COSME или новото име на изгодния кредит за малкия бизнес

COSME или новото име на изгодния кредит за малкия бизнес

За краткото време от стартирането си програмата вече е успяла да стигне до повече от 200 клиента и да финансира проекти за 36 млн. евро

Гергана Михайлова
11112 прочитания

© Юлия Лазарова


С изчерпването на ресурса по програма JEREMIE, която през последните години се превърна в нарицателно име за "изгоден кредит", възможностите за подкрепа на бизнеса в България не свършват. На пазара вече се предлагат нова генерация продукти, създадени от сътрудничеството между европейски финансови институции и търговските банки. Отличителната им черта е, че наместо традиционните грантови схеми, по които се канализираха евтини пари към кредитополучателите, сега се черпи наличният в банките ресурс чрез разнообразни инструменти за споделяне на риска. Резултатът е позитивен и за фирмите, и за банките, и за икономиката като цяло: преодолява се проблемът със запушения достъп на малкия бизнес до нисколихвено финансиране, намаляват се изискванията за обезпечение по заемите, банките успяват да пласират свръхизлишъците си от привлечен през депозити ресурс, а икономиката печели от завъртането на колелото.

Пример за точно такава схема е COSME - една от пилотните инвестиционни програми по така наречения "План Юнкер" за насърчаване на инвестицииите и предприемачеството от малък и среден калибър. Тя стъпи в България през октомври миналата година, когато СИБанк първа подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Резултатът досега са над 200 сключени договора за финансиране с насочен през тях ресурс за повече от 36 млн. евро.

Не грантове, а гаранции

Появата на COSME разрешава един от най-големите проблеми на пазара в кредитирането на малки и средни предприятия - въпроса с обезпеченията. От една страна, в очите на банкерите този сектор е по-рисков и съответно се финансира при по-високи лихви. По-високата цена на кредита обаче вдига цената на крайния продукт на тези предприятия и това се отразява негативно върху конкурентоспобността им на пазара. Възможност за нормализиране на цената на кредита за тях е по-солидното му обезпечаване. Малките и средните фирми рядко разполагат с кой знае какви активи, за да ги ипотекират в полза на банката. Ако пък имат такива, то рядко те са свободни и са вече заложени. Така се стига до ситуация, в която подобен тип клиенти се оказват с отрязан достъп до финансиране. Това, което им остава, е да работят с онова, което сами успеят да припечелят. Но реинвестирането на собствени средства рядко е достатъчно, за да може един бизнес да си позволи да порасне.

Един от вариантите за разрешение на проблема е чрез поемане на част от риска за тези клиенти. По програма COSME Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) покрива до 50% от риска чрез специални гаранционни инструменти. Останалото се поема от банката и това на практика е буферът срещу евентуално по-хазартно поведение в раздаването на кредити от страна на банките. Още повече че те рискуват вече не публичен ресурс на европейските данъкоплатци, а собствен. Надеждите при конструирането на тази програма са, че нивото на лоши заеми по нея няма да се различава особено от това по JEREMIE, за което публично не е била оповестявана статистика.

Поемайки риска за даден клиент само наполовина, банката - участник в COSME, бива облекчена от регулаторните изисквания за заделяне на резерви. Това й позволява да отхлаби изискванията за обезпечение, които без гаранционни инструменти понякога стигат до около 100 - 120% от размера на вземането. Така на практика се отпушва кредитирането за сегмента малки и средни предприятия. Макар да не е изрична цел на COSME, постигането на по-ниска лихва е нещо, което се получава, коментира Кирил Величков, ръководителят на управление "Европейски проекти и финансови институции" в СИБанк.

"Това, което инструментът дава на клиентите, е възможност за кредити с по-малко обезпечение, тъй като ограничението при него е, че нямаме право на повече от 70% по дисконтирана стойност. При COSME целта не е да се намали крайната цена на кредита, но това е възможно да се постигне, тъй като ние го комбинираме например с ресурс от Банката на Съвета на Европа или Европейската инвестиционна банка и като резултат се получава по-евтин кредит с по-ниско ниво на обезпечение", разказва експертът. По думите му няма някакъв коридор, в който се движи лихвеният процент по тези заеми, тъй като всеки проект и клиент е различен. Последните данни на Българската народна банка (БНБ) обаче показват, че корпоративни заеми се отпускат на нива под 5%.

Според Величков едно от добрите неща на програмата, които се оценяват от клиентите, е, че няма забавяне или допълнителна бюрокрация за тях. "Потребителите искат да получат бързо финансиране при преференциална цена и обезпечение, без да бъдат натоварвани с бюрокрация, за да могат да развиват бизнеса си. Това е ролята ни - да организираме процеса така, че да намерим най-добрите решения за клиентите", добавя Величков и продължава: "Когато в СИБанк дойде клиент, в зависимост от потребностите му ние намираме кой е най-подходящият за него инструмент. Клиентите се научиха вече да използват грантове, но новите инструменти не се конкурират с грантовете, а ги допълват. Има случаи, в които е по-добре да има само грант. Има и такива, в които банката може да кредитира грантовия проект, използвайки гаранционен инструмент и инструмент за евтин ресурс, а третият вариант е само отпускане на преференциален кредит, който може да се изпълни веднага при изгодни условия".

Още възможности

Като първа банка, сключила договор за работа по COSME, СИБанк договори гаранционни инструменти, които ще й позволят да развие портфейл от 200 млн. евро в рамките на три години. По груби изчисления той ще стигне за около хиляда клиента. Финансирането е с максимален размер до 3 млн. евро за кредити със срок на връщане до 60 месеца и 1.5 млн. евро за кредити със срок на връщане до 120 месеца. Ако клиентът развива бизнес в сектора на автомобилния или товарния транспорт, ограниченията са до 1.5 млн. евро за кредитите с връщане до 60 месеца и 0.75 млн. евро за заемите с връщане до 120 месеца. Финансирането може да е за оборотни средства или инвестиции. Недопустимо е използването на ресурса за рефинансиране на текущи кредити или финансиране по европроекти.

В началото на май от банката съобщиха, че са сключени вече 200 договора, по които са отпуснати повече от 36 млн. евро на предприятия, разпръснати в 57 града на страната. "Най-много кредити са отпуснати в района на София, следвани от Югоизточен район и Северен централен. Потребителите търсят както оборотно, така и инвестиционно финансиране, но към момента по-голямото търсене е на оборотно финансиране. Най-кредитираните до момента сектори са търговия на едро и дребно, призводство и медицински услуги", поясни Кирил Величков от банката.

Според експерта резултатите дотук са обнадеждаващи, че мисията на програмата ще бъде изпълнена. Оптимизмът му се подхранва от факта, че финансирането по COSME е насочено към малки и средни предприятия съгласно дефиницията на закона, а на тези условия отговарят огромната част от фирмите в България. Освен това България е третата страна в Европейския съюз, която подписа инициативата за малки и средни предприятия (МСП инициативата). "Българският бизнес натрупа много ценен опит в периода 2007 - 2013 година и това ни изпрати много напред в сравнение с останалите страни", посочва Величков, който често е канен в Брюксел да представя българския опит.

Освен COSME, в която се включват и други банки, подобна възможност предлага InnovFin, която е резултат от съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Целевата група на финансирането по тази програма за иновативните малки и средни български предприятия е с персонал до 500 души. Те могат да получат оборотни средства, инвестиционни заеми или ресурс за провеждане на научни изследвания, развойна дейност и внедряване на иновации. Първоначалният договорен ресурс е 115 млн. евро и по отпускането му тук работят две банки: Прокредит банк, в рамките на общо споразумение на германската холдингова група ProCredit Holding за региона на Югоизточна Европа, и Райфайзенбанк (България). Все още е рано за някакви по-забележителни резултати по InnovFin, но интерес има, коментират от Райфайзенбнак. От април до средата на май банката е отпуснала 6 кредита по новата програма общо за 1.9 млн. евро.

Петър Статев, собственик на "Смартком - България" АД:

Благодарение на достъпното финансиране удвоихме размерите на бизнеса си
Групата фирми, която управлявам, се занимава с телекомуникации, информационни технологии и микроелектроника, най-общо казано. В този бизнес ние нямаме някакви скъпи активи, не притежаваме и не планираме да притежаваме собствена сграда или машини. В основата на бизнеса са висококвалифицираните хора и IT средствата, които не струват кой знае колко - преносими компютри, мобилни телефони.

Ние правим бизнес с висока добавена стойност, но в момента, в който излязохме на външните пазари или пък поискахме да работим за по-големи корпоративни клиенти в България, стана ясно, че те очакват плащанията към нас като изпълнители на техни проекти да стават след изпълнение на проекта. Тоест на фирмата (или на фирмите) им се налага да бъдат в състояние да инвестират в материали, заплати, социални осигуровки, командировки, изобщо в целия живот на фирмата до момента, когато проектът ще бъде успешно изпълнен, ще се приеме от клиента и той без възражения изплати договорената сума. В България обикновено плащанията стават за 70 дни нетно - вие първо доставяте услугата или извършвате инсталацията, това обикновено отнема един месец, в някои случаи - тримесечие, след това пускате фактура и получавате плащане след още два месеца и десет дни грубо. Работейки на този принцип с големи международни клиенти, ние стигнахме до проблема с оперативното финансиране.

Първоначалните ни опити да намерим такова финансиране за фирми от нашия клас, които работят във високите технологии, без активи, бе задача нерешима. Банките искаха от собствениците на фирмите да ипотекират апартаментите си. Но това е абсолютно неправилно, затова има и Търговски закон и търговски дружества, за да се направи ясно разграничение между личното имущество на един човек и корпоративната отговорност.

В такова положение не ни оставаше друго, освен да работим със средствата, които успяваме да спечелим. Но това забавя развитието ти и ти пречи да влизаш в сделки, които налагат отложени плащания.

Намирането на финансиране беше проблем до появата на програма JEREMIE, с която имаме опит. А сега се появи и COSME, с която също работим. Срещу финансирането, което получаваме, ние даваме пълна и прозрачна информация за това какъв е бизнесът ни, как го правим и как го управляваме. Това, че разкриваме толкова информация, не ни притеснява, защото никой няма да дойде да свърши вашата работа вместо вас. Дори и бизнес ангел да привлечете, той няма и един лев да вложи, ако не е убеден, че на първо място този бизнес се движи от екип професионалисти, които, освен да познават технологиите, знаят и какво означава да се прави бизнес, разбират от финансов мениджмънт, разчитат паричния поток, могат да правят планиране и така нататък. Тази информация е необходима на банката, за да може заедно с гаранционните инструменти на програмата да отпусне финансирането без допълнително обезпечение.

Вече пета или шеста година използваме такъв тип финансиране и това позволи на фирмите да работят спокойно и да излязат да се конкурират на международните пазари. Почти два пъти сме увеличили приходите си благодарение на това, че можем да поемаме повече работа. Наличието на такова финансиране отваря хоризонтите да правите бизнес. Ще дам пример с по-голям клиент - той не иска да се занимава с 10 поддоставчика и всеки от тях да му иска аванси, защото това прави управлението на проекта сложно. Той иска вие да може да купите материалите, да направите логистиката, да си свършите работата и тогава ще бъдете платени. Едното е да си в А групата, другото е да си в Б групата. Никой няма да ви се сърди, ако кажете, че няма да издържите на 70 дни отложени плащания. Но просто няма да сте в същия отбор.

С изчерпването на ресурса по програма JEREMIE, която през последните години се превърна в нарицателно име за "изгоден кредит", възможностите за подкрепа на бизнеса в България не свършват. На пазара вече се предлагат нова генерация продукти, създадени от сътрудничеството между европейски финансови институции и търговските банки. Отличителната им черта е, че наместо традиционните грантови схеми, по които се канализираха евтини пари към кредитополучателите, сега се черпи наличният в банките ресурс чрез разнообразни инструменти за споделяне на риска. Резултатът е позитивен и за фирмите, и за банките, и за икономиката като цяло: преодолява се проблемът със запушения достъп на малкия бизнес до нисколихвено финансиране, намаляват се изискванията за обезпечение по заемите, банките успяват да пласират свръхизлишъците си от привлечен през депозити ресурс, а икономиката печели от завъртането на колелото.

Пример за точно такава схема е COSME - една от пилотните инвестиционни програми по така наречения "План Юнкер" за насърчаване на инвестицииите и предприемачеството от малък и среден калибър. Тя стъпи в България през октомври миналата година, когато СИБанк първа подписа договор с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Резултатът досега са над 200 сключени договора за финансиране с насочен през тях ресурс за повече от 36 млн. евро.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    roseanna avatar :-|
    Rose Anna Moore

    Здравейте,
    Това е да се информира широката общественост, че г-жа Роза Анна, заемодател на частни заеми, открива финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние даваме заем при лихвен процент от 2% на физически лица, фирми и компании при ясни и разбираеми условия и условия. свържете се с нас днес по електронна поща на адрес: ([email protected])


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Ударът по НПО-тата

Ударът по НПО-тата

Какво става с финансовите инструменти

Какво става с финансовите инструменти

Еврофинансиране за бизнеса

Еврофинансиране за бизнеса