Дипломи до плажа

Във Висшето военоморско училище се обучават курсанти от 12 държави

Дипломи до плажа

За чуждестранните студенти висшето образование във Варна е добро, кандидатстването по-лесно, а реализацията им след края на обучението - гарантирана

Спас Спасов
9739 прочитания

Във Висшето военоморско училище се обучават курсанти от 12 държави


Статията е част от специалното издание "Капитал Градове: Варна". Всички текстове по темата може да откриете тук.
28 хил. студенти

са учили през 2017 г. в четирите държавни и двата частни университета във Варна

Варна има 4 държавни университета – Икономически, Медицински, Технически и единственото в страната Висше военноморско училище, и два частни - Варненски свободен университет и Висшето училище по мениджмънт. Според други данни, оповестени пак през 2017 г. от КНСБ, заплатите от около 2060 лв. които получават преподавателите във варненския Икономически университет (първият такъв в страната, основан през 1920 г.), са най-високите за страната в сферата на висшето образование.

Комбинацията на това с факта, че градът е на море, би трябвало да е неустоима за младежите. По данни на Националния статистически институт от края на 2017 г. обаче делът на хората с висше образование във Варна е 24% - стойност, близка до средните за страната. Нещо повече - броят на студентите в града намалява през последните две години, въпреки че нито един от от четирите държавни университета не признава за отлива. В тях през 2017 г. са учили 27.5 хил., което е с близо 11% по-малко, отколкото през 2016 г., а в реални стойности този отлив означава около 3 хил. души по-малко. Цифрите са отново на Националния статистически институт.

Голямата причина за този отлив, разбира се, е конкуренцията на Европа. Заради достъпа на българските деца до европейски университети всички български ВУЗ-ове страдат от липса на внимание - просто защото не отговарят на нужното качество.

От общия брой на всички студенти във Варна българските са близо 24 хил., като отливът при тях е близо 13% за 2016 и 2017 г. Но за сметка на това расте броят на чуждестранните. За същия период те са били били почти 2 хил., което е около 11% ръст. Таксите, които те плащат за дипломите си във Варна, са между 1.2 хил. и 8 хил. лв. на година. Варна е привлекателна за студенти от Германия и скандинавските страни, както и за тези от Гърция и Турция, които са и най-многобройни.

Според университетите, до които "Капитал" прати въпроси, останалите две причини извън паричната, които чуждестранните студенти споменават като мотивация за избора на Варна, е възможността да получат дипломи, валидни навсякъде в Европейския съюз, относително добрата среда за живот на младите хора и ниските цени на наемите.

От бившите съветски републики – към Западна Европа

Икономическият университет във Варна е разработил собствена социална мрежа за контакти между бизнеса и завършилите студенти

250

са чуждестранните студенти във варненския Икономически университет. Най-многобройни са тези от Украйна, Русия и Молдова.

През последните три години студентите, обучавани във варненския Икономически университет, са средно по около 9 хил. души. "По данни от април малко над 8% от завършилите през 2016 г. работят в чужбина, като близо 6% от тях са потърсили кариера в страни от Западна Европа, а 2.4% в САЩ", казва проф. д-р Евгени Станимиров, заместник-ректор по учебната дейност в университета. Такъв е и процентът на студентите, които след завършването си са основали и развиват собствен бизнес.

В университета се обучават около 250 чуждестранни студенти, като най-многобройните групи са от Украйна, Русия и Молдова. През последните години се увеличават и студентите от Армения, Индия, Казахстан и Нигерия, сочи статистиката на учебното заведение. Семестриалната такса за обучение на студенти от страни извън Европейския съюз е 1250 евро за бакалавърска степен и 1500 евро за магистърска.

Според проф. Станимиров най-атрактивни за чуждестранните студенти са се оказали специалностите "Туризъм" "Международни икономически отношения", както и (без особена изненада) тези с преподаване на чужд език – "Международен бизнес" на английски и "Международен туризъм" на руски.

Според зам.-ректора по международната дейност доц. д-р Петя Данкова по програмата "Еразъм+" той поддържа партньорства с над 150 университета по света и всяка година изпраща повече от 130 студенти на обучение или практика в чужбина.

Университетът е разработил собствена уеб базирана платформа за създаване на контакти. В момента в нея са регистрирани близо 6 хил. бивши и настоящи студенти, бизнес експерти и около 350 компании. "Всеки потребител на платформата може да се информира за възможности, свързани с кариерно развитие, предстоящи конкурси, стипендии, курсове и обучения", казва проф. Станимиров. Друга електронна платформа на университета предоставя от 2014 г. дистанционна форма на обучение.

Според Станимиров близо една трета от преподавателите университета имат собствен бизнес, което според него скъсява дистанцията между чистия академизъм и реалната икономика. През последните 4 г. са организирани близо 800 събития за създаване на контакти между студентите в университета и бизнеса.

С помощ от силни приятели

С финансова технологична подкрепа няколко от най-мощните компании в страната подготвят кадри за бизнеса си във варненския Технически университет.

5 хил. студенти

се обучават в момента във варненския Технически университет. От тях чуждестранните са едва 160.

Подобно на всички други висши училища, които подготвят инженерни специалности в България, в последните няколко години, варненският Технически университет разчита на близък контакт с бизнеса. "В обществените съвети по различни специалности, които изградихме, са привлечени професионалисти от различни браншове, казва зам.-ректорът по учебната дейност на университета доц. д-р инж. Маргрета Василева. Представители на фирми и на браншови организации участват както в обсъждането и актуализирането на учебните планове, така и още в кандидатстудентските кампании, като осигуряват стипендии, позиции за практика и работа, заплащат семестриални такси." Инженери в страната се търсят отчаяно и компаниите се опитват да ги привличат още от студентските банки с различни средства.

От януари тази година университетът работи в сътрудничеството със "Siemens България" по подготовката на кадри, специализирани в автоматизацията и роботиката за инженерния хъб на компанията, който предстои да бъде открит в града в края на септември. Германският концерн и ТУ - Варна, са дългогодишни партньори, като Siemens активно участва в обучението и в оборудването на специализираните учебни лаборатории.

Най-новата учебна зала с последно поколение компютри пък е iCard лабораторията в Електротехническия факултет. Тя е оборудвана с финансовата и технологична подкрепа на "Айкарт Сървисиз" АД в сътрудничество с ръководството на ТУ – Варна, и катедра "Комуникационна техника и технологии". Специализацията на лабораторията е "Радиолокация и радионавигация".

С оборудване и софтуер от най-висок клас – дарение за над 30 хиляди лева от "Шнайдер Електрик – България", в ТУ – Варна, беше създаден първият у нас учебен университетски Център за диспечерско управление и енергиен мениджмънт.

Първият кариерен форум "ЗаЕдно в бъдещето", организиран в края на март т.г., привлече за участие 33 водещи фирми, след които "Солвей Соди", "Елдом инвест", "Девня цимент", "Агрополихим". Компаниите представиха по време на събитието стажантски и стипендиантски програми, възможности за практика, свободни работни места, идеи за преквалификация на вече дипломирани инженери.

В момента студентите в ТУ - Варна, са близо 5000, от които едва 160 са от Гърция, Турция и Нигерия, обучавани в програми на английски език.

"Чуждестранните студенти са малко и това в момента по-скоро е въпрос на престиж и възможност университетът да поддържа международни контакти, отколкото бизнес", казва доц. Василева. "Основният интерес от чужбина е предимно към морските и компютърните специалности, но университетът има готовност за обучение на студенти и в други програми на английски и руски език с преподаватели, сертифицирани съгласно европейската езикова рамка."

Последният проект на Техническия университет - Варна, е за създаване на Национален център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той е финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и предвижда изграждането на две нови лаборатории по транспортен инженеринг, енергийно ефективен електрически транспорт и морска роботика.

Димитрис Сикарис, студент по "Корабоводене"

"Уча в България, защото животът е доста по-евтин за студентите тук. Ние сме три деца в семейството, моят по-голям брат също е студент в Техническия университет във Варна и дори в същата специалност - "Корабоводене". В Гърция сме родени и сме отраснали близо до морето, а моряшката професия има дълги традиции в семейството ни. Избрахме да учим в България най-вече защото животът е доста по-евтин за студентите тук, а освен това в Гърция таксите, за да получиш правото да упражняваш професията и да плаваш, са много по-високи. От друга страна, Варна е много приятно място за живеене, средата в университета е приятна, всички са много добронамерени.

Смятам, че ще се реализираме без проблем като корабоводители, защото в Гърция има много корабни компании и непрекъснато се търсят кадри за всички нива на ръководните позиции на кораба. Двамата с брат ми смятаме още от това лято да водим разговори с международни компании, които са представени в Гърция, за работа след завършване. Има наистина много възможности."

Угур Толга Тумба, студент по "Корабостроене и морска техника"

"Тук получаваме дипломи, признати навсякъде. Аз съм от Истанбул. Уча "Корабостроене и морска техника" в трети курс на Техническия универстет във Варна. Преди да постъпя в университета в България, съм завършил Колеж по корабостроене в Турция и работих две години в една от корабостроителниците в Истанбул. В един момент си казах: "Толга, ако искаш да се развиваш, трябва да продължиш образованието си като инженер."

Мой приятел, който е завършил ТУ – Варна, и вече е на много висока позиция като ръководител на проекти в една от водещите корабостроителници в гр. Ялова, ми препоръча този университет. Има много предимства – освен по-добрите финансови условия и високото ниво на обучение получаваме диплома, призната навсякъде, а това ще ми позволи да се реализирам и в Европа.

Това лято по програма "Еразъм+" ще стажувам три месеца в корабостроителен завод в Турция. Това е много важно за мен, защото финансовата подкрепа по тази програма не е никак маловажна за един студент. Когато се върна в Турция, вече като инженер, ще имам много големи възможности за реализация и гарантирано израстване в кариерата. Включително и много по-високо заплащане на труда ми. На практика, понеже имам и предишен опит, вече имам запазено място, където ме очакват, и това ме кара да съм още по-голям оптимист."

Женска морска академия

Военноморската академия във Варна е и най-високотехнологичното висше училище в България

Приблизително 20% от бъдещите морски кадри, които се обучават в училището, са жени

Приблизително 20% от бъдещите морски кадри, които се обучават в морското училище на Варна, са жени, сочат статистическите данни, изготвяни от учебния отдел на университета. Специалности като "Мениджмънт на морския транспорт" са дори изцяло "окупирани" от жени курсанти. Според началника на училището адмирал проф. Боян Медникаров в много от случаите те са дори по-мотивирани от мъжете и формират основен дял сред отличниците на випуските. Адмирал Медникаров мисли, че не е далеч моментът, в който българските военноморски сили ще имат жена капитан и командир на военен кораб.

Медникаров прави силни твърдения. Военноморската академия във Варна според него е най-високотехнологичното висше училище в България и е сред десетте най-добри морски училища в света, казва той. Първите две твърдения трудно могат да се потвърдят, но е факт, че "Никола Вапцаров" е на първо място в рейтинга на българските университети по студенти, реализиращи се по специалността си - 100% от завършилите работят това, което са учили, твърди рейтингът.

В момента там се обучават курсанти от 12 страни по света, като техният брой през тази учебна година надхвърля 300. Най-голямата общност след тях е тази на студентите от Гърция. Във финалната фаза от реализацията си е и проект за обучение на 40 души, които трябва да бъдат подготвени на работа в създаващия се в момента риболовен флот на Ангола. Водят се и консултации около възможностите във Варна да бъдат обучавани кадри за военно-медицинските структури на Македония и дори на курсанти за служба във военноморските сили на Кувейт. Годишните такси, които чуждестранните студенти във варненското Военноморско училище плащат за обучението, варират от 1750 до 3 хил. евро в зависимост от специалността, формата на обучение и образователната степен. В същото време таксите за български студенти са твърде по-ниски. Те се движат в рамките от 460 до 1100 лв. на година.

Две от водещите специалности на Висшето военноморско училище във Варна - "Корабни машини и механизми" и "Електрическо обзавеждане на кораба", са сред най-търсените от бизнеса. Това показват статистическите данни, цитирани в началото на януари от адмирал Медникаров. Според него интересът идва от дружества, работещи в сферата на класическото и пасажерското корабоплаване, но и от офшорната индустрия.

От 2014 г. училището работи и по програмата за академичен обмен "Еразъм +", даваща възможност на студенти, преподаватели, но и административния персонал да получат допълнителна квалификация в други учебни заведения в страните - членки на Европейския съюз. В рейтинга на университетите "Никола Вапцаров" е на второ място след варненския медицински университет по "мобилност на студентите" - т.е. брой заминали на програми за обмен на 1000 студенти.

От 2004 г. насам Висшето военноморско училище във Варна е член на Международната асоциация на морските университети (International Association of Maritime Universities – IAMU) - международна общност на 30 висши училища, работещи в сферата на морското обучение и морската практика, както и по проекти за изследвания в сферата на морските науки. В продължение на два последователни мандата от 2012 г. до 2016 г. академията е била и регионален представител на организацията в Европа, която е най-големият регион в рамките на организацията.

По-добре, отколкото в Германия

За едно място в англоезичния курс на обучение във варненския Медицински университет кандидатстват по трима чуждестранни студенти.

1700 чуждестранни студенти обучава в момента варненският Медицински университета

8 хил. евро

е годишната такса за обучение в англоезичните програми на Медицинския университет във Варна.

Сред висшите учебни заведения във Варна с най-висок дял на чуждестранните студенти е Медицинският университет. В момента в англоезичните програми там се обучават над 1700 души от 44 държави от общо над 5 хил. студенти, които учат обща и дентална медицина.

Според ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов по-голяма част от тях са от страни - членки на ЕС. "Повече от половината чуждестранни студенти са от Германия, казва Иванов, но расте и броят на тези от Великобритания, скандинавските страни, Испания, Италия, Белгия, Австрия. В университета има чуждестранни студенти и от страни извън ЕС като Русия, Съединените щати, Канада и дори от от Австралия, Индия, Япония и Обединените арабски емирства."

"Ако разчитах на прием в Германия, трябваше да чакам минимум дванадесет семестъра, казва студентката Лена Богена, цитирана от от немското специализирано списание Dental Magazin. А факултетът по дентална медицина във Варна е нов и оборудван значително по-модерно от средностатистическите в Германия."

Според нея градът също има много предимства: разходите са ниски, наемът на малко жилище е около 160 евро, за разлика от Германия студентските групи са малки и дават възможност за близък контакт с преподавателите, а плажът е само на десет минути пеша от университета.

Всеки от студентите в англоезичната програма на варненския Медицински университет плаща годишна такса в размер на 8 хил. евро. Университетът е атрактивен, защото класирането за прием се извършва не по успех от матурата, а след приемен изпит и езиков тест.

Медицински университет Варна притежава Highest level of recognition, т.е. възможно най-високата оценка от Европейската фондация по мениджмънт на качеството (European Foundation for Quality Management). Дипломата за магистър-лекар по дентална медицина се признава без необходимост от приравняване във всички европейски страни.

"Иновациите и технологиите са стратегия за развитие на университета, твърди Иванов. Бъдещите лекари, които обучаваме, имат достъп до дигитални учебни помагала и материали за упражнения, за тестване и оценка на собствените си знания. Това е възможно възможно благодарение на Blackboard платформата за допълнително електронно обучение, която използваме наравно с водещи университети в САЩ, Великобритания и други страни по света."

Технологията Turning Point е най-модерната система за текуща оценка на студентите, която се използва в университета. Те имат възможността да изучават анатомия посредством интерактивни методи и 3D технологии, да използват по време на подготовката си виртуалната микроскопия, както и да тренират с първия в България симулатор за лапароскопска хирургия. "В началото на т.г. системата беше надградена и с първите в света 3D очила за виртуална реалност в хирургията", обясни проф. Красимир Иванов. Предстои да бъде реализиран и проектът ни за създаване на модерен симулационен център, в който студентите ще могат да приближат теоритичните си познания до практиката на ранен етап на обучението си".

Справка за българите, кандидатстващи за обучение в университета от последните години показва, че техният брой също очертава възходяща тенденция, въпреки относително ниските нива на заплащане в сферата на здравеопазването у нас. Причината вероятно е същата, като тази за чуждестранните студенти - могат да се реализират навсякъде в Европа.

Статията е част от специалното издание "Капитал Градове: Варна". Всички текстове по темата може да откриете тук.
28 хил. студенти

са учили през 2017 г. в четирите държавни и двата частни университета във Варна

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


5 коментара
 • 1
  urs47561484 avatar :-(
  urs47561484

  Като студент във ВВМУ ще си позволя да коментирам...

  1) Таксите за български студенти се увеличават всяка година..Моята за студент 2-ри курс по Ел. обзавеждане на кораба е 720 лв. !!!!!!!! Подчертавам 720 лв. ! Насреща получаваме образование и предмети от бай Тошо, материална база от бай Вълко Червенков и т.н.
  2) Морските специалности са 3 - КММ (Корабни машини и механизми), ЕОК (Ел. обзавеждане на кораба) и Корабоводене (навигация). Всички останали специалности където са именно концентрирани жените са МВТ (Мениджмънт на водния транспорт), ЕФП (Експлоатация на флота и пристанищата) и ИКТ (Информационни и комуникационни технологии).... Тези специалности са измислени с цел да има повече студенти - сиреч повече субсидия от държавата. Реализацията им далеч не е 100%-ова, защото например ЕФП са кадрите, които трябва да работят в ДА "Морска администрация" ,а както всички знаем в държавната администрация трябва вуйчо владика, а в тази специалност на година влизат над 200 девойчета, едва ли има толкова много места в агенцията, макар и много от тях да са дашни! :))
  3) Споменах таксите, които са неоправдано високи (бел.р. в най-добрия според рейтинговата система на МОН университет в БГ - Софийския таксите се движат около 200-400лв.), нека да споменем и общежитията. ПЪЛНА МИЗЕРИЯ, наскоро горяха( имаше пожар) и ни настаниха в салона да спим на земята..... И за това удоволствие плащаме 80 лв. !!!!!! на месец..... За сравнение в София на ремонтирано общежитие с паркет и т.н. цената е 30 лв на месец.....
  4) Студентски стол? Чи кой туй ниещо бе? Ний сми варналии....Столът на ВУЗ-а е ужасен, по-скъп е от заведенията в наоколо, а храната е ужасна.... Пример - кебапче 50 гр. - 1,20 лв!!!!! А на 10 мин. пеша от ВУЗ-а механа със съшия грамаж и качество кебапче - 0,35 лв.......
  5) Изпити - тук няма какво да коментирам - ако някой има мерак да разбере коя е доц. Татяна Маджарова и каква й е славата в университета......Халал да му е.....

 • 2
  kiro1234 avatar :-P
  kiro1234

  Соц простотия и липса на адекватна база води до присъствие само на студенти секс туристи от Турция и Гърция. Да таковат нещо ефтинко и да докарат дипломка без да научат нещо. Това е реалността , другото са надежди говежди.
  И да не забравя пълно неадекватни преподаватели, цени и програми.

  Може да се сърдят някой, но реалността е това.

 • 3
  dabeda avatar :-P
  Da be.. da..

  Само Медицинските си струват.. Другите са пълнеж за заплати.
  Вместо да се обединят в един голям.. ама пуста власт и субсидии.
  Качество реципрочно.
  Един приятел забрани на дъщеря си да учи в БГ.

 • 4
  yaroslav.1 avatar :-|
  yaroslav.1

  Значи ВИНС-а кат почнат да го бутате като "най-стария икономически университет"... Да не говорим какво се учи и учили се въобще там нещо..

 • 5
  thr1528369293566446 avatar :-|
  Aleksandar Papazov

  "В началото на т.г. системата беше надградена и с първите в света 3D очила за виртуална реалност в хирургията" :)
  Не са 3д очила а хедсет за виртуална реалност , има голяма разлика!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Без малайзийци, но с GullivAir

Без малайзийци, но с GullivAir