Кооп хлапета

Макар и извън законовата рамка, родителските кооперативи стават все повече и предлагат реална възможност да отглеждаме децата си така, както ни харесва

"Семейство от семейства" - това е най-краткото определение за популярната напоследък форма на отглеждане на деца, при която няколко семейства със сходни възгледи за възпитанието организират заедно дневна забавачка за хлапетата си. Въпросните родителски кооперативи се оказаха добре работеща алтернатива на държавните или частни детски градини и затова и тук вече са все по-предпочитани. Предимствата на тази система са много, но родителите най-често изтъкват социализацията на децата както с връстници, така и с хлапета от различни възрасти, и активното им участие в среда, която е много близка до семейната.

В България родителските кооперативи възникват едва през 2007 г. Причините за създаването им са същите като и в страната родоначалник на тази система - Дания, само че от началото на миналия век: липса на места в държавните детски градини, прекалено високи такси за частни детски ясли и нуждата на родителите да осигурят време за себе си или кариерата си. Така няколко семейства се събират с идеята да намерят решение, като осигурят подходяща ежедневна грижа за децата си на място, където те ходят с удоволствие и където родителите активно участват във взимането на решенията за отглеждането на хлапетата. При това в създаването на оригиналната програма за отглеждане важно е всичко - от храната, през начина на учене, ценностите, които да бъдат възпитавани, заниманията на децата и тяхната програма до избора на играчки, учебни материали и място.

Най-много на брой родителски кооперативи има в София заради огромната разлика между налични места в държавни заведения и броя на децата, които са във възраст за детска градина. Извън столицата обаче кооперативите също стават повече и повече, най-вече заради избора на много родители да отглеждат децата си по начин, който им харесва. И заради няколкото особено важни предимства, които другите организирани частни или държавни предприятия не могат да подсигурят.

Като при мама и тати

В родителския кооператив децата получават грижа, близка до тази на семейната среда. Основен възпитател в групата обикновено е опитен детски педагог, избран от родителите според техните критерии за възпитанието, обучението и социализацията на децата. Освен тях в повечето кооперативи част от грижите се поемат от родителите, които се редуват да дежурят. Това означава, че децата буквално са с родителите си, което им помага много лесно да приемат новата социална среда и да се адаптират бързо към нея.

Всичко е както ви харесва

Кооперативите събират хора – много често приятелски семейства – които имат еднакви или много подобни възгледи за отглеждането на децата си. Това им дава възможност да потопят децата си в среда, максимално близка до идеалната според собствените им разбирания. Могат да избират метода на обучение, акцентите във възпитанието, храната и свободните занимания на децата си. Правилата в кооператива също могат да се "настройват" от страна на родителите, защото от тях зависят месечната такса, мястото, което се наема, броят на децата в групата, правилата в нея и процентът на активно родителско участие в процеса на възпитание.

Адаптацията е бърза

Поради това, че децата се отглеждат в близка до семейната среда, адаптацията им е лека и постепенна. В първите дни от постъпването си в кооператива децата могат да останат заедно с родителите си. Ако пък самите родители дежурят в групата, децата се чувстват още по-спокойни, лесно свикват с промяната и след това са готови да посещават детско заведение с удоволствие.

Програмата е оригинална

В родителските кооперативи заниманията на децата са далеч по-разнообразни, подбрани са специално спрямо възрастта и интересите на децата в групата, обновяват се често и гъвкаво включват съвременни методи на обучение и преподаване. Родителите могат да контролират пряко процеса на обучение и да го променят бързо и ефективно. Децата се извеждат на разходки всеки ден, дори и през зимата. Много кооперативи си имат свои градинки, в които малчуганите се грижат за цветя, плодове или зеленчуци. Телевизори няма или ако има, времето, прекарано пред тях, е сведено до минимум.

Възпитанието е домашно

Децата са възпитавани и отглеждани от човек, който техните родители са сметнали за подходящ. Това означава, че отношението към тях е точно такова, каквото родителите си го представят, и определено е доста по-подходящо от отношението към децата в държавните ясли и градини. Конфликтните и спорни ситуации се разрешават спокойно с обяснения и по начин, по който децата да ги разберат. Правилата са ясни за всички, децата ги научават и започват да ги следват. Обстановката е спокойна и приятелска. Ограниченията и забраните за децата са минимални и се налагат само когато сигурността им е застрашена. Като цяло хлапетата имат свободата да изучават средата, света, играчките, пода, снега, калта в градината спокойно, без това да се счита за лошо поведение. Напротив, свободната изява на децата е поощрявана.

Кооперативът е подходящ за всички

Кооперативите за разлика от повечето държавни заведения са възможна социална среда и форма на отглеждане за деца със специални образователни потребности. Вниманието, което получават децата в кооператива, е почти индивидуално, затова специалните деца получават необходимите грижи именно тук. Тази организирана форма на отглеждане на деца безпроблемно осигурява например подходяща храна за деца на диетичен режим или със специфични двигателни или обучителни нужди. Кооперативът е реална възможност тези деца да се социализират, а връстниците им да научат повече за различията между хората и толерантността, която ги обединява.

Цената е гъвкава

Всеки родителски кооператив сформира месечна такса за посещение на децата в размер, решен от родителите. Най-често това е твърда сума, която се плаща всеки месец и зависи от посещенията на детето, както и от това дали родителите му участват в отглеждането в определени дни, дали участват в поддръжката и почистването на мястото и в приготвянето на храната. При всички случаи обаче месечната такса е доста по-ниска от тази в частните детски градини, като средно варира около 300 лв. на месец. Въпреки че е доста по-висока от таксата в държавните ясли и градини (60 лв. за гр. София), родителите често предпочитат кооператива пред детската градина заради по-добрите условия там.

Организацията е строга

В кооператива правило е всички родители да участват активно. Те избират дали ще се включат в поддръжката и чистенето на помещението, готвенето, обучението или възпитанието. Така децата могат да следват и още един пример – този на собствените си родители - и да помагат в ежедневните дейности. Организацията е ясна и всеки има своето място в нея.

Да повериш детето си на грижите на познати хора, на които се доверяваш, е особено ценно. При всички добри страни на родителските кооперативи обаче два основни проблема все още пречат на пълноценното разгръщане на потенциала на тази специфична форма на обучение на децата.

Проблемът с легитимността

Родителските кооперативи като форма на отглеждане на децата не са споменати в закона и на практика са извън него. Родителите активисти работят в посока той да влезе в следващия законопроект. Логичният ред, по който това се случва, е натрупването на достатъчно голям брой действащи кооперативи и все повече активност в посока узаконяването им. Докато това се случи обаче, те ще функционират като нито забранена, нито разрешена форма на отглеждане на деца. Представителите на първите подобни родителски предприятия в България проведоха преди време проучвания на чуждестранния опит и потърсиха представители в Министерството на образованието и науката, с чиято помощ заедно да намерят удачна форма на легализирането на родителските кооперативи. Въпреки това техните предложения не намират място в проектозакона за предучилищното и училищното образование.

Проблемът с медицинските грижи

Друг недостатък на кооперативите е липсата на медицинско лице, което да се грижи за децата. Много от родителските настоятелства намират решение на този недостатък, като наемат именно медицински сестри за възпитатели или помощник-възпитатели. На практика обаче, бидейки извън закона, кооперативите не са задължени да изпълняват всички изисквания, посочени в закона за предучилищното образование. Именно затова узаконяването на кооперативите е необходима следваща стъпка от развитието на идеята. Ако това не се случи, те ще продължат да съществуват извън закона, като при това броят им определено няма да спре да расте. Този факт затруднява контрола на качеството на предлаганите от кооперативите услуги. Ще продължи да расте и броят на семействата, които не успяват да намерят място на детето си в държавна детска градина или не могат да си позволят частна, и "незаконният" кооператив ще бъдат единствената възможност за тях. Това ще продължи да създава напрежение и недоволство у родителите, а законът, приет по времето на министър Сергей Игнатов, предвижда дори глоби за семействата, неосигурили задължителното предучилищно образование за децата си. И така стигаме до поредния затворен кръг, в който, разбира се, ще изберем качественото и сигурно образование за децата си, независимо че то няма да е под крилото на закона. Защото децата са ни по-важни от законите.

Статията е част от специалното издание на "Капитал" K:ids. Всички статии от него можете да намерите тук.

Още от Капитал