Ярослав Дончев: Успяваме да задаваме стандарти на взаимоотношения

"Инвестициите на нашите партньори са около 150 млн. лв. за последните 15 години. Това дава много голямо отражение върху живота на хората в региона и върху неговото динамично, но устойчиво развитие."

Ярослав Дончев: Успяваме да задаваме стандарти на взаимоотношения

Председателят на борда на директорите на "Идеал Стандарт – Видима" пред "Капитал"

7673 прочитания

"Инвестициите на нашите партньори са около 150 млн. лв. за последните 15 години. Това дава много голямо отражение върху живота на хората в региона и върху неговото динамично, но устойчиво развитие."

© "Идеал Стандарт – Видима"


Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Регионален бизнес: Габрово, Севлиево. Още за развитието на бизнеса в отделните региони в страната може да откриете тук.

Визитка

Ярослав Дончев се присъединява към финансовия екип на "Идеал Стандарт – Видима" през 1999 г. Впоследствие заема длъжностите финансов контролер на "Идеал Стандарт Полша", финансов директор – Източна Европа, а от август 2012 е и заместник-председател на съвета на директорите на "Идеал Стандарт – Видима". От май 2016 г. е избран за председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Идеал Стандарт – Видима". От 1 януари 2017 г. заема позицията финансов директор – търговско направление на "Идеал Стандарт интернешънъл". Той продължава да изпълнява и ролята на финансов директор на дружеството.
Втори по обем работа и големина след Италия е дистрибуционният център на "Идеал Стандарт интернешънъл в Севлиево от общо петте, следван от Германия, Англия и Франция.

Г-н Дончев, компанията, която ръководите, е със стратегическа роля на инвеститор, социален партньор и предпочитан работодател. Разкажете как достигнахте това ниво на развитие през годините?

- Зад името ни стоят ценностите на компанията Ideal Standard, които са въплътени в новото ни лого – два вплетени пръстена, които представят свързаността ни с клиентите, служителите, партньорите, което наричаме свързана интелигентност.

Логото ни е символ на единното партньорство и динамичния воден поток. Отражение на нашето желание да помагаме на нашите клиенти да развиват бизнеса си чрез нашите познания, експертиза и решения. Именно тази символична връзка с нашите клиенти създава свързана интелигентност.

Винаги сме се стремили да изграждаме доверие и отношение на коректност с нашите партньори. За да бъдем успешни, ние непрекъснато се стремим да инвестираме в нови технологии за производство, иновативни продукти и да бъдем социално ангажирани в региона, в който работим. През годините сме успели да привлечем и други инвеститори в региона и да задаваме стандарти на взаимоотношения.

Много са общините, които желаят позициониране в тяхната територия на компания от вашия ранг. Какви инвестиции реализира компанията, в какво бяха насочени?

- За да съществува "Идеал Стандарт – Видима" като компания в този й вид, изключително важна роля изиграват местната власт в лицето на кмета и на правителство в първите години на създаването на първия джойнт венчър за България през 1992 г. Това е изключително преломен момент за динамичното и устойчиво развитие на компанията. Конкурентоспособността, производствените ресурси и квалифицираният човешки капитал на фирмата дават основание на 100-годишната компания "Американ Стандарт" да повярва, че инвестицията в България е най-добрата. От този момент започва да се гради новата история на компанията. Именно успешното развитие на дружеството в периода 1992 – 1996 г. амбицира "Американ Стандарт" да инвестира на зелено и през 1996–1997 г. да изгради за около година най-големия и модерен завод за санитарна керамика в България, въпреки че нямаше напълно изградена индустриална инфраструктура и общината не можеше да предложи такава, но оказа своята подкрепа. Това наложи допълнителна инвестиция в газопровода Деветаки – Севлиево.

В периода 1996 - 1998 г. в резултат на динамичното и успешно развитие на смесеното предприятие "Американ Стандарт" взема решение за мащабна инвестиция с цел удвояване капацитета на производство до 3 млн. изделия. Изграден е втори завод за санитарна арматура в село Градница, за който също инвестирахме в газопровод и далекопровод с достатъчни за производството мощности.

Друг важен етап за нашата компания е създаването на дистрибуционен център, който официално започва своята дейност на 2 януари 2006 г.

Дотук споменах инвестиционните проекти и бързото и устойчиво развитие на "Идеал Стандарт – Видима", за което ключов приоритет са здравето и безопасността на работещите. Компанията прилага стандарта OHSAS 18001 за безопасни условия на труд, част от Интегрираната система за управление, както и редица най-добри практики, с които осигуряваме непрекъснато подобряване на условията на труд.

Внедрили сме Интегрирана система за осигуряване на качество, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд в съответствие със стандартите – ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Да произвеждаме, без да замърсяваме природата, е наша грижа.

Припомнете кои ваши партньори привлякохте да инвестират, така че малко градче като Севлиево да се превърне в притегателен център за още нови инвестиции?

- Изградили сме много добри бизнес взаимоотношения с наши партньори, които дойдоха да инвестират в България. Мога да дам пример с германската компания "Хамбергер", от която се снабдяваме с тоалетни седалки и закупуваме 30% от производството им в България; италианската компания "Сиби", производител на детайли от ЦАМ; "Минерали индустриали България" - също италианска, от която получаваме 100% от произведената от тях суровина за керамичната промишленост; испанската компания "Булмат" ни снабдява с гъвкави връзки; австрийската компания "Хермес абразиви" е наш доставчик на абразивни ленти; германската "Хилцингер - полирни технологии" ни снабдява с полирни материали. Логистичните услуги на "Идеал Стандарт интернешънъл" за Източна Европа се извършват от "Глобал Биомет".

Инвестициите на нашите партньори са около 150 млн. лв. за последните 15 години. Това дава много голямо отражение върху живота на хората в региона и върху неговото динамично, но устойчиво развитие.

За добрите ни взаимоотношения с партньорите ни от региона свидетелства и общата кауза, в която си партнираме вече над 20 години, и това е бизнес сдружението "Севлиево 21 век". Заедно работим за подобряване на средата, в която живеем всички ние в региона - чрез организиране на инициативи в сферата на здравеопазването, образованието, културно-историческото наследство, екологията, спорта и други.

Какво е мястото на дистрибуционния център на "Идеал Стандарт интернешънъл" като логистична платформа?

- "Идеал Стандарт интернешънъл" разполага с пет големи дистрибуционни центъра – в Италия, България, Германия, Англия и Франция, като този в България е втори по обем работа и големина.

Първоначално площта на дистрибуционния център е била 10 хил. кв.м. След разширението през 2008 г. центърът вече е с параметри 22.5 дка, капацитет на съхранение 23 хил. палета и среднодневна обработка на 25 камиона.

В Дистрибуционния център в Севлиево постъпва готовата продукция на производствените предприятия за арматура и керамика, а също така и стоки, необходими за изпълнението на поръчки на клиенти от сестрински компании и външни доставчици.

Така че от професионализма и доброто представяне на служителите в Севлиево до голяма степен зависят цялата логистика и имидж на международната компания.

А на тренинг центъра за страните на клъстър България?

- Тренинг центърът е мястото на "Идеал Стандарт – Видима", в което гостите на компанията могат да се запознаят с нашите продукти и производства. Една от функциите му е да предлага и провежда продуктови, технологични и технически обучения и уъркшопове за представители на големите вериги магазини от типа "Направи си сам", наши партньори, архитекти и дизайнери, инсталатори и много други.

Тренинг центърът играе ролята и на шоурум, в който всеки може да се запознае с продуктите. В него идват гости от не само от българския клъстър, голяма част от нашите партньори от страни като Русия, Сърбия, Албания, Македония, Косово, Босна и Херцеговина, Украйна, Турция, Египет, Полша, ОАЕ, Дубай, Танзания, Кения, Дания, Франция и др.

През 2016 г. отвори врати и нашият шоурум The Bathroom в София, чиято цел е да стане неизчерпаем извор на идеи и ресурси за интериорния дизайн на банята и е изцяло посветен на нуждите на интериорните дизайнери и архитектите.

Какви резултати отчитате за 2016 г.? Какви са очакванията ви?

- Както се вижда в наскоро публикуваните предварителни финансови резултати на "Идеал Стандарт интернешънъл" за 2016 г., Ideal Standard показва ръст. Продажбите са достигнали 739 млн. евро през 2016-а и отчетената оперативна печалба е нараснала с 14% до 81 млн. евро. Ние продължаваме да надграждаме компанията, като стъпваме на солидното й наследство и инвестираме в бъдещия й ръст, като добавяме стойност за нашите клиенти.

А планираните инвестиции за 2017?

- Нашата стратегия на развитие е ясна – да направим значителни инвестиции в растежа, като се фокусираме върху нуждите на нашите клиенти и иновациите.

Стратегически ще насочим нашите усилия в две сфери. Едната е, че предоставяме цялостни решения за баня – ние произвеждаме санитарна керамика и арматура и различни аксесоари. Всички те са свързващите елементи в едно решение, което следи потока на водата в банята. Втората област са фитингите, които са част от първата сфера, но могат да се разглеждат поотделно.

Стратегията за растеж на компанията включва и доста инвестиции, чийто размер е конфиденциална информация. Няколко са акцентите в инвестиционните ни планове, заложени още през 2016.

През миналата година в завода за арматура важен акцент бяха инвестициите в автоматизиране на процеса шлайфане и в замяна на водно с въздушно тестване на смесители в процес монтажен. Основен акцент в завода за керамика през 2016 бе усвояването на производството на новата технология Aquablade, като в началото на тази година заводът в Севлиево вече произвежда 75% от тези продукти за компанията. Тези инвестиции са част от инвестиционната стратегия на компанията за периода 2016 - 2019 за увеличаване производителността на труда и подобряване качеството на изделията.

През 2017 г. в инвестиционните планове на заводите е предвидено придобиване на нови машини и оборудване, инструментална екипировка за нови гами изделия. Освен в гореспоменатите направления инвестиции ще бъдат насочени и за промяна организацията на производство в заводите за санитарна арматура в съответствие с принципите на LEAN философията.

Каква е политиката ви за привличане на млади хора в компанията? По какви програми работите?

- Нашето успешно развитие през годините и сега се дължи на квалификацията, амбицията и ангажираността на хората, работещи в компанията. За да осигурим това, ние развиваме и прилагаме редица програми, свързани с развитието на хората, като ежегодните програми за обучение във връзка с поддържане и повишаване на квалификацията; школа за качество - осигурява ежегодно опреснително обучение за всички работници в производството.

Не на последно място е дългогодишната ни стажантска програма, с която привличаме млади таланти. Всяко лято младежите имат възможност да покажат своите умения в реална работна среда и са пряко ангажирани в работния процес.

Дейностите по развитие на хората са непрекъснат процес, който надграждаме в съответствие с нуждите на бизнеса.

Компанията

"Идеал Стандарт интернешънъл" е частна компания със седалище в Брюксел, Белгия, представена в Европа, Близкия изток и Африка. С комплексните си решения за баня компанията осигурява обзавеждане за баня, смесители и душове, предназначени за жилищни, търговски и обществени сгради. Ideal Standard е международната водеща марка на компанията в решенията за бани. В компанията работят близо 10 хил. души в над 30 държави.

Българската компания "Идеал Стандарт – Видима" е със стратегическа роля за развитието на мултинационалната компания "Идеал Стандарт интернешънъл" в регион Източна Европа. Тя е лидер в производството на санитарна арматура и санитарна керамика, един от най-големите работодатели в България с над 3200 служители. В компанията са локирани Европейски център за информационни технологии, Център за финансова дейност на "Идеал Стандарт интернешънъл", дейностите по дистрибуция на продукти в Източна и Западна Европа, както и търговската дейност на "Идеал Стандарт интернешънъл" в регион Източна Европа.

Интервюто взе Силвия Златкова

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Регионален бизнес: Габрово, Севлиево. Още за развитието на бизнеса в отделните региони в страната може да откриете тук.

Визитка

Ярослав Дончев се присъединява към финансовия екип на "Идеал Стандарт – Видима" през 1999 г. Впоследствие заема длъжностите финансов контролер на "Идеал Стандарт Полша", финансов директор – Източна Европа, а от август 2012 е и заместник-председател на съвета на директорите на "Идеал Стандарт – Видима". От май 2016 г. е избран за председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на "Идеал Стандарт – Видима". От 1 януари 2017 г. заема позицията финансов директор – търговско направление на "Идеал Стандарт интернешънъл". Той продължава да изпълнява и ролята на финансов директор на дружеството.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал