Шумен: Индустрията е тук, но качеството на живот изостава

Областта успява да привлича капитали и население и бележи успехи в индустриален план, а благоприятните демографски тенденции могат да се окажат бъдещ двигател на растежа

Ако отворите публикувания на електронната страница на община Шумен списък с почетни граждани, който се допълва от 1942 г. насам и в който фигурират близо 160 имена, измежду тях ще намерите само трима представители на реалния сектор. Вярно е, че бизнесът рядко се вълнува от титли, звания и грамоти, а и частна инициатива в България не е имало в повече от половината от този период. Но също така е вярно, че признанията и подкрепата от местните власти и общности не са пренебрежим фактор в условията на динамично развиващ се глобален свят, в който наличието на инвестиции, производства и услуги с висока добавена стойност е първостепенно условие за жизнеността на регионите.

Добрата новина е, че област Шумен успява да привлича капитали и население и бележи успехи в индустриален план. Размерът на местната икономика е нараснал над два пъти в рамките на 10 години, производството има 30% дял в общия брой на работните места при средно 22% за страната, а чуждестранните инвестиции са с изключително висок принос за развитието на сектора. Прогнозите пък са, че благоприятните демографски тенденции могат да се окажат бъдещ двигател на растежа.

Погледнат на национално ниво, местният бизнес е малък, но областта заедно със съседната Търговище оформя своеобразен клъстер в производството на стъкло и керамика. Освен това Шумен е седалище на доста активни компании, сред които се нареждат и два представителя на националния топ 100 - производителя на алуминиеви изделия "Алкомет" и групата за бързооборотни стоки "Фикосота".

Истината е, че при отсъствието на бизнеси с подобен мащаб Шумен лесно щеше да изпадне от класацията на прогресивните области в България най-вече заради липсата на други дадености, като например стратегическо географско положение, атрактивна и модерна градска среда, адекватни системи на здравеопазване и образование и др.

Освен подобрения в тези направления местната власт ще трябва да насочи усилия и в имиджов план, защото и историческите и културните забележителности с национално значение не успяват да привлекат посетители с цел туризъм.

Във всички случаи основна и най-важна крачка за бъдещото развитие ще бъде изграждането на магистрала "Хемус", която да приближи откъснатия сега Шумен към икономическите центрове в Южна България и Европа.

На развитието на областта е посветено новото издание от поредицата "Капитал Градове: Варна, Шумен".