Училището, в което правилата са закон

Едно от трите прогресивни училища в страната, подпомагани от "Фондация за образователна трансформация" на Явор Джонев, работи във Варна

Когато има търсене, идва и предлагането. Този принцип работи във всяка пазарна сфера, включително в образованието. "В града имаше няколко различни общности, които искаха едно и също, но търсенията им бяха разнопосочни и нефокусирани", казва Янина Христова. Тя заедно с още няколко варненци и с Института за прогресивно образование откриха през септември миналата година в града училище, което трябва да обясни на децата как "работи" светът, в който живеят. Наричат го Второ прогресивно училище. Има и първо и трето, но останалите две са в София.

Идеята за варненското училище идва от малка общност родители и учители, които споделят общи ценности и визия за развитието на децата си. И са критични към конвенционалната система на образование у нас. "Повечето от тях се увличаха от форми на демократични училища, които отричат изцяло организираните форми на образование. Ние привлякохме родители, които виждат недостатъците на системата и имат желание да допринесат за промяната, но без да отричат всичко, което е свързано със структура, стандарти и системи", казва Христова.

Първоначалният капитал

Първото от общо три прогресивни училища в страната е създадено от Института за прогресивно образование. Ключова роля в него има Явор Джонев. Той е съосновател на групата от български софтуерни компании "Сирма груп холдинг", един от организаторите на гражданската инициатива "Диалог за бъдещето", но и човекът, който внедрява в България системата за преподаване на математика Jump Math.

Скоро след откриването на училището Джонев създава и "Фондация за образователна трансформация", чиято цел е да подкрепи финансово училищата, които искат да развиват прогресивния образователен модел.

В началото на 2016 г. групата, организирана от Янина Христова, провежда онлайн проучване, което обхваща повече от 500 родители. Неговата цел е да събере данни за нагласите и очакванията им към училище, което ще предложи съвременен и прогресивен модел на образование. Резултатите показват, че в града има потребност от образование, което е основано на стабилна система, но е и достатъчно гъвкаво и свободно, за да възприема нови идеи, подходи и научни открития. "Свързахме се с Явор Джонев, представихме проучването и го убедихме да ни се довери и да ни подкрепи, казва Христова. Така започна всичко."

Как работи светът?

Според Христова базисните разлики, които отличават прогресивното училище от конвенционалното, са четири – стремежът към придобиване на знания, умения и разбирания за света в контекст, обучението на децата чрез средата, в която попадат и която им дава възможност за самостоятелна работа, разработената програма за "мета предмети" и осъзнатите и приети от всички правила.

"Докато в конвенционалните училища се преподават откъснати, често изолирани от контекст факти, в нашите училища предоставяме контекстуална рамка на ученето, обяснява Янина Христова. Стремим се към т.нар. Concept-based learning, в което водещи са концепции и разбирания за това как работи светът, а не само факти, които не можем да свържем в по-голяма картина. Ако едно дете разбира концепцията за "общност" например, ще може да си обясни различни видове човешка дейност. Ако се опитваме да го научим само на дефиницията за "общност" - детето може да я назубри, без да я разбере - в най-добрия случай. Но какъв би бил смисълът от това?"

В програмата за т.нар. мета предмети на Второ прогресивно училище във Варна влиза и "Програма за мир". В нея децата научават за себе си, за това как да работят в екип, кога да бъдат лидери и кога да следват другите. В същата програма влиза и обучението по различни социални и емоционални умения. "Един отличен астрофизик например с огромен запас от знания, но без социални умения, без умения за комуникация, без умения за изразяване, осъзнаване и регулиране на емоциите си - трудно може да бъде ползотворен за обществото и за себе си", обяснява Христова.

В началото са правилата

Основен проблем, казват родителите, е че конвенционалните училища правилата се нарушават от всеки - от директора до чистача. Имитирането на усилия за спазване на правилата никога не остава скрита от децата, след което това се пренася в обществото, в политиката, в бизнеса. Затова Янина Христова твърди, че в системата от прогресивни училища правилата и процедурите се запазват безпрекословно, след като са дискутирани, осмислени и приети от всички.

"В общностното училище организацията съществува заради общността, а не обратното, казва тя. В нашите училища голяма част от стратегическите, а понякога и оперативните въпроси, се взимат след съгласуване между лидери, родители, учители и деца." Христова обяснява, че педагогическите решения се взимат от педагогически съвет, без пряка намеса на родителите. Във Варна има и регионален борд, който представлява местната общност, от която стартира училището.

Всичко започва със свободата

Изследователската програма на училището се разработва от учителите и там учебници няма. По отделните дисциплини се използват избирателно български учебници, материали от платформата International Baccalaureate, автодидактични "Монтесори" материали или изработени от самите учители.

Системата от прогресивни училища се издържа, както всяко частно училище, от такси, които родителите заплащат. В първите години след откриването си новите училища имат нужда от начална инвестиция, която се осигурява от "Фондация за образователна трансформация" под формата на нисколихвен заем. Основният капитал, с който разполага фондацията, е дарен от Явор Джонев, но тя привлича и външно финансиране. До момента нито едно от училищата не е ползвало държавна субсидия.

"Истината е, че ние нищо ново не измисляме, казва Янина Христова. То вече е измислено и работи. Нужни са свобода, отговорност и доверие - на нас ни ги дават родителите. Държавата трябва да ги даде на училищата. Да - при определени правила и дисциплина, които да се спазват. Винаги стигаме дотам, нали?"

Още от Капитал