Финансирането от ЕИБ в България достигна 103 млн. евро през 2018 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Финансирането от ЕИБ в България достигна 103 млн. евро през 2018 г.

schutterstock

Финансирането от ЕИБ в България достигна 103 млн. евро през 2018 г.

Андреас Беикос, ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България, за сферите и условията за подкрепа

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за нейтив пакети.
3314 прочитания

schutterstock

© schutterstock


Какъв е броят на проектите, финансирани от ЕИБ и ЕИФ в България за 2018 г.?

- Финансирането, предоставено от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), достигна 103 милиона евро през 2018 г. През последните пет години (2014–2018) банката предостави средства в размер на около 1.5 милиарда евро за финансиране на инвестиционни проекти, важни за българското икономическо развитие. Миналата година ЕИБ отпусна заем в размер на 14 милиона евро на "Агрия груп холдинг" АД за финансиране на строителството на ново пристанищно съоръжение в близост до пристанище Варна за съхранението, обработката и износа на зърно, растителни масла и слънчогледово брашно в района на Белослав. Този проект допринася на развитието на цялостния трансевропейски транспортен възел чрез подобряване на капацитета и ефективността на съответната верига за доставки. Наред с това финансирахме "Софтуер груп" чрез венчър кредитен продукт, който е предназначен да подпомага компании в процес на растеж.

Софийската община получи два заема от ЕИБ през изминалата година: заем от 22 милиона евро за изграждането на втория етап от софийската метролиния 3, който включва двойна линия от 3.8 км, четири метростанции и жп спирка за връзка с националната железопътна мрежа.

Общината получи и заем от 67 милиона евро за изграждането и пускането в експлоатация на нова комбинирана топлоелектроцентрала за своята централна отоплителна мрежа.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) продължи да подпомага МСП в България чрез ангажиране на общо 78 милиона евро през 2018 г. чрез четири нови гаранционни операции и един нов фонд за рисков капитал с цел отпускане на заеми и капиталово финансиране в общ размер 168 милиона евро. Като цяло през 2018 г. чрез операциите на ЕИФ в България повече от 3000 малки и средни предприятия получиха финансиране в приблизителен размер 408 милиона евро.

Кои са сферите на финансиране? Кои са по-големите финансирани проекти – инфраструктурни и други – до момента в България? Какви проекти ще бъдат финансирани следващата година?

- През настоящата година и след това банката ще продължи да кофинансира приоритетни инвестиции в обществената инфраструктура на ЕС и в България, като така ще ускори усвояването на безвъзмездната помощ от ЕС. Тя има за цел да разшири своята подкрепа за местната и регионалната инфраструктура в България, в частност в сферите на транспорта, градската инфраструктура, екологичната защита, електроснабдяването, енергийната ефективност, както и адаптирането и ограничаването на климатичните промени.

С помощта на Инвестиционния план за Европа ЕИБ ще продължи да предлага иновативно финансиране и гаранции за български дружества, целящи продуктивност и конкурентоспособност. В частност ЕИБ ще отпусне директни инвестиционни заеми на средни и големи компании за инвестиции, свързани с модернизациите и увеличаване на капацитета, научно-развойна дейност и мерки за енергийна ефективност.

Някои от по-големите корпоративни проекти, финансирани в България до момента, подпомогнаха разширяването на капацитета и научно-развойните дейности на две големи български компании в техните съответни сектори – "Биовет" АД и "Олива" АД. Към момента корпоративното кредитиране от ЕИБ в България включва два големи инвестиционни заема над 60 милиона евро и няколко по-малки проекта в размер на 20–30 милиона евро с местни, както и с международни компании.

Очакваме и разширяване на консултантските услуги на ЕИБ за България чрез Европейския център за инвестиционно консултиране, който включва подпомагане на градските инвестиции, насочен към градовете и градските власти, развиващи своята градска стратегия, инвестиционни проекти и програми.

Как банката подпомага МСП? Какви са прогнозите за финансиране на реалния бизнес в България за 2019 г.?

- ЕИБ и ЕИФ предоставят подкрепа на МСП, като ЕИБ предлага специални линии за финансиране на банкови посредници, а ЕИФ – индивидуализирани гаранции, продукти за поделяне на риска и капиталови инструменти.

По-рано през годината ЕИБ подписа многоцелеви банков посреднически заем за 20 милиона евро с "Райфайзен лизинг", насочен към проекти с ограничен размер, развивани от МСП. Междувременно ЕИФ работи върху структуриране на капиталова програма "ИнвестБГ", която ще използва потоците от JEREMIE и собствени средства на ЕИФ, за да ангажира 100 милиона евро във венчър капитал и частни капиталови фондове, инвестиращи в България, и преки капиталови коинвестиции в местни дружества. Наред с това, използвайки потоците от програма JEREMIE, ЕИФ стартира тази година пилотен фонд за документални финансови гаранции, който ще гарантира приблизително 200 милиона евро в краткосрочно кредитно портфолио, насочено към интернационализацията на малкия бизнес. Първите операции по документалните финансови гаранции и капиталовата програма "ИнвестБГ" вече са одобрени и се очаква да бъдат пуснати до края на годината.

Какви са предимствата на финансирането от ЕИБ в сравнение със стандартните заеми от търговските банки?

- Основното предимство на кредитирането от ЕИБ е матуритетът на кредитирането, който обикновено е по-дълъг от наличния на пазара, и нашите атрактивни лихвени проценти, които можем да предложим с оглед нашия привилегирован достъп до международните капиталови пазари като заемател с рейтинг ААА. Наред с това като банка – сътрудник на ЕС, ние не работим на стопанска база и поради това предоставяме своите атрактивни условия за финансиране на нашите кредитополучатели. Това прави лихвените проценти достъпни и подходящи за нуждите на кредитополучателите ни.

Наред с това одобряването на проект от банката предоставя "знак за качество", който е сигнал за другите кредитодатели, че съответните инвестиции са технически, икономически и финансово осъществими и че отговарят на строги екологични, социални стандарти и норми за интегритет. Поради това банката може да участва в групово финансиране с други финансови институции, което също се насърчава от обичайната ни практика за ограничаване на финансирането от ЕИБ до 50% от проектните разходи. Ето защо ние приветстваме конфинансирането с национални и международни финансови институции.

Как оценявате бизнес средата в България?

- За да може икономиката да процъфтява, бизнес средата трябва да бъде подходяща за инвестиции, прозрачна, предсказуема и стабилна. По правило засилването на публичната администрация и нейния институционален капацитет, насърчаване на държавните предприятия към резултатно ориентирана дейност, подобряване на съдебната система, приемане и спазване на прозрачни тръжни процедури, намаляване на бюрократичните спънки, борбата с корупцията и сивата икономика са сфери, в които правителството може да се намеси, за да подобри бизнес средата. Това от своя страна ще привлече повече преки чуждестранни инвестиции, необходими за растежа на икономиката на устойчива база.

В България считаме липсата на опитна работна ръка за важна пречка за устойчив дългосрочен растеж. Опасенията, свързани с емиграцията на квалифицирани българи, трудно могат да бъдат адресирани с еднократна мярка в краткосрочен план, тъй като разликата в заплащането в България и Западна Европа е значителна, особено за по-висококвалифицираните работници. За да се намали тази разлика, българските компании трябва да станат по-продуктивни (да добавят повече стойност на работник), което се осъществява предимно чрез увеличаване на иновативните дейности и подобряване на управлението и организацията на производствените процеси.

Какъв ще бъде ефектът върху възможностите за финансиране на банката с оглед Брекзит? Как това ще се отрази върху България?

- Брекзит не се очаква да повлияе върху кредитната дейност на банката в България, като се има предвид, че ЕИБ е подсигурила заместването на участието на Великобритания в нейния капитал от останалите държави членки.

Какъв е броят на проектите, финансирани от ЕИБ и ЕИФ в България за 2018 г.?

- Финансирането, предоставено от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), достигна 103 милиона евро през 2018 г. През последните пет години (2014–2018) банката предостави средства в размер на около 1.5 милиарда евро за финансиране на инвестиционни проекти, важни за българското икономическо развитие. Миналата година ЕИБ отпусна заем в размер на 14 милиона евро на "Агрия груп холдинг" АД за финансиране на строителството на ново пристанищно съоръжение в близост до пристанище Варна за съхранението, обработката и износа на зърно, растителни масла и слънчогледово брашно в района на Белослав. Този проект допринася на развитието на цялостния трансевропейски транспортен възел чрез подобряване на капацитета и ефективността на съответната верига за доставки. Наред с това финансирахме "Софтуер груп" чрез венчър кредитен продукт, който е предназначен да подпомага компании в процес на растеж.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

Още от Капитал

Пари за смет

Пари за смет

Сладка зона

Сладка зона

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK