Професия: Медиатор
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Професия: Медиатор

Професия: Медиатор

Повече за професията разказва адв. Лилия Борисова

13400 прочитания

Спорът може и да помага за изясняване на истината, но ако в него не се влезе с разбиране на чуждата позиция, той може да прерасне в конфликт. Понякога траен и неразрешим. Затова на помощ идват медиаторите. Те са онези професионалисти, които помагат на страните да стигнат до решение, което да ги удовлетворява - доброволно, без намесата на съда. Те могат да съдействат при различни типове спорове – семейни, трудови, търговски, административни, за наследници, свързани с права на потребители и т.н.

Медиацията има добри практики в редица държави по света, а от близо десетина години вече и в България. С помощта на медиаторите се намалява броят на съдебните дела в и без това натоварените съдълища, а за самите хора – граждани или юридически лица – решаването на спора по този начин излиза много по-евтино. Често и много по-лесно и ненатоварващо.

Работата е доста отговорна и изисква комплексни умения – от това да си добър психолог, за да помогнеш на хората да споделят позициите си и да намерят обща, компромисна, през това самият ти да си убедителен и креативен в търсенето на решения, до това да познаваш добре законодателството, за да можеш да бъдеш максимално полезен. За да се занимавате с тази професия, която става все по-търсена, е нужно да изкарате курс и да бъдете вписан към Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Останалото е въпрос на практика.

Визитка

Адв. Лилия Борисова е член на Софийската адвокатска колегия от 2011 г. Вписана е и в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието от 2010 г. Медиатор доброволец е към Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд. Основател и учредител на Сдружение "Център за обучение и разрешаване на спорове чрез медиация". Обучител по медиация. Тя е и ментор на студенти по проект "Студентски практики" към Министерството на образованието и науката. По-голямата част от опита си до момента е натрупала в областта на семейното, търговското, застрахователното, трудовото и осигурителното право. Адв. Борисова е консултиращ адвокат в рубриката "Трудовоправна консултация" на karieri.bg от 3 години. Повече информация за практиката ѝ можете да намерите и на https://borisova.alle.bg/.

Моята професия

Що е то медиация и има ли нещо общо с медитация? В миналото много често ми се случваше, когато спомена, че се занимавам с медиация, събеседникът срещу мен с учудване да ме погледне и да попита "С медитация?". Днес обаче нещата стоят по различен начин. Информираността се повишава, хората вече знаят какво представлява медиацията като процедура и все по-често прибягват до използването й като алтернатива на съдебното производство, а фигурата на медиатора става все по-желана професия. Няколко думи за това какво представлява процедурата: медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. С гордост мога да кажа, че това е професия, която всяка минута търпи развитие и придобива все по-голяма популярност, и ще предоставя все по-широко поле за развитие за в бъдеще.

Моето образование

Завършила съм "Право" в Югозападен университет "Неофит Рилски". Адвокат съм в Софийската адвокатска колегия от 2011 г. Квалифициран медиатор и вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието от 2010 г. Още по време на следването си бях завладяна от дисциплината, която изучавахме тогава, а именно "Алтернативно разрешаване на спорове". Точно тогава разбрах, че нещото, с което искам да се занимавам, е точно медиацията. Фигурата на медиатора събира различни умения и способности. Тя е чудесно допълнение към всяка професия, като може да се съчетава или да бъде самостоятелно поприще за развитие. В работата на медиатор ми помогнаха знанията в областта на психологията, завърших висше образование със специалност "Социална и юридическа психология" в Софийския университет. Главната роля на медиатора е да подобри комуникацията между страните, като за това ми помогнаха и допълнителните обучения по коучинг и невро-лингвистично програмиране. Допълнително съм квалифицирана в отделните области на семейна, търговска и трансгранична медиация. Отделяла съм значително време за посещение на всякакви тренинги и обучения за комуникация, преговори, емоционалната интелигентност и т.н. Както всяка едно професия, за да бъдеш добър в това, което правиш, трябва ежедневно да разширяваш възможностите и да подобряваш уменията си. По отношение на това какви са изискванията, за да бъде практикувана професията медиатор - няма изискване за конкретно образование. Правоспособни медиатори са дееспособни лица, неосъждани за престъпления от общ характер, завършили успешно курс за обучение за медиатори, лица, които не са лишени от правото да упражняват професия или дейност и са вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Моят път дотук

Още от трети курс студентка по "Право" разбрах, че нещото, с което ще се занимавам, е медиацията. Бях напълно завладяна от емоцията от това как медиаторът успява да подобри отношенията между две спорещи страни, да извади интересите им на повърхността единствено чрез създаване на благоприятна обстановка за общуване, задаване на точните въпроси, като те сами стигат до решението. Професията на медиатор идеално съчетавам с основната ми дейност като адвокат. Така също медиатор може да бъде комбинирана допълнително с различни професии или да бъде практикувана самостоятелно. От години съм медиатор доброволец в Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд. По време на дейността ми като ментор по проект "Студентски практики" към Министерството на образованието и науката се роди идеята да предам опита си и да започна да провеждам обучения по медиация. Вдъхновители за това бяха моите студенти. И така на бял свят се появи Сдружение "Център за обучение и разрешаване на спорове чрез медиация". Вече две години обучавам професионални медиатори.

