеса са универсални и приложими в повечето икономически сектори. При големите консултанти като "Елана инвестмънт" например най-висок интерес се забелязва от секторите машиностроене, полиграфия, хранително-вкусова промишленост. "Това са области, в които бизнесът задължително се основава на стандарти на работа и професионално управление на процесите, за да бъде успешен", коментират от компанията. Голям е интересът и от страна на сектор търговия, са наблюденията на "Балкан сървисис".

Какви са ползите

Модерните системи предлагат предварително конфигурирани бизнес процеси, готови за използване (виж каретата). "Голяма част от българските предприятия се управляват от предприемачи, а не от професионални мениджъри. Тези хора в повечето случаи са добри инвеститори, но рядко имат опит в производствения мениджмънт, който изисква специфични знания и умения", коментира Димитър Геров от "Стемо", един от водещите системни интегратори на българския пазар. Тъкмо поради това според него тези системи са от голяма помощ за компаниите. Те предоставят освен софтуер за планиране и контрол готово бизнес ноу-хау как се управлява подобно производство. "За щастие на пазара вече има подобни системи с напълно локализирани и преведени на български бизнес процеси и ръководства за използване", допълва Геров.

"Европейското финансиране на такъв тип системи дава глътка въздух на кандидатстващите компании, тъй като тези системи не са евтино начинание", коментират от "Балкан сървисис". С външна помощ компаниите имат възможност да въведат бизнес софтуер във фирмите в по-обозрим времеви хоризонт, отколкото ако разчитат само на собствени средства.

Кога една фирма е узряла за тази стъпка

Потребността от въвеждане на системи за управление на бизнеса е строго индивидуална за фирмите. "Има фирми, които веднага след създаването си регистрират нуждата от подобни системи, а съществуват и такива, които след 20 години развитие достигат до тази потребност", каза Стоян Недев от "Елана инвестмънт".

Все пак проекти за внедряване на управленски софтуер започват основно производствени компании, чиито пазари са извън страната. "Компаниите, които оперират на вътрешния пазар, често са в сериозна стагнация и в повечето случаи не са в състояние да финансират подобни инвестиции", констатира Димитър Геров. Което е и причината да има такава схема по "Конкурентоспособност".

ERP: Единно управление

ERP, преведено на разбираем език, са системи за единно планиране на ресурсите на предприятието. Те са интегрирани системи, които включват модули за управление на всяка една дейност в компанията - от бюджетиране, през производство до управление на отпадъците например. ERP системите позволяват планирането на ресурсите – материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови и др., и имат изключително голямо значение дори за корпорациите. Всъщност този тип системи са предназначени по-скоро именно за корпоративни нужди.

Често са много обемисти, тъй като не само обслужват всички отдели на една (относително) голяма фирма, но и навлизат в големи подробности в работата на всеки отдел. Внедряването на ERP система често отнема много време, тъй като изисква сериозно изчистване както на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. "Имплементацията на ERP софтуер безспорно е по-голяма инвестиция в сравнение с CRM или BI системите, тъй като тя обхваща цялостния работен процес в организацията. Съответно едно внедряване на ERP изисква повече време, като може да варира от 6 до 12 месеца, дори и повече", обясняват от "Балкан сървисис". Тези срокове са съотносими към производствени предприятия между 20 и 100 потребителя, което е масовият случай за България, коментират от "Стемо".

CRM: За доволни клиенти и търговци

CRM (Customer Relationship Management) са системи за управление взаимоотношенията на фирмата с потребители, клиенти и продажби.

Те включват използване на технологиите за организиране, синхронизиране и автоматизиране на дейностите, главно свързани с маркетинг, продажби, обслужване и техническа поддръжка на клиентите. Основната цел на CRM системите е: да се намерят нови клиенти, да се запазят тези, които компанията вече има, да се привлекат обратно бивши клиенти, да се намалят разходите за маркетинг и обслужване на клиенти. Управлението на взаимоотношенията с клиентите изисква изграждане на бизнес стратегия, включваща отдели за обслужване и комуникация с клиентите. Измерването и оценяването на връзките с клиентите е от решаващо значение за прилагането на тази стратегия.

Внедряването на CRM системи отнема между три и шест месеца, а системите са най-търсени в сектора на търговията. "В последните години на фокус са CRM решенията и главно решенията за управление на търговските екипи, вземане на поръчки, мърчандайзинг и управление на маршрути", обясняват от "Балкан сървисис".

BI: Интелигентни анализи

Business Intelligence (BI) е софтуерен инструмент, с който се обработват големи количества неструктурирани данни. Той дава възможност да се открият нови бизнес възможности и използването на ефективна стратегия, базирана на знания. От необятен поток от данни и информация до ръководството на компанията стигат детайлни справки и анализи.

BI технологията извлича исторически, съвременен и прогностичен поглед над бизнес операциите. Сред функциите са докладване, онлайн аналитична обработка, анализ, извличане на знания от данни и процеси, обработка на сложни събития, управление на представянето на бизнеса, сравнителен анализ, извличане на знания от текст и прогнозни анализи.

Внедряването на такъв тип системи отнема от три месеца до половин година, а към него проявяват интерес основно от ритейл сектора. Обемът данни, който компаниите в ритейл сектора генерират, високите изискания на клиентите и силната конкуренция на пазара изискват добро познаване на данните, анализ на продуктови зависимости, сравнителен анализ на промоционални кампании, както и добра визуализация на информацията за взимане на бързи решения, които позволяват и ad hoc справки, допълват консултанти.

Още от Капитал