Астра планета* - синовете на зората

Астра планета* - синовете на зората
Астра планета* - синовете на зората
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Звучи фантастично да зареждаме автомобилите си с гориво, произведено от слама или старата мазнина от фритюрниците, но съвсем скоро това ще е реалността. Защото в "Астра" знаят как да изпреварват времето.

От началото на април ще станем потребители на ново поколение биодизел. България е част от новата енергийна политика на Европейския съюз. Тя предвижда до 2030 г. възобновяемите енергоизточници да заменят остарелите и вредни за околната среда въглеводородни производства. В сектора на горивата директивата насърчава използването на биодизел. Това означава, че възобновяемите горива вече ще се произвеждат от суровини с нехранителен произход, от отпадъците при преработката на селскостопански култури, включително от стари масла и непотребни животински мазнини. Целта на ЕС е делът на възобновяемата енергия да достигне 37% от общото потребление до 2030 г., а в транспорта да достигне 14% чрез използването на новото поколение биогорива. Къде сме ние? В момента в България биокомпонентата в дизеловото гориво е 6 процента, а 9 на сто е биоетанолът при бензините. Така биогоривата от ново поколение ще постигнат двоен екологичен ефект – ще намалят отпадъците в околна среда и постепенно ще заменят нефтените горива и вредните емисии от тях.

Звучи фантастично да зареждаме автомобилите си с гориво, произведено от слама или старата мазнина от фритюрниците, но съвсем скоро това ще е реалността. Защото в "Астра" знаят как да изпреварват времето.

От началото на април ще станем потребители на ново поколение биодизел. България е част от новата енергийна политика на Европейския съюз. Тя предвижда до 2030 г. възобновяемите енергоизточници да заменят остарелите и вредни за околната среда въглеводородни производства. В сектора на горивата директивата насърчава използването на биодизел. Това означава, че възобновяемите горива вече ще се произвеждат от суровини с нехранителен произход, от отпадъците при преработката на селскостопански култури, включително от стари масла и непотребни животински мазнини. Целта на ЕС е делът на възобновяемата енергия да достигне 37% от общото потребление до 2030 г., а в транспорта да достигне 14% чрез използването на новото поколение биогорива. Къде сме ние? В момента в България биокомпонентата в дизеловото гориво е 6 процента, а 9 на сто е биоетанолът при бензините. Така биогоривата от ново поколение ще постигнат двоен екологичен ефект – ще намалят отпадъците в околна среда и постепенно ще заменят нефтените горива и вредните емисии от тях.

Звучи фантастично да зареждаме автомобилите си с гориво, произведено от слама или старата мазнина от фритюрниците, но съвсем скоро това ще е реалността. Защото в "Астра" знаят как да изпреварват времето. В групата влизат фирмите "Астра биоплант" ЕООД, "Олео протеин" ЕООД, "Оберьостерайхише биодизел България", "Хай протеин" и "Корект тест контрол".

"Астра биоплант" се ражда през 2007 г. с изграждането на съвременен завод за производство на растителни масла и биодизел. През 2009 г. производствената инсталация вече произвежда 60 000 тона биодизел годишно. Заводът е разположен в град Сливо поле, на 20 километра източно от Русе, на 5 километра от река Дунав и на 9 километра от пристанище "Булмаркет". Стратегическото му местоположение дава възможност за лесно, бързо и евтино снабдяване с необходимите суровини за производството на биодизел както от българския, така и от румънския пазар. Районът е плодороден и традиционно в него се добиват значителни количества соя, рапица и слънчоглед, които са основните суровини за производството. Оттук готовата продукция - биодизел, растителни масла, шротове, глицерин и кисели масла, бързо се доставя на български и румънски клиенти, а по река Дунав се насочва към западноевропейски и световни морски дестинации.

"Астра биоплант" ЕООД разполага с две основни производствени и няколко спомагателни подразделения. В "Производство маслодобив" са заложени съвременни технологични решения с немски лиценз, а цялостното проектиране и инженеринг е плод на водеща индийска фирма. Инсталацията работи с три маслодайни култури – рапица, соя и слънчоглед. Преработва по 500 т суровини дневно, от които се добиват 200 т масла.

"Техническо рафиниране и добив на биодизел" е другото важно направление, в което инсталацията за биодизел работи по технологията на алкално катализирана преестерификация в две степени. Инсталацията може да работи с NaOH (KOH) или с CH3Na (CH3K). Към нея е включено и оборудване за рафиниране на глицерин до 90% и колона за ректификация на отпадъчния метанол до 99% и връщането му обратно в процеса.

Групата "Астра" разполага със силозно стопанство, резервоарен парк, парокотелна централа, която използва страничните продукти от производството – обелки от семки или глицерин. "Астра" има пречиствателни станции за битови отпадни води и за технологични отпадни води, собствен водоизточник с помпена станция за технологичните си нужди, компресорна станция за пневмоуправление и за технологични нужди.

Качественият контрол във всеки момент от технологичния процес е изключително важен, затова "Астра" е инвестирала в прецизна и модерна апаратура. Лабораторията на завода разполага с техника за хроматографски и спектрален анализ на Perkin-Elmer, а също и прибори за автоматично определяне на киселинно число, йодно число и съдържание на влага.

"Астра биоплант" ЕООД е горда с качеството и количеството на произвежданата готова продукция. На първо място това е биодизелът - най-перспективното и екологично чисто гориво. Основно предимство е добиването му от възобновяеми енергийни източници, по технология, която не замърсява околната среда. Спестените въглеродни емисии при употребата на биодизела са над 55%.

Произвежданите растителни масла имат широк спектър на приложение - за фуражи, технически масла за лакобояджийски цели, масла, използвани като гориво в дизелови двигатели. След допълнителна преработка произвежданите от "Астра биоплант" соеви, слънчогледови и рапични масла могат да се ползват и за хранителни нужди.

В групата "Астра" влиза "Олео протеин" ЕООД , която произвежда сурови растителни масла и шрот. Заводът преработва 700 т семена на ден, а годишното му производство е 100 000 тона растително масло.

"Оберьостерайхише биодизел България" ЕООД произвежда биодизел и фармацевтичен глицерин. Рафинерията е в експлоатация от 2014 г. с годишен капацитет от 100 000 тона биодизел и 10 000 тона глицерин.

"Хай протеин", създадена през 2016 г., произвежда неутрализирани масла и биодизел. Цех "Рафинерия" е с годишен капацитет 110 000 т, а инсталацията е конструирана и монтирана от италианска фирма. Производството има собствена пречиствателна станция, която не допуска замърсяване в района.

"Астра биоплант" има отговорно и последователно отношение към околната среда и инвестира ежегодно милиони в модернизиране на производствените мощности и екология. Пример за това е "Оберьостерайхише биодизел България" , в която успешно беше осъществен проект с иновативен елемент и европейско финансиране по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

Отличните производствени и икономически постижения на група "Астра" се дължат не само на ефективната структура и политика, но и на доброто управление. През 2016 г. "Астра биоплант" отчита приходи в размер на 758 мин. лв. и бележи ръст от 183%. БТПП отличи "Астра биоплант", като я постави на първо място в категория ТОП 10Х6 – фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2016 г. в Северен централен район за планиране. През 2017 г. компанията попада на челно място в друга класация - "Тoп 10 нa фиpмитe c нaй-гoлeми пpиxoди пo peгиoни y нac", c нетни пpиxoди над 1 милиард лева. "Астра биоплант" е на десето място в класацията на вестник "Капитал" за компаниите с най-големи обороти в България.

* Астра планета – в гръцката митология така са наричали синовете на Еос – богинята на зората. Те символизирали познатите в древността сателитни планети без Земята, Слънцето и Луната

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал