Севлиево обновява 33 сгради със средства от програма "Региони в растеж"

Общата стойност на инвестициите е близо 10 млн. лева

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Регионален бизнес: Габрово, Севлиево. Още за развитието на бизнеса в отделните региони в страната може да откриете тук.

Три проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, финансирани от оперативна програма "Региони в растеж", са в процес на изпълнение към момента, съобщиха от община Севлиево. С тях ще бъдат обновени общо 33 сгради - 23 жилищни блока, девет сгради на училища и детски градини, както и тази на районната пожарна в града.

Трите проекта

В обновяването на сградата на Районна служба ПБЗН ще бъдат вложени 325 хил. лв. Проектът е с продължителност 10 месеца, като цели въвеждане на мерки за енергийна ефективност за постигане на минимален клас С енергопотребление на сградата. Със същите изисквания за минимален енергиен клас е и проектът, чрез който ще бъдат повишени енергийните характеристики на 23 многофамилни сгради, в които има общо 318 апартамента. Общата стойност на този проект е 4.66 млн. лева. Приблизително същата е стойността (4.6 млн. лв.) и на третия проект, чрез който обхваща девет сгради от образователната инфраструктура на града - СУ "Васил Левски", ОУ "Христо Ботев", ОУ "Стефан Пешев", детските градини "Радост" 1, "Слънце" 3, "Щастливо детство" 1, "Щастливо детство" 2, "Слънце" 1 и "Пролет" 2. С изпълнение на предвидените дейности се цели намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на сградите.

Още проекти

През 2016 г. започна изпълнение на проект по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" за строително–ремонтни работи на сградата и дворното място на бившето НУ "Св. св. Кирил и Методий", които са предоставени за ползване на Основно училище "Стефан Пешев". Дейностите, който ще се изпълнят по проекта, са: ремонт на покрив, частична подмяна на стара дървена дограма с нова РVС, топлоизолиране на външни фасади, ремонт на учебни помещения, физкултурен салон и столова, реконструкция на училищната площадка и ограда.

През 2017 г. община Севлиево сключи споразумение за финансиране на строително-ремонтни дейности за спортна зала "Дан Колов" по проект "Красива България". Проектът, чиято стойност е 227 хил. лв., включва дейности, свързани с ремонт на източната фасада, включващ направа на топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт на настилката от южната страна и стълбището, укрепване на подпорна стена, преустройство на газова и отоплителна инсталация.

През 2016 г. община Севлиево кандидатства с проект за повишаване на енергийната ефективност на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" към Националния доверителен екофонд. Проектът включва дейности по подобряване на енергийните характеристики на болницата, а предвидените мерки това да се случи са: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограмата със системи от PVC профили и стъклопакети, топлоизолация на покрив, топлинно изолиране на пода.

Девет сгради са се включили в националната програма за саниране

Девет договора за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е сключила община Севлиево. Напълно обновените жилищни сгради са шест. Проведени са общо 12 обществени поръчки по реда на ЗОП, от които две рамкови споразумения, девет открити процедури и една публична покана.

Още от Капитал