Моите задачи и отговорности

Ролята на медиатора е отговорна задача. Кръгът от дейности обхваща комуникация със страните, имащи проблем, който искат да отнесат за разрешаване чрез медиация. Организиране и провеждане на срещата, предварителна подготовка и същинско участие в медиационните сесии. Аз лично предпочитам да участвам в комедиация с друг колега, тъй като по този начин може да се предложат различни техники и опит на страните в срещата по медиация. Провеждат се толкова срещи, колкото са необходими на страните, като, разбира се, сключването на споразумение и подобряването на отношенията между страните е желан резултат. В задълженията ми се включват и организиране и провеждане на обучения по медиация.

Нужниумения и опит

За работата като медиатор за мен задължително трябва да сте отворени към хората около вас. Да бъдете приветливи, да предразположите хората да споделят с вас и да умеете да изслушвате, да задавате точните въпроси, да преформулирате и обобщавате казаното. Умението да комуникирате с околните, да се поставите на мястото на другия са неизменни спътници в работата. Трябва да можете да се дистанцирате от собствените си убеждения и модели, да не акцентирате върху различията, а точно обратното - да търсите общото.

Моитепредизвикателства

Предизвикателството, като вляза в стаята за медиация, е да оставя всичко отвън, да се откъсна и забравя за текущите си задачи и проблеми, да вляза "чиста" в процедурата. Симпатизирането на една от страните е недопустимо, като през цялото време медиаторът е неутрален, безпристрастен и независим.

Моетоудовлетворение

Удовлетворение ми носи и най-малкото сближаване на гледните точки на страните. След проведена процедура по медиация при страни, които преди това дори не са се поздравявали, за мен изключителна радост носи, когато ги видя следващия път и те си кажат "Здравей" - това означава, че съм изпълнила мисията си. Никога няма да забравя една от първите си медиации, която беше относно имуществен спор между брат и сестра. Те не си комуникираха от години. Проведохме няколко срещи по медиация, като накрая не само че успяха да разделят наследственото имущество, ами дори се прегърнаха и заплакаха от радост и облекчение. Разбраха се дори да се съберат на семейна вечеря. И сега като се сетя за този момент, настръхвам, та на въпроса - ето това ми носи удовлетворение от добре свършената работа.

Заплатата

Заплащането на медиатора не е нормативно определено. Различните центрове по медиация са обявили тарифи за извършване на услугата, което обикновено е почасово. Към настоящия момент професията медиатор се съчетава отлично с всякакви други професии, като ги допълва. В Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България има две длъжности: здравен медиатор и образователен медиатор. Бъдещите прогнози за развитие на професията са: приемане на законодателни промени в областта, въвеждането й като задължителна процедура, създаването на професионална камара, регламентация на заплащането и т.н. В подкрепа на това е въвеждането й като магистърска програма във все повече ВУЗ-ове в България. Понастоящем притежаването на умения в областта на медиацията дава възможност за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, бизнес организации, училища и обучителни центрове.

Моитепланове

Това, което планирам за тази година, е разработване на специализирани обучения по различни видове медиация, както и създаване на подкрепяща среда за млади медиатори, които да могат да упражняват и подобряват уменията си.

Моитеизточници на информация

Източниците на информация за извънсъдебно разрешаване на спорове са богати и разнообразни. На пазара има множество книги по въпроса, в интернет пространството е пълно с достъпна информация. Налични се множество материали и видеа на английски и руски език, които силно препоръчвам. Също така все повече висши учебни заведения въвеждат в програмите си и обучение по медиация, като има и съответните помагала и учебници.

Търсени умения:

- умение да комуникираме;

- активно слушане;

- задаване на въпроси;

- преформулиране и правене на обобщения;

- емпатия - умението да се поставим на мястото на другия;

- отделяне на спорно от безспорно.
Спорът може и да помага за изясняване на истината, но ако в него не се влезе с разбиране на чуждата позиция, той може да прерасне в конфликт. Понякога траен и неразрешим. Затова на помощ идват медиаторите. Те са онези професионалисти, които помагат на страните да стигнат до решение, което да ги удовлетворява - доброволно, без намесата на съда. Те могат да съдействат при различни типове спорове – семейни, трудови, търговски, административни, за наследници, свързани с права на потребители и т.н.

Медиацията има добри практики в редица държави по света, а от близо десетина години вече и в България. С помощта на медиаторите се намалява броят на съдебните дела в и без това натоварените съдълища, а за самите хора – граждани или юридически лица – решаването на спора по този начин излиза много по-евтино. Често и много по-лесно и ненатоварващо.

Работата е доста отговорна и изисква комплексни умения – от това да си добър психолог, за да помогнеш на хората да споделят позициите си и да намерят обща, компромисна, през това самият ти да си убедителен и креативен в търсенето на решения, до това да познаваш добре законодателството, за да можеш да бъдеш максимално полезен. За да се занимавате с тази професия, която става все по-търсена, е нужно да изкарате курс и да бъдете вписан към Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Останалото е въпрос на практика.

Визитка

Адв. Лилия Борисова е член на Софийската адвокатска колегия от 2011 г. Вписана е и в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието от 2010 г. Медиатор доброволец е към Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд. Основател и учредител на Сдружение "Център за обучение и разрешаване на спорове чрез медиация". Обучител по медиация. Тя е и ментор на студенти по проект "Студентски практики" към Министерството на образованието и науката. По-голямата част от опита си до момента е натрупала в областта на семейното, търговското, застрахователното, трудовото и осигурителното право. Адв. Борисова е консултиращ адвокат в рубриката "Трудовоправна консултация" на karieri.bg от 3 години. Повече информация за практиката ѝ можете да намерите и на https://borisova.alle.bg/.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK