Новите професии: Пресечна точка между технологиите и креативността

Shutterstock

Новите професии: Пресечна точка между технологиите и креативността

Какви са тенденциите на глобалния пазар на труда и какво казват прогнозите за бъдещето, поне в краткосрочен период

Юлиян Арнаудов
25657 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Понятието "Индустрия 4.0" не е избрано случайно. То има за цел да опише голямата технологична трансформация, през която преминава целият свят в момента и която се очаква да продължи поне през следващото десетилетие, ако не и повече. При нея централно място заемат иновациите като пълна автоматизация, изкуствен интелект, непрекъсната и по-съвместна свързаност и доста други тенденции. Преобръщането на всички сектори от аналогови и частично дигитални, в изцяло виртуални и автоматизирани се очаква да предизвика истинска индустриална революция. Подобно на примерите от историята това означава и пълно пречертаване на пазара на труда.

Бумът на технологиите вече изкара на преден план IT компаниите като основен двигател на икономическия растеж, а професиите, свързани с тях, са най-предпочитани и доста добре заплатени. Развитието е толкова динамично, че нови специалности се появяват почти всяка година. Тази бързина може да изплаши немалко хора.

Както и почти абстрактното или доскоро научнофантастично звучене на професии като: специалист по данни (Data Specialist), експерт по изкуствен интелект или машинно самообучение (AI и Machine Learning), разработчик Full Stack/Python/Java, облачен инженер и др. Човек с малко по-голям интерес към хуманитарните науки би се отчаял, че е изтеглил по-късата клечка при образователното и кариерно развитие. Най-малкото за хора, които не харесват работата с математически профил, подобна работа не би била изобщо вдъхновяваща.

Което не е задължително да е така. Технологичният прогрес се очаква скоро да трансформира не само по-хуманитарните професии, но дори и IT специалностите, така че да бъдат по-креативни и вдъхновяващи. Което ще се случи до голяма степен като страничен ефект от предстоящата масова автоматизация.

Хроничният дефицит на кадри

При един по-бегъл поглед на пазара на труда при IT специалистите нещата, които правят впечатление, е, че те са много търсени и доста добре заплатени. Това се дължи на недостига на подготвени кадри при техническите професии и изключително голямото търсене на такива експерти.

Дефицитът е хроничен, като е явление не само за България, но и за целия свят. Европейският съюз отдавна е идентифицирал проблема, като по оценки на Брюксел всяка година се създават по около 120 хил. нови работни места с IT насоченост. Теоретичният потенциал е по-голям, като до 2020 г. Европейската комисия (ЕК) очаква да има дефицит от 800 хил. технологични експерта.

В България ситуацията е идентична, като разликата е в мащабите. Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) от години призовава за проактивни действия за преодоляване на дефицита на подготвени технически специалисти. По техни данни заетите в софтуерната индустрия са над 30 хил. през 2018 г., като новите работни места през този период са 2.8 хил. Според бранша потенциала за развитие е много по-голям, но недостига на достатъчно подготвени специалисти спира по-силния растеж.

Технологичните компании инвестират все повече в подготовката на собствени кадри, в доста случаи дори от нулата. Което дава добри възможности за хора с минимални технически познания да намерят добро кариерно развитие. Стига да намерят подходящата компания, в която да разгърнат потенциала си в новата за тях сфера.

Доминацията на технологичните специалности

ЕК посочва десет области, в които има най-голяма перспектива за реализацията на специалисти. Сред тях са дигиталната сигурност, анализите на големи масиви от данни (Big Data), интернет на нещата, мобилните и облачните технологии. Прави впечатление, че всичките сектори са свързани с IT и иновативни решения. Просто светът върви в тази посока предвид нарастващата дигитална трансформация, през която преминават всички индустрии.

Технологичните специалисти вече не се търсят само от специализираните в съответните сфери фирми, но и в почти всяка по-голяма организация. Банки, застрахователи, най-различни производители от автомобилни до авиостроителни – всички те ще имат все по-голяма необходимост от IT експерти, които да дигитализират, оптимизират и автоматизират бизнеса.

Според бизнес социалната мрежа LinkedIn най-перспективните професии за 2019 г. са почти директно свързани с областите, които ЕК посочва. Но освен чисто техническите специалности като архитект на софтуерни и облачни решения и експерт по Scrum (подход за гъвкава разработка на софтуер) са посочени и няколко професии, които не изискват изцяло IT познания.

Фокус към емпатията

Сред тях са маркетинг мениджъри, продуктови дизайнери и специалисти по ангажираността на потребителите. Технологичната индустрия вече не е само "фабрика за програмен код", тя трябва да може да продава и да осигури максимално доброто изживяване на клиентите. Последното все повече се превръща в основен фокус, към който се стреми почти всяка организация. Съответно се търсят специалисти, които да могат да разбират хората и какво те желаят.

Не е голяма тайна, че технологичната индустрия, а и останалите сфери все повече имат нужда от специалисти със силни меки умения – да могат да комуникират, да работят в екип, да продават и презентират. Качества, които със засилената онлайн и дигитална комуникация стават все по-трудни за развиване. Поколенията, което са израснали в епохата на интернет и смартфоните, предпочитат да комуникират през чат приложения, отколкото чрез разговор на живо или дори телефонен/конферентен разговор. Подобни умения стават все по-ключови в търсенето на нови клиенти или представянето на нови функционалности.

Ако сте със силно развити подобни качества, намирането на перспективна работа няма да е проблем през следващите години. Дори и тя да е в технологична компания, а вие да не разполагате със задълбочени IT познания.

Автоматизация, креативност и вдъхновение

Бързото развитие на изкуствения интелект (AI), масовото свързване на предмети и бази данни ще доведе до невиждани нива на автоматизация в почти всички сфери. Тя повдига и сериозния въпрос дали редица хора няма да загубят своята работа. Според експертите това ще бъде наполовина вярно. Доста професии ще изчезнат, но ще се появят нови, а някои ще се трансформират от по-рутинна към по-креативна работа.

Причината е, че AI ще поеме постепенно цялата механична дейност, която човек в момента извършва. Крайната цел е дори IT задачи, като писането на софтуерен код в един момент ще се прави от алгоритми. Фокусът ще се измести към по-креативната и аналитична дейност.

Програмистът вече няма да му се налага да върши черната работа с изписването на целия код. Неговата отговорност ще бъде да зададе правилния проект, който да се изпълни от AI и който да отговори най-добре на нуждите му или тези на клиента. Това означава, че програмистът ще трябва да може да познава в детайли аспектите, за да може да изготви правилните параметри и желан резултат, докато междинната работа бъде свършена от алгоритмите.

Този подход ще бъде водещ в почти всяка сфера, след като автоматизацията включи на пета скорост и трансформира индустриите. Например за откриването на лек против рак учените ще трябва да дадат посоката на развитие, а след това алгоритмите ще изчислят дали тя е правилна. Вместо хората да губят месеци в тестване на теоретичните формули и после още толкова на самите препарати, програмите ще могат да правят тези симулации за часове.

Механичното ровене из огромни масиви от неструктурирани данни, които разследващите журналисти трябва да обработят, също може да бъде заменено от програми. Което да направи подготвянето на подобен тип материали по-бързо и по-евтино. Ролята на самите журналисти ще бъде да могат да се ориентират какво точно да търсят алгоритмите.

Като цяло професиите на бъдещето ще бъдат формирани около идеята, че експертите ще трябва да могат да задават правилните въпроси, а намирането на отговорите да бъде оставено в ръцете на AI. Което звучи много по-интригуващо и вдъхновяващо от вършенето на една и съща механична работа всеки ден. Монотонността ще изчезне и ще бъде заменена от по-аналитичния начин на мислене. Което е доста по-вълнуващо – всеки ден да се вживявате като Шерлок Холмс в разгадаването на различни загадки и предизвикателства.

Разтоварването на механичната дейност ще насочи усилията на хората към друг важен елемент – общуването и разбирането на клиентите. Все по-голямата необходимост на технологичната индустрия към емпатични и комуникативни експерти ще се пренесе навсякъде. Меките умения ще станат още по-важен елемент независимо от засилващата се дигитализация на живота ни.

Бърнаут срещу почивка

Прегряването (burnout) вследствие на повишената динамика и стрес не само на работното място, но и в ежедневието все повече се идентифицира като голям проблем за съвременните хора. Непрекъснатата свързаност за доста професии и експерти понякога елиминира пълната почивка от служебните задължения. Но тя е повече от необходима.

Автоматизацията, освен че ще превърне работния процес дори и на най-техническата професия в доста по-разчупен и вдъхновяващ, може да има и друг позитивен ефект – намаляване на цялостното натоварване. Което ще даде малко повече време за разтоварване или отдаване на любимо хоби или странична дейност.

Тепърва ще усещаме ефектите от автоматизацията и дали всички тези презумпции ще се изпълнят 100%. Но във всички случаи професиите ще се трансформират значително през следващите няколко години и много по-лесно ще ни бъде да намерим такава, която да ни вдъхнови истински.

Понятието "Индустрия 4.0" не е избрано случайно. То има за цел да опише голямата технологична трансформация, през която преминава целият свят в момента и която се очаква да продължи поне през следващото десетилетие, ако не и повече. При нея централно място заемат иновациите като пълна автоматизация, изкуствен интелект, непрекъсната и по-съвместна свързаност и доста други тенденции. Преобръщането на всички сектори от аналогови и частично дигитални, в изцяло виртуални и автоматизирани се очаква да предизвика истинска индустриална революция. Подобно на примерите от историята това означава и пълно пречертаване на пазара на труда.

Бумът на технологиите вече изкара на преден план IT компаниите като основен двигател на икономическия растеж, а професиите, свързани с тях, са най-предпочитани и доста добре заплатени. Развитието е толкова динамично, че нови специалности се появяват почти всяка година. Тази бързина може да изплаши немалко хора.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал