🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Финансирането от ЕИБ в България достигна 103 млн. евро през 2018 г.

Андреас Беикос, ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България, за сферите и условията за подкрепа

schutterstock
schutterstock
schutterstock    ©  schutterstock
schutterstock    ©  schutterstock
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Какъв е броят на проектите, финансирани от ЕИБ и ЕИФ в България за 2018 г.?

- Финансирането, предоставено от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), достигна 103 милиона евро през 2018 г. През последните пет години (2014–2018) банката предостави средства в размер на около 1.5 милиарда евро за финансиране на инвестиционни проекти, важни за българското икономическо развитие. Миналата година ЕИБ отпусна заем в размер на 14 милиона евро на "Агрия груп холдинг" АД за финансиране на строителството на ново пристанищно съоръжение в близост до пристанище Варна за съхранението, обработката и износа на зърно, растителни масла и слънчогледово брашно в района на Белослав. Този проект допринася на развитието на цялостния трансевропейски транспортен възел чрез подобряване на капацитета и ефективността на съответната верига за доставки. Наред с това финансирахме "Софтуер груп" чрез венчър кредитен продукт, който е предназначен да подпомага компании в процес на растеж.

Софийската община получи два заема от ЕИБ през изминалата година: заем от 22 милиона евро за изграждането на втория етап от софийската метролиния 3, който включва двойна линия от 3.8 км, четири метростанции и жп спирка за връзка с националната железопътна мрежа.

Общината получи и заем от 67 милиона евро за изграждането и пускането в експлоатация на нова комбинирана топлоелектроцентрала за своята централна отоплителна мрежа.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) продължи да подпомага МСП в България чрез ангажиране на общо 78 милиона евро през 2018 г. чрез четири нови гаранционни операции и един нов фонд за рисков капитал с цел отпускане на заеми и капиталово финансиране в общ размер 168 милиона евро. Като цяло през 2018 г. чрез операциите на ЕИФ в България повече от 3000 малки и средни предприятия получиха финансиране в приблизителен размер 408 милиона евро.

Кои са сферите на финансиране? Кои са по-големите финансирани проекти – инфраструктурни и други – до момента в България? Какви проекти ще бъдат финансирани следващата година?

- През настоящата година и след това банката ще продължи да кофинансира приоритетни инвестиции в обществената инфраструктура на ЕС и в България, като така ще ускори усвояването на безвъзмездната помощ от ЕС. Тя има за цел да разшири своята подкрепа за местната и регионалната инфраструктура в България, в частност в сферите на транспорта, градската инфраструктура, екологичната защита, електроснабдяването, енергийната ефективност, както и адаптирането и ограничаването на климатичните промени.

С помощта на Инвестиционния план за Европа ЕИБ ще продължи да предлага иновативно финансиране и гаранции за български дружества, целящи продуктивност и конкурентоспособност. В частност ЕИБ ще отпусне директни инвестиционни заеми на средни и големи компании за инвестиции, свързани с модернизациите и увеличаване на капацитета, научно-развойна дейност и мерки за енергийна ефективност.

Някои от по-големите корпоративни проекти, финансирани в България до момента, подпомогнаха разширяването на капацитета и научно-развойните дейности на две големи български компании в техните съответни сектори – "Биовет" АД и "Олива" АД. Към момента корпоративното кредитиране от ЕИБ в България включва два големи инвестиционни заема над 60 милиона евро и няколко по-малки проекта в размер на 20–30 милиона евро с местни, както и с международни компании.

Очакваме и разширяване на консултантските услуги на ЕИБ за България чрез Европейския център за инвестиционно консултиране, който включва подпомагане на градските инвестиции, насочен към градовете и градските власти, развиващи своята градска стратегия, инвестиционни проекти и програми.

Как банката подпомага МСП? Какви са прогнозите за финансиране на реалния бизнес в България за 2019 г.?

- ЕИБ и ЕИФ предоставят подкрепа на МСП, като ЕИБ предлага специални линии за финансиране на банкови посредници, а ЕИФ – индивидуализирани гаранции, продукти за поделяне на риска и капиталови инструменти.

По-рано през годината ЕИБ подписа многоцелеви банков посреднически заем за 20 милиона евро с "Райфайзен лизинг", насочен към проекти с ограничен размер, развивани от МСП. Междувременно ЕИФ работи върху структуриране на капиталова програма "ИнвестБГ", която ще използва потоците от JEREMIE и собствени средства на ЕИФ, за да ангажира 100 милиона евро във венчър капитал и частни капиталови фондове, инвестиращи в България, и преки капиталови коинвестиции в местни дружества. Наред с това, използвайки потоците от програма JEREMIE, ЕИФ стартира тази година пилотен фонд за документални финансови гаранции, който ще гарантира приблизително 200 милиона евро в краткосрочно кредитно портфолио, насочено към интернационализацията на малкия бизнес. Първите операции по документалните финансови гаранции и капиталовата програма "ИнвестБГ" вече са одобрени и се очаква да бъдат пуснати до края на годината.

Какви са предимствата на финансирането от ЕИБ в сравнение със стандартните заеми от търговските банки?

- Основното предимство на кредитирането от ЕИБ е матуритетът на кредитирането, който обикновено е по-дълъг от наличния на пазара, и нашите атрактивни лихвени проценти, които можем да предложим с оглед нашия привилегирован достъп до международните капиталови пазари като заемател с рейтинг ААА. Наред с това като банка – сътрудник на ЕС, ние не работим на стопанска база и поради това предоставяме своите атрактивни условия за финансиране на нашите кредитополучатели. Това прави лихвените проценти достъпни и подходящи за нуждите на кредитополучателите ни.

Наред с това одобряването на проект от банката предоставя "знак за качество", който е сигнал за другите кредитодатели, че съответните инвестиции са технически, икономически и финансово осъществими и че отговарят на строги екологични, социални стандарти и норми за интегритет. Поради това банката може да участва в групово финансиране с други финансови институции, което също се насърчава от обичайната ни практика за ограничаване на финансирането от ЕИБ до 50% от проектните разходи. Ето защо ние приветстваме конфинансирането с национални и международни финансови институции.

Как оценявате бизнес средата в България?

- За да може икономиката да процъфтява, бизнес средата трябва да бъде подходяща за инвестиции, прозрачна, предсказуема и стабилна. По правило засилването на публичната администрация и нейния институционален капацитет, насърчаване на държавните предприятия към резултатно ориентирана дейност, подобряване на съдебната система, приемане и спазване на прозрачни тръжни процедури, намаляване на бюрократичните спънки, борбата с корупцията и сивата икономика са сфери, в които правителството може да се намеси, за да подобри бизнес средата. Това от своя страна ще привлече повече преки чуждестранни инвестиции, необходими за растежа на икономиката на устойчива база.

В България считаме липсата на опитна работна ръка за важна пречка за устойчив дългосрочен растеж. Опасенията, свързани с емиграцията на квалифицирани българи, трудно могат да бъдат адресирани с еднократна мярка в краткосрочен план, тъй като разликата в заплащането в България и Западна Европа е значителна, особено за по-висококвалифицираните работници. За да се намали тази разлика, българските компании трябва да станат по-продуктивни (да добавят повече стойност на работник), което се осъществява предимно чрез увеличаване на иновативните дейности и подобряване на управлението и организацията на производствените процеси.

Какъв ще бъде ефектът върху възможностите за финансиране на банката с оглед Брекзит? Как това ще се отрази върху България?

- Брекзит не се очаква да повлияе върху кредитната дейност на банката в България, като се има предвид, че ЕИБ е подсигурила заместването на участието на Великобритания в нейния капитал от останалите държави членки.

Още от Капитал