Речник на термините в GDPR

Статията е част от специалното издание на Капитал GDPR, посветено на новите правила за личните данни. Повече информация за изданието можете да видите тук. Може да го поръчате тук.

Лични данни

Всяка информация, чрез която даден човек може да бъде идентифициран: имена, домашен адрес, имейл адрес, номер на лична карта, данни за местоположение, IP адрес, интернет идентификация - "бисквитка", данни за здравословно състояние, статуси от социални мрежи и т.н. Отделни данни, които когато се съберат заедно, могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Данни, които не са лични

Информация, чрез която не може да бъде идентифицирано конкретно лице: регистрационен номер на фирма, общ имейл адрес от типа инфо@компания.ком, анонимна информация.

Чувствителни лични данни

Информация за расов или етнически произход, религиозни убеждения, принадлежност към професионална организация, генетични или биометрични данни, здравен статус, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. Този тип данни подлежат на специфични условия за обработване.

Псевдонимизация на данните

Инструмент за защита на данните, който добавя допълнителна стъпка - псевдоним, между лицето и информацията за него. Този процес е обратим, т.е. информацията може да бъде проследена обратно до човека. Псевдонимизираните данни са обект на GDPR.

Анонимизация на данните

Инструмент за защита на данните, чрез който личната информация се отделя от конкретното лице, за което се отнася. Процесът не е обратим, а този тип данни не са обект на GDPR.

Обработка на данни

Автоматични или ръчни операции, които дадено дружество или институция извършва с информация за физически лица. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на личните данни.

Ограничаване на обработката на данни

Според GDPR фирмите и институциите имат право да обработват само данни, които са свързани с техния бизнес. Например ако предлагате услуга за споделени автомобили, може да поискате име, адрес, номер на кредитна карта и евентуално информация за здравословно състояние на физическо лице, но не и информация за расовия произход или сексуалната ориентация.

Администратор на данни

Фирмата или институцията, която определя защо и как се обработват лични данни.

Обработващ лични данни

Трета страна, външна за фирмата или институцията, която обработва лични данни от нейно име и по определен от нея начин. Задълженията на обработващия към администратора трябва да бъдат определени в договор.

Съвместни администратори

Дружества, които предлагат съвместни продукти или услуги и споделят бази данни с информация за физически лица.

Легитимен интерес

Условие за обработка на лични данни, при което фирмата или институцията използва данните по начин, който физическите лица биха очаквали, който има минимален ефект върху неприкосновеността на личния им живот, или има непреодолима обосновка за обработката.

Профилиране

Всяка форма на автоматизирано взимане на решения, при която компютърна система използва информация за физически лица, за да анализира, оцени и предвиди лични характеристики за човека. Това може да са изпълнение на служебните задължения, икономическа ситуация, здравно състояние, лични интереси, поведение, местонахождение. Профилиране се използва например при оценка/отказ за издаване на кредитни карти или при подбор на кадри.GDPR – какво трябва да знаят фирмите за новия регламент за личните данни:
Бизнес доклад на Капитал


- Какво е GDPR и за кого се отнася
- Как да се приложи стъпка по стъпка
- Колко ще струва на компаниите
- Какви са новите маркетинг правила
- Кога трябва да се назначи служител за защита на данните
Поръчайте изданието »
На хартия или PDF

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


4 коментара
 • 1
  zqa18353196 avatar :-|
  BezEmotsia

  ПРИЛОЖЕНАТА "ДЕФИНИЦИЯ" ЗА ЛД Е НАПЪЛНО НЕВЯРНА. ТОВА Е ПОГРЕШНА АВТОРСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, КОЯТО ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУДА. АВТОРЪТ ДА СЕ НАУЧИ ДА ЧЕТЕ ТЕКСТОВЕТЕ НА РЕГЛАМЕНТА ! ! ! СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА, ЛД Е: 1. ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ 2. СВЪРЗАНА СЪС 3. СУБЕКТА НА ДАННИ (ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ). ТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ Е ВАЖНА ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ ОТ ДЕФИНИЦИЯТА - СУБЕКТ НА ДАННИ, А НЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩА ЗА ЛД.

 • 2
  zqa18353196 avatar :-|
  BezEmotsia

  ПРИМЕР ЗА НЕКОРЕКТНОСТТА НА "ДЕФИНИЦИЯТА" ЗА ЛД НА АВТОРА: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ИДЕНТИФИЦИРА СУБЕКТ НА ДАННИ ПО ПРИТЕЖАВАН БЯЛ ПОТНИК ? НЕ МОЖЕ, КОЕТО СПОРЕД АВТОРА БИ ОЗНАЧАВАЛО, ЧЕ БЕЛИЯТ ПОТНИК НЕ Е ЛД ЗА СУБЕКТА НА ДАННИ. ПОДОБЕН ИЗВОД Е ПОГРЕШЕН, ЗАЩОТО ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТ НА ДАННИ Е ЛД ! ! ! ДАНО АВТОРЪТ ДА РАЗБЕРЕ РАЗЛИКИТЕ В ПРИМЕРА И НЕГОВИЯ КОНТРАПУНКТ И БЪРЗО ДА КОРИГИРА ТЕКСТА НА ДЕФИНИЦИЯТА ЗА ЛД.

 • 3
  zqa18353196 avatar :-(
  BezEmotsia

  АВТОРЪТ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ КОЛКО ВРЕДНА Е НЕГОВАТА СТАТИЯ С "ДЕФИНИЦИЯ" ЗА ЛД. ТОВА КОЕТО АВТОРЪТ ТВЪРДИ, ЧЕ СА ЛД ("Всяка информация, чрез която даден човек може да бъде идентифициран") Е ДЕФИНИЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИКАТОР НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ. ТОЧНАТА ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛД Е: "лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);", А НА АНГЛИЙСКИ ДЕФИНИЦИЯТА Е "personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’);"


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал