До края на пролетта трябва да бъде приета втората програмата за енергийна ефективност

Експерти смятат, че това е възможност за ускоряване на основното обновяване на съществуващите сгради

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Регионален бизнес: Габрово, Севлиево. Още за развитието на бизнеса в отделните региони в страната може да откриете тук.

До края на тази пролет според Директивата за енергийна ефективност България трябва да приеме втората национална дългосрочна програма за мобилизиране на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Според експерти това ще е прекрасна възможност за преодоляване на бариерите и за ускоряване на т.нар. дълбоко обновяване на съществуващите сгради. Това стана ясно по време на международна конференция "Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики в Габрово".

Милиони жилища

България има 7.5 млн. жители и около 3 млн. жилища, а жилищните сгради обхващат около 75% от общата разгъната застроена площ на всички сгради. Българският жилищен фонд е относително стар, като 70% него са построени преди 1979 г.

Според експерти законовата рамка не насърчава обновяването. Докато Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от 2016 г. позволява обновяването на сградите до по-висок клас на енергопотребление от С, по отношение на публичните сгради няма стимули да бъдат обновявани до по-висок клас. Недостатъчен е достъпът до информация и компетентна консултация относно ползите от дълбокото, или казано на по-достъпен език - основно, обновяване, приложимите мерки и достъпа до финансиране.

България страда от липса на обучени кадри със съответните умения в строителния сектор. Професионалистите в строителството се нуждаят от допълнително обучение, за да могат да осигурят качествено дълбоко обновяване.

Възможни мерки

Потенциалните мерки, които биха провокирали процеса, са свързани с разясняване на ползите от дълбокото обновяване – методологическо ръководство от правителството и изпълнение на местно равнище. На местно ниво са предвидени кампания за изграждане на капацитет и обучения за общински специалисти, енергийни одитори, проектанти и строителни специалисти.

За ефективни съвети относно процеса на обновяване е предвидено обслужване на едно гише. Предвидени са още: подкрепа на демонстрационни проекти на местно равнище; предоставяне на персонализирани съвети на собственици на сгради и инвеститори. Важен компонент в процеса е и разработването на ясни насоки за измерване, преглед и проверка на реалните енергийни спестявания от проекти за дълбоко обновяване, както и практическо обучение на строителни специалисти за осигуряване на качествен процес на обновяване и гарантиране на проектните характеристики.

Какво се дискутира

- въвеждане на високи изисквания по отношение на енергийните характеристики във всички сгради

- насърчаване на основното обновяване на еднофамилни жилищни сгради с предвидени субсидии за семейства с ниски доходи

- постепенно премахване на най-неефективните и конструктивно неустойчиви сгради

- приоритизиране на субсидиите и подкрепа за дълбоко обновяване при бедните домакинства

- създаване на пазар за енергийно ефективни услуги по договори с гарантиран резултат и ЕСКО компании

- процес на обществени поръчки, фокусиран върху критерии, различни от "най-ниска цена".

Още от Капитал