Проекти за туризъм до 5 млн. евро могат да бъдат финансирани чрез нисколихвено кредитиране

Средствата са от оперативна програма "Региони в растеж"

Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Регионален бизнес: Велико Търново. Още за развитието на бизнеса в отделните региони в страната може да откриете тук.

Инвестиции на територията на цялата страна за обекти на културното наследство от национално и световно значение са допустими през настоящия програмен период, в рамките на Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР). Приоритетни са възстановяването и съхраняването на културното наследство и създаване жизнеспособни интегрирани туристически продукти. Общата стойност на малките проекти за културен и устойчив туризъм, които могат да бъдат финансирани чрез нисколихвено кредитиране, не трябва да превишава 5 млн. евро, а в случаите на проекти във връзка с инфраструктура, която е обявена за световно културно наследство – 10 млн. евро.

"С нисколихвено кредитиране Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще даде възможност на 39 български града да станат икономически по-развити и активни, с по-добри условия за живот за хората", обяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР Деница Николова във Велико Търново.

Нови 370 млн. лв. за финансови инструменти

Средствата, в размер на 370 млн. лв., се предоставят от министерството на Фонд мениджъра за финансови инструменти, който чрез подфондове ще финансира проекти на общините, бизнеса и публично-частни партньорства. Очаква се мярката да заработи в края на тази година. Деница Николова подчерта, че сред проектите, които могат да получат нисколихвеното кредитиране, са такива за енергийна ефективност на еднофамилни сгради, студентски общежития, модернизиране на градския транспорт, изграждане на спортни и увеселителни зали, басейни, опери, театри, читалища и пр.

За какво могат да се използват парите

"Допустими са всички дейности с висока обществена значимост и голям социален ефект, с възможност за генериране на приходи, които, освен че ще служат за възстановяване на кредита, ще дадат възможност за реинвестиране в нови проекти", отбеляза заместник-министърът. Това е шанс да се реализират проекти, които нямат възможност да се финансират от други места заради лимитираните приходи. Такъв тип проекти са парковете, които не носят особена печалба заради ограничения от гледна точка на атракциони, места за хранене и площи под наем, но приносът им за обществото е много висок. Успешен пример в тази област е парк "Възраждане" в София, който е реализиран с кредитиране от програма JESSICA като пилотен проект през миналия програмен период.

Използването на финансови инструменти е насърчавано все повече в ЕС през последните години, а основните преимущества са, че публичните средства, предоставени от ЕС, подпомагат инвестирането в проекти, които не биха получили чисто частно финансиране на пазарен принцип. Този механизъм позволява да се привлича допълнително съфинансиране и намаляване на риска за отпускащия кредита фонд.

Още от Капитал