Николай Малаков: През септември обявяваме конкурс за проектиране на територията на старото военно училище
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Николай Малаков: През септември обявяваме конкурс за проектиране на територията на старото военно училище

Николай Малаков

Николай Малаков: През септември обявяваме конкурс за проектиране на територията на старото военно училище

Главният архитект на община Велико Търново пред "Капитал"

6555 прочитания

Николай Малаков

© Силвия Златкова


Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Регионален бизнес: Велико Търново. Още за развитието на бизнеса в отделните региони в страната може да откриете тук.
"До края на годината очаквам подробният устройствен план за стария град, който обхваща територия от 700 декара, която е недвижима културна ценност от национално значение, да бъде приет."

Арх. Малаков, какви градоустройствени разработки са на дневен ред и ще определят развитието на Велико Търново в перспектива?

- В момента на дневен ред са няколко по-сериозни градоустройствени разработки. В напреднала фаза е подробният устройствен план за стария град. Велико Търново има нужда от този план, от години го чакаме. Трудно се случват нещата. Проектът, знаете, се изработва вече около пет години поради ред обективни и административни пречки, смяна на законодателство и т.н., но вече виждаме светлина в тунела. Очаквам, че до края на годината проектът ще бъде факт.

Другият сериозен проект, който в момента се подготвя, е за територията на старото военно училище. Направихме вътрешен конкурс между членове на Камарата на архитектите, обособиха се девет авторски екипа, които генерираха идеи, и част от колегите, които участваха в разработката на тези предварителни проекти, направиха консорциум, на който кметът възложи да подготви и изработи техническо задание за нов подробен устройствен план, което готово. Плановото задание се разгледа на експертен съвет, имаше малко корекции, които се отстраниха. Минаха съгласувателните процедури по заданието, имаше няколко забележки, които бяха отстранени, и се прие. Преди няколко месеца мина с решение на общинския съвет, прие се и в момента се подготвя стартиране на конкурс за старото военно училище.

Една голяма територия с площ над 20 дка - бившето сержантско училище, община Велико Търново по настояване на кмета получи от Министерството на отбраната в замяна на ремонт на Дома на народната армия. Идеите за развитие на тази територия в перспектива са свързани няколко неща: голям паркинг по проекта за интегриран градски транспорт, изложбен център, наподобяващ панаирно градче, обособяване на пазар на производители на продукция собствено производство, увеселителен парк, като евентуално ще бъде предвидена и циркова площадка за гастролиращите във Велико Търново представления. Тази територия се намира срещу военното училище, над КАТ, по ул. "Беляковско шосе". Към момента все още не сме влезли във владение. Там предстои да възлагаме проектиране с конкурс – първоначално ПУП.

Как е разчетено във времето обявяването на конкурса за старото военно училище. Идеята беше за обявяване на международен конкурс?

- Да, действително идеята е този конкурс да се обяви като международен. Паралелно с него ще се обяви и обществена поръчка за изработване на ПУП за тази територия. Конкурсът ще генерира идеи, основни насоки, които ще залегнат в изработването на ПУП. Това е като идея и доста сериозен проект, който предстои в градоустройството на Велико Търново. Ударно в момента подготвяме нещата, за да можем през септември да стартираме обявяването на конкурса.

Да припомним накратко за територията, с какво са свързани идеите, какви са очакванията ви за развитието на новия градски център?

- Територията е уникална, защото попада в централната част на Велико Търново. Това е бившата територия на военното училище, т.нар. старо военно училище, в която първите сгради са от 1908 г. Площта е от около 160 дка. През годините имаше няколко разработки. Последната към този момент, която е действаща, е на колектив с ръководител проф. Арх. Иван Никифоров от 2002 г. Поради промяна в инвестиционните намерения на общината, на икономическите условия, този план не отговаря на потребностите към момента. Планът предвиждаше голяма част от територията за жилищно строителство.

Необходимостта сега обаче е свързана със създаването на пешеходно пространство, от каквото градът има нужда от доста години, защото няма такова, а също така и площад с озеленена паркова част. По заданието се предвижда строителството на няколко обществени сгради, военен музей, нова библиотека. Двата проекта за музея и за библиотеката, както и музей на фотографията са заложени в ИПГВР в инвестиционната програма. По оперативна програма "Региони в растеж" има осигурени средства и предстои да се възложи проектиране. В заданието за територията е заложено и намиране на място на една многофинкционална сграда за конгресен туризъм. И в стария проект, и в новия се предвижда евентуално място за нова автогара, евентуално под този конгресен център. Предвижда се още висококатегориен хотел. Акцентира се на озеленяване на територията, тъй като с предходния ПУП се предвиждаше голяма плътност и интензивност на застрояването. Предвидено е то да бъде около 60% от територията, намалена е интензивността на застрояване. В останалата част се предвиждат офис сгради и обществено обслужваща територия, малки заведения и така очакваната от години пешеходна зона за града.

Цялата ли територия е общинска собственост?

- Имаме само един реституиран имот – една стара мелница, останалата част е 100% общинска собственост. На територията се намира военният архив, като земята под него е държавна собственост, има два жилищни блока с отстъпено право на строеж, но те са в долната част към автогара "Юг". Цялата територия е общинска, което отваря възможности за реализиране на всякакви идеи, без да има пречка от страна на собствеността.

Какъв ще е хоризонтът на развитие?

- Този хоризонт ще се начертае, след като се приеме ПУП. Надявам се в най-скоро време, както казах - до два месеца, стартирането на този международен конкурс и обществената поръчка. В рамките на една година мисля, че ще се случи да влезе в сила подробният устройствен план за старото военно училище.

Разкажете накратко за разработката на плана за стария град. Направените промени в предварителния проект на практика какво касаят? Какво се промени?

- Разработка за ПУП - план за регулация и застрояване, за старата градска част на град Велико Търново в първоначалния й вариант претърпя сериозна промяна по искане на общината и НИНКН. Първоначалният проект на "ТПО Варна ЦППБО" – колегите – автори на разработката, стъпваше на една новаторска методология и методика за определяне параметрите за строителство в стария град, което не се възприе от НИНКН и се постигна консенсус между трите страни – НИНКН, проектантите и общината, а именно да се изработи класически ПУП, какъвто е заложен в нормативната уредба със съответните показатели – плътност, интензивност. Беше разработено подробно за всеки имот по тези показатели, а предишният план даваше една по-голяма творческа свобода. Тази територия, тъй като е в културно-историческо наследство, не предполага, а трябва да се спазват охранителните режими. Именно това наложи тази промяна и мисля, че планът, който представиха колегите, ще работи и ще освободи територията.

Разработката обхваща територия от 700 декара, която е недвижима културна ценност от национално значение. У нас за пръв път се прави проект с такъв мащаб. Територията, обект на настоящия план за регулация и застрояване, е една от най-ценните не само за град Велико Търново, но и за цялата страна. Тя е групов паметник на културата и е разположена в непосредствено съседство с археологическия резерват. В нея са наслагани през вековете ценности от национално и световно значение.

Всички сме свидетели на много падащи сгради и именно пречката в нормативната уредба и бавното съгласуване на проектите е един от основните стопиращи фактори на инвестиционната инициатива в територията. Мисля, че това ще е един важен инструмент в ръцете на общината, територията на стария град да се оживи и обратно да се насели, тъй като виждаме отлив от нея - и от жилищната част, и от обществено обслужващата, магазини и заведения.

В каква фаза сте в момента?

- Предварителният проект се разгледа преди няколко месеца на общински експертен съвет по устройство на територията и се прие със съвсем дребни забележки, които ще бъдат отстранени. Предстои съобщаването и обявяването на проекта на заинтересованите страни и след това приемане с решение на общинския съвет.

Кога очаквате, да влезе в сила?

- Остават административните процедури. Самият проект е направен. До края на годината може да се случат нещата и от началото на следващата година да влезе в сила.

С какво са свързани трудностите при одобряване на проектите за реставрация на сградите - паметници на културата? Проблемът е от години...

- Наистина този проблем е от години. Правихме срещи с Министерството на културата, неколкократно с представители на НИНКН, с колеги главни архитекти на всички общини с културно-историческо наследство сме обсъждали неколкократно тези въпроси. Това доведе също така, което е положително, и до промяна в Закона за културното наследство и в Закона за устройство на територията и се създават местни центрове за опазване на културното наследство, един от които ще е във Велико Търново. Трудностите най-вече са от съфинансирането на тези сгради, т.е. общината не може да извади средства да ги ремонтира, не може и да принуди хората, защото повечето са възрастни, без финансови възможности. Именно в тази насока смятаме, че ще е най-голямата промяна, ако може да бъде осигурено финансиране - държавно, общинско и частно, т.е. съвместно финансиране, тогава според мен ще се случат нещата.

В рамките на една година се наложи общината със собствени средства да събаря няколко сгради, да укрепва сгради, други да обезопасява, тъй като оттук минава непрекъснат туристически поток. Тези сгради се намират по важни артерии с туристически поток от центъра на града към Царевец, към църквата "Св. 40 мъченици", където ежедневно минават много туристи.

Ще спомена за една инициатива, която имаме - бяхме осигурили фасадни бои, дарение от голяма фирма, с което започнаха да се случват нещата. Собствениците само трябваше да си намерят изпълнител, който да им ремонтира фасадата, материалите ги бяхме осигурили от общината.

На какви други мотивационни подходи към собствениците залагате?

- Направихме пълно категоризиране и описване на всички къщи по главните улици - коя с какъв проблем е, какви дейности трябва да се извършат. Един от големите проблеми за реализирането на тези проекти е трудното намиране и издирване на собствениците на сградите.

Въпреки трудностите, които преодоляваме, изпращаме писма на собствениците, като им описваме какви задължения имат по ЗУТ и какви санкции след неизпълнението на тези задължения ще търпят и този механизъм подейства. Направихме пилотен проект за фасадна разработка за ул. "Независимост", ул. "Велчо Джамджията" и ул. "Стефан Стамболов" - план, проект с цветове, с материали за две големи улици. Фасадите от двете страни на улиците съгласувахме с НИНКН и желаещите да ремонтират фасадата си идват, информират ни и могат да започнат веднага. Става дума за около 30 - 40 къщи, попадащи в тази територия. Това е едно от нещата, което беше пречка пред хората.

Интервюто взе Силвия Златкова

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Регионален бизнес: Велико Търново. Още за развитието на бизнеса в отделните региони в страната може да откриете тук.
"До края на годината очаквам подробният устройствен план за стария град, който обхваща територия от 700 декара, която е недвижима културна ценност от национално значение, да бъде приет."

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Пари за смет

Пари за смет

Сладка зона

Сладка зона

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